Publications
Mimořádná událost v prostoru se zdrojem ionizujícího záření
Jiří Švec
Year: 2006
abstract in proceedings

Mininvazivní chirurgie v České republice.
Jan Dostalík, L. Matínek, P. Guňková, I. Guňka
Year: 2006, Rozhledy v chirurgii
journal article

Moderace porad
Petr Kazík
Year: 2006,
journal article

Molekulární diagnostika infekcí kloubních náhrad
J. Gallo, P. Sauer, Y. Lovečková, M. Kolář, J. Zapletalová, Vladimír Janout
Year: 2006, Acta chirurgie orthopaedicae et traumatologie
journal article

Morbidita u žen v klimakteriu
Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Možnoasti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Tomáš Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2006, Čes. gynekologie
journal article

Možnosti léčby potenciálně letálního krvácení na urgentním příjmu.
Stanislav Jelen, R Ječmínková, R. Sklienka, Jiří Bílek
Year: 2006
abstract in proceedings

Možnosti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft, J. Mláděnka, Z. Dančíková
Year: 2006, Česká gynekologie
journal article

Možnosti peroperační ochrany mozku při výkonech na aortálním oblouku.
R. Brát, J. Gaj, T. Daněk
Year: 2006, Cardiol
journal article

Možnosti posouzení glomerulární filtrace na podkladě predikačních vzorců u obézních jedinců s chronickým renálním onemocněním.
O. Schuck, Vladimír Teplan, J. Skibová, M. Štollová
Year: 2006, Časopis lékařů českých
journal article

Možnosti prevence kardiovaskulárních onemocnění u diabetes mellitus
Milan Kvapil
Year: 2006, Postgarduální medicína
journal article

Možnosti terapie radiojodem v onemocnění štítné žlázy.
J. Kubinyi, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mutagenecity of the Ambient Air in Ostrava
H. Miturová, H. Tomášková, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Náhled na pohybový dialog koně a jezdce - biomechanické hledisko
Miroslav Janura, Ch. Peham, T. Dvořáková, M. Elfmark, Z. Svoboda
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

NANDA ? International diagnostika v ošetřovatelském procesu, NIC a NOC klasifikace
Jana Marečková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

NANDA-International diagnostika v ošetřovatelském procesu, NIC a NOC klasifikace
Darja Jarošová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Napier University of Edinburgh
Lucie Sikorová
Year: 2006
work experience abroad

Národní program screeningu cervikálního karcinomu z pohledu patologů
Jaroslav Horáček, Et Al.
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Naše zkušenosti s léčbou orofaryngeálního karcinomu
E. Mrázková, J. Mrázek, Jaroslav Horáček, P. Mrázková, M. Häringová
Year: 2006, Choroby hlavy a krku
journal article

Naše zkušenosti s peroperační ochranou mozku při výkonech v oblasti aortálního oblouku.
R. Brát, J. Gaj, T. Daněk, B. Dočekal
Year: 2006, Cardiol
journal article

National Stroke Research Institute, Melbourne, Victoria
Kateřina Macháčková
Year: 2006
work experience abroad

Návrh změny mikroklimatické části vládního nařízení č. 178/2001 Sb. v platném znění
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Year: 2006, Topenářství a instalace
journal article

Nebezpečné látky - radionuklidy
Jiří Švec
Year: 2006
abstract in proceedings

Nefrotoxicita při současném podávání vankomycinu a gentamicinu - kazuistika
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2006
abstract in proceedings

Nemocničné stravovánie z pohladu hygieny výživy
M. Szárazová, H. Hudečková, T. Janušová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Neobvyklá příčina zduření v oblasti šupiny spánkové kosti
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2006, Pediatrie pro praxi
journal article

Neurologická ultrazvuková studie - výsledky fáze II.
David Školoudík, Michal Bar, A Kol.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nezastupitelná úloha výuky sociální komunikace v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Nízká porodní hmotnost a riziko diabetu
D. Horáková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2006, Gyneklog
journal article

Northern Arizona University - vzdělávání indiánských sester v Navajo rezervaci
Darja Jarošová
Year: 2006, Zdravotníctvo a sociálna práca
journal article

Nové možnosti intervenčnej neurorádiológie a angiológie ve FNsP Ostrava
I. Capulič, Karol Korhelík, Václav Procházka
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové postupy při léčbě metabolického syndromu u diabetu 2.typu
Denisa Žďárská-Janíčková, Lucie Doležalová, Eva Žákovičová, Milan Kvapil
Year: 2006, Lékařské listy
journal article

Novodobé formy ohrožení průmyslových podniků
Marek Smetana
Year: 2006, 112-2/2006, MV-genrální ředitelství HZS ČR, Praha
journal article

Nozokomiálne nákazy: editorial
Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Nursing Study Programme at Ostrava University
Darja Jarošová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O chorobách dětí školního věku I.
Lucie Sikorová, Radoslav Goldmann, Martina Cichá
Year: 2006
published expert opinions, reviews

O chorobách dětí školního věku II
Lucie Sikorová, Radoslav Goldmann, Martina Cichá
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Obezita a progrese chronické renální insuficience: česká dlouhodobá prospektivní randomizovaná dvojitě slepá multicentrická studie.
Vladimír Teplan, O. Schuck, A Kol.
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Objektivizace lokální svalové zátěže v pracovním lékařství
Hana Lehocká, G. Zdařilová
Year: 2006, Pracovní Lékařství
journal article

Occurence of dyslipidemia in spontaneous intracerebral hemorrhage
R. Herzig, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2006, Eur. J. Lipid Sci. Technol.
journal article

Očekávání vztahující se k profesi zdravotní sestry
Ilona Plevová, Jaroslava Králová
Year: 2006
abstract in proceedings

Oddělení nemocniční hygieny ve střední a malé nemocnici-organizační struktura a náplň činnosti
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Operace katarakty v České republice v roce 2005
Petr Mašek
Year: 2006
abstract in proceedings

Operační léčba Schwannomu lícního nervu
E. Mrázková, J. Mrázek, Jaroslav Horáček, Tomáš Paleček, P. Klečka, R. Čuřík
Year: 2006
abstract in proceedings

Oponentský posudek doktorské disertační práce MUDr. Dimitara Hadži Nikolova:
Jaroslav Horáček, Dimitar Hadži Nikolov
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek pro inaugurační řízení doc. MUDr. Jána Bielika, CSc.:
Jaroslav Horáček, Ján Bielik
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek rukopisu skript: Stručný přehled patologie nádorů nervového systému (Diagnosticko-histopatoogické, molekulárně biologické a cytogenetické aspekty)
Jaroslav Horáček, Jiří Ehrmann, Rostislav Koďousek, Zdeněk Kolář
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Orální stimulace a výživa
Věra Wolfová
Year: 2006, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Ošetření polytraumatizovaných nemocných na UP FNsP
R Ječmínková, Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Vladimír Ječmínek
Year: 2006
abstract in proceedings

Ošetřovatelská terminologie a její využití v posuzování stavu lidských potřeb
Darja Jarošová, Jana Marečková
Year: 2006
published expert opinions, reviews


