Publications
Nová antidepresiva u letálních intoxikací
Igor Dvořáček
Year: 2005
abstract in proceedings

Nové druhy bakterií a virů jako možní původci pneumonií, parazitující v amébách. Bude možný jejich průkaz i v našich podmínkách?
Jaroslav Šimek
Year: 2005
abstract in proceedings

Nové druhy bakterií a virů jako možní původci pneumonií, parazitující v amébách. Bude možný jejich průkaz i v našich podmínkách?
Jaroslav Šimek
Year: 2005
abstract in proceedings

Novodobé formy ohrožení průmyslových podniků
Marek Smetana
Year: 2005
abstract in proceedings

Nový způsob hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže člověka.
M. Jokl, Zdeněk Jirák, D. Šebesta
Year: 2005, Vytápění, větrání, instalace
journal article

Obesity and metabolic syndrome in chronic renal failure patients: Czech multicentre study.
Vladimír Teplan, A Kol.
Year: 2005, Clinical nutrition
journal article

Oběti násilí
Ivana Fialová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Objektivní měření tepelné asymetrie - kulový stereoteploměr
Luboš Vajner, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Year: 2005
abstract in proceedings

Occupational X-ray examinations and lung cancer risk
P. Boffetta, A. Mannetje, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, M. Navrátilová, Vladimír Janout, E. Cardis, J. Fevotte, T. Fletcher, P. Brennan
Year: 2005, Int.J.Cancer
journal article

Ochrana budov zvláštního významu
Michail Šenovský
Year: 2005, ARPOS - časopis Asociácie požarnej ochrany Slovenska
journal article

Ochrana kritické infrastruktury v NATO a EU
Michail Šenovský, J. Chalupa
Year: 2005, Požární ochrana
journal article

Očkování proti tetanu z pohledu praktického lékaře
Vladimír Janout, I. Matoušková, Gabriela Janoutová
Year: 2005, Bulletin sdružení praktických lékařů
journal article

Operace katarakty v České republice v roce 2004
Petr Mašek
Year: 2005
abstract in proceedings

Operace katarakty v České republice v roce 2004
Petr Mašek
Year: 2005, Oftalmochirurgie 1
journal article

Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Marie Ludvíkové, Ph.D.:
Jaroslav Horáček, M. Ludvíková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Osteonecrosis as a complication of treating Hodgkin´s lymphoma after BEACOPP chemotherapy
J. Marková, M. Zídka, David Feltl, H. Mociková, T. Kozák
Year: 2005
abstract in proceedings

"Ostravský koncept" fyzioterapie v léčbě močové inkontinence
Jan Krhut, R. Holaňová, I. Muroňová
Year: 2005, Rehabilitačně fyzikální lékařství
journal article

Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů
Jitka Zemanová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů
Darja Jarošová, Jitka Dostálová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Ošetřovatelství - konceptuální modely a teorie
Darja Jarošová, Darja Jarošová, Katarína Žiaková, Juraj Čáp
Year: 2005
editorial work

Ošetřuj nemocné duší
Věra Wolfová
Year: 2005, Sestra
journal article

Our experience with radioiodine therapy of thyroid functional autonomies
Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Our experience with radiosynoviorthesis and re-radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.
Martin Kořístka, D. Fizková, M. Smetanová, Z. Nahlíková, Zuzana Čermáková
Year: 2005
abstract in proceedings

Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.
Martin Kořístka, D. Fizková, M. Smetanová, Z. Nahlíková, Zuzana Čermáková
Year: 2005, Vox Sanguinis
journal article

Our first clinical experience with radiosynoviorthesis by means of 166 Ho - holmium - boro-macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2005, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

Our first experience with the use of Vacuum-assisted closure ( V.A.C. ) in wound management
M. Adámková, Jarmila Tymonová
Year: 2005
abstract in proceedings

Outbreaks of epidemic keratoconjunctivitis in two hospital wards.
Mária Štefkovičová, J. Sokolík, V. Vicianová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Central European Journal of Public Health
journal article

Ovlivnění progrese pokročilé aterosklerózy v karotické bifurkaci a rizika vaskúlárních příhod léčbou fluvastatinem a fenofibrítem-výsledky Neurologické ultrazvukové studie (NUS)
David Školoudík, Michal Bar, D Václavík
Year: 2005, Cor Vasa
journal article

Ovlivnění účinků respirabilního křemenného prachu podaného instilací i inhalací do plic potkanů niacinem a taurinem - srovnání s fibrózou plic indukovanou bleomycinem
J. Kubáčková, Vladimír Mička, Radim Holuša, Václav Škoda
Year: 2005, České pracovní lékařství - přijato k tisku 30.4.2005
journal article

Panická verzus konverzní porucha: motorické příznaky, jejich diagnostika a léčba.
Michael Václavík, Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová
Year: 2005, Psychiatrie
journal article

Parental Education and Lung Function of Children in the PATY Multicountry Study
Hana Šlachtová, H. Tomášková, U. Gehring, G. Hoek, S. Pattenden, T. Fletcher, J. Heinrich
Year: 2005, Epidemiology
journal article

Paruréza - klinický obraz a současná terapie
Jan Krhut, K. Mainer, R. Holaňová
Year: 2005, Urologie pro praxi
journal article

Péče o seniory ve Finsku a v České republice
Darja Jarošová, Jana Blažková
Year: 2005, Zdravotnictví v České republice
journal article

Persistence of Antibodies against Tetanus upon Revaccination
I. Matoušková, Š. Matlerová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2005, Central European Journal of Public Health
journal article

PET findings in lungs in patients treated for Hodgkin´s lymphoma
H. Mociková, J. Marková, O. Bělohlávek, M. Skopalová, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2005
abstract in proceedings

PET findings in lungs in patients treated for Hodgkin´s lymphoma
H. Mociková, J. Marková, O. Bělohlávek, M. Skopalová, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2005, ONKOLOGIE
journal article

Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice
Milan Grundmann, I. Kacířová, Blanka Kořístková
Year: 2005, J. Hypertens
journal article

Physiotherapy of Neurological Patients in the Czech Republic
Kateřina Macháčková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením
Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Plánování těhotenství žen v pozdějším věku ?
Bohdana Dušová, Tereza Pazdurová
Year: 2005
abstract in proceedings

Plánování těhotenství žen v pozdějším věku ?
Bohdana Dušová, Tereza Pazdurová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plazmatický laktát jako pomocné kritérium v hodnocení dosažené úrovně zátěže v ergometrickém testu
Marek Bužga, Jaroslav Šimíček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plazmatický laktát jako pomocné kritérium v hodnocení dosažené úrovně zátěže v ergometrickém testu
Marek Bužga, Jaroslav Šimíček
Year: 2005
abstract in proceedings

Pneumococcal vaccination - current situation and perspectives.
Rastislav Maďar, Jana Straková, Tibor Baška, Elena Kavcová, Štefan Straka
Year: 2005, Bratislavské Lekárské Listy
journal article

Pohled mikrobiologa na léčbu život ohrožujících infekcí
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2005, Správy klinickej mikrobiologie
journal article

Pohyb aterosklerotického plátu-kazuistika
David Školoudík, Michal Bar, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2005, Neuro3
journal article

Popálení v průběhu operace v souvislosti s elektrokoagulací
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Popáleninové trauma u seniorů nad 75 let
Jarmila Tymonová, Jana Adámková
Year: 2005, Acta Chirurgiae Plasticae
journal article


