Publications
Srovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Eva Lysová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout
Year: 2007
abstract in proceedings

Srovnání zdravotní situace pacient ve věku 50-64 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2007, Geriatria
journal article

Stále přehlížená osteoporóza
Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
specialist book

Standardizace stanovení glykovaného hemoglobinu
Petr Schneiderka
Year: 2007, Klin. biochem. metab.
journal article

Stanovení kyseliny valproové pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy s vodivostní detekcí
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Čes. slov. Farm
journal article

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachofororézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Chemické listy
journal article

Stanovení léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin. Farmakol. a Farmac.
journal article

Stárnout aktivně v 21.století.jak v předdůchodovém věku
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba, B Jurašková, I Holmerová
Year: 2007, Česká geriatrická revue
journal article

Statistical analysis of multi-center study for the Coordinated Research Project of IAEA: Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel
Year: 2007
abstract in proceedings

Stenózy intrakraniálních tepen - možnosti diagnostiky pomocí transkraniální duplexní sonografie
David Školoudík, R. Herzig
Year: 2007, Neurol pro praxi
journal article

Studie ADOPT
Denisa Žďárská-Janíčková, Milan Kvapil
Year: 2007, Kazuistiky v diabetologii
journal article

Studie ADOPT: klinický efekt rosiglitazonu
Denisa Žďárská-Janíčková, Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Subjektivní hodnocení osvětlení
Adéla Kadulová, I. Penn
Year: 2007
abstract in proceedings

Subjektivní zdraví,jeho vybrané determinanty a spotřeba zdravotní péče u pacientů ve věku 50-59 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba, F Lavička
Year: 2007, Plzeň.lék.sborník
journal article

Surgery of low Rectal Carcinoma using the randez-vous method - laparoscopic resection combined with TEM
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, Journal of Chinese Clinical Medicine
journal article

Synthesis of isodecarine
J. Stýskala, P. Cankař, M. Soural, J. Hlaváč, P. Hradil, J. Vicar, Vilím Šimánek
Year: 2007, HETEROCYCLES
journal article

System for complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigraphy on PC
Vojtěch Ullmann, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

System of complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigrahy
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Systémová absorpce adrenalinu po injekční aplikaci do nosní sliznice
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2007, Otorinolaryng. a Foniat.
journal article

Systémová absorpce adrenalinu po topické aplikaci na nosní sliznici
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2007, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Systémová absorpce adrenalinu po topické aplikaci na nosní sliznici
P. Komínek, A Kol.
Year: 2007, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Systémová absorpce adrenalinu u endonazálních operací. Disertační práce
P. Matoušek
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Systémy kvality laboratoří v zemích EU
Vítězslav Jiřík
Year: 2007
abstract in proceedings

TDM digoxinu po studii DIG
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Technika anastomóz po resekcích v dolní třetině rekta.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, .. A Kol.
Year: 2007
abstract in proceedings

Terapeutické minotorování léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin Farmakol Farm
journal article

Terapeutické monitorování léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Thanatologie jako součást kurikula zdravotnického managementu
Naděžda Špatenková, Juraj Čáp, Kateřina Ivanová, Katarína Žiaková, I. Gladkij
Year: 2007, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v artine, Ústav ošetrovate?lstva, L0kařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
specialist book chapter

The assessment of take-off symmetry in ski jumping
Miroslav Janura, M. Elfmark, Peter Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The effect of ramipril therapy on cytokines and paramters of incipient diabetic nephropathy in patients with type 1 diabets mellitus
Denisa Žďárská-Janíčková, E. Závadová, Milan Kvapil
Year: 2007, J INT MED RES
journal article

The examination of visual evoked potentials and ultrasound evaluation of orbital hemodynamics in acute unilateral optic neuritis
P. Hradílek, František Vlček, Olga Zapletalová, David Školoudík
Year: 2007, CESK SLOV NEUROL N
journal article

The impact of obesity on cardiovascular disease mortality in the District Sumperk,Czech Republic
L. Máchová, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, Gabriela Janoutová, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2007, Int J Public Health
journal article

The impairments of sensorimotor hand functions in stroke patients-the comparison of the results of a clinical assessment and the assessment utilizing the standard tests (a case study)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

The influence of maca (Lepidium meyenii) on antioxidant status, lipid and glucose metabolism in rat
R. Večeřa, J. Orolin, N. Škottová, L. Kazdová, O. Oliyarnik, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2007, PLANT FOOD HUM NUTR
journal article

The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping
M. Elfmark, Miroslav Janura, Peter Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping.
M. Elfmark, Miroslav Janura, Peter Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The measurement of pressure forces at contact of a rider´s body on the horse´s back during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The measurement of pressure forces created by the conatct of a rider´s body on tehe horse´s byck during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007, Journal of Biomechanics
journal article

The measurement of pressure forces created by the contact of rider´s body on the horse´s back during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007, Journal of Biomechanics
journal article

The POSSUM scroning system for assesment of morbidity in laparoscopic colorectal surgery.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, Další A
Year: 2007
abstract in proceedings

The Present And Trends In Biomedical Engineering Education At VSB-TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová
Year: 2007
abstract in proceedings

The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2007
abstract in proceedings

The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund Jindrich Cernohorsky
Hana Sochorová, Jindřich Černohorský
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Promyelocytic Leukemia Gene and Predisposition to Colon Cancer
P. Plevová, I. Ježíšková, S. Walczysková, A. Křepelová, K. Pavlíková, V. Kotala, Eva Šilhánová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The steel foundries: moulding mixtures with contents of the furan resines and genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Ivona Závacká, Milan Adamčík
Year: 2007
abstract in proceedings

The use of pressure forces measurement in prosthetics
Miroslav Janura
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Therapeutic Monitoring of Lamotrigine during Delivery, in the Neonatal Period, and during Lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transanální endoskopická mikrochirurgie ve FNO Ostrava na souboru pacientů
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, -
journal article

Transportní funkce síní po chirurgické ablaci fibrilace síní pomocí kryoenergie.
Martin Kolek, Radim Brát, Jiří Samlík
Year: 2007, Časopis lékařů českých
journal article

Treatment of small and medium joints by means of radiosynoviorthesis.
R. Kašpárek, Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


