Publications
Zásady tvorby odporúčaných postupov v medicíne (guidelines).
Rastislav Maďar, Dušan Meško, Elena Kavcová
Year: 2005, Osveta
kapitola v odborné knize

Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů starších 65 let - využití MDS-HC protokolu při hodnocení klientů agentur domácí péče v Ostravě
Darja Jarošová
Year: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů-klientů domácí péče v Ostravě
Darja Jarošová
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů-klientů domácí péče v Ostravě
Darja Jarošová
Year: 2005
stať ve sborníku

Zdravotnická psychologie. učební texty pro střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy se zdravotnickým zaměřením
Eva Zacharová
Year: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ze sítě internetu. Dysfunkcia týmusu rizikom pre očkovánie proti žltej zimnici.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku

Ze sítě internetu. Malária v Dominikánskej republike.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku

Zkušenosti ČIŽP s procesem sanace bývalé koksovny Karolina v Ostravě
Břetislav Crha, P. Pomazal
Year: 2005
stať ve sborníku

Změny stárnoucího organizmu z hlediska patofyziologie
Hana Kubešová, P. Weber, H. Meluzínová, V. Polcarová, L. Malásková
Year: 2005, Česká geriatrická revue
článek v odborném periodiku

Znalostní systémy řízení
Miroslav Pokorný
Year: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zobrazení fraktury os scaphoideum pomocí výpočetní tomografie
Jana Chmelová, Kolektiv Autorů
Year: 2005, Čes.Radiol.
článek v odborném periodiku

Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu
Josef Nekula
Year: 2005, NUCLEUS HK
odborná kniha

Ženské klimakterium a jeho vliv na kvalitu života
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Klimakterická medicína
článek v odborném periodiku

10 let spolupráce s Německou studijní skupinou Hodgkinova lymfomu ( DHSG)
David Feltl
Year: 2005
stať ve sborníku

10 years of cooperation with the German Hodgkin Study Group (GHSG)
J. Marková, Z. Král, H. Mociková, David Feltl, K. Klásková, L. Šmardová, B. Wagnerová, J. Vorlíček, T. Kozák
Year: 2005, ONKOLOGIE
článek v odborném periodiku

?Maligní nehodgkinské lymfomy v dětském věku
Jaroslav Slaný
Year: 2004, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

.: Problematika ovlivnění organizmu alkoholem a jinými návykovými látkami v souvislosti se vznikem smrtelných pracovních úrazů
Igor Dvořáček
Year: 2004
stať ve sborníku

A Comparison Between Conventional Imaging Methods and Positron Emission Tomography in the Treatment of Hodgkin´s Lymphoma
H. Móciková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2004, International Journal for Cancer Research and Treatment
článek v odborném periodiku

A role for negative fluid balance in septic patients with abdominal compartment syndrome?
R. Kula, P. Szturz, P. Sklenka, Jan Neiser
Year: 2004, Intensive Care Med
článek v odborném periodiku

Abdominal compartment syndrome in polytrauma.
Leopold Pleva, M. Šir, Roman Madeja
Year: 2004, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Abrahámovo šero
Dittmar Chmelař
Year: 2004, ALISA
odborná kniha

Add-on therapy with mitoxantron in multiple sclerosis patients inadequately responsive to interferon-ß or glatiramer-acetate treatment: efficacy and tolerability.
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, I. Woznicová
Year: 2004, Multiple sclerosis
článek v odborném periodiku

Advanced Rehabilitation Therapy
Jiří Rosický
Year: 2004
působení v zahraničí

Advanced Rehabilitation Therapy, Inc.
Jarmila Kristiníková
Year: 2004
působení v zahraničí

Akta X
Igor Dvořáček
Year: 2004
stať ve sborníku

Aktivizace ve stáří
Bohdana Dušová
Year: 2004, Sestra
článek v odborném periodiku

