Publications
Pediatrie pro posluchače ošetřovatelství ZSF
Jaroslav Slaný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pharmacoresistant hypertension - a case report.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacoresistant hypertension - a case report.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2006
abstract in proceedings

Plazma a trombocytární přípravky: Indikace k transfúzi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
journal article

Plazmocytom
David Feltl, H. Doležalová, P. Šlampa, M. Macháňová
Year: 2006, Galén
specialist book chapter

Podíl zdravotnictví v České republice na tvorbě světelného prostředí pracovišť
Marie Juklová, Pavla Motyčková, Milena Menzlová, Jitka Chmelíková, Jiří Slezák
Year: 2006
abstract in proceedings

Podněty z odborné praxe očima mentorů a studentů oboru všeobecná sestra
Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pohled na stáří očima mladé generace - komparativní studie na Slovenské a v České republice
Darja Jarošová, Eva Zacharová
Year: 2006, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Pohled na stáří očima mladné generace-komparativní studie na Slovensku a v České republice
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pohybová aktivita studentek ošetřovatelství ze subjektivního a objektivního hlediska
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pojetí Aliance 3 N
Jana Marečková, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Pokroky v kriminalistice
Luboš Valerián
Year: 2006
abstract in proceedings

Polymorfismus destičkových glykoproteinů GPIac807T a GPIIIaP1A/P1A2 a antiagregační terapie
Jaromír Gumulec, .. A Kol.
Year: 2006, KF
journal article

Poranění cév u zlomenin
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
abstract in proceedings

Porovnání manipulačních dovedností u zdravé populace v různých věkových kategoriích
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2006
abstract in proceedings

Porovnání vybraných charakteristik u nemocných s karpálním tunelem profesionální a neprofesionální etiologie
Milena Menzlová, Jan Kristek, Zdeňka Hajduková, Marcela Sikorová, Zuzana Pastrňáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Porównanie technik: radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowego.
A. Stepien, J. Pawlus, E. Nosák, Jiri Kulka, J. Gielźecki, Otakar Kraft, T. Puto, G. Klauz
Year: 2006, Pomiary Automatyka Kontrola
journal article

Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzen ukladu kostno-stawowego. Inzyniera Biomedyczna
A. Stepien, J. Pawlus, E. Nowak, Jiri Kulka, J. Gielźecki, Otakar Kraft, T. Puto, G. Klauz
Year: 2006, Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
journal article

Poruchy odtoku slzných cest, klinika, diagnostika a léčba
P. Komínek, A Kol.
Year: 2006, Zdrav. noviny
journal article

Possibilities and limitations of laboratory allergy diagnostics
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, V. Král
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka v nouzi
Eva Zacharová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postexpoziční očkování proti VHB
Luděk Rožnovský, I. Orságová
Year: 2006
abstract in proceedings

Postprandiální glykémie
Milan Kvapil, Jindřiška Perušičová
Year: 2006, Triton
specialist book

Posttransplantační lymfoproliferace u nemocného s intenzivní imunosupresí: kazuistika.
H. Vavřínová, O. Viklický, J. Lácha, D. Housa, J. Hošková, Vladimír Teplan
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Potvrzení nebo vyloučení přítomnosti ošetřovatelských diagnóz
Jana Marečková
Year: 2006, Bratislava: Ošetrovateĺstvo a porodná asistencia
journal article

Poznámky k vyjadřování glomerulární filtrace ve vztahu k tělesnému povrchu u obézních jedinců
O. Schuck, Vladimír Teplan, O. Marečková, M. Štollová
Year: 2006, Aktuality v nefrologii
journal article

Pracovně lékařská péče při expozici genotoxickým faktorům prostředí
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Pracovně lékařská péče při expozici genotoxickým faktorům prostředí
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovně lékařská péče při expozici genotoxickým faktorům prostředí
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Praktická nefropatie
Radko Komers, Milan Kvapil
Year: 2006, Grada Publishing
specialist book chapter

Praktické ukázky cvičení při osteoporóze
Zdeňka Krhutová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Praktické zkušenosti se stanovením volných lehkých řetězců u pacientů s monoklonálními gamapatiemi. Kazuistika vybraných případů.
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, Janka Franeková, Zdeněk Švagera, Antonín Pohlídal
Year: 2006, Laboratórna Diagnostika
journal article

Právní aspekty posuzování zdravotní způsobilosti k práci řidičů.
N. Ambrůžová, Anna Šplíchalová, Lenka Martínková, D. Palakiová, I. Kubátková
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Prenos vírusu parotitídy počas leteckej dopravy (ze sítě internetu)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Preparation and quality control of Ho-166 labelled compounds for radiotherapy
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, J. Ventruba, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, V. Křížová
Year: 2006
abstract in proceedings

Preparation and quality control of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates for radiosynoviorthesis
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, R. Kašpárek, J. Záhlava, A. Chodacki
Year: 2006
abstract in proceedings

Prevence a prevalence kuřáctví u mládeže v MS kraji
Lydie Ryšavá, M. Brachnová, I. Horáková, A. Šnajdrová, Kristina Dylová, M. Žoltá, P. Bojanovská
Year: 2006
abstract in proceedings

Prevence infekce a kolonizace MRSA při poškození kůže
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, L. Šeflová, Jarmila Řehořová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi
Rastislav Maďar, Renata Podstatová, Jarmila Řehořová
Year: 2006, Grada Publishing
specialist book

Prevence nozokomiálních pneumonií
Rastislav Maďar, Renata Podstatová, Pavla Gráfová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Prevence sepse z pohledu sester na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, Šárka Balcárková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prevence žilní tromboembolické nemoci: obecně platná pravidla
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Prevence žilní tromboembolické nemoci v chirurgii, v laparoskopické chirurgii, v cévní chirurgii a v urologii
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Problematika ošetřování ran
Andrea Vilímková
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika spasticity-možnosti ovlivnění
Olga Zapletalová, I. Woznicová, František Vlček, Radek Hofer
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika stravování a nutriční stav seniorské populace ve věku 60-75 let
Lydie Ryšavá, Veronika Piačková
Year: 2006
abstract in proceedings

Problémy s definováním nízkého rizika diabetu mellitu
B. Friedecký, Janka Franeková, Antonín Jabor
Year: 2006, FONS
journal article

Processing of conceptual relationships within simple czech and english sentences - ERPs and behavioral correlates
Josef Petřek, A Kol.
Year: 2006, Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacký Olomouc
journal article


