Publications
Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2005, České pracovní lékařství
journal article

Vyšetření cerebrovaskulární rezervy pomocí SPECTu mozku a hyperkapnie
Pavel Širůček, T. Hrbáč, Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

VYužití ABPM pro srovnání účinků dvou forem léků u dětí
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005, Folia Phoenix
journal article

Využití antropologických metod v ošetřovatelství
Lucie Sikorová
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití antropologických metod v ošetřovatelství
Lucie Sikorová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití biomechaniky v ortotice a protetice (zaměření na analýzu pohybu).
Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití MDS-HC nástroje v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití MDS-HC nástroje v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití metody KAB (knowledge, attitude a behaviour) při zjišťování přístupu jednotlivců k životnímu stylu
Kateřina Ivanová, J. Lorencová, Naděžda Špatenková, J. Matulík
Year: 2005, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
specialist book chapter

Využití 166Holmia-boro- makroagregátů při radiosynovektomii
A. Kelnarová, Š. Dočkalová, Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj domácí péče v České republice
Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2005, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřovaání geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam laické první pomoci a neodkladné resuscitace s využitím externí defibrilace pro frekvenci přežití a kvalitu výkonnosti mozku
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Význam L-karnitinu u pacientů s chronickým renálním selháním léčených hemodialýzou - editorial.
Vladimír Teplan
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Význam nízkorizikových zdravotníckych pomôcok v endemizácii nozokomiálneho prostredia rezistentnými kmeňmi.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Význam rehabilitačního ošetřování u pacienta s umělou plícní ventilací
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Význam sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu v diagnostice a hodnocení aktivity mnohočetného myelomu u vybraných monoklonálních gamapatií
V. Ščudla, J. Minařík, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny
Zdeňka Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
Year: 2005, Alergie
journal article

Významné internetové adresy v oblasti nozokomiálnych nákaz.
Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Významné monografie v problematike prevencie nozokomiálnych nákaz
Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Výživová hodnota Fast Food
Lydie Ryšavá, A. Červková
Year: 2005, Výživa a potraviny
journal article

Výživová hodnota školních obědů
Lydie Ryšavá, A. Červková, Kristina Dylová
Year: 2005, Výživa a potraviny
journal article

Vzácné životní jubileum prof. MUDr. Jiřího Bartoše, DrSc.
Jaroslav Mayzlík
Year: 2005, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vzdělávání:moderní nebo módní?
Petr Kazík
Year: 2005, Moderní řízení
journal article

Vzpomínka na Charlese Kelmana
Petr Mašek
Year: 2005
abstract in proceedings

Z historie péče o seniory
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Z historie péče o seniory v českých zemích
Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2005, Ošetrovateľský obzor
journal article

Základy anesteziologie 2.část.
Jitka Zemanová
Year: 2005, NCO NZO
specialist book

Základy cestovnej medicíny
Rastislav Maďar, Dušan Meško, .. A Kol.
Year: 2005, Osveta, spol. s.r.o.
specialist book chapter

Základy obecné a klinické biochemie pro bakalářské obory studia.
P. Štern, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2005, Karolinum
specialist book

Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii pro porodní asistentky
Peter Koliba, David Matura, Marcel Gartner
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy výživy pro studenty ošetřovatelství
Ondřej Urban, Martin Kliment, Andrea Volfová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zamyšlení nad Buergerovou chorobou
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, M. Mitták, I. Satinský
Year: 2005
abstract in proceedings

Záněty hltanu
P. Komínek, V. Chrobok, J. Astl, A Kol.
Year: 2005, Tobiáš
specialist book

Zarzadzanie bezpiecznstwem produkcji
Marek Smetana, J. Matuszek
Year: 2005
abstract in proceedings

Zásady tvorby odporúčaných postupov v medicíne (guidelines).
Rastislav Maďar, Dušan Meško, Elena Kavcová
Year: 2005, Osveta
specialist book chapter

Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů starších 65 let - využití MDS-HC protokolu při hodnocení klientů agentur domácí péče v Ostravě
Darja Jarošová
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů-klientů domácí péče v Ostravě
Darja Jarošová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů-klientů domácí péče v Ostravě
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Zdravotnická psychologie. učební texty pro střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy se zdravotnickým zaměřením
Eva Zacharová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ze sítě internetu. Dysfunkcia týmusu rizikom pre očkovánie proti žltej zimnici.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article

Ze sítě internetu. Malária v Dominikánskej republike.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article

Zkušenosti ČIŽP s procesem sanace bývalé koksovny Karolina v Ostravě
Břetislav Crha, P. Pomazal
Year: 2005
abstract in proceedings

Změny stárnoucího organizmu z hlediska patofyziologie
Hana Kubešová, P. Weber, H. Meluzínová, V. Polcarová, L. Malásková
Year: 2005, Česká geriatrická revue
journal article

Znalostní systémy řízení
Miroslav Pokorný
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zobrazení fraktury os scaphoideum pomocí výpočetní tomografie
Jana Chmelová, Kolektiv Autorů
Year: 2005, Čes.Radiol.
journal article

Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu
Josef Nekula
Year: 2005, NUCLEUS HK
specialist book

Ženské klimakterium a jeho vliv na kvalitu života
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Klimakterická medicína
journal article


