Publications
Léky a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Léky a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LIFE 18 - nový trend v léčbě imunoadsorpcí
Jan Pták, J. Malý, M. Pecka
Year: 2005,
specialist book chapter

LIFE 18 - první kontakt s integrovaným přístrojem pro léčbu imunoadsorpcí
Jan Pták
Year: 2005, Transfuze a hematologie dnes
journal article

"Lifestyle, Socio-Economic Status and Health"
Hana Šlachtová, Ed. Kinger, Anna Šplíchalová, H. Tomášková
Year: 2005, L. New York: NOVA Science Publishers
specialist book chapter

"Lifestyle, Socio-Economic Status and Health"
Hana Šlachtová, Ed. Kinger, Anna Šplíchalová, H. Tomášková
Year: 2005, L. New York: NOVA Science Publishers
specialist book chapter

Litiáza v otorinolaryngologii
Pavel Vantuch, .. A Kol.
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Litiáza v otorinolaryngologii
P. Komínek, A Kol.
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Lung cancer and indoor pollution from heating and cooking with solid fuels-IARC International Multicentre Case-Control Study in Eastern and central Europe
J. Lissowska, A. Bardin-Mikolajcak, T. Fletcher, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, A. Cassidy, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, A. Mannetje, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2005, American Journal of Epidemiolog
journal article

Lung cancer risk and occupational exposure to meat and live animals
R. Durusoy, P. Boffetta, A. Mannetje, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, J. Youngson, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Fevotte, T. Fletcher, P. Brennan
Year: 2005, International Journal of Cancer, on line version 13
journal article

Lymphoscintigraphy in sentinel node identification in breast cancer. Detection with four types of radiopharmaceuticals
Otakar Kraft, E. Urbanová, J. Mergancová, J. Vižďa, Dalibor KUBALA, Jiří Prokop, J. Heroková, R. Čuřík, Jan Kopecký
Year: 2005
abstract in proceedings

Lymphoscintigraphy, intraoperative lymphatic mapping and biopsy of sentinel lymph nodes in malignant tumors.
Otakar Kraft, A. Stepien, J. Pawlus, J. Heroková, R. Čuřík, L. Petráš, O. Kubala, Jiří Prokop, Libor Ševčík, E. Urbanová, H. Křížová
Year: 2005
abstract in proceedings

Lži a předstírej; Rub a líc
Dittmar Chmelař
Year: 2005, ALISA
specialist book chapter

M. Effect of rofecoxib on the glomerular filtration rate, proteinuria and renin-angiotensin-aldosterone system in elderly subjects with chronic renal impairment.
M. Horáčková, O. Schuck, R. Komers, J. Charvát
Year: 2005,
journal article

Má popálené dítě s Integrou odlišnou nutriční potřebu než dítě zdravé ?
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Má význam detekce sentinelové uzliny u duktálního karcinomu in situ?
O. Kubala, Jiří Prokop, I. Satinský, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Schwarz, V. Dedek
Year: 2005
abstract in proceedings

Malmö University
Darja Jarošová
Year: 2005
work experience abroad

Manažerské standardy v řízení
Petr Kazík
Year: 2005,
journal article

Manifestní diabetická nefropatie
Milan Kvapil
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Marjory Gordonové - Funkční a dysfunkční vzorce zdraví
Jana Marečková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová, Juraj Čáp
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book chapter

MDRD formulas for GFR estimation. Is there any difference among them in prediction of renal inulin clearance?
O. Schuck, Vladimír Teplan, O. Marečková, J. Skibová, M. Štollová
Year: 2005, Clinical nephrology
journal article

Measurement system analysis of counting blood cells for blood components control quality
R. Němec, M. Stachelová, Zuzana Čermáková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medicína založená na důkazu, Manuál prevence v lékařské praxi, X.
Vladimír Janout
Year: 2005, SZÚ Praha
specialist book

