Publications
Markery endoteliální dysfunkce ve včasné diagnostice těžké sepse
R. Kula, R. Sklienka, Jan Pták
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medicína založená na důkazu, Manuál prevence v lékařské praxi X.
Vladimír Janout
Year: 2004, SZÚ Praha
odborná kniha

Medycyna ratunkowa wieku dzieciecego.
Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2004
stať ve sborníku

Medycyna ratunkowa wieku dzieciecego. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.
Leopold Pleva
Year: 2004
působení v zahraničí

Měření a hodnocení lokální svalové zátěže dle NV 178/2001Sb. ve znění NV 523/2002 Sb.
Hana Lehocká, V. Straková, G. Zdařilová, Vladimír Kilián, M. Kubešová, M. Sedláčková
Year: 2004
stať ve sborníku

Methods and programme og iodine deficit prevention in CZ
Lydie Ryšavá, J. Kříž
Year: 2004
stať ve sborníku

Metody damage control úrazové chirurgie u polytraumat.
Leopold Pleva, Ivo Klus
Year: 2004, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Midwifery In The Czech Republic
Regina Holešová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Minuty pro zdraví
Hana Kubešová, J. Holík, M. Hauserová
Year: 2004, Gloria
odborná kniha

Minuty pro zdraví 2003
Hana Kubešová, J. Holík, M. Hauserová
Year: 2004, Gloria
odborná kniha

Moderní vyšetřovací metody v radiodiagnostice
Svatopluk Koval
Year: 2004, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Možnosti očkovania v prevencii nozokomiálnych nákaz
Rastislav Maďar, Jana Straková, Elena Kavcová, Tibor Baška
Year: 2004, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Možnosti sonografie při hodnocení optické neuritidy a atrofie mozku u sclerosis multiplex
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Year: 2004, Čs. Neurol. a neurochir.
článek v odborném periodiku

Možnosti uplatnění expertních systémů u výroby oceli v elektrických obloukových pecích
Miroslav Pokorný
Year: 2004, Acta Metallurgica Slovaca
článek v odborném periodiku

Multidisciplinární spolupráce u polytraumat.
Leopold Pleva, Stanislav Jelen, Martin Bílek, L. Bialy
Year: 2004
stať ve sborníku

Multiparadigmatismus v ošetřovatelství jako součást vývoje
Jana Marečková, Jan Vejvalka
Year: 2004, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Munchhausenův syndrom.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jan Dostalík
Year: 2004
stať ve sborníku

Nastal čas koupit dětem boty na zimu.
Pavla Šťastná
Year: 2004, Právo
článek v odborném periodiku

Naše další zkušenosti s třífázovou scintigrafií loktů pro hodnocení profesionálních entezopatií humeru
Otakar Kraft
Year: 2004, Pracov.Lék.
článek v odborném periodiku

Naše první zkušenosti s Integrou
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2004
stať ve sborníku

Naše zkušenosti s biometrem AXIS II
P. Wolková, Petr Mašek
Year: 2004
stať ve sborníku

Naše zkušenosti s léčbou periprotetických zlomenin stehenní kosti.
Leopold Pleva, Roman Madeja, M. Šir
Year: 2004, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Názvy ošetřovatelských diagnóz NANDA s kódy
Jana Marečková
Year: 2004, Ošetřovatelství .Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
článek v odborném periodiku

Nejlepší jsou šněrovací.
Pavla Šťastná
Year: 2004, Právo
článek v odborném periodiku

Nekonvenční ventilace u dětí
T. Glac, Renáta Zoubková
Year: 2004
stať ve sborníku

Nemocnice Hasselholm - Kristianstad
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
působení v zahraničí

Nemocničné infekcie: vybrané kapitoly
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, Emil Bakoš, Sylvia Bazovská, Ivan Čižnár, Anna Hoštacká, Dušan Krkoška, Anna Líšková, Táňa Nosková, Margita Špaleková
Year: 2004, Agentúra DUMAS
odborná kniha

