Publications
Primární prevence a její významné místo v edukaci
Yvetta Vrublová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika chlamydií v gynekologii dětí a mladistvých
Peter Koliba, Hedvika Geržová, Z. Dančíková
Year: 2005, Vox Pediatrie
journal article

Problematika vláknitých prachů v pracovním ovzduší a vnitřním prostředí
Vladimír Mička, J. Kubáčková
Year: 2005
abstract in proceedings

Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topeništích I. Spalování hnědého uhlí
Michal Ritz, P. Jurečka, Z. Klika, V. Chalupa, D. Mohyla, V. Štefanidesová
Year: 2005, Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická
journal article

Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topeništích II. Spalování hnědouhelných pelet
Michal Ritz, P. Jurečka, P. Sedláček, Z. Klika, D. Mohyla, V. Chalupa, V. Štefanidesová
Year: 2005, Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická
journal article

Prof.MUDr. Rajko Doleček, DrSc., osmdesátiletý
Jindřich Šajnar
Year: 2005, Časopis lékařů českých
journal article

Project HemIS (Haemophilia - Information System): Multicentric Information Systém of Patiens with Hemophilia
Jan Pták, A Kolektiv
Year: 2005, Journal of Thrombosis and Haemostasis
journal article

Prospective, multicenter, randomized trial to compare incidence of new-onset diabetes mellitus and glucose metabolism in patients receiving cyclosporine microemulsion versus tacrolimus after de novo kidney transplantation
Arnošt Martínek
Year: 2005, TRANSPL P
journal article

Prospective, multicenter, randomized trial to compare incidence of new-onset diabetes mellitus and glucose metabolism in patients receiving cyclosporine microemulsion versus tacrolimus after de novo kidney transplantation
Arnošt Martínek
Year: 2005, TRANSPL P
journal article

Protection against tetanus in the aged people in the Czech Republic - cros-sectional study
Vladimír Janout, I. Matoušková, L. Máchová, L. Čížek, J. Hošková
Year: 2005, Archives of Gerontology and Geriatrics
journal article

Protiepidemická opatření při výskytu gramnegativních tyčinek v nemocničním prostředí.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Agentúra DUMAS
specialist book

Protiepidemická opatření při výskytu Pseudomonas aeruginosa a jiných gramnegativních tyčinek.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Průkaz účinné prevence incipietní diabetické nefropatie u diabetiků 2.typu
Milan Kvapil
Year: 2005, Kazuistiky v diabetologii
journal article

První zkušenosti s užitím Vaccum Assisted Closure při léčení kožních defektů v Popáleninovém centru
M. Adámková, Jarmila Tymonová
Year: 2005, Acta Chirurgiae Plasticae
journal article

Předpokládané náklady na terapii diabets mellitus a jeho komplikací v ČR-předběžná studie
Dagmar Bartášková, Radomíra Kožnarová, Milan Kvapil
Year: 2005,
journal article

Přehled současných možností antikoncepce
Peter Koliba, Hedvika Geržová, David Matura, I. Pinkavová
Year: 2005, Vox Pediatrie
journal article

Přínos cytologické aspirační punkce pod ultrazvukovou kontrolou pro úspěšné etiologie ascitu
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, P. Klvaňa, Jaroslav Horáček, Vladimír Hrabovský
Year: 2005, -
journal article

Přínos mapování lymfatik a detekce sentinelové uzliny u časného karcinomu prsu
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava střeva před virtuální CT kolonoskopií
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová, P. Holéczy, R. Žídek
Year: 2005, Endoskopie
journal article

Psychosocial factors at work and depression in threecountries of Central and Eastern Europe
Helena Šebáková
Year: 2005, Occup.Environ.Med.
journal article

Psychotická porucha při léčbě topiramátem? Kazuistické sdělení.
Michael Václavík, Petr Šilhán, Michal Bar
Year: 2005, Psychiatrie
journal article

Quartu and carcinogenecity risk on the workplaces of the quarrying and stone processing
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, H. Tomášková, Lubomír Dobiáš, B. Matúsová
Year: 2005, Journal of Applied Biomedicine
journal article

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Resullts
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , B. Matúsová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , B. Matúsová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Questionable results of NSE in EQA
Vladimír Bartoš, P. Štern, V. Uhrová, Kristian Šafarčík
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radioaktivita a ionizující záření
Jiří Švec
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radioekologie pro bakaláře
Jiří Švec
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radioiodine therapy of thyroid functional autonomies
Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Radiologie
Josef Nekula
Year: 2005,
specialist book

Radiosynoviorteza drobných a středních kloubů u revmatoidní artritidy
R. Kašpárek, Otakar Kraft
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynoviorthesis and reradiosynoviorthesis of the knee
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien
Year: 2005
abstract in proceedings

Registrační databáze HemIS a její význam pro sledování pacientů s inhibotorem proti faktoru VIII/IX
Jan Pták, J. Malý, A Kolektiv, M. Pecka
Year: 2005, HK Credit, Hradec Králové
specialist book chapter

Repaglinid
Milan Kvapil
Year: 2005, Farmakoterapie
journal article

Reperfuzní syndrom u končetinové ischemie
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Year: 2005, Praktická flebologie
journal article

Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie.
Leopold Pleva, A Kolektiv
Year: 2005, Neuveden
specialist book chapter

Reradiosynoviorthesis of the knee
O. Kraft
Year: 2005, Cancer Biother Radiopharm
journal article

Results of molecular-genetic analysis in the group of probands with the Prader - Willi and Angelman syndromes
Kolektiv Autorů, Eva Šilhánová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizikový faktor ionizující záření - závodní preventivní péče
Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozdíky ve spotřebě a výsledcích TDM antiepileptik u ambulatních a hospitalizovaných pacientů.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozdíly ve spotřebě a výsledcích TDM antiepileptik u ambulatních a hospitalizovaných pacientů
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

RTG propjekce kostí a skloubení hodní a dolní končetiny
Daniela Třetinová
Year: 2005, Praktická radiologie
journal article

SAFE-T Vue: Nonreversible temperature indicator.
Zuzana Čermáková, Oldřiška Lakotová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sebeobrana záchranáře - řízení rizikových situací
Karel Doležal
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

seminář Senzorické posuzování
Vladimíra Němcová
Year: 2005
organizing conference, workshop

Sentinel node detection in early stage of cervical carcinoma
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sentinelová uzlina u karcinomu prsu a její aktuální kontroverze.
J. Heroková, P. Zonča, Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Sérologický přehled a vakcinace proti virové hepatitidě A u zdravotníků na infekční klinice v Ostravě.
Luděk Rožnovský, Andrea Klaudová, J. Dlhý, Ivo Lochman, M. Kovalská
Year: 2005, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Sérová koncentrace kreatininu a funkce ledvin (nový vzhled do staré problematiky).
O. Schuck, Vladimír Teplan, I. Smrčková, J. Skibová, M. Štollová
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Sexual life in menopause and in andropause
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Pielegniarstwo XXI wieku
journal article

Sexual Life in the Menopauze and in the Andropause
Yvetta Vrublová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