Mění se potřeba ústavní detoxifikace?
D. Perničková , Jitka Svobodová
Year: 2005, Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii
journal article

Metabolický syndrom-syndrom inzulínové rezsitence
Marcela Szabó, Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
specialist book chapter

Meticulous observation only ad a possible therapeutic approach for infants with small adrenal neuroblastomas. Report of two children and review of the literature.
J. Štěrba, J. Skotáková, Jaroslav Slaný, P. Gál
Year: 2005,
specialist book chapter

Minuty pro zdraví 2004
Hana Kubešová, J. Holík, M. Hauserová
Year: 2005, Gloria
specialist book

Mohou pomoci nádorové markery při diagnóze tyreoidálních uzlů?
M. Ludvíková, O. Topolčan, I. Kholová, Marie Rydlová, L. Holubec
Year: 2005, Plzeň. lék. Sborník
journal article

Molecular genetic findings in patients with multiple polyposis coli
P. Plevová, J. Štekrová, M. Kohoutová, I. Urbanská, Eva Šilhánová, P. Opletal, L. Foretová, A. Křepelová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti analgezie během porodu
Bohdana Dušová
Year: 2005
abstract in proceedings

Možnosti analgezie během porodu
Bohdana Dušová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti ovlivnění b buněk glitazony
Milan Kvapil
Year: 2005, Farmakoterapie
journal article

Možnosti přípravy střeva k virtuální CT kolonografií
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová, P. Holéczy
Year: 2005, Miniinvazivní chir. a endosk. chir. súč.
journal article

Možnosti využití biomechaniky v ortotice a protetice.
Miroslav Janura
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití informačních technologií ve výuce interního lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
Hana Kubešová, D. Bartůšek, A. Hep, J. Špinar
Year: 2005, RITM REPORT
specialist book chapter

Multikulturální odlišnosti v ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Česká antropologie
journal article

Myclophelonate mofetil substntion for Cyklosporine A in renal transplant recipiens with ehronic progressive allograf Dysfuncion: The Creeping Creatinine study Transplantation 2005
J. Dědochová
Year: 2005,
specialist book chapter

Nádory míchy a páteřního kanálu
Pavel Drábek, P. Jedlička, O. Keller
Year: 2005, Galén Praha
specialist book chapter

NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu
Jana Marečková, Darja Jarošová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

NANDA klasifikace
Jana Marečková, Libuše Přikrylová
Year: 2005, Sestra
journal article

Napier University of Edinburgh
Darja Jarošová
Year: 2005
work experience abroad

Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla z pohledu patologů
J. Dušková, C. Povýšil, I. Juliš, Jaroslav Horáček
Year: 2005
abstract in proceedings

Naše první zkušenosti v metodou ERAS v péči o chirurgické nemocné
Taťána Grosmanová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Návrh změny mikroklimatické části vládního nařízení č. 178/2001 v platném znění
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Year: 2005
abstract in proceedings

Nejčastější ošetřovatelsjké problémy a poruchy ve stáří a možnosti jejich posuzování.
Darja Jarošová, Katarína Žiaková, Igor Ondrejka
Year: 2005, Ošetřovatelství - Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
journal article

Nejde jen o nové léky.Aktuální perspektivy léčby diabetu.
Milan Kvapil
Year: 2005, Moje zdraví
journal article

Několik poznámek k vývoji a zaměření geriatrického (gerontologického) ošetřovatelství
Darja Jarošová, Yvetta Vrublová, Bohdana Dušová
Year: 2005, Kontakt
journal article

New Study Branch
Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Petr Tiefenbach, Hana Sochorová
Year: 2005
abstract in proceedings

Nezapomeňte na očkování!
Rastislav Maďar
Year: 2005, DIAstyl
journal article

Non-diabetic renal disease among diabetic patients undergoing renal biopsiy- 5 yers results of the czech registry
Ivo Valkovský
Year: 2005, Abstracts of 3rd World Congess of Nephrology
journal article


