Publications
Lympfomy
David Feltl, H. Doležalová, P. Šlampa, M. Macháňová
Year: 2006, Galén
specialist book chapter

Lymph node mapping and sentinel node detection in early stage of cervical carcinoma with combination of 99mTc-nanocolloid and patent blue
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, O. Kraft
Year: 2006, International Journal of Gynecological Cancer
journal article

Management očkování proti HBV u dětí
Luděk Rožnovský
Year: 2006, . Medical Tribune
journal article

Manipulace s biologickým materiálem
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Medicína pro praxi
journal article

Massive squamous metaplasia of the thyroid gland. Report of three cases and review of the literature.
Antonín Ryška, M. Ludvíková, Marie Rydlová, Juraj Čáp, R. Žalud
Year: 2006, Patology Research and Practice
journal article

MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) - standardizovaný nástroj pro validní hodnocení klientů v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) - standardizovaný nástroj pro validní hodnocení klientů v domácí péči
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Mechanical recanaluzation of intracranuial arteries in acute ischemic stroke.
David Školoudík, Michal Bar, .. A Kol.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Megacystic-Microcolon-Intestinal Hpoperistalsis Syndrome (MMHIS).
Terezie Šuláková
Year: 2006, Pediatr. Nephrol.
journal article

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2006, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Mentor, student - pravidla a doporučení pro klinickou praxi
Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Měření a hodnocení celkové fyzické zátěže ve vybraných profesích
K. Čabanová, M. Davidová, G. Zdařilová, L. Grulich, M. Sedláčková, M. Krygel, O. Jašurková, Vladimír Kilián, Hana Lehocká
Year: 2006
abstract in proceedings

Metabolický syndrom po transplantaci ledviny: asymetrický dimethylarginine and adipokines
Vladimír Teplan, O. Schuck, A Kol.
Year: 2006, Aktuality v nefrologii
journal article

Metodika měření procenta tuku u dospívající mládeže ve věku 15-20 let a u dospělé populace ve věku 45-60 let
Eva Lysová, Zuzana Oleksiaková
Year: 2006
abstract in proceedings

Metodika měření procenta tuku u dospívající mládeže ve věku 15-20 let a u dospělé populace ve věku 45-60 let
Eva Lysová, Zuzana Oleksiaková
Year: 2006
abstract in proceedings

Metodika pro terénní vzdělávání romských občanů
Ivana Fialová, Lýdie Poláčková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodika studia spotřeb léků.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2006, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Metodologie výzkumu
Darja Jarošová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metody "damage control surgery" v úrazové chirurgii
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
abstract in proceedings

Metody odhadu a hodnocení rizika v životním a pracovním prostředí
Vítězslav Jiřík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metody stanovení CsA a problémy s TDM cyklosporinu
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2006, Folia Phoenix
journal article

Mezinárodní konference o léčbě radiofarmaky
Otakar Kraft
Year: 2006, Česká radiologie
journal article

Mikrobiologické aspekty léčby chronických ran
Věra Toršová, J. Stryja
Year: 2006, Florence
journal article

Mikrobiologické aspekty léčby závažných infekcí na JIP
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2006, Nozokomiálné nákazy
journal article

Mimořádná událost v prostoru se zdrojem ionizujícího záření
Jiří Švec
Year: 2006
abstract in proceedings

Mininvazivní chirurgie v České republice.
Jan Dostalík, L. Matínek, P. Guňková, I. Guňka
Year: 2006, Rozhledy v chirurgii
journal article

Moderace porad
Petr Kazík
Year: 2006,
journal article

Molekulární diagnostika infekcí kloubních náhrad
J. Gallo, P. Sauer, Y. Lovečková, M. Kolář, J. Zapletalová, Vladimír Janout
Year: 2006, Acta chirurgie orthopaedicae et traumatologie
journal article

Morbidita u žen v klimakteriu
Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Možnoasti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Tomáš Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2006, Čes. gynekologie
journal article

Možnosti léčby potenciálně letálního krvácení na urgentním příjmu.
Stanislav Jelen, R Ječmínková, R. Sklienka, Jiří Bílek
Year: 2006
abstract in proceedings

Možnosti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft, J. Mláděnka, Z. Dančíková
Year: 2006, Česká gynekologie
journal article

Možnosti peroperační ochrany mozku při výkonech na aortálním oblouku.
R. Brát, J. Gaj, T. Daněk
Year: 2006, Cardiol
journal article

Možnosti posouzení glomerulární filtrace na podkladě predikačních vzorců u obézních jedinců s chronickým renálním onemocněním.
O. Schuck, Vladimír Teplan, J. Skibová, M. Štollová
Year: 2006, Časopis lékařů českých
journal article

Možnosti prevence kardiovaskulárních onemocnění u diabetes mellitus
Milan Kvapil
Year: 2006, Postgarduální medicína
journal article

Možnosti terapie radiojodem v onemocnění štítné žlázy.
J. Kubinyi, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mutagenecity of the Ambient Air in Ostrava
H. Miturová, H. Tomášková, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Náhled na pohybový dialog koně a jezdce - biomechanické hledisko
Miroslav Janura, Ch. Peham, T. Dvořáková, M. Elfmark, Z. Svoboda
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

NANDA ? International diagnostika v ošetřovatelském procesu, NIC a NOC klasifikace
Jana Marečková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

NANDA-International diagnostika v ošetřovatelském procesu, NIC a NOC klasifikace
Darja Jarošová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Napier University of Edinburgh
Lucie Sikorová
Year: 2006
work experience abroad

Národní program screeningu cervikálního karcinomu z pohledu patologů
Jaroslav Horáček, Et Al.
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Naše zkušenosti s léčbou orofaryngeálního karcinomu
E. Mrázková, J. Mrázek, Jaroslav Horáček, P. Mrázková, M. Häringová
Year: 2006, Choroby hlavy a krku
journal article

Naše zkušenosti s peroperační ochranou mozku při výkonech v oblasti aortálního oblouku.
R. Brát, J. Gaj, T. Daněk, B. Dočekal
Year: 2006, Cardiol
journal article

National Stroke Research Institute, Melbourne, Victoria
Kateřina Macháčková
Year: 2006
work experience abroad

Návrh změny mikroklimatické části vládního nařízení č. 178/2001 Sb. v platném znění
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Year: 2006, Topenářství a instalace
journal article

Nebezpečné látky - radionuklidy
Jiří Švec
Year: 2006
abstract in proceedings

Nefrotoxicita při současném podávání vankomycinu a gentamicinu - kazuistika
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2006
abstract in proceedings

Nemocničné stravovánie z pohladu hygieny výživy
M. Szárazová, H. Hudečková, T. Janušová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Neobvyklá příčina zduření v oblasti šupiny spánkové kosti
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2006, Pediatrie pro praxi
journal article


