Publications
Komentář k článku autorů Půtová I a spol. "Mutace v genu HFE u osob s revmatickým postižením"
Eva Šilhánová
Year: 2005, Časopis lékařů českých
journal article

Komplexní hodnocení seniorů v domácí péči standardizovaným nástrojem MDS-HC
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Komplexní léčba pooperačních delirantních stavů na chirurgických jednotkách intenzivní péče
Taťána Grosmanová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komplexní poranění pánve a dolních končetin
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Vladimír Ječmínek
Year: 2005
abstract in proceedings

Korekce myopie metodou LASIK s přístrojem LADAR Vision 4000
J. Hyncl, M. Filipec, A. Holubová, D. Baráková, Petr Mašek, A Kol.
Year: 2005, Oftalmochirurgie 1
journal article

Koučink-efektivní nástroj řízení?
Petr Kazík
Year: 2005, Moderní řízení
journal article

Kouření a riziko vzniku karcinomu plic podle histologických typů
H. Kollárová, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2005, Klinická onkologie
journal article

Kriminalistická taktika
Luboš Valerián
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Kriminalistika a forenzní disciplíny
Luboš Valerián
Year: 2005
abstract in proceedings

Kritické a těžké popálení u dětí
Jarmila Tymonová
Year: 2005, Acta Chirurgiae Plasticae,
journal article

Krizová komunikace
Marek Smetana
Year: 2005
abstract in proceedings

Krizové plánování
Michail Šenovský
Year: 2005
abstract in proceedings

Krkavčí matka
Igor Dvořáček
Year: 2005
abstract in proceedings

Kvalita života po laparoskopickej ingvinálnej hernioplastike
P. Holéczy, P. Biath, M. Černý, L. Mikulášová, Tomáš Mrázek
Year: 2005, Endoskopie
journal article

Lack of association between polymorphisms in inflamatory genes and lung cancer risk
D. Campa, R.J. Hung, D. Mates, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, P. Boffetta, P. Brennan, F. Canzian
Year: 2005, Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention
journal article

Lack of association between-251T>A polymorphism of IL8 and lung cancer risk
D. Campa, R.J. Hung, D. Mates, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, P. Boffetta, P. Brennan, F. Canzian
Year: 2005, Cancer Epidemiology Biopmarkers and Prevention
journal article

Laparoskopická ingvinálna hernioplastika - desaťročná bilancia
P. Holéczy, P. Biath, M. Černý, L. Mikulášová, Tomáš Mrázek
Year: 2005, Slov. chirurgia
journal article

Laparoskopická ingvinální hernioplastika - desaťročná bilancia
P. Holéczy, M. Černý, L. Mikulášová, Tomáš Mrázek
Year: 2005, Slov. chirurgia
journal article

Large-Scale Investigation of Base Excision Repair Genetic Polymorphismus and Lung Cancer Risk in a Multicenter Study
R.J. Hung, P. Brennan, F. Canzian, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, L. Foretová, Vladimír Janout, V. Bencko, A. Chabrier, S. Borel, J. Hall, P. Boffetta
Year: 2005, J.Natl.Cancer Institute
journal article

Léčba diabetu 1.typu
Pavlína Piťhová, Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
specialist book chapter

Léčba diabetu 2.typu inzulínem
Pavlína Piťhová, Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
specialist book chapter

Léčba krvácení do horní části zažívacího traktu u pacientů po koronární angioplstice s implantací stenu užívajících clopidogrel
Evžen Machytka, P. Klvaňa, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2005, Čes a Slov Gastroen a Hepatol
journal article

Léčebný protokol invazivního meningokového onemocnění /IMO/
E. Kasal, Luděk Rožnovský, .. A Kol.
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Legionárská choroba-rezervy v surveillance a prevetívnych opatreniach
Rastislav Maďar, Jana Straková, Milena Menzlová, Elena Kavcová
Year: 2005, Nozokomiální nákazy
journal article

Legionelózy po kontakte s půdou.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie.
journal article

Léková interakce amiodaronu s digoxinem
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2005, Folia Phoenix
journal article