Nemocnost,potřeba a spotřeba zdravotní péče u osob vyššího věku
H Zavázalová, Z Kalvach, V Zaremba, Z. Zadák, K Zikmundová, J Jirák, H Zavázalová
Year: 2004, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Nemocný s akutním srdečním infarktem.Vnímání choroby a vyrovnání se s ní.
Ilona Plevová, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2004, Ostravská univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize

Nenápadné, ale jedovaté
Rastislav Maďar
Year: 2004, Diabetik
článek v odborném periodiku

Nezaměstnanost a zdraví
P. Fejtková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová, H. Tomášková
Year: 2004
stať ve sborníku

Nezaměstnanost a zdraví
P. Chobotová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová, H. Tomášková
Year: 2004
stať ve sborníku

Nové aspekty v prevencii šírenia antibiotickej rezistencie na Slovensku
Rastislav Maďar
Year: 2004
stať ve sborníku

Odborná příprava pracovníků krizových štábů v rámci MSK
Marek Smetana
Year: 2004
stať ve sborníku

Oheň
Igor Dvořáček
Year: 2004
stať ve sborníku

Opatření projektu prevence vadného držení těla na ZŠ a jejich účinnost
M. Fojtíková, Šárka Andělová, M. Pryszczová, A. Nedvědová, P. Kolisko
Year: 2004
stať ve sborníku

Operace katarakty u pseudoexfoliačního syndromu
D. Cholevík, Petr Mašek, A Kol.
Year: 2004
stať ve sborníku

Operace katarakty v České republice v roce 2003
Petr Mašek
Year: 2004
stať ve sborníku

Operace katarakty v České republice v roce 2004
Petr Mašek
Year: 2004, Oftalmochirurgie v tisku
článek v odborném periodiku

Operační léčba patologických zlomenin.
Leopold Pleva, Roman Madeja, Stanislav Jelen
Year: 2004
stať ve sborníku

Operační léčba zlomenin distálního radia v našem souboru 2001-2003
Leopold Pleva, Luděk Pliska
Year: 2004
stať ve sborníku

Oponentský posudek dizertační práce MUDr. Evy Mrázkové "Orofaryngeální karcinom, jeho incidence v moravsko slezském kraji. Definice a validita rizikových faktorů, stanovení prognózy onemocnění na základě rozboru gradingu, stagingu a způsobu léčby"
Jaroslav Horáček, E. Mrázková
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Arnošta Martínka, CSc.
Jaroslav Horáček, Arnošt Martínek
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Karla Dědiče,Ph.D. "Vlasatobuněčná leukemie z pohledu patologa"
Jaroslav Horáček
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oral contraceptive induced cerebral venous thrombosis treated by a local catheter directed thrombolysis
V. Procházka, J Rajner, Martin Procházka, J Dvořák, V. Čížek
Year: 2004, Interventional Neuroradiology
článek v odborném periodiku

Organizace zdravotní péče o seniory ve Finsku
Darja Jarošová, Darja Jarošová, Jana Blažková, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Organizování praxe studentů na ZSF OU,Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví
Ilona Plevová, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2004, Ostravská univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize

Orofaryngeální karcinom, jeho incidence v Moravskoslezském kraji. Definice a validita rizikových faktorů, stanovení prognózy onemocnění na základě rozboru gradingu, stagingu a způsobu léčby
Eva Mrázková
Year: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Osnova ke kulturnímu zhodnocení pro poskytovatele péče o zdraví podle Andrews/Boyle.
Dagmar Mastiliaková, Dagmar Mastiliaková
Year: 2004, Repronis
kapitola v odborné knize

Osteonecrosis as a complication of treating Hodgkin´s lymphoma after BEACOPP chemotherapy
J. Marková, M. Zídka, David Feltl, H. Móciková, T. Kozák
Year: 2004, EUR J HAEMATOL
článek v odborném periodiku


