Publications
Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech Republic
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
journal article

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech Republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Selection of two identical pictures from a group of similar ones: I: Dynamics of event-related potentials.
Josef Petřek
Year: 2007, Activ Nerv Super
journal article

Self Apreciation and Affective Temperaments in Psychiatric Nurses
Raul Cordeiro, J.C.J Junceiro, M.A.A.. Arriaga, Darja Jarošová
Year: 2007
abstract in proceedings

Self Apreciation and Affective Temperaments in Psychiatric Nurses
Raul Cordeiro, J.C.J Junceiro, M.A.A.. Arriaga, Darja Jarošová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Seminář Senzorické posuzování
Vladimíra Němcová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Sepse v intenzívní péči
R. Kula, Jan Neiser
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Serum Reg-Ialpha is not suitable marker of metabolic syndrome
D. Stejskal, M. Karpíšek, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, Bratislavské Lékarské Listy
journal article

Significance, detection and biopsy of sentinel lymph nodes in some types of malignant tumours
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Silybin is metabolized by cytochrome P450 2C8 in vitro
P. Jančová, E. Anzenbacherová, B. Papoušková, K. Lemr, P. Lužná, A. Veinlichová, P. Anzenbacher, Vilím Šimánek
Year: 2007, CURR DRUG METAB
journal article

Silybin is metabolized by cytochrome P450 2C8 in vitro.
Vilím Šimánek
Year: 2007, DRUG METAB DISPOS
journal article

Sitaglipin
M. Honka
Year: 2007, Remedia 2007
journal article

Ski jump flight as an optimization task
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání
Eva Zacharová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociální komunikace - pomocník při realizaci standardů kvality sociálních služeb
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociální komunikace jako nástroj ke zkvalitnění péče o seniory
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Socioekonomická deprivace - teoretické přístupy a měření socioekonomické deprivace užitím indexů
Hana Šlachtová, P. Fejtková, Anna Šplíchalová, P. Polaufová, Hana Tomášková
Year: 2007, Hygiena
journal article

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Socioekonomický deprivační index pro Českou republiku
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Polaufová
Year: 2007
abstract in proceedings

Some indicators of quality of life in senior age in two regions
H Zavázalová, F Neméth, K Zikmundová, V Zaremba, V Rais
Year: 2007, International comparative study-the Czech Republic and the Slovac republic
journal article

Současná právní problematika v kontextu klinických cvičení a praxe studentů oboru všeobecná sestra a porodní asistentka
Yvetta Vrublová
Year: 2007
abstract in proceedings

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Year: 2007
abstract in proceedings

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Současné poznatky o fyzické zátěži pracovníků zdravotní záchranné služby územního střediska Ostrava
Marek Bužga, Vladimír Jiřišta, Zdeněk Jirák
Year: 2007
abstract in proceedings

Současné trendy ve vyšetřování nežádoucích příhod ve zdravotnictví
Martin Rydlo
Year: 2007, Kontakt
journal article

Současný přístup EU k otázce bezpečnosti pacienta:prevence chyb při poskytování péče
Věra Toršová, Olga Tomoszková
Year: 2007
abstract in proceedings

Současný stav a perspektivy klinické farmakologie v České republice
Milan Grundmann
Year: 2007
abstract in proceedings

Současný stav diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře v České republice
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
journal article

Společnost prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Správná klinická praxe TDM aminoglykosidů a vankomycinu
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2007
abstract in proceedings

Srovnání metod pro stanovení hladiny kreatininu v séru
B. Friedecký, R. Calábková, J. Barbořík, D. Novotný, Petr Schneiderka
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Srovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Eva Lysová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout
Year: 2007
abstract in proceedings

Srovnání zdravotní situace pacient ve věku 50-64 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2007, Geriatria
journal article

Stále přehlížená osteoporóza
Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
specialist book

Standardizace stanovení glykovaného hemoglobinu
Petr Schneiderka
Year: 2007, Klin. biochem. metab.
journal article

Stanovení kyseliny valproové pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy s vodivostní detekcí
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Čes. slov. Farm
journal article

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachofororézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Chemické listy
journal article

Stanovení léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin. Farmakol. a Farmac.
journal article

Stárnout aktivně v 21.století.jak v předdůchodovém věku
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba, B Jurašková, I Holmerová
Year: 2007, Česká geriatrická revue
journal article

Statistical analysis of multi-center study for the Coordinated Research Project of IAEA: Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel
Year: 2007
abstract in proceedings

Stenózy intrakraniálních tepen - možnosti diagnostiky pomocí transkraniální duplexní sonografie
David Školoudík, R. Herzig
Year: 2007, Neurol pro praxi
journal article

Studie ADOPT
Denisa Žďárská-Janíčková, Milan Kvapil
Year: 2007, Kazuistiky v diabetologii
journal article

Studie ADOPT: klinický efekt rosiglitazonu
Denisa Žďárská-Janíčková, Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Subjektivní hodnocení osvětlení
Adéla Kadulová, I. Penn
Year: 2007
abstract in proceedings

Subjektivní zdraví,jeho vybrané determinanty a spotřeba zdravotní péče u pacientů ve věku 50-59 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba, F Lavička
Year: 2007, Plzeň.lék.sborník
journal article

Surgery of low Rectal Carcinoma using the randez-vous method - laparoscopic resection combined with TEM
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, Journal of Chinese Clinical Medicine
journal article