Léky a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005
abstract in proceedings

Léky a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LIFE 18 - nový trend v léčbě imunoadsorpcí
Jan Pták, J. Malý, M. Pecka
Year: 2005,
specialist book chapter

LIFE 18 - první kontakt s integrovaným přístrojem pro léčbu imunoadsorpcí
Jan Pták
Year: 2005, Transfuze a hematologie dnes
journal article

"Lifestyle, Socio-Economic Status and Health"
Hana Šlachtová, Ed. Kinger, Anna Šplíchalová, H. Tomášková
Year: 2005, L. New York: NOVA Science Publishers
specialist book chapter

"Lifestyle, Socio-Economic Status and Health"
Hana Šlachtová, Ed. Kinger, Anna Šplíchalová, H. Tomášková
Year: 2005, L. New York: NOVA Science Publishers
specialist book chapter

Litiáza v otorinolaryngologii
Pavel Vantuch, .. A Kol.
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Litiáza v otorinolaryngologii
P. Komínek, A Kol.
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Lung cancer and indoor pollution from heating and cooking with solid fuels-IARC International Multicentre Case-Control Study in Eastern and central Europe
J. Lissowska, A. Bardin-Mikolajcak, T. Fletcher, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, A. Cassidy, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, A. Mannetje, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2005, American Journal of Epidemiolog
journal article

Lung cancer risk and occupational exposure to meat and live animals
R. Durusoy, P. Boffetta, A. Mannetje, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, J. Youngson, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Fevotte, T. Fletcher, P. Brennan
Year: 2005, International Journal of Cancer, on line version 13
journal article

Lymphoscintigraphy in sentinel node identification in breast cancer. Detection with four types of radiopharmaceuticals
Otakar Kraft, E. Urbanová, J. Mergancová, J. Vižďa, Dalibor KUBALA, Jiří Prokop, J. Heroková, R. Čuřík, Jan Kopecký
Year: 2005
abstract in proceedings

Lymphoscintigraphy, intraoperative lymphatic mapping and biopsy of sentinel lymph nodes in malignant tumors.
Otakar Kraft, A. Stepien, J. Pawlus, J. Heroková, R. Čuřík, L. Petráš, O. Kubala, Jiří Prokop, Libor Ševčík, E. Urbanová, H. Křížová
Year: 2005
abstract in proceedings

Lži a předstírej; Rub a líc
Dittmar Chmelař
Year: 2005, ALISA
specialist book chapter

M. Effect of rofecoxib on the glomerular filtration rate, proteinuria and renin-angiotensin-aldosterone system in elderly subjects with chronic renal impairment.
M. Horáčková, O. Schuck, R. Komers, J. Charvát
Year: 2005,
journal article

Má popálené dítě s Integrou odlišnou nutriční potřebu než dítě zdravé ?
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Má význam detekce sentinelové uzliny u duktálního karcinomu in situ?
O. Kubala, Jiří Prokop, I. Satinský, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Schwarz, V. Dedek
Year: 2005
abstract in proceedings

Malmö University
Darja Jarošová
Year: 2005
work experience abroad

Manažerské standardy v řízení
Petr Kazík
Year: 2005,
journal article

Manifestní diabetická nefropatie
Milan Kvapil
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Marjory Gordonové - Funkční a dysfunkční vzorce zdraví
Jana Marečková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová, Juraj Čáp
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book chapter

MDRD formulas for GFR estimation. Is there any difference among them in prediction of renal inulin clearance?
O. Schuck, Vladimír Teplan, O. Marečková, J. Skibová, M. Štollová
Year: 2005, Clinical nephrology
journal article

Measurement system analysis of counting blood cells for blood components control quality
R. Němec, M. Stachelová, Zuzana Čermáková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medicína založená na důkazu, Manuál prevence v lékařské praxi, X.
Vladimír Janout
Year: 2005, SZÚ Praha
specialist book

Mění se potřeba ústavní detoxifikace?
D. Perničková , Jitka Svobodová
Year: 2005, Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii
journal article


