Publications
komplikací po detekci sentinelové uzliny doplněné standardní disekcí a po detekci sentinelové uzliny bez doplňující disekce v našem souboru (06/2002 - 11/2005)
O. Kubala, Jiří Prokop, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Anděl, I. Satinský, P. Schwarz
Year: 2006
stať ve sborníku

Komunikace - jeden ze základních pilířů vztahu mezi zdravotníkem a nemocnými
Eva Zacharová
Year: 2006
stať ve sborníku

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2006
stať ve sborníku

Komunikace jako předpoklad úspěšného vztahu mezi zdravotnickým pracovníkem a klientem
Eva Zacharová
Year: 2006
stať ve sborníku

Kongres americké Společnosti nukleární medicíny
Otakar Kraft
Year: 2006, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Kongres Evropské společnosti nukleární medicíny
Otakar Kraft
Year: 2006, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Korelace cytologických a histologických nálezů endocervikálních lézí děložního čípku
Jaroslav Horáček
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kriminalistická metodika
Luboš Valerián
Year: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2006, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Laboratorní diagnostika a sledování stavu diabetes mellitus
B. Friedecký, J. Buryška, Janka Franeková, Antonín Jabor, T. Pelikánová, J. Škrha, J. Vávrová
Year: 2006, Klin. Biochem. Metab.
článek v odborném periodiku

Laboratorní diagnostika a sledování stavu diabetes mellitus
B. Friedecký, J. Buryška, Janka Franeková, Antonín Jabor, T. Pelikánová, J. Škrha, J. Vávrová
Year: 2006
stať ve sborníku

Laboratorní markery srdečních chorob
Petr Schneiderka
Year: 2006, Klin. biochem. metab.
článek v odborném periodiku

Laparoscopic colorectal surgery - ten years experience.
Jan Dostalík, L. Matínek, P. Vávra, .. A Kol.
Year: 2006, Surg. Endoscop.
článek v odborném periodiku

Laparoscopic Colorectal Surgery for Carcinomas - Assessment of the Authors Patient Group (Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - zhodnocení vlastního souboru)
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, .. A Kol.
Year: 2006, Rozhledy chirurgie
článek v odborném periodiku

Laparoscopic radiofrequent ablation of the liver metastasis.
P. Vávra, Jan Dostalík, L. Martínek, .. A Kol.
Year: 2006, VIII. Slovak-Czech-Polish Sympozium of Endoscopic Surgery
článek v odborném periodiku

Laparoskopická kolorektální chirugie pro karcinom.
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, .. A Kol.
Year: 2006, Rozhledy Chirurgie
článek v odborném periodiku

Laparoskopická resekce rekta: výstřelek či zlatý standard?
Petr Vávra, L. Martínek, Petr Anděl, P. Guňková, .. A Kol.
Year: 2006, Rozhledy chirurgie
článek v odborném periodiku

Léčba Hodgkinovy choroby podle protokolu Německé studijní skupiny. Naše zkušenosti a výsledky
David Feltl
Year: 2006, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Léčba hypertenze a erektilní dysfunkce.
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2006
stať ve sborníku

Léčba kombinací perorálních antidiabetik
M. Honka
Year: 2006, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Léčba opioidy ve stáří a možnosti minimalizace léčby
Hana Kubešová, P. Weber, V. Polcarová, K. Grepolová, J. Šlapák, J. Matějovský
Year: 2006, Bolest
článek v odborném periodiku

Lipid Metabolism in Active Crohn`s Disease
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, Tomáš Karlík
Year: 2006, Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

Liver Injury and Complications
M. Šír, Leopold Pleva, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa
Year: 2006, European Journal of Trauma
článek v odborném periodiku

Lparoscopic rectal resection.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, Petr Anděl
Year: 2006, VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery
článek v odborném periodiku

Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, P. Gráf, R. Čuřík, Otakar Kraft, J. Mláděnka, Z. Dančíková
Year: 2006, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Lympfomy
David Feltl, H. Doležalová, P. Šlampa, M. Macháňová
Year: 2006, Galén
kapitola v odborné knize

Lymph node mapping and sentinel node detection in early stage of cervical carcinoma with combination of 99mTc-nanocolloid and patent blue
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, O. Kraft
Year: 2006, International Journal of Gynecological Cancer
článek v odborném periodiku

Management očkování proti HBV u dětí
Luděk Rožnovský
Year: 2006, . Medical Tribune
článek v odborném periodiku

Manipulace s biologickým materiálem
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Massive squamous metaplasia of the thyroid gland. Report of three cases and review of the literature.
Antonín Ryška, M. Ludvíková, Marie Rydlová, Juraj Čáp, R. Žalud
Year: 2006, Patology Research and Practice
článek v odborném periodiku

MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) - standardizovaný nástroj pro validní hodnocení klientů v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) - standardizovaný nástroj pro validní hodnocení klientů v domácí péči
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Mechanical recanaluzation of intracranuial arteries in acute ischemic stroke.
David Školoudík, Michal Bar, .. A Kol.
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Megacystic-Microcolon-Intestinal Hpoperistalsis Syndrome (MMHIS).
Terezie Šuláková
Year: 2006, Pediatr. Nephrol.
článek v odborném periodiku

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2006, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Mentor, student - pravidla a doporučení pro klinickou praxi
Yvetta Vrublová
Year: 2006
stať ve sborníku

Měření a hodnocení celkové fyzické zátěže ve vybraných profesích
K. Čabanová, M. Davidová, G. Zdařilová, L. Grulich, M. Sedláčková, M. Krygel, O. Jašurková, Vladimír Kilián, Hana Lehocká
Year: 2006
stať ve sborníku

Metabolický syndrom po transplantaci ledviny: asymetrický dimethylarginine and adipokines
Vladimír Teplan, O. Schuck, A Kol.
Year: 2006, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Metodika měření procenta tuku u dospívající mládeže ve věku 15-20 let a u dospělé populace ve věku 45-60 let
Eva Lysová, Zuzana Oleksiaková
Year: 2006
stať ve sborníku

Metodika měření procenta tuku u dospívající mládeže ve věku 15-20 let a u dospělé populace ve věku 45-60 let
Eva Lysová, Zuzana Oleksiaková
Year: 2006
stať ve sborníku

Metodika pro terénní vzdělávání romských občanů
Ivana Fialová, Lýdie Poláčková
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika studia spotřeb léků.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2006, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Metodologie výzkumu
Darja Jarošová
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metody "damage control surgery" v úrazové chirurgii
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
stať ve sborníku

Metody odhadu a hodnocení rizika v životním a pracovním prostředí
Vítězslav Jiřík
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metody stanovení CsA a problémy s TDM cyklosporinu
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2006, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Mezinárodní konference o léčbě radiofarmaky
Otakar Kraft
Year: 2006, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Mikrobiologické aspekty léčby chronických ran
Věra Toršová, J. Stryja
Year: 2006, Florence
článek v odborném periodiku

Mikrobiologické aspekty léčby závažných infekcí na JIP
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2006, Nozokomiálné nákazy
článek v odborném periodiku

Mimořádná událost v prostoru se zdrojem ionizujícího záření
Jiří Švec
Year: 2006
stať ve sborníku