Akutní tonzilofaryngitida - současné léčebné možnosti
P. Komínek
Year: 2004, Causa subita
článek v odborném periodiku

Alergie a horníci
Zdeňka Hajduková, Z. Kubinyiová
Year: 2004
stať ve sborníku

Alternativní sed na body-ballu.
Jarmila Kristiníková, Petra Dobešová
Year: 2004, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Amniová membrána při perforačním poranění - a co dál?
D. Cholevík, Petr Mašek
Year: 2004
stať ve sborníku

Analýza dat pro výpočet dávky z ingesce pro českou populaci
Miluše Bartusková
Year: 2004
stať ve sborníku

Analýza dat pro výpočet dávky z ingesce pro českou populaci
Miluše Bartusková
Year: 2004
stať ve sborníku

Analýza histopatologických nálezů resekátů hrtanu
Libor Jeřábek, Jaroslav Horáček, I. Hybášek
Year: 2004, Otorinolaryngologie e Foniatrie
článek v odborném periodiku

Anděl strážný, Blízce daleko, Inspiprace, Jsi, Kyberpunková láska, Pravda je virus, Přízeň, Sexuální demokracie, Snědé dívce z Ostravy, Umírám...
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2004, King
kapitola v odborné knize

Antropologická východiska školní ergonomie. Ergonomie na pracovištích. VII. Uplatnění ergonomie na školských pracovištích.
Jan Šteigl
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antropologicko-psychologická charakteristika populace moravských regionů z hlediska využití pro podporu zdraví a školní ergonomii.
Jan Šteigl, J. Krátoška, H. Zieglerová
Year: 2004
stať ve sborníku

Aplikace léků před operací katarakty pomocí Sugi
Petr Mašek
Year: 2004
stať ve sborníku

Aplikovaná antropologie v obuvnickém průmyslu.
Pavla Šťastná
Year: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Arole for nagative fluid balance in surgical patients with abdominal comaprtiment syndrome?
J. Jahoda, .. A Kol.
Year: 2004
stať ve sborníku

Arole for negative fluid balance in septic patients with abdominal compartiment syndrome.
J. Jahoda, A Kol.
Year: 2004
stať ve sborníku

Bakalárské študijné programy v odbore ošetrovatelstvo vo vybraných európskych krajinách.
Jana Košková
Year: 2004
stať ve sborníku

Bakalárské študijné programy v odbore ošetrovatelstvo vo vybraných euvrópských krajinách
Jana Košková, Bohdana Dušová
Year: 2004, Ostravská univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize

BEACOPP eskalovaný - intenzifikovaná chemoterapie pokročilého Hodgkinova lymfomu
David Feltl
Year: 2004
stať ve sborníku

Beta trace jako marker likvorhei-pilotní studie
David Doležil, I. Ježková, Ludmila Nováčková, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Year: 2004, Čes. a slov. Neurol. Neurochir.
článek v odborném periodiku

Bezpečnost a účinnost trombotripse - akcelerace trombolýzy pomocí ultrazvuku.
David Školoudík, A Kol.
Year: 2004, Čes. a slov. neurol. neurochir.
článek v odborném periodiku

Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Year: 2004
uspořádání konference, workshopu

Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin.
Leopold Pleva, Roman Madeja, Roman Litner
Year: 2004
stať ve sborníku

Biomarkers of Bone Metabolism in Patients with Classic galactosemia
D. Procházková, Antonín Pohlídal, David Slabík, J. Mrázová, H. Francová
Year: 2004, J. Inherit. Metb. Dis.
článek v odborném periodiku

Biomechanika a rozvoj zevních fixací.
Leopold Pleva, Karel Rozum
Year: 2004
stať ve sborníku

Bispektrální index a moderní inhalační anestetika.
Ivana Volfová, Radmila Burkovičová, H. Csibrei, R. Schwarz, J. Jahoda
Year: 2004
stať ve sborníku


