Publications
Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.
Martin Kořístka, D. Fizková, M. Smetanová, Z. Nahlíková, Zuzana Čermáková
Year: 2005, Vox Sanguinis
journal article

Our first clinical experience with radiosynoviorthesis by means of 166 Ho - holmium - boro-macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2005, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

Our first experience with the use of Vacuum-assisted closure ( V.A.C. ) in wound management
M. Adámková, Jarmila Tymonová
Year: 2005
abstract in proceedings

Outbreaks of epidemic keratoconjunctivitis in two hospital wards.
Mária Štefkovičová, J. Sokolík, V. Vicianová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Central European Journal of Public Health
journal article

Ovlivnění progrese pokročilé aterosklerózy v karotické bifurkaci a rizika vaskúlárních příhod léčbou fluvastatinem a fenofibrítem-výsledky Neurologické ultrazvukové studie (NUS)
David Školoudík, Michal Bar, D Václavík
Year: 2005, Cor Vasa
journal article

Ovlivnění účinků respirabilního křemenného prachu podaného instilací i inhalací do plic potkanů niacinem a taurinem - srovnání s fibrózou plic indukovanou bleomycinem
J. Kubáčková, Vladimír Mička, Radim Holuša, Václav Škoda
Year: 2005, České pracovní lékařství - přijato k tisku 30.4.2005
journal article

Panická verzus konverzní porucha: motorické příznaky, jejich diagnostika a léčba.
Michael Václavík, Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová
Year: 2005, Psychiatrie
journal article

Parental Education and Lung Function of Children in the PATY Multicountry Study
Hana Šlachtová, H. Tomášková, U. Gehring, G. Hoek, S. Pattenden, T. Fletcher, J. Heinrich
Year: 2005, Epidemiology
journal article

Paruréza - klinický obraz a současná terapie
Jan Krhut, K. Mainer, R. Holaňová
Year: 2005, Urologie pro praxi
journal article

Péče o seniory ve Finsku a v České republice
Darja Jarošová, Jana Blažková
Year: 2005, Zdravotnictví v České republice
journal article

Persistence of Antibodies against Tetanus upon Revaccination
I. Matoušková, Š. Matlerová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2005, Central European Journal of Public Health
journal article

PET findings in lungs in patients treated for Hodgkin´s lymphoma
H. Mociková, J. Marková, O. Bělohlávek, M. Skopalová, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2005
abstract in proceedings

PET findings in lungs in patients treated for Hodgkin´s lymphoma
H. Mociková, J. Marková, O. Bělohlávek, M. Skopalová, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2005, ONKOLOGIE
journal article

Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005, J. Hypertens
journal article

Physiotherapy of Neurological Patients in the Czech Republic
Kateřina Macháčková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením
Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Plánování těhotenství žen v pozdějším věku ?
Bohdana Dušová, Tereza Pazdurová
Year: 2005
abstract in proceedings

Plánování těhotenství žen v pozdějším věku ?
Bohdana Dušová, Tereza Pazdurová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plazmatický laktát jako pomocné kritérium v hodnocení dosažené úrovně zátěže v ergometrickém testu
Marek Bužga, Jaroslav Šimíček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plazmatický laktát jako pomocné kritérium v hodnocení dosažené úrovně zátěže v ergometrickém testu
Marek Bužga, Jaroslav Šimíček
Year: 2005
abstract in proceedings

Pneumococcal vaccination - current situation and perspectives.
Rastislav Maďar, Jana Straková, Tibor Baška, Elena Kavcová, Štefan Straka
Year: 2005, Bratislavské Lekárské Listy
journal article

Pohled mikrobiologa na léčbu život ohrožujících infekcí
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2005, Správy klinickej mikrobiologie
journal article

Pohyb aterosklerotického plátu-kazuistika
David Školoudík, Michal Bar, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2005, Neuro3
journal article

Popálení v průběhu operace v souvislosti s elektrokoagulací
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Popáleninové trauma u seniorů nad 75 let
Jarmila Tymonová, Jana Adámková
Year: 2005, Acta Chirurgiae Plasticae
journal article

Poranění jater u dospělých a jejich komplikace
Jana Chmelová, Kolektiv Autorů
Year: 2005, Úrazová chirurgie
journal article

Porovnání spotřeb antiepileptik v České republice, Skandinávii a v Austrálii
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2005, Česká a slovenská farmacie
journal article

Posouzení frekvence výskytu metabolického syndromu
D. Horáková, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2005, Časopis lékařů českých
journal article

Posttraumatický syndrom u uprchlíků z válečných oblastí
Ivana Fialová
Year: 2005, Slezský ústav
specialist book

Posttreatment plasma transforming growth factor beta 1 level predicts for late morbidity in parients with advanced head and neck cancer
David Feltl, E. Závadová, M. Pála, P. Hozák
Year: 2005, NEOPLASMA
journal article

Postup lékaře při prohlídce těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení a následnou součinnost s orgány PČR
Igor Dvořáček
Year: 2005, Patologie a soudní lékařství
journal article

Postup lékaře při prohlídce těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení a následnou součinnost s orgány PČR
Igor Dvořáček
Year: 2005, Urgetní medicína
journal article

Posudek na dizertační práci: Ošetrovateľský štandard v prevencii diabetickej nohy
Darja Jarošová, Jana Nemcová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Použití ABPM k analýze hemodynamických účinků nifedipinu
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2005, Folia Phoenix
journal article

Použití skob" s tvarovou pamětí" při osteosyntéze zlomenin dolní čelisti
J. Syrovátka, Petr Michna, Eva Gregušová, Radomír Hodan
Year: 2005, Neuveden
specialist book chapter

Požadavky na stanovení tritia ve vodách a zjišťování jeho obsahu ve vzorcích hydrosféry v působnosti MŽP a SÚJB
E. Bílková, H. Bílková, Miluše Bartusková, D. Ivanová
Year: 2005
abstract in proceedings

Požárně bezpečnostní zařízení a ochrana obyvatel
Michail Šenovský
Year: 2005
abstract in proceedings

Práce sestry při detekci sentinelové uzliny u zhoubných nádorů
A. Radomská, R. Dudková, J. Kotulková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2005, Sestra
journal article

Praktická cvičení z fyziologie
Marek Bužga, A Kolektiv
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktické možnosti využití Geografického informačního systému.
Jan Michalík, P. Polaufová, Hana Šlachtová, H. Tomášková
Year: 2005
abstract in proceedings

Praktické ukázky cvičení při osteoporóze
Zdeňka Krhutová
Year: 2005
organizing conference, workshop

Praktické ukázky cvičení při osteoporóze
Zdeňka Krhutová
Year: 2005
organizing exhibition (E)

Preanalytická fáze 2005
Kolektiv Autorů, Vladimír Bartoš
Year: 2005
abstract in proceedings

Predikce úspěšnosti ústavní odvykací léčby u závislých na metamfetaminu.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2005, Česká a slovenská psychiatrie
journal article

Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček, V. Kosek
Year: 2005, Ces a Slov Neurol Neurochir
journal article

Prevence infekcí močových cest
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Jarmila Řehořová, G. Šaichová, M. Šefčíková
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Prevence sepse na intenzivních a resuscitačních pracovištích z pohledu sestry
Andrea Vilímková, Dana Streitová
Year: 2005
abstract in proceedings

Prevence sepse na intenzivních a resuscitačním pracovišti z pohledu sestry
Andrea Vilímková, Dana Streitová
Year: 2005
abstract in proceedings

Primární prevence a její významné místo v edukaci
Yvetta Vrublová
Year: 2005
abstract in proceedings


