Publications
Odlišnosti nohou pacientů s diabetem zvyšují riziko závažných komplikací.
D. Bartášková, Lucie Doležalová, Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy,
journal article

Onemocnění slzných cest - dětská problematika
P. Komínek, A Kol.
Year: 2007, VIzionář
journal article

Onemocnění slzných cest - problematika dospělých
P. Komínek, A Kol.
Year: 2007, VIzionář
journal article

Organizace a řízení zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Orientační urodynamické vyšetření u lůžka pacienta - bed side assessment
Jan Krhut
Year: 2007, Urolog pro praxi
journal article

Osteoporóza. Sborník 11
Hana Kubešová, J. Matějovský
Year: 2007, Neuveden
specialist book

Ošetrovateľstvo - konceptuálne modely a teorie
Katarína Žiaková, Darja Jarošová, Juraj Čáp
Year: 2007
editorial work

Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie
Darja Jarošová, Katarína Žiaková, Juraj Čáp
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech - Nursing Diagnosis and Evidence Based Practice
Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2007
editorial work

Ošetřovatelská péče v psychiatrii.
J. Hosáková, Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2007, Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová, Lucie Sikorová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová, Lucie Sikorová
Year: 2007
abstract in proceedings

Outsourcing sterilizačních služieb,áno či nie?
Rastislav Maďar
Year: 2007, Nozokomiálne nákazy
journal article

Ovlivnění průběhu roztroušené sklerózy mozkomíšní oboustrannou ovarectomií
Olga Zapletalová, P. Hradílek, M. Petzel, I. Woznicová, Peter Koliba
Year: 2007, Cek slov Neurol N
journal article

Pancreas cancer epidemiology
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Year: 2007, Epidemiol
journal article

Pancreas cancer epidemiology [Epidemiologie karcinomu pankreatu]
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Year: 2007, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article

Papillary fibroelastoma of the Aortic Valve
Jaroslav Horáček, R. Brát
Year: 2007
abstract in proceedings

Performance characteristics of seven Neuron-specific enolase assays
P. Štern, Vladimír Bartoš, J. Uhrová, D. Bezdíčková, Z. Vaníčková, V. Tichý, K. Pelínková, R. Průša, T. Zima
Year: 2007, Tumor Biology
journal article

Perorální antidiabetika v prevenci a léčbě diabetes mellitus
Milan Kvapil
Year: 2007, Medicína po promoci
journal article

Phenytoin of Carbamazepine in Adults - Dose per kg for Reaching Concentraton 1mg/L
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Ivana Kacířová
Year: 2007, Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology
journal article

PML and TRF2 Protein Expression in Hereditary and Sporadic Colon Cancer
P. Plevová, M. Papežová, Eva Šilhánová, A. Křepelová, R. Čuřík, L. Foretová, Marta Navrátilová, J. Zapletalová, Tomáš Posolda, Z. Kolář
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PML protein expression in hereditary and sporadic breast cancer
P Plevová, A Kol.
Year: 2007, Neoplasma
journal article

Podíl sociální komunikace při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podíl sociální komunikace při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Podpora autonomie a samostatnosti seniorů při hospitalizaci
Radka Bužgová
Year: 2007, Geriatria
journal article

Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Year: 2007, Rehabilitácia
journal article

Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Year: 2007, Rehabilitáia
journal article

Pohybový režim a cvičení po AIM
Ilona Plevová
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Porodnické operace a jejich technika v primitivních podmínkách rozvojových zemí In porodnické operace
Ondřej Šimetka
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book

Porovnatelnost rozdílných imunoanalytických metod ke stanovení neuron-specifické enolázy a jejich vliv na systém externího hodnocení kvality
P. Štern, Vladimír Bartoš, J. Uhrová, D. Springer, Z. Vaníčková, V. Tichý, R. Průša, T. Zima
Year: 2007, Klin. Bioch. Metab
journal article

Portfólio
Bohdana Dušová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Postprocessing methods in 3D XR angiography
Karol Korhelík, I. Capulič, V. Procházka
Year: 2007, CEVJISSN
journal article

Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány PČR
Igor Dvořáček
Year: 2007
abstract in proceedings

Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány PČR.
Igor Dvořáček
Year: 2007
abstract in proceedings

Posudek na dizertační práci: Dynamická rovnováha medicínské a ekonomické činnosti nemocnice
Darja Jarošová, Petr Vaněk
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Koncept vzdelávania v oblasti komunitného ošetrovateľstva
Darja Jarošová, Ľubica Rybárová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Vplyv edukácie na kvalitu života pacienta s diabetes mellitus
Darja Jarošová, Elena Holmanová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Potreby v ošetrovateľstve
Darja Jarošová, Martina Tomagová, Ivana Bóriková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Pozůstalí
Naděžda Špatenková, L. Čírtková, P. Vitoušová, .. A Kol.
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book chapter

Praktická cvičení z fyziologie
Marek Bužga, .. A Kol.
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická svičení z neodkladné péče u akutních stavů
Renáta Zoubková, Jitka Dostálová, Andrea Vilímková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktické aspekty diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře
Jan Krhut
Year: 2007, Urolog pro praxi
journal article

Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči
M. Šilhán, Jitka Svobodová
Year: 2007, Časopis pro moderní psychiatrii
journal article

Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči
Petr Šilhán, A Kol.
Year: 2007, Psychiatrie
journal article

Pregnancy-associated plasma protein A and soluble receptor for advanced glycation end products after kidney transplantation.
G. Kalousková, K. Bartošková, T. Zima, J. Skibová, Vladimír Teplan, O. Viklický
Year: 2007, Kidney and Blood Pressure Research
journal article

Preklinická pediatrie
J. Lebl, Kamil Provazník, L. Hejcmanová
Year: 2007, Galén
specialist book

Preparation and Quality Control of [166Ho]-Macroaggregates for Adiosynoviorthesis. Cancer Biother Radiopharm
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, R. Kašpárek, J. Záhlava, A. Chodacki
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
journal article

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v rezidenčních zařízeních
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2007, Prevence úrazů, otrav a násilí
journal article

Preventivní zdravotní programy v indiánské rezervaci Navajo
Darja Jarošová
Year: 2007
abstract in proceedings


