Publications
Cost and benefit in complex knee injury
Jiří Demel, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2006, European Journal of Trauma
journal article

Cystatin C v séru jako dlouhodobý prediktor celkové mortality
D. Stejskal, B. Lačňák, P. Solichová, L. Jedelský, František Všianský, B. Hausnerová, M. Karpíšek
Year: 2006, Cor Vasa
journal article

Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Lubomír Dobiáš, Jaroslava Havránková, Tomáš Pek
Year: 2006, J. Appl. Biomed.
journal article

Cytologia i histologia onkologiczna w diagnostyce chorób nowotworowych
Jaroslav Horáček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časná repolarizace: jak odlišit od elevace ST na EKG u akutní koronární ischémie
Vladislava Zavadilová, Jaroslav Šimíček
Year: 2006, Praktický lékař
journal article

Damage control surgery u polytraumat
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, P Prusenovský
Year: 2006
abstract in proceedings

Dekubitus ? jak dále v diagnostice, prevenci a léčbě?
H. Meluzínová, P. Weber, Z. Navrátilová, Hana Kubešová
Year: 2006, Klin Farmakol Farm.
journal article

Delivery of Health Care to Roma Population in the Czech Republic - Roma Project
Darja Jarošová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Depression and epilepsy
J. Slonková, Michal Bar, David Školoudík, Olga Zapletalová
Year: 2006
abstract in proceedings

Detection of sentinel lymph nodes in cervical cancer.A comparsion of two protocols.
Otakar Kraft, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

Detekce a biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu.
Otakar Kraft
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detoxiakace u závislosti na metamfetaminu
Jitka Svobodová, Michael Václavík
Year: 2006, Psychiatrie pro praxi
journal article

Developing Cultural Competence. Summer Institute International Program
Darja Jarošová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Development of Foundry Technologies: Genotoxic Risk of Furane Moulding Mixtures
Lubomír Dobiáš, I. Mikulenková , H. Tomášková, M. Adamčík , J. Kůsová
Year: 2006
abstract in proceedings

Diabetes a deprese
Milan Kvapil
Year: 2006, Lékařské listy
journal article

Diabetes mellitus a hypertenze
Erik Hollay, Pavlína Piťhová, Milan Kvapil
Year: 2006, Interní medicína pro praxi
journal article

Diagnostická úskalí Shwannomu lícního nervu
E. Mrázková, J. Mrázek, Jaroslav Horáček, J. Havelka, P. Klečka
Year: 2006
abstract in proceedings

Diagnostika a léčba polytraumat na Urgentním příjmu ve FNsP Ostrava.
R Ječmínková, Jiří Bílek, Vladimír Ječmínek, Stanislav Jelen
Year: 2006
abstract in proceedings

Diagnostika Lynchova syndromu - nové geny a metody
A. Křepelová, K. Pavlíková, P. Plevová
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Diagnostika NANDA ? International
Jana Marečková
Year: 2006, Profese:Časopis pro nelékařská zdravotnická povolání
journal article

Differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptics-therapeutic drug monitoring as a marker of the quality of the treatment.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2006, INT J CLIN PHARM TH
journal article

Dlouhodobé uložení těla ve vodě a modifikace nálezu při pitvě
Igor Dvořáček
Year: 2006
abstract in proceedings

Doporučení pro systémovou trombolýzu u pacientů s akutním mozkovým infarktem
David Školoudík, Michal Bar, .. A Kol.
Year: 2006, Ces a Slov Neurol a Neurochir
journal article

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření klinických testů v klinických laboratořích
M. Suchánek, B. Friedecký, J. Kratochvíla, M. Budina, Vladimír Bartoš
Year: 2006, Klin. Biochem. Metab.
journal article

Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2006, Urolog pro praxi
journal article

Důstojnost a zachování autonomie ve stáří
Radka Bužgová
Year: 2006
abstract in proceedings

Dusts Containing Quartz and Carcinogenicity Risk in Mines
Hana Tomášková, K.C. Donnelly, Zdeněk Jirák, Leslie H. Cizmas, Milena Menzlová, František Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2006,
specialist book chapter

Dva důvody farmakorezistentní hypertenze u jednoho pacienta - kazuistika
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2006
abstract in proceedings

Dynamická scintigrafie jícnu - metodické aspekty provedení a vyhodnocení studie
V. Dedek, Vojtěch Ullmann
Year: 2006, Praktická radiologie
journal article

Dysfagie u dítěte způsobené dlouho nepoznanou stenózou jícnu
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2006, Endoskopie
journal article

Dysfagie u dítěte způsobené dlouho nepoznanou stenózou jícnu
P. Komínek, A Kol.
Year: 2006, Endoskopie
journal article

e -learningová skripta pro posluchače ZSF OU
Jaroslav Slaný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Early measurement of the Resistence Index of the unaffected contralateral middle cerebral artery may predict outcome of acute stroke pateints.
Michal Bar, David Školoudík
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Early measurement of the resistence index of the unaffected contralateral middle cerebral artery may predict outcome of acute stroke patients /abstract/
David Školoudík, Michal Bar, R. Herzig, P. Kaňovský, J. Allendorfer
Year: 2006, Čes a Slov Neurol a Neurochir
journal article

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - a pilot study /abstract/
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - pilot study
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, A Kolektiv
Year: 2006
abstract in proceedings

Effects of anesthesia on plasma and kidney ANG II levels in normotensive and ANG II-dependent hypertensive rats.
Z. Husková, H. Kramer, M. Thumová, Z. Vaňourková, M. Burgelová, Vladimír Teplan, A Kol.
Year: 2006, Kidney and Blood Pressure Research
journal article

Efficacy of sonothrombotripsy versus sonothrombolysis in recanalization of intracranial arteries.
David Školoudík, Michal Bar, O. Škoda, A Kolektiv
Year: 2006
abstract in proceedings

Elajade syndrome - a case report
P Plevová, A Kol.
Year: 2006, American Journal of Medical Genetics Part A
journal article

Elektroforetický systém MICROGEL
Ludmila Nováčková, J. Trojanovská, Andrea Oprštěná, R. Malečková
Year: 2006, Program (Abstrakta přednášek a posterů)
journal article

Endokrinologie traumatu
Leopold Pleva, A Kolektiv
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2006, Úrazová chirurgie
journal article

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A Kolektiv
Year: 2006, Suplementum Úrazové chirurgie
journal article

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Roman Madeja, P. Segarová, Jarmila Tymonová, Antonín Pohlídal, Tomáš Karlík, Zdeněk Švagera
Year: 2006, Úrazová chirurgie
journal article

Endoscopic submucosal dissection-initial experience in the Czech rep.
Otmar Urban, P. Vítek, P. Fojtík, M. Kliment, J. Chalupa, Vladimír Hořava, Ml.
Year: 2006, Folia gastrologica et hepatologica
journal article

Endoscopic submucosal dissection-Initial experiene in Czech republic
Vladimír Hořava, Ml.
Year: 2006, Neuveden
specialist book

Enterální výživa u pacientů na JIP
Andrea Vilímková
Year: 2006
abstract in proceedings

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, E. Martinka, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article


