Publications
Efficacy of sonothrombotripsy versus sonothrombolysis in recanalization of intracranial arteries.
David Školoudík, Michal Bar, O. Škoda, A Kolektiv
Year: 2006
stať ve sborníku

Elajade syndrome - a case report
P Plevová, A Kol.
Year: 2006, American Journal of Medical Genetics Part A
článek v odborném periodiku

Elektroforetický systém MICROGEL
Ludmila Nováčková, J. Trojanovská, Andrea Oprštěná, R. Malečková
Year: 2006, Program (Abstrakta přednášek a posterů)
článek v odborném periodiku

Endokrinologie traumatu
Leopold Pleva, A Kolektiv
Year: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2006, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A Kolektiv
Year: 2006, Suplementum Úrazové chirurgie
článek v odborném periodiku

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Roman Madeja, P. Segarová, Jarmila Tymonová, Antonín Pohlídal, Tomáš Karlík, Zdeněk Švagera
Year: 2006, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Endoscopic submucosal dissection-initial experience in the Czech rep.
Otmar Urban, P. Vítek, P. Fojtík, M. Kliment, J. Chalupa, Vladimír Hořava, Ml.
Year: 2006, Folia gastrologica et hepatologica
článek v odborném periodiku

Endoscopic submucosal dissection-Initial experiene in Czech republic
Vladimír Hořava, Ml.
Year: 2006, Neuveden
odborná kniha

Enterální výživa u pacientů na JIP
Andrea Vilímková
Year: 2006
stať ve sborníku

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, E. Martinka, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Erytrocytární přípravky: Indikace k transfúzi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
článek v odborném periodiku

Etické aspekty dlouhodobé ošetřovatelské péče o seniry
Radka Bužgová
Year: 2006
stať ve sborníku

Experience with radiosynoviorthesis of knees by means of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2006
stať ve sborníku

Experiencia noc colostomia laparoscopico.
Jan Dostalík, P. Guňková, L. Matínek, I. Guňka, M. Mazur
Year: 2006, Cir Gen
článek v odborném periodiku

Externí defibrilace - Guidelines 2000
Renáta Zoubková, Jitka Dostálová, Jitka Zemanová
Year: 2006, Diagnóza
článek v odborném periodiku

Externí defibrilace - Guidelines 2000, kvalita života po KPR
Renáta Zoubková
Year: 2006
stať ve sborníku

Faktorët e Rrezikut të Sëmundjes Kardiovaskulare dhe Ndërhyrjet në Nutricion tek Studentet e Infermierisë së Gjinisë Femrore në Republikën e Cekisë
Jana Marečková
Year: 2006, Pristina: Infermeria Kosovare
článek v odborném periodiku

Farmakokinetické monitorování cyklosporinu
P. Maršálková, Ilona Komzáková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2006, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Farmakokinetika
Miroslav Dostálek
Year: 2006, Neuveden
odborná kniha

Fenotypizace karbamazepinu
Milan Grundmann, J. Ďuricová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková
Year: 2006, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Fototechnika v kriminalistické praxi
Luboš Valerián
Year: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Foucaultovo kyvadlo, Prohibice, Inkvizice, Mamon, Kosočtverec, Na souvrati tvých boků, Chobotnice
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2006, Alisa
kapitola v odborné knize

Functional autonomies of thyroid and efficacy of radioiodine therapy
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2006
stať ve sborníku

Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2006, Česká urologie
článek v odborném periodiku

Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
Jan Krhut, P. Hradílek, K. Mainer, Olga Zapletalová
Year: 2006, Česká urologie
článek v odborném periodiku

Funkční diagnostika z pohledu tělovýchovného lékaře
M. Krygel, Hana Lehocká, L. Grulich
Year: 2006
stať ve sborníku

Fuzzy Regression in Non-Linear Systems Diagnostics
Miroslav Pokorný
Year: 2006
stať ve sborníku

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gas-less laparoscopy a prospective study.
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra
Year: 2006, VIII. Slovak-Czech-Polish Sympozium of Endoscopic Surgery
článek v odborném periodiku

genetická predispozice ke vzniku maligního nádoru prsu
E. Macháčková, P. Plevová, M. Lukešová, P. Vašíčková, Eva Šilhánová, L. Foretová
Year: 2006, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Genetická toxikologie a prevence rakoviny
Hana Lehocká
Year: 2006, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Gerontologie-geriatrie ? historie a současnost na Lékařské fakultě MU
Hana Kubešová
Year: 2006, Universita
článek v odborném periodiku

Gynekologická cytologie
Jaroslav Horáček
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Haemovigilance: Detection of adverse reactions associated with blood transfusion
Zuzana Čermáková
Year: 2006, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Hemolyticko-uremický syndrom jako vzácná příčina ikteru-kauistika
Luděk Rožnovský, Jan Pták, A. Zjevíková
Year: 2006
stať ve sborníku

Hemoroidy - spektrum léčebných možností
P. Guňková
Year: 2006, Causa subita
článek v odborném periodiku

Herpes zoster oticus
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku

Herpes zoster oticus
Tomáš Pniak, .. A Kol.
Year: 2006, Otorinolaryng. a Foniat.
článek v odborném periodiku

High definition TV v laparoskopické chirurgii.
Jan Dostalík, L. Matínek, P. Vávra, .. A Kol.
Year: 2006
stať ve sborníku

High dose accelerated radiotherapy for inoperable squamous lung cancer - a phase II study
David Feltl, N. El-Lababidi, M. Šejdová
Year: 2006
stať ve sborníku

Historický vývoj společensko-profesního obrazu zdravotní sestry
Ilona Plevová
Year: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Historie léčby karcinomu rekta
P. Guňková, A Kol.
Year: 2006, Rozhl. chir.
článek v odborném periodiku

Historie léčby karcinomu rekta
P. Guňková, J. Dostalík, L. Martínek, I. Guňka, Anton Pelikán, Petr Anděl, Marie Rydlová, M. Vávrová
Year: 2006, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Historie, současnost a perspektivy antibiotik
Věra Toršová
Year: 2006
stať ve sborníku

Hlášení profesionálního onemocnění nestandardním postupem - zroj dlouholetých soudních sporů
Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006
stať ve sborníku

Hluk v životním prostředí
Milena Menzlová, Lenka Machačová, Petr Ambroz
Year: 2006
stať ve sborníku

Hodnocení FDG PET nálezů na plicích po léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Mociková, J. Marková, M. Skopalová, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, K. Klásková, T. Kozák
Year: 2006, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Hodnocení průběhu roztroušené sklerózy po oboustranné ovarectomii Supplementum
Olga Zapletalová, I. Woznicová, P. Hradílek, Peter Koliba, M. Petzel
Year: 2006
stať ve sborníku


