Publications
Evaluation of the incidence of glucose metabolism impairments after de novo kidney transplantation using an oral glucose tolerance test
Arnošt Martínek
Year: 2005, AM J TRANSPLANT
journal article

Expression of the hMLH1 and hMSH2 proteins in normal tissues in relationship to cancer predisposition in hereditary non-polyposis colon cancer
P Plevová, A Kol.
Year: 2005, Virchows Arch
journal article

Fenomén vdovství
Naděžda Špatenková, Dana Sýkorová, D. Šimek, M. Dvořáková
Year: 2005, Olomouc:UP
specialist book chapter

Fluvastatin in the therapy of acute coronary syndrome: Rationale and design of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial (The FACS Trial) (ISRCTN81331696)
Petr Ošťádal, David Hájek, J. Vejvoda, Josef Veselka, Milan Kvapil, Milan Macek, Jana Čepová
Year: 2005, Current Controlled Trials in Cardiovascular Medicine
journal article

Friedewaldův vztah a LDL cholesterol - studie dat z externího hodnocení kvality
D. Novotný, M. Budina, B. Friedecký, J. Kratochvíla, Petr Schneiderka
Year: 2005, Neuveden
specialist book chapter

Funkce ledvin, metabolismus a účinky léků ve stáří
Vladimír Teplan
Year: 2005, Aktuality v nefrologii
journal article

Funkční hodnocení (ADL, IADL) seniorů v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Fyzická zátěž; Práce v nepříznivých tepelně vlhkostních podmínkách
Zdeněk Jirák, P. Brhel, M. Manoušková, E. Hrnčíř
Year: 2005,
specialist book chapter

Fyziologie práce a ergonomie - e-learningový kurz
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Hana Tomášková
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU (druhé přepracované vydání)
Zdeněk Jirák, A Kolektiv
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyzioterapie v léčbě hyperaktivního měchýře
Jan Krhut, R. Holaňová, I. Muroňová
Year: 2005, Rehabilitácia
journal article

Genetická toxikologie a legislativa ČR
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2005
abstract in proceedings

GIS analysis for structural changes in public health system
Michael Vít, Jan Michalík, Hana Šlachtová, K. Říhová, P. Hlavac
Year: 2005
abstract in proceedings

GIS Comparion of Emission Data and Dispersion Models of Air Pollution around the Ironwork Plant as a Background for Risk Management
Jan Michalík, B. Kotlík, Hana Šlachtová, J. Bílek
Year: 2005, Epidemiology
journal article

Glitazony, studie Proactive, léčba diabetu a možná prevence kardiovaskulárních komplikací
Milan Kvapil
Year: 2005, Sestra v diabetologii
journal article

Glykoprotein Ia/IIa destičkové membrány z hlediska jeho genetických změn
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Glykoprotein IIb/IIIa destičkové membrány z hlediska jeho genetických změn
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Glykoproteiny destičkové membrány z hlediska jejich genetických změn
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Haemophilia Inhibitor Analysis - Results of Multicentric Information System HemIS (Haemophilia - Information System).
Jan Pták, Et Al.
Year: 2005, Haematologica
journal article

Hanzehogeschool van Groningen
Darja Jarošová
Year: 2005
work experience abroad

Hepatic Metastasis of the Differentiated Thyreoid Carcinoma
O. Kraft
Year: 2005, Nucl Med Rev Cent East Eur
journal article

Histiocytóza z Langerhansových buněk a její manifestace ve spánkové kosti
Tomáš Pniak, .. A Kol.
Year: 2005, Otorinolaryng. a Foniat.
journal article

Historické a vývojové prvky ošetřovatelské diagnostiky
Jana Marečková
Year: 2005
abstract in proceedings

Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2005
abstract in proceedings

Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny.
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historika, súčasnosť a perspektívy bariatrickej chirurgie na Slovensku
P. Holéczy, Tomáš Mrázek
Year: 2005, Endoskopie
journal article

Hodnocení FDG PET nálezů na plicích po léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Mociková, J. Marková, O. Bělohlávek, M. Skopalová, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2005
abstract in proceedings

Hodnocení stavu výživy u nemocných v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Hodnocení úspěšnosti léčby sterility při androgenním faktoru pomocí mikromanipulačních
P. Čermák, M. Poláček, L. Ježová, J. Jusková
Year: 2005, Gynekológia
journal article

Hodnocení zdravotních a sociálních potřeb a problémů seniorů v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

How useful can EQA system be?
Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, P. Štern, M. Budina
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperaktivní měchýř - současný pohled na etiopatogenezi, diagnostiku a farmakologickou léčbu
Jan Krhut
Year: 2005, Urologie pro praxi
journal article

Hyperhomocysteinemia and its relationship to metabolic disorders in chronic renal failure and transplant patients.
Vladimír Teplan, A Kol.
Year: 2005, Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba
journal article

Hyperlipidémie u pacientů po transplantaci ledviny léčených imunosupresí s cyklosporinem nebo takrolimem.
I. Matl, O. Viklický, Vladimír Teplan, L. Voska, V. Lánksá
Year: 2005, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Hypertenze a stárnutí srdce z pohledu geriatra
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, V. Polcarová
Year: 2005, Kardiologická revue
journal article

Hypertenze jako rizikový faktor u karcinomu ledviny
Gabriela Janoutová, Jiřina Koutná, F. Beška, L. Čížek, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2005, Urologie pro praxi
journal article

Hyponatremie-specifika léčebného postupu
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2005, Nukleus HK
journal article

Hypoplasie koronárních arterií-jako příčina neočekávaného úmrtí
Šimon Laciok, J. Horáček
Year: 2005, Kontakt
journal article

Hypoplazie koronárních arterií - jako příčina neočekávaného úmrtí
Šimon Laciok, Jaroslav Horáček
Year: 2005, Kontakt
journal article

Hypoplazie koronárních arterií jako příčina náhlého úmrtí
Šimon Laciok, Jaroslav Horáček
Year: 2005
abstract in proceedings

I. Medzinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Identification of five new families strengthens the link between childhood choroid plexus carcinoma and germline TP53 mutations
P Plevová, A Kol.
Year: 2005, Eur. J. Cancer
journal article

Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990-2001. Výsledky skupiny 18letých.
Astrid Šuláková, .. A Kol.
Year: 2005, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Immunoadsorption therapy and complement activation.
Jan Pták, Ivo Lochman
Year: 2005, Transfu. Apher. Sci.
journal article

Importované nákazy na prahu 21.storočia
Rastislav Maďar
Year: 2005, Sestra
journal article

(IM)POTENCE
Dittmar Chmelař
Year: 2005, Alisa
specialist book

Imunitně mediovaná onemocnění střeva v dětském věku
Astrid Šuláková
Year: 2005
abstract in proceedings

Imunoadsorpce - současné možnosti a perspektivy
Jan Pták
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Imunochemické metody v humánní histologii
Jaroslav Horáček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Incidental diagnosis of uterine cancer on technetium-99m dimercaptosuccinis acid renal scintigraphy
O. Kraft
Year: 2005, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article


