Publications
Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková
Year: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková
Year: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková
Year: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černoúhelných dolů
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , H. Tomášková, M. Makowková
Year: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková
Year: 2004
stať ve sborníku

Klinická epidemiologie-kritické hodnocení terapeutických možností
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Klinická epidemiologie-léčení
Vladimír Janout
Year: 2004, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Klinická epidemiologie-riziko poškození
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Komplexní poranění hrudníku.
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva
Year: 2004
stať ve sborníku

Komplexní terapie jizev
Jarmila Tymonová
Year: 2004
stať ve sborníku

Komplexní zlomenina pánve.
Leopold Pleva, M. Šir, Jaroslav Mayzlík
Year: 2004
stať ve sborníku

Kompresně distrakční metoda v léčení pakloubů.
Leopold Pleva, M. Šír, Roman Litner
Year: 2004
stať ve sborníku

Komunikace ve stomatologické praxi
Naděžda Špatenková
Year: 2004, Verlag Dashofer
kapitola v odborné knize

Konference ICAP
Jiří Rosický
Year: 2004, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku

Konjunktivocystorinostomie-sedmileté zkušenosti I (popis operace, sestava)
P. Komínek, S. Červenka
Year: 2004, Čes. slov. oftal.
článek v odborném periodiku

Konstrukce velkostrojů a jejich spolehlivost I. díl. Zatížení konstrukčních uzlů ? teorie a praxe.
Jiří Freis
Year: 2004, Montanex
odborná kniha

Konverzní porucha a její komunikační význam. První zkušenosti s komplexním přístupem.
Michael Václavík, Petr Šilhán, Jitka Svobodová, Vilém Novák
Year: 2004, Česká psychiatrie a svět, Galén, Praha
článek v odborném periodiku

Kooperační struktury malých a středních podniků
Václav Lednický, J. Slávik, J. Vaněk
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Korekce myopie metodou LASIK as přístrojem LADAR-Vision 4000
J. Hyncl, M. Filipec, A. Holubová, D. Baráková, Petr Mašek
Year: 2004
stať ve sborníku

Kouření
Jan Holčík, I. Koupilová
Year: 2004, Galén
kapitola v odborné knize

Kritéria efektivity vzdělání
Petr Kazík
Year: 2004, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Kritéria efektivity vzdělávání ve firmě
Petr Kazík
Year: 2004, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén
Naděžda Špatenková, A Kolektiv
Year: 2004, Grada Publishing
odborná kniha

Krizová intervence pro praxi
Naděžda Špatenková, A Kolektiv
Year: 2004, Grada
odborná kniha

Krizová intervence pro praxi
Naděžda Kubíčková, Kateřina Ivanová
Year: 2004, Grada Publishing
odborná kniha

Krizové řízení malých a středních firem
Michail Šenovský
Year: 2004
stať ve sborníku

Kvalitní sportovní obuv zabrání zranění.
Pavla Šťastná
Year: 2004, Právo
článek v odborném periodiku

Laboratoř pro měření a hodnocení hluku a biologických následků expozice
Milena Menzlová
Year: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Leczenie chirurgirczne zlamań patologicznych.
Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2004
stať ve sborníku

Léčba hypertenze a lékové interakce
Milan Grundmann
Year: 2004
stať ve sborníku

Léčba infekce Chlamydia trachomatis v těhotenství
Peter Koliba, J. Pannová, D. Lorencová, I. Pinkavová
Year: 2004, Moderní gynekologie a prodnictví
článek v odborném periodiku

Léčba Jonesovy zlomeniny Herbertovým šroubem.
Jiří Demel, Leopold Pleva
Year: 2004, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Léčení otevřených zlomenin hlezna.
Leopold Pleva, Ivo Klus
Year: 2004
stať ve sborníku

Léčení otevřených zlomenin u dětí zevními fixátory.
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Pavel Prusenovsky
Year: 2004
stať ve sborníku

Léčení pakloubů zevní fixací.
M. Šir, Leopold Pleva, Luděk Pliska
Year: 2004
stať ve sborníku

Léčení zlomenin acetabula.
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, M. Šir
Year: 2004
stať ve sborníku

Lifetime prolongation of belt conveyor´s drums by design changes.
Jiří Freis
Year: 2004, Academic Journal of Manufacturing Engineering. Editura Politechnika, Universitatea Politechnica din Timisoara
článek v odborném periodiku

Lipoprotein Lp(a) - parametr do šuplíku?
Ludmila Nováčková, Věra Ploticová, R. Klásková
Year: 2004
stať ve sborníku

Luftrettung in Tchechien
R. Gřegoř
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lung cancer incidence in the Czech Republic-a time-trend study
Vladimír Janout, P. Široký, J. Novák, L. Čížek, F. Beška, H. Koukalová
Year: 2004, Onkologie vol.27
článek v odborném periodiku

Luxační zlomeniny acetabula u polytraumat.
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva
Year: 2004
stať ve sborníku

Luxační zlomeniny humeru.
Leopold Pleva, Roman Madeja, Ivo Klus
Year: 2004
stať ve sborníku

Magnetická rezonance a scintigrafie 99mTc-MIBI v diagnostice a sledování terapie mnohočetného myelomu
M. Mysliveček, Josef Nekula, J. Bačovský
Year: 2004, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Managenent orofaryngeálního karcinomu na ORL klinice FNsP v Ostravě v letech 1995-2000
E. Mrázková, Jiří Mrázek, K. Matler, R. Chmurová
Year: 2004, Galén
kapitola v odborné knize

Managenent orofaryngeálního karcinomu na ORL klinice FNsP v Ostravě v letech 1995-2000
E. Mrázková, R. Chmurová, Jiří Mrázek, P. Mrázková, K. Matler
Year: 2004, Galén
kapitola v odborné knize

Managenent orofaryngeálního karcinomu na ORL klinice FNsP v Ostravě v letech 1995-2000
E. Mrázková, R. Chmurová, Jiří Mrázek, P. Mrázková, K. Matler
Year: 2004, Galén
kapitola v odborné knize

Managenent orofaryngeálního karcinomu na ORL klinice FNsP v Ostravě v letech 1995-2000
E. Mrázková, Jiří Mrázek, K. Matler, R. Chmurová
Year: 2004, Galén
kapitola v odborné knize

MANAŹMENT SRDCOVÉHO ZLYHANIA V GRAVIDITE
Ján Murín, Arnošt Martínek
Year: 2004, Kardiológia pre praxi
článek v odborném periodiku

Manažerské dovednosti
Václav Lednický, A Kol.
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Manuál prevence v lékařské praxi
Kamil Provazník, L. Komárek, a kol.
Year: 2004,
odborná kniha


