Publications
Eating Disorders Risk Groups in the Czech Republic - crossectional epidemiologic study
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Economic rewarding of smoking cessation-facilitating drugs - a comparison of over-the-counter and prescribed nicotine replacement therapy
Tibor Baška, Štefan Straka, Martina Bašková, Rastislav Maďar
Year: 2004, Expert Opinion on Pharmacotherapy
článek v odborném periodiku

Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
stať ve sborníku

Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efektivní komunikace s pacientem
Naděžda Špatenková
Year: 2004, Verlag Dashofer
kapitola v odborné knize

Efektivní prezentace
Petr Kazík
Year: 2004,
článek v odborném periodiku

Ektopická gravidita v souvislosti s IVF a ET
Peter Koliba, Hedvika Geržová, V. Lattová
Year: 2004, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Endokrinologie pro traumatology.
Leopold Pleva, Rajko Doleček, A. Pohlídal
Year: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová
Year: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová
Year: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologie orofaryngeálního karcinomu v Moravskoslezském kraji.
E. Mrázková, K. Zeleník, Jiří Mrázek, P. Mrázková, K. Matler
Year: 2004, Galén
kapitola v odborné knize

Epidemiology and Risk Factors of Kidney Cancer
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Epidermal growth factor receptor expression in colorectal tumors with and without microsatellite instability
P Plevová, A Kol.
Year: 2004, Virchows Arch
článek v odborném periodiku

Escola superior de enfermagem de Portalegre
Ilona Plevová
Year: 2004
působení v zahraničí

Evaluation of the stability of sit-to-stand.
Miroslav Janura, P. Gaul Aláčová, M. Míková, P. Hanáková
Year: 2004
stať ve sborníku

Exacerbace myastenia gravis po chemoterapii
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, František Vlček
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exacerbation of Myasthenia Gravis During Interferon Alfa and Interleukin-2 Therapy
David Doležil, I. Ježková
Year: 2004, Journal of Neurology
článek v odborném periodiku

Exprese proteinů hMLH1 a hMSH2 v nádorech kolorekta a její klinický význam
P. Plevová, A. Křepelová, M. Papežová, E. Sedláková, R. Čuřík, L. Foretová, Marta Navrátilová, J. Palas, J. Nieslanik, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Z. Kolář
Year: 2004
stať ve sborníku

FCP ortézy - aplikace, indikace a kontraindikace.
Petr Krawczyk
Year: 2004,
kapitola v odborné knize

First experience with the TDM of topiramate
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

First experiences with the TDM of topiramate
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2004, Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.
článek v odborném periodiku

Funkcionální ztráta
Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková
Year: 2004, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Funkční ortézování ramenního kloubu.
Petr Krawczyk, H. Haasová, P. Hvozdovič, R. Korhel
Year: 2004,
kapitola v odborné knize

Fyzioterapie u léze nervus facialis
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
stať ve sborníku

Genotoxické faktory prostředí a zdraví
Lubomír Dobiáš, Ivona Závacká, Hana Lehocká
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Headache in Multiple Sclerosis - pilot study
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Year: 2004
stať ve sborníku

Headache in Multiple Sclerosis-pilot study
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Health Status of Seniors in Home Care
Darja Jarošová, Katarína Žiaková
Year: 2004
stať ve sborníku

Health Status of Seniors in Home Care
Darja Jarošová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie Popáleninového centra FNsP Ostrava
Jarmila Tymonová
Year: 2004
stať ve sborníku

Hodnocení exprese p16 v diagnostice neoplazií děložního čípku
Jaroslav Horáček, Vladimír Hořava, Ml., J. Ondruš, J. Váňová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení nutričního stavu u onkologických nemocných
Z. Grosman, Taťána Grosmanová
Year: 2004, Čtvrtletní noviny
článek v odborném periodiku

Hodnocení obsahu dusičnanů v zelenině, výsledky analýz obsahu dusičnanů, olova, kadmia a rtuti v zelenině v naší tržní síti v r. 2002
Lydie Ryšavá, J. Pokora, M. Schwanová, A. Červková
Year: 2004
stať ve sborníku

Hodnocení přínosu léčby postmenopauzální osteoporózy přípravkem Fosamax 70mg 1 x týdně
Zdeňka Krhutová
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hormonální terapie u sexuálních dysfunkcí
Peter Koliba, M. Pětroš, M. Koliba
Year: 2004, Moderní gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Hormony a cytokiny v patogenezi nemoci z popálení
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2004
stať ve sborníku

Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín
Václav Lednický
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Iatrogen Pathologie
Jaroslav Horáček
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990-2001. Výsledky skupiny 18letých.
Astrid Šuláková, .. A Kol.
Year: 2004, Česká a slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

II.Lučenecké traumatologické dni.
Leopold Pleva
Year: 2004
působení v zahraničí

Immunochemical analysis of lipopolysaccharide-like component extracted from Borrelia burgdorferi sensu lato.
K. Schwarzová, Ivan Čižnár
Year: 2004, Folia Microbiol
článek v odborném periodiku

Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer
P. Plevová, R. Čuřík, Marta Navrátilová, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, M. Papežová, E. Sedláková, L. Foretová, Z. Kolář, J. Novotný, J. Zapletalová, J. Palas, J. Nieslanik, A. Křepelová
Year: 2004, Neoplasma
článek v odborném periodiku

Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer.
Pavlína Plevová, A. Křepelová, M. Papežová, Jana Dvořáčková
Year: 2004, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku

Immunophenotype of breast cancer associated with germline BRCA1 and BRCA2 gene mutations compared to sporadic cancer.
P. Plevová, Marta Navrátilová, L. Foretová, J. Zapletalová, E. Sedláková, R. Čuřík, V. Bluchová, J. Palas, J. Nieslanik, Jaroslav Horáček, Z. Utíkal , P. Rosická, Z. Kolář
Year: 2004
stať ve sborníku

Importance of guided fine needle aspiration cytology (FNAC) for the diagnostics of thyroid nodules - own experience
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, M. Honka, Jaroslav Horáček, P. Klvaňa
Year: 2004, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia
článek v odborném periodiku

In the Position Midwifery in the czech republic
Bohdana Dušová
Year: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of annealing on structure and hardness of Microalloyed Mn Steel
Arnošt Silbernagel, J. Sojka, Z. Jonšta, M. Greger
Year: 2004, Acta Metallurgica Slovaca
článek v odborném periodiku

Inhalace NO při umělé plicní ventilaci
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2004
stať ve sborníku


