Publications
Porovnání PT a aPTT mezi POCT přístrojem CoaguChek® Pro II a koagulačními analyzátory cobat t 511 a Sysmex CS-5100
Martin Pulcer, Ondře Hývnar
Year: 2019, LABOR AKTUELL
journal article

Porovnání výsledků kalorického vyšetření a vHIT u jednostranné periferní vestibularni léze
Jakub Šichnárek, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Hana Tomášková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posouzení rizika poruch příjmu potravy u dospívajících dívek a žen s diabetes mellitus - hodnotící nástroje
Lucie Sikorová, Tatiana Valiašková
Year: 2019, Praktický lékař
journal article

Posouzení rizika vzniku dekubitů u seniorů v dlouhodobé péči
Markéta Biskupová, Lenka Šáteková, Renáta Zeleníková
Year: 2019, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
journal article

Postavení MR v aktivním sledování karcinomu prostaty
Pavla Hanzlíková
Year: 2019, Česká radiologie
journal article

Postoje k život udržující léčbě na konci života pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jarmila SIVEROVÁ
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postupy preventívneho uvoľňovania lavín v podmienkach horskej záchrannej služby
Karol Korhelík
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřebuje hlasový profesionál fyzioterapeuta?
Jana Vyskotová, T. Vernerová, Eva Mrázková, Jitka Fluksová, Kristýna Vojkovská, Jakub Šichnárek, Evald Záthurecký
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřeby žen v porodní asistenci
Bohdana Dušová, Vladimíra Majdyšová, Martina Hermannová
Year: 2019, Grada Publishing
specialist book

Práh sluchu populace v produktivním věku
Martina Kovalová, Eva Mrázková, K. Kozelská
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Precizní psychiatrie - reálná možnost?
Eva Češková
Year: 2019, Časopis lékařů českých
journal article

PREDICTIVE VALUE OF PRIMA?PROGNOSTIC INDEX (PRIMA?PI) IN FIRST RELAPSE OF FOLLICULAR LYMPHOMA
Juraj Ďuraš, V. Procházka, D. Belada, A. Janíková, H. Móciková, Roman Hájek, M. Trněný
Year: 2019
abstract in proceedings

Preliminary data on the Influence of the Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation on Memory
Veronika Vašendová, Julian Koenig, Marta Jackowska, Vera Kristýna Jandačková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preliminary data on the influence of transcutaneous vagus nerve stimulation on memory
Veronika Vašendová, Julian Koenig, Marta Jackowská, Vera Kristýna Jandačková
Year: 2019
abstract in proceedings

Prevalence of wound infection on trauma ward
Jana Pometlová, T. Várady-Brázová, Milan Šír, Leopold Pleva
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prevence tromboembolických komplikací v urologii
Jaromír Gumulec, Jan Krhut, Martin Porzer, Kateřina Ryšánková
Year: 2019, Česká urologie
journal article

PROGNOSTIC VALUE OF THE INTERVAL BETWEEN RELAPSE AND THERAPY INITIATION IN DIFFUSE LARGE B?CELL LYMPHOMA PATIENTS. ANALYSIS FROM THE CZECH LYMPHOMA STUDY GROUP DATABASE
A. Janíková, R. Chaloupková, V. Campr, N. Kopalová, P. Klener, K. Benešová, J. Hamouzová, D. Belada, A. Sykorová, V. Procházka, J. Pirnos, Juraj Ďuraš, H. Mociková, J. Michalka, M. Trněný
Year: 2019
abstract in proceedings

Projekt Interreg Česko-polská spolupráce v medicíně katastrof
Katerina Vítková, Leopold Pleva, Václav Procházka, Pavla Segarová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projekt Přeshraniční spolupráce mezi Fakultní nemocnicí v Ostravě a Vojvodským Špitálem
Leopold Pleva, Pavla Segarová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projekt Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny FV30348
Jiří Voves, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Pavla Segarová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První zkušenosti s kranioplastikou pomocí implantátu z polyetereterketonu (PEEK) - retrospektivní studie při pětiletém sledování
F. Šámal, M. Ouzký, J. Strnad, P. Haninec, P. Linzer, Michal FILIP
Year: 2019, Acta Chir Orthop Traumatol Cech
journal article

