Publications
Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Year: 2007, Journal of health sciences management and public health
journal article

Assessment of the Cerebral Vasomotor Reactivity in Internal Carotid Artery Occlusion using a Transcranial Doppler Sonography and Functional MRI. J
R. Herzig, P. Hluštík, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2007, Neuroimaging
journal article

Association between obesity and cancer incidence in the population of the District Sumperk, Czech Republic
L. Máchová, L. Čížek, D. Horáková, Jiřina Koutná, J. Lorenc, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, ONKOLOGIE
journal article

Bacillus cereus na JIP
Ladislava Michálková
Year: 2007
abstract in proceedings

Bacillus cereus na JIP
Ladislava Michálková, O. Bezděková, L. Herboczková, K. Szpaková, Věra Toršová, J. Vraná, J. Widermanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Balbuties a genetika - vývoj názorů
Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
specialist book

Balíček péče pro prevenci chirurgických infekcí
Andrea Vilímková
Year: 2007
abstract in proceedings

Bazální stimulace v praxi
Věra Wolfová
Year: 2007
abstract in proceedings

Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce
P. Guňková, A Kol.
Year: 2007, Rozhl. chir.
journal article

Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, Rozhl. chir.
journal article

Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce.
P. Guňková, Jan Dostalík, L. Martínek, Další A
Year: 2007, Rozhledy Chirurgie
journal article

Biofilm formation and response to oxidative stress in Pseudomonas aeruginosa and Vibrio cholerae non-O1 depending on culture media
A. Hostacká, Ivan Čižnár
Year: 2007, Epidemiol Mikrobiol Imunol.
journal article

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné části Ostravy.
Eva Mrázková, Lucie Suchánková, Mgr.
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné lokalitě města Ostravy
Lucie Suchánková, Milena Menzlová
Year: 2007
abstract in proceedings

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché oblasti města.
Eva Mrázková, Eva Hufová, Bc.
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Biopsy of Sentinel Lymph Nodes in the Malignant Melanoma of the Skin.
Otakar Kraft
Year: 2007, Nova Publishers
specialist book chapter

Biosafety, antioxidant status, and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women: a pilot double-blind placebo-controlled trial
K. Valentová, D. Stejskal, P. Bednář, J. Vostalová, Č. Čihalík, R. Večeřová, D. Koukalová, M. Kolář, R. Reichenbach, L. Šknouřil, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2007, J AGR FOOD CHEM
journal article

Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Petr Vávra, Miloslav Mazur, J. Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites , correlation with immunologic parameters during an early phase after renal transplantation.
P. Maršálková, Ivo Lochman, J. Dědochová, Alexandra Lochmanová, A. Martínek, .. A Kol.
Year: 2007, Ther. Drug. Monit
journal article

Bodové a nebodové zdroje fyzikálních prací
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

Breast cancer and the promyelocytic leukemia gene
I. Ježíšková, P. Plevová, S. Walczysková, A. Křepelová, K. Pavlíková, V. Kotala, Eva Šilhánová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cerebral SPECT with hypercapnia in the examination of cerebrovascular reserve capacity
P. Širůček, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cerebral vein thrombosis in oral contraceptive (OCP) users
Martin Procházka, V. Procházka, D Maděrič, J Procházková, M Lubušký
Year: 2007
abstract in proceedings

Cesty ke zlepšení výsledků radioterapie nemalobuněčného karcinomu plic
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings

Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů
Jiří Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe
David Školoudík, Olga Zapletalová, Michal Bar, .. A Kol.
Year: 2007, J Tromb Tromb
journal article

Changes in the palsma amino acid profile in anorexia nervosa
Sabina Pálová, Jiří Charvát, Jan Masopust, Eva Klapková, Milan Kvapil
Year: 2007, J INT MED RES
journal article

Chirurgická a punkční dilatační tracheostomie
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2007, Lék. Čes.
journal article

Chromosomální aberace (termální 14q delece) jako příčina systémového postižení u 14leté dívky
Simona Širůčková, L. Brychová, Alfons Balcar, J. Staněk
Year: 2007
abstract in proceedings

Chronická bolest jako ošetřovatelský problém
Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Chronická bolest jako ošetřovatelský problém
Bohdana Dušová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chronická renální insuficience v primární péči
Vladimír Teplan
Year: 2007, Praktický lékař
journal article

Chyby ve statimové laboratoři
Petr Schneiderka
Year: 2007, Klin. biochem. metab.
journal article

Cíle léčby a hodnocení kompenzace diabetes mellitus 1.typu
Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
specialist book chapter

Cíle léčby a hodnocení kompenzace diabetu mellitu
Dagmar Bartášková, Helena Pátková, Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Co je nového na cestě od obezity po diabezitu
Milan Kvapil
Year: 2007, Healthworld
specialist book chapter

Comparison of Scintigraphic algorithms for the diagnosis of pulmonary embolism:multi-centre study for IAEA coordited resaerch project
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
journal article

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Correlation of the IgG index and oligoclonal bands in the CSF of patients with multiple sclerosis.
J. Mareš, R. Herzig, K. Urbánek, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2007, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007, Epidemiology
journal article

Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
abstract in proceedings

Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CYP2D6 a jeho klinický význam
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin Farmakol Farm
journal article

Cytochróm P450 3A4 polymorfismus a jeho význam pri terapii cyklosporinom a takrolimom u transplantovaných pacientov
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2007, Čes. slov. Farm
journal article

Cytological characteristics of heamatopoiesis in human prenatal thymus
Filip Wagner, P. Lužná, Jana MAREČKOVÁ, D Kylarová, B Erdörsová, V. Lichnovsky
Year: 2007
abstract in proceedings

Cytoprotective effect of bilberry extract against oxidative damage of rat hepatocytes
K. Valentová, J. Ulrichová, L. Cvak, Vilím Šimánek
Year: 2007, FOOD CHEM
journal article

Cytotoxicity of colchicine derivatives in primary cultures of human hepatocytes
Z. Dvořák, J. Ulrichová, R. Weyhenmeyer, Vilím Šimánek
Year: 2007, -
journal article

Death in consequence of late failure of endoscopic third ventriculostomy.
Radim Lipina, Tomáš Paleček, S. Reguli
Year: 2007, CHILDS NERVOUS SYSTÉM
journal article


