Publications
Přínos 3D angiografického zobrazení pro diagnostiku a léčbu onemocnění přívodných mozkových tepen
V. Procházka, M. Vávrová, D. Czerny, Karol Korhelík
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Přístrojová technika a monitorování pacientů v urgentní medicíně.
Jiří Bílek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přístup k diferenciální ošetřovatelské diagnostice u fyziologického novorozence
Jana Marečková
Year: 2007
abstract in proceedings

Psychiatrie
Jitka Svobodová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychologie a ČD - statistické zpracování norem
Jiří Popelka
Year: 2007, Vědecko-technický sborník
journal article

Quartz: Carcinogenicity hazard and risk
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, Hana Lehocká, Jaroslav Horáček, Ivona Závacká, Hana Tomášková
Year: 2007
abstract in proceedings

Radiolanthanides labelled compounds as radiopharmaceuticals for Radiosynoviorthesis
F. Melichar, M. Kropáček, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Beran, J. Zimová, K. Eigner Henka, M. Forsterová, Otakar Kraft
Year: 2007
abstract in proceedings

Radionuklidová diagnostika v hematologii, 20.kapitola ve skriptech/učebnici: Kupka K., Kubiyni J., Šamal M. a kolektiv: Nukleární medicína 1.vydání
Otakar Kraft
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radionuklidové všetření evakuacee žaludku v diagnostice dyspepsie horního typu
Hana Materová, V. Dedek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynoviorthesis of Knees by Means of 166 Ho-Holmium-Boro-Macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
journal article

Radiosynoviorthesis of small and medium joints by means of rhenium sulfide and erbium citrate
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien
Year: 2007
abstract in proceedings

Radioterapie difúzního velkobuněčného lymfomu
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings

RADON ON THE PHASE INTERFACE WATER-AIR AND THE SEPARATION OF RADON FROM DRINKING WATER WITH THE POSSIBILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES UTILIZATION INTRODUCTION
Pavel Danihelka, Jana Suchánková, Lenka Kopecká, Ilona Uhrová, Jiří Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recombining population structure of Plesiomonas shigelloides (Enterobacteriaceae) revealed by multilocus sequence typing.
A. Salerno, A. Delétoile, M. Lefevre, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2007, J Bacteriol.
journal article

Referenční meze v kontextu hodnocení lipidového profilu. jak dál?
Janka Franeková, Antonín Jabor
Year: 2007, FONS
journal article

Regex - the using in the preventive medicine
Hana Lehocká, Ivona Závacká, Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová
Year: 2007
abstract in proceedings

Registr laparoskopických operací v České republice - rok 2006
Jan Dostalík, Lubomír Martínek
Year: 2007
abstract in proceedings

Registr laparoskopických operací v České republice - rok 2006
Jan Dostalík, Lubomír Martínek
Year: 2007
abstract in proceedings

Reproducibility of sonographic measurement of the substantia nigra
David Školoudík, Olga Zapletalová, T. Fadrná, .. A Kol.
Year: 2007, Ultrasound Med Biol
journal article

Respektování autonomie při dlouhodobé péči o seniory
Radka Bužgová
Year: 2007, Kontakt
journal article

Response of human Body to irregular radiation Load
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Response of human Body to irregular radiation Load
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý
Year: 2007, Central European Journal of public Health
journal article

Response of human Body tu irregular radiation Load
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Retrievable Gunther Tulip Vena Cava Filter in prevention of pulmonary embolism in patients indicated to obsteric operation
Martin Procházka, M. Kocher, E Buriánková, J Procházková, V Krčová, M. Cerna, M Lubušký
Year: 2007
abstract in proceedings

Retrofaryngeální absces
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2007, Pediatrie pro praxi
journal article

Retrofaryngeální absces
P. Komínek, A Kol.
Year: 2007, Pediatrie pro praxi
journal article

Retrofaryngeální absces
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2007, Pediatrie pro praxi
journal article

Režimová opatření v léčbě diabetu mellitu 2.typu
Marcela Szabó, Pavlína Pelíšková, M. Matouš, Milan Kvapil, Jiří Radvanský, Eliška Novotná
Year: 2007, Triton
specialist book chapter

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Riziko vzniku vaskulárí příhody při léčbě fluvastatinem a fenofibrátem
David Školoudík, Michal Bar, D Václavík, O Škoda, J Korsa, P. Hradílek, K Šimíčková, V Kosek, V Ploticová, K Urbancová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Riziko vzniku vaskulární příhody při léčbě fluvastatinem a fenofibrátem
David Školoudík, Michal Bar, D. Václavík, O. Škoda, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Role fibrinolytického systému v etiopatogenezi ischemické cévní mozkové příhody a možnosti jeho ovlivnění.
David Školoudík
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Role záchranářů I. a II.úrovně v přednemocniční péči
Renáta Zoubková
Year: 2007
abstract in proceedings

Roma Health Assistant - Education and Community Work
Darja Jarošová, Raul Cordeiro
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Roma Health Assistant - Education and Community Work
Darja Jarošová, Raul Cordeiro
Year: 2007
abstract in proceedings

Řízení projektů
Petr Kazík
Year: 2007,
journal article

Scintigrafie sleziny a kostní dřeně,18.kapitola ve skriptech/učebnici:Kupka K., Kubiyni J., Šámal M. a kolektiv:Nukleární medicína I.
Otakar Kraft
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007, Epidemiology
journal article

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech Republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech Republic
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
journal article

Selection of two identical pictures from a group of similar ones: I: Dynamics of event-related potentials.
Josef Petřek
Year: 2007, Activ Nerv Super
journal article

Self Apreciation and Affective Temperaments in Psychiatric Nurses
Raul Cordeiro, J.C.J Junceiro, M.A.A.. Arriaga, Darja Jarošová
Year: 2007
abstract in proceedings

Self Apreciation and Affective Temperaments in Psychiatric Nurses
Raul Cordeiro, J.C.J Junceiro, M.A.A.. Arriaga, Darja Jarošová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Seminář Senzorické posuzování
Vladimíra Němcová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Sepse v intenzívní péči
R. Kula, Jan Neiser
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Serum Reg-Ialpha is not suitable marker of metabolic syndrome
D. Stejskal, M. Karpíšek, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, Bratislavské Lékarské Listy
journal article

Significance, detection and biopsy of sentinel lymph nodes in some types of malignant tumours
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


