Publications
Metabolický syndrom-syndrom inzulínové rezsitence
Marcela Szabó, Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
specialist book chapter

Meticulous observation only ad a possible therapeutic approach for infants with small adrenal neuroblastomas. Report of two children and review of the literature.
J. Štěrba, J. Skotáková, Jaroslav Slaný, P. Gál
Year: 2005,
specialist book chapter

Minuty pro zdraví 2004
Hana Kubešová, J. Holík, M. Hauserová
Year: 2005, Gloria
specialist book

Mohou pomoci nádorové markery při diagnóze tyreoidálních uzlů?
M. Ludvíková, O. Topolčan, I. Kholová, Marie Rydlová, L. Holubec
Year: 2005, Plzeň. lék. Sborník
journal article

Molecular genetic findings in patients with multiple polyposis coli
P. Plevová, J. Štekrová, M. Kohoutová, I. Urbanská, Eva Šilhánová, P. Opletal, L. Foretová, A. Křepelová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti analgezie během porodu
Bohdana Dušová
Year: 2005
abstract in proceedings

Možnosti analgezie během porodu
Bohdana Dušová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti ovlivnění b buněk glitazony
Milan Kvapil
Year: 2005, Farmakoterapie
journal article

Možnosti přípravy střeva k virtuální CT kolonografií
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová, P. Holéczy
Year: 2005, Miniinvazivní chir. a endosk. chir. súč.
journal article

Možnosti využití biomechaniky v ortotice a protetice.
Miroslav Janura
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití informačních technologií ve výuce interního lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
Hana Kubešová, D. Bartůšek, A. Hep, J. Špinar
Year: 2005, RITM REPORT
specialist book chapter

Multikulturální odlišnosti v ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Česká antropologie
journal article

Myclophelonate mofetil substntion for Cyklosporine A in renal transplant recipiens with ehronic progressive allograf Dysfuncion: The Creeping Creatinine study Transplantation 2005
J. Dědochová
Year: 2005,
specialist book chapter

Nádory míchy a páteřního kanálu
Pavel Drábek, P. Jedlička, O. Keller
Year: 2005, Galén Praha
specialist book chapter

NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu
Jana Marečková, Darja Jarošová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

NANDA klasifikace
Jana Marečková, Libuše Přikrylová
Year: 2005, Sestra
journal article

Napier University of Edinburgh
Darja Jarošová
Year: 2005
work experience abroad

Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla z pohledu patologů
J. Dušková, C. Povýšil, I. Juliš, Jaroslav Horáček
Year: 2005
abstract in proceedings

Naše první zkušenosti v metodou ERAS v péči o chirurgické nemocné
Taťána Grosmanová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Návrh změny mikroklimatické části vládního nařízení č. 178/2001 v platném znění
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Year: 2005
abstract in proceedings

Nejčastější ošetřovatelsjké problémy a poruchy ve stáří a možnosti jejich posuzování.
Darja Jarošová, Katarína Žiaková, Igor Ondrejka
Year: 2005, Ošetřovatelství - Teorie a praxe moderního ošetřovatelství
journal article

Nejde jen o nové léky.Aktuální perspektivy léčby diabetu.
Milan Kvapil
Year: 2005, Moje zdraví
journal article

Několik poznámek k vývoji a zaměření geriatrického (gerontologického) ošetřovatelství
Darja Jarošová, Yvetta Vrublová, Bohdana Dušová
Year: 2005, Kontakt
journal article

New Study Branch
Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Petr Tiefenbach, Hana Sochorová
Year: 2005
abstract in proceedings

Nezapomeňte na očkování!
Rastislav Maďar
Year: 2005, DIAstyl
journal article

Non-diabetic renal disease among diabetic patients undergoing renal biopsiy- 5 yers results of the czech registry
Ivo Valkovský
Year: 2005, Abstracts of 3rd World Congess of Nephrology
journal article

Nová antidepresiva u letálních intoxikací
Igor Dvořáček
Year: 2005
abstract in proceedings

Nové druhy bakterií a virů jako možní původci pneumonií, parazitující v amébách. Bude možný jejich průkaz i v našich podmínkách?
Jaroslav Šimek
Year: 2005
abstract in proceedings

Nové druhy bakterií a virů jako možní původci pneumonií, parazitující v amébách. Bude možný jejich průkaz i v našich podmínkách?
Jaroslav Šimek
Year: 2005
abstract in proceedings

Novodobé formy ohrožení průmyslových podniků
Marek Smetana
Year: 2005
abstract in proceedings

Nový způsob hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže člověka.
M. Jokl, Zdeněk Jirák, D. Šebesta
Year: 2005, Vytápění, větrání, instalace
journal article

Obesity and metabolic syndrome in chronic renal failure patients: Czech multicentre study.
Vladimír Teplan, A Kol.
Year: 2005, Clinical nutrition
journal article

Oběti násilí
Ivana Fialová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Objektivní měření tepelné asymetrie - kulový stereoteploměr
Luboš Vajner, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Year: 2005
abstract in proceedings

Occupational X-ray examinations and lung cancer risk
P. Boffetta, A. Mannetje, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, M. Navrátilová, Vladimír Janout, E. Cardis, J. Fevotte, T. Fletcher, P. Brennan
Year: 2005, Int.J.Cancer
journal article

Ochrana budov zvláštního významu
Michail Šenovský
Year: 2005, ARPOS - časopis Asociácie požarnej ochrany Slovenska
journal article

Ochrana kritické infrastruktury v NATO a EU
Michail Šenovský, J. Chalupa
Year: 2005, Požární ochrana
journal article

Očkování proti tetanu z pohledu praktického lékaře
Vladimír Janout, I. Matoušková, Gabriela Janoutová
Year: 2005, Bulletin sdružení praktických lékařů
journal article

Operace katarakty v České republice v roce 2004
Petr Mašek
Year: 2005
abstract in proceedings

Operace katarakty v České republice v roce 2004
Petr Mašek
Year: 2005, Oftalmochirurgie 1
journal article

Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Marie Ludvíkové, Ph.D.:
Jaroslav Horáček, M. Ludvíková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Osteonecrosis as a complication of treating Hodgkin´s lymphoma after BEACOPP chemotherapy
J. Marková, M. Zídka, David Feltl, H. Mociková, T. Kozák
Year: 2005
abstract in proceedings

"Ostravský koncept" fyzioterapie v léčbě močové inkontinence
Jan Krhut, R. Holaňová, I. Muroňová
Year: 2005, Rehabilitačně fyzikální lékařství
journal article

Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů
Jitka Zemanová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů
Darja Jarošová, Jitka Dostálová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Ošetřovatelství - konceptuální modely a teorie
Darja Jarošová, Darja Jarošová, Katarína Žiaková, Juraj Čáp
Year: 2005
editorial work

Ošetřuj nemocné duší
Věra Wolfová
Year: 2005, Sestra
journal article

Our experience with radioiodine therapy of thyroid functional autonomies
Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Our experience with radiosynoviorthesis and re-radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.
Martin Kořístka, D. Fizková, M. Smetanová, Z. Nahlíková, Zuzana Čermáková
Year: 2005
abstract in proceedings


