Publications
Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů
Jiří Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe
David Školoudík, Olga Zapletalová, Michal Bar, .. A Kol.
Year: 2007, J Tromb Tromb
journal article

Changes in the palsma amino acid profile in anorexia nervosa
Sabina Pálová, Jiří Charvát, Jan Masopust, Eva Klapková, Milan Kvapil
Year: 2007, J INT MED RES
journal article

Chirurgická a punkční dilatační tracheostomie
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2007, Lék. Čes.
journal article

Chromosomální aberace (termální 14q delece) jako příčina systémového postižení u 14leté dívky
Simona Širůčková, L. Brychová, Alfons Balcar, J. Staněk
Year: 2007
abstract in proceedings

Chronická bolest jako ošetřovatelský problém
Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Chronická bolest jako ošetřovatelský problém
Bohdana Dušová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chronická renální insuficience v primární péči
Vladimír Teplan
Year: 2007, Praktický lékař
journal article

Chyby ve statimové laboratoři
Petr Schneiderka
Year: 2007, Klin. biochem. metab.
journal article

Cíle léčby a hodnocení kompenzace diabetes mellitus 1.typu
Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
specialist book chapter

Cíle léčby a hodnocení kompenzace diabetu mellitu
Dagmar Bartášková, Helena Pátková, Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Co je nového na cestě od obezity po diabezitu
Milan Kvapil
Year: 2007, Healthworld
specialist book chapter

Comparison of Scintigraphic algorithms for the diagnosis of pulmonary embolism:multi-centre study for IAEA coordited resaerch project
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
journal article

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Correlation of the IgG index and oligoclonal bands in the CSF of patients with multiple sclerosis.
J. Mareš, R. Herzig, K. Urbánek, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2007, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007, Epidemiology
journal article

Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
abstract in proceedings

Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CYP2D6 a jeho klinický význam
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin Farmakol Farm
journal article

Cytochróm P450 3A4 polymorfismus a jeho význam pri terapii cyklosporinom a takrolimom u transplantovaných pacientov
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2007, Čes. slov. Farm
journal article

Cytological characteristics of heamatopoiesis in human prenatal thymus
Filip Wagner, P. Lužná, Jana MAREČKOVÁ, D Kylarová, B Erdörsová, V. Lichnovsky
Year: 2007
abstract in proceedings

Cytoprotective effect of bilberry extract against oxidative damage of rat hepatocytes
K. Valentová, J. Ulrichová, L. Cvak, Vilím Šimánek
Year: 2007, FOOD CHEM
journal article

Cytotoxicity of colchicine derivatives in primary cultures of human hepatocytes
Z. Dvořák, J. Ulrichová, R. Weyhenmeyer, Vilím Šimánek
Year: 2007, -
journal article

Death in consequence of late failure of endoscopic third ventriculostomy.
Radim Lipina, Tomáš Paleček, S. Reguli
Year: 2007, CHILDS NERVOUS SYSTÉM
journal article

Defekty na dolních končetinách u pacientů s diabetes mellitus
Pavlína Piťhová, Michaela Pelikánová, Milan Kvapil
Year: 2007, -
journal article

Dehydroepiandrosterone effects on the mRNA levels of peroxisome proliferator-activated receptors and their coactivators in human hepatoma HepG2 cells
J. Veselý, A Kol.
Year: 2007, Gen. Physiol. Biophys.
journal article

Dekubitus-komplexní pohled geriatra
H. Meluzínová, P. Weber, V. Polcarová, Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu Tc99 a patentní modři
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007, Česká Gynekologie
journal article

Diabetes mellitus 1.typu a cévní mozkové příhody
Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
specialist book chapter

Diabetes mellitus 1.typu a revmatické nemoci
Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
specialist book chapter

Diabetologie, diabetologové a diabetici-stále ještě na prahu nového milénia?
Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Diabtes mellitus 1.typu
Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
specialist book chapter

Diagnosis of solitary pulmonary nodules using somatostatin receptor scintigraphy
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostické prvky NANDA ? International u pacientů s poruchou vědomí
Jana Marečková, Radka Bužgová, Ivana Tománková, Darja Jarošová
Year: 2007, Ostravská univerzita ZSF
specialist book chapter

Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2007, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Diastolické dysfunkce a DM
Petra Káfuňková, Lucie Kadlecová, Milan Kvapil, Kristýna Medková, Pavlína Pelíšková
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Dietary risk factors for kidney cancer in Eastern and Central Europe.
C. Hsu, Wh. Chow, P. Boffetta, Le Moore, D. Zaridze, A. Moukeria, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, P. Brennan
Year: 2007, American journal of epidemiology
journal article

Diferenciální diagnostika degenerativních onemocnění páteře - význam zobrazovacích metod
Josef Nekula
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dipeptid prolinu s hydroxyprolinem jako významný osteomarker snadno stanovitelný v nehydrolyzované moči
P. Hušek, Zdeněk Švagera, František Všianský, Antonín Pohlídal, V. Šmajstrla
Year: 2007, Praktický lékař
journal article

Disertační práce - Význam everznej karotickej endarterektómie v liečbe cerebrovaskulárnej insuficiencie.
Jaroslav Mayzlík, Peter Bereka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Disposition of sanguinarine in the rat
R. Vecera, B. Klejdus, P. Kosina, J. Orolin, M. Stiborova, S. Smrček, J. Vicar, Z. Dvorak, J. Ulrichová, V. Kubáň, P. Anzenbacher, Vilím Šimánek
Year: 2007, XENOBIOTICA
journal article

Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krvácení do horní části trávícího traktu a negativním endoskopickým nálezem
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Jiří Ehrmann
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

DM II z hlediska klinické praxe
Milan Kvapil, Zdeněk Rušavý, Jindřich Olšovský
Year: 2007, Adéla
specialist book

DM II z hlediska klinické praxe
Milan Kvapil
Year: 2007, Adéla
specialist book chapter

Dobrovolníci při řešení následků mimořádné události
Marek Smetana
Year: 2007
abstract in proceedings

Dodavatelské formy sterilizácie
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, .. A Kol.
Year: 2007, Vrana s.r.o.
specialist book chapter

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu
B. Friedecký, M. Engliš, J. Franeková, A. Jabor, J. Kratochvíla, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2007, Klin. biochem. metab.
journal article

Doporučení IFCC,EASD, ADA a IDF o měření a vydávání výsledků HbA1c
B. Friedecký, Antonín Jabor, Janka Franeková, J. Kratochvíla
Year: 2007, Fons
journal article