První zkušenosti s využitím klasifikace MKF pro hodnocení pacientů s progresivním neurologickým onemocněním ve výzkumu
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předoperační plánování
Leopold Pleva
Year: 2019
organizing conference, workshop

Přidělovaná ošetřovatelská péče - indikátor výskytu nozokomiálních nákaz - výsledky ohniskových skupin
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Renáta Zeleníková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - závěry focus group
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Renáta Zeleníková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu medikačního pochybení
Ilona Plevová, Darja Jarošová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přínos hysteroskopie při diagnostice a léčbě chronické pánevní bolesti
Petr Kovář
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychiatrická indikace
Jiří Borovička
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quality of life of Czech patients with diabetic foot ulcers
Radka Vymětalová, Renáta Zeleníková
Year: 2019, KONTAKT - Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
journal article

Racionální přístup k očkování proti meningokokům
Rastislav Maďar
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiofrequency Ablation in Patients with Barrett's Esophagus-related Neoplasia - Long-Term Outcomes in the Czech National Database
Jana Krajčiová, Martin Janičko, Přemysl Falt, Jan Gregar, Štěpan Suchánek, Ondřej Ngo, Marek Kollar, Ondřej Urban, Vlastimil Procházka, Miroslav Zavoral, Julius Špičák, Jan Martínek
Year: 2019, JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES
journal article

Randomized evaluation of fibrinogen versus placebo in complex cardiovascular surgery: post hoc analysis and interpretation of phase III results
R. Niels, L. Jerrold, M. David, A. Schramko, A. Klein, Radim Brát, O. Yukata, U. Yuichi, D. Schmidt, R. Gill
Year: 2019, INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY
journal article

Rationed nursing care - conclusions from focus groups
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová
Year: 2019, Pielegniarstwo XXI Wieku
journal article

Rationing-missed nursing care and patient outcomes - pilot study
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Eva Mynaříková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rationing-missed nursing care in the Czech Republic - national research project
Darja Jarošová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Regulation and current status of patient safety content in pre-registration nurse education in 27 countries: Findings from the Rationing - Missed nursing care (RANCARE) COST Action project
Marcia Kirwan, Olga Riklikiene, Joanna Gotlib, Margareta Borta, Papastavrou Evridiki, Lemonidou Chryssoula, Sermeus Walter, Schubert Maria, Suhonen Riitta, Riklikiene Olga, Acaroglu Rengin, Andreou Panayiota, Antonic Darijana, Ausserhofer Dietmar, Baret Christophe, Bosch-Leertouwer Helen, Bragadottir Helga, Bruyneel Luk, Christiansen Karin, Ruta Ciutiene, Cordeiro Raul, Deklava Liana, Dhaini Suzanne, Eftathiou Georgios, Ezra Sigal, Gotlib Joanna, Gurkova Elena, Habermann Monika, Halovsen Kristin, Hamilton Patti, Harvey Clare, Hinno Saima, Hjaltadottir Ingibjorg, Darja Jarošová, Kane Raphaela, Kirwan Marcia, Leino-Kilpi Helena, Leppee Marcel, Amorim Lopes Mario, Rengel Diaz Cristobal, Rochefort Christian, Scott P. Anne, Simon Michael, Stemmer Renate, Tichelaar Erna, Toffoli Luisa, Tonnessen Siri, Uchmanowicz Izabella, Vuckovic Jasminka, Willis Eileen, Renáta Zeleníková, Zorcec Tatjana
Year: 2019, NURSE EDUCATION IN PRACTICE
journal article

Residual vestibular function after vestibular schwannoma surgery
Rudolf Černý, Zuzana Balatková, Silvie Hrubá, Michaela Danková, Petr Volf, Patrik Kutílek, Jan Plzák, Veronika Bandurová, Vladimír Koucký, Eva Mrázková, Zdeněk Čada
Year: 2019, NEUROCHIRURGIE
journal article

