Publications
Silybin is metabolized by cytochrome P450 2C8 in vitro
P. Jančová, E. Anzenbacherová, B. Papoušková, K. Lemr, P. Lužná, A. Veinlichová, P. Anzenbacher, Vilím Šimánek
Year: 2007, CURR DRUG METAB
journal article

Silybin is metabolized by cytochrome P450 2C8 in vitro.
Vilím Šimánek
Year: 2007, DRUG METAB DISPOS
journal article

Sitaglipin
M. Honka
Year: 2007, Remedia 2007
journal article

Ski jump flight as an optimization task
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání
Eva Zacharová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociální komunikace - pomocník při realizaci standardů kvality sociálních služeb
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociální komunikace jako nástroj ke zkvalitnění péče o seniory
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Socioekonomická deprivace - teoretické přístupy a měření socioekonomické deprivace užitím indexů
Hana Šlachtová, P. Fejtková, Anna Šplíchalová, P. Polaufová, Hana Tomášková
Year: 2007, Hygiena
journal article

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Socioekonomický deprivační index pro Českou republiku
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Polaufová
Year: 2007
abstract in proceedings

Some indicators of quality of life in senior age in two regions
H Zavázalová, F Neméth, K Zikmundová, V Zaremba, V Rais
Year: 2007, International comparative study-the Czech Republic and the Slovac republic
journal article

Současná právní problematika v kontextu klinických cvičení a praxe studentů oboru všeobecná sestra a porodní asistentka
Yvetta Vrublová
Year: 2007
abstract in proceedings

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Year: 2007
abstract in proceedings

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Současné poznatky o fyzické zátěži pracovníků zdravotní záchranné služby územního střediska Ostrava
Marek Bužga, Vladimír Jiřišta, Zdeněk Jirák
Year: 2007
abstract in proceedings

Současné trendy ve vyšetřování nežádoucích příhod ve zdravotnictví
Martin Rydlo
Year: 2007, Kontakt
journal article

Současný přístup EU k otázce bezpečnosti pacienta:prevence chyb při poskytování péče
Věra Toršová, Olga Tomoszková
Year: 2007
abstract in proceedings

Současný stav a perspektivy klinické farmakologie v České republice
Milan Grundmann
Year: 2007
abstract in proceedings

Současný stav diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře v České republice
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
journal article

Společnost prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Správná klinická praxe TDM aminoglykosidů a vankomycinu
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2007
abstract in proceedings

Srovnání metod pro stanovení hladiny kreatininu v séru
B. Friedecký, R. Calábková, J. Barbořík, D. Novotný, Petr Schneiderka
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Srovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Eva Lysová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout
Year: 2007
abstract in proceedings

Srovnání zdravotní situace pacient ve věku 50-64 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2007, Geriatria
journal article

Stále přehlížená osteoporóza
Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
specialist book

Standardizace stanovení glykovaného hemoglobinu
Petr Schneiderka
Year: 2007, Klin. biochem. metab.
journal article

Stanovení kyseliny valproové pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy s vodivostní detekcí
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Čes. slov. Farm
journal article

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachofororézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Chemické listy
journal article

Stanovení léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin. Farmakol. a Farmac.
journal article

Stárnout aktivně v 21.století.jak v předdůchodovém věku
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba, B Jurašková, I Holmerová
Year: 2007, Česká geriatrická revue
journal article

Statistical analysis of multi-center study for the Coordinated Research Project of IAEA: Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel
Year: 2007
abstract in proceedings

Stenózy intrakraniálních tepen - možnosti diagnostiky pomocí transkraniální duplexní sonografie
David Školoudík, R. Herzig
Year: 2007, Neurol pro praxi
journal article

Studie ADOPT
Denisa Žďárská-Janíčková, Milan Kvapil
Year: 2007, Kazuistiky v diabetologii
journal article

Studie ADOPT: klinický efekt rosiglitazonu
Denisa Žďárská-Janíčková, Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Subjektivní hodnocení osvětlení
Adéla Kadulová, I. Penn
Year: 2007
abstract in proceedings

Subjektivní zdraví,jeho vybrané determinanty a spotřeba zdravotní péče u pacientů ve věku 50-59 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba, F Lavička
Year: 2007, Plzeň.lék.sborník
journal article

Surgery of low Rectal Carcinoma using the randez-vous method - laparoscopic resection combined with TEM
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, Journal of Chinese Clinical Medicine
journal article

Synthesis of isodecarine
J. Stýskala, P. Cankař, M. Soural, J. Hlaváč, P. Hradil, J. Vicar, Vilím Šimánek
Year: 2007, HETEROCYCLES
journal article

System for complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigraphy on PC
Vojtěch Ullmann, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

System of complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigrahy
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Systémová absorpce adrenalinu po injekční aplikaci do nosní sliznice
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2007, Otorinolaryng. a Foniat.
journal article

Systémová absorpce adrenalinu po topické aplikaci na nosní sliznici
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2007, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Systémová absorpce adrenalinu po topické aplikaci na nosní sliznici
P. Komínek, A Kol.
Year: 2007, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Systémová absorpce adrenalinu u endonazálních operací. Disertační práce
P. Matoušek
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Systémy kvality laboratoří v zemích EU
Vítězslav Jiřík
Year: 2007
abstract in proceedings

TDM digoxinu po studii DIG
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Technika anastomóz po resekcích v dolní třetině rekta.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, .. A Kol.
Year: 2007
abstract in proceedings

Terapeutické minotorování léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin Farmakol Farm
journal article