Resource allocation and rationing in nursing care: A discussion paper
P. Anne Scott, Clare Harvey, Heike Felzmann, Riitta Suhonen, Monika Habermann, Kristin Halvorsen, Karin Christiansen, Luisa Toffoli, Evridiki Papastavrou, Lemonidou Chryssoula, Sermeus Walter, Schubert Maria, Suhonen Riitta, Riklikiene Olga, Acaroglu Rengin, Andreou Panayiota, Ausserhofer Dietmar, Bragadottir Helga, Bruyneel Luk, Christiansen Karin, Ciutiene Ruta, Cordeiro Raul, Deklava Liana, Dhaini Suzanne, Drach-Zahavy Anat, Eftathiou Georgios, Ezra Sigal, Pilan Fuster, Gotlib Joanna, Gurkova Elena, Habermann Monika, Halovsen Kristin, Hamilton Patti, Harvey Clare, Hinno Saima, Hjaltadottir Ingibjorg, Darja Jarošová, Jones Terry, Kane Raphaela, Kirwan Marcia, Leino-Kilpi Helena, Leppee Marcel, Amorim Lopes Mario, Rengel Diaz Cristobal, Rochefort Christian, Scott P. Anne, Simon Michael, Stemmer Renate, Tichelaar Erna, Toffoli Luisa, Tonnessen Siri, Uchmanowicz Izabella, Vuckovic Jasminka, Willis Eileen, Xiao Lily, Renáta Zeleníková, Zorcec Tatjana
Year: 2019, NURSING ETHICS
journal article

Response to Aflibercept Therapy in Three Types of Choroidal Neovascular Membrane in Neovascular Age-Related Macular Degeneration: Real-Life Evidence in the Czech Republic
Jan Němčanský, Alexandr Štěpanov, Michal Koubek, Miroslav Veith, Yun Min Klimešová, Jan Studnička
Year: 2019, JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
journal article

RISK ASSOCIATED WITH FOREIGN BODIES IN FOOD IN THE CZECH REPUBLIC
Hana Tomášková, Pavla Svrčinová, Vladimír Janout
Year: 2019, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences
journal article

Roztroušená skleróza - mateřství a kojení
Olga Zapletalová
Year: 2019, Neurologie pro praxi
journal article

ŘÍZENÁ HYPOTERMIE V LÉČBĚ HYPOXICKO - ISCHEMICKÉ ENCEFALOPATIE
Renáta Poláčková, J. Malý, P. Pokorná, Z. Straňák
Year: 2019, Neonatologické listy
journal article

Sborník - XXIII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař, Š. Novotný
Year: 2019
editorial work

Screening asymptomatické aterosklerózy karotid u diabetických pa cientů a její vztah k indexu kotník-paže
Miroslav Homza, Ondřej Machaczka, Martin Porzer, M. Kozák, Jiří Plášek, David Šipula
Year: 2019, Kardiochirurgické revue
journal article

Screening sluchu u dětí
Eva Mrázková, Martina Kovalová, Jitka Fluksová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Screeningové metody pro detekci obstrukčního syndromu spánkové apnoe
J. Betka, Šárka Solecka
Year: 2019, Praktický lékař
journal article

Secondary plasma cell leukemia: a multicenter retrospective study of 101 patients
Roman Hájek, A. Jurczyszyn, J.J. Castillo, I. Avivi, J. Czepiel, J. Davila, R. Vij, M.A. Fiala, A. Gozzetti, N. Grzaśko, V. Milunovic, I. Hus, K. Madry, A. Waszcuk-Gajda, L. Usnarska-Zubkiewicz, J. Debski, E. Atilla, M. Beksac, G. Mele, W. Sawicki, D. Jaybalan, G. Charliński, A.G. Szabo, M. Delforge, A. Kopacz, D. Fantl, A. Waage, E. Crusoe, V. Hungria, P. Richardson, J. Laubach, T. Guerrero-Garcia, J. Liu, D.H. Vesole
Year: 2019, Leukemia & Lymphoma
journal article

See and Treat Hysteroscopy
D Kužel, Petr Kovář, L Švábíková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Serotoninový syndrom: vídáme nejznámější nežádoucí účinek antidepresiv v klinické praxi?
Petr Šilhán
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Settled iron-based road dust and its characteristics and possible association with detection in human tissues
Kristina Čabanová, Kamila Hrabovská, Petra Matějková, Kateřina Dědková, Vladimír Tomášek, Jana Dvořáčková, Jana Kukutschová
Year: 2019, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
journal article


