Publications
Profesní příprava mentorů na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová, Lucie Sikorová, Jana Marečková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projekt prevence sepse na JIP
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Šárka Balcárková
Year: 2007, Časopis Florence
journal article

Průkaz mozkové smrti
Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodce ochranou osobních údajů
Karel Neuwirt
Year: 2007, Metamorphosis Fnd.
specialist book chapter

První zkušenosti s laparoskopickou desinvaginací v dětském věku.
P. Guňková, I. Guňka, Jan Dostalík, L. Martínek, Další A
Year: 2007
abstract in proceedings

První zkušenosti s laparoskopickou desinvaginací v dětském věku.
P. Guňková, I. Guňka, Jan Dostalík, L. Martínek, Další A
Year: 2007, Miniivazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Přehledová literární studie konstrukce deprivačních indexů
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Fejtková
Year: 2007, Hygiena
journal article

Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline
Hana Materová
Year: 2007
abstract in proceedings

Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline
Hana Materová, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příčina akutního krvácení do horního trávicího traktu u pacientů s jaterní cirhózou
Pavel Svoboda, Jiří Hermann, P. Klvaňa, Evžen Machytka, Martin Rydlo, Vladimír Hrabovský
Year: 2007, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Příklady ukrytí přístupu k ukrytí ve světě
Marek Smetana
Year: 2007
abstract in proceedings

Přínos existence iktové jednotky ke zlepšení diagnostiky u pacientů s cévními mozkovými příhodami
R. Herzig, I. Vlachová, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Sov neurol N
journal article

Přínos 3D angiografického zobrazení pro diagnostiku a léčbu onemocnění přívodných mozkových tepen
V. Procházka, M. Vávrová, D. Czerny, Karol Korhelík
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Přístrojová technika a monitorování pacientů v urgentní medicíně.
Jiří Bílek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přístup k diferenciální ošetřovatelské diagnostice u fyziologického novorozence
Jana Marečková
Year: 2007
abstract in proceedings

Psychiatrie
Jitka Svobodová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychologie a ČD - statistické zpracování norem
Jiří Popelka
Year: 2007, Vědecko-technický sborník
journal article

Quartz: Carcinogenicity hazard and risk
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, Hana Lehocká, Jaroslav Horáček, Ivona Závacká, Hana Tomášková
Year: 2007
abstract in proceedings

Radiolanthanides labelled compounds as radiopharmaceuticals for Radiosynoviorthesis
F. Melichar, M. Kropáček, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Beran, J. Zimová, K. Eigner Henka, M. Forsterová, Otakar Kraft
Year: 2007
abstract in proceedings

Radionuklidová diagnostika v hematologii, 20.kapitola ve skriptech/učebnici: Kupka K., Kubiyni J., Šamal M. a kolektiv: Nukleární medicína 1.vydání
Otakar Kraft
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radionuklidové všetření evakuacee žaludku v diagnostice dyspepsie horního typu
Hana Materová, V. Dedek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynoviorthesis of Knees by Means of 166 Ho-Holmium-Boro-Macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
journal article

Radiosynoviorthesis of small and medium joints by means of rhenium sulfide and erbium citrate
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien
Year: 2007
abstract in proceedings

Radioterapie difúzního velkobuněčného lymfomu
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings

RADON ON THE PHASE INTERFACE WATER-AIR AND THE SEPARATION OF RADON FROM DRINKING WATER WITH THE POSSIBILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES UTILIZATION INTRODUCTION
Pavel Danihelka, Jana Suchánková, Lenka Kopecká, Ilona Uhrová, Jiří Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recombining population structure of Plesiomonas shigelloides (Enterobacteriaceae) revealed by multilocus sequence typing.
A. Salerno, A. Delétoile, M. Lefevre, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2007, J Bacteriol.
journal article

Referenční meze v kontextu hodnocení lipidového profilu. jak dál?
Janka Franeková, Antonín Jabor
Year: 2007, FONS
journal article

Regex - the using in the preventive medicine
Hana Lehocká, Ivona Závacká, Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová
Year: 2007
abstract in proceedings

Registr laparoskopických operací v České republice - rok 2006
Jan Dostalík, Lubomír Martínek
Year: 2007
abstract in proceedings

Registr laparoskopických operací v České republice - rok 2006
Jan Dostalík, Lubomír Martínek
Year: 2007
abstract in proceedings

Reproducibility of sonographic measurement of the substantia nigra
David Školoudík, Olga Zapletalová, T. Fadrná, .. A Kol.
Year: 2007, Ultrasound Med Biol
journal article

Respektování autonomie při dlouhodobé péči o seniory
Radka Bužgová
Year: 2007, Kontakt
journal article

Response of human Body to irregular radiation Load
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Response of human Body to irregular radiation Load
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý
Year: 2007, Central European Journal of public Health
journal article

Response of human Body tu irregular radiation Load
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Retrievable Gunther Tulip Vena Cava Filter in prevention of pulmonary embolism in patients indicated to obsteric operation
Martin Procházka, M. Kocher, E Buriánková, J Procházková, V Krčová, M. Cerna, M Lubušký
Year: 2007
abstract in proceedings

Retrofaryngeální absces
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2007, Pediatrie pro praxi
journal article

Retrofaryngeální absces
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2007, Pediatrie pro praxi
journal article

Retrofaryngeální absces
P. Komínek, A Kol.
Year: 2007, Pediatrie pro praxi
journal article

Režimová opatření v léčbě diabetu mellitu 2.typu
Marcela Szabó, Pavlína Pelíšková, M. Matouš, Milan Kvapil, Jiří Radvanský, Eliška Novotná
Year: 2007, Triton
specialist book chapter

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Riziko vzniku vaskulárí příhody při léčbě fluvastatinem a fenofibrátem
David Školoudík, Michal Bar, D Václavík, O Škoda, J Korsa, P. Hradílek, K Šimíčková, V Kosek, V Ploticová, K Urbancová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Riziko vzniku vaskulární příhody při léčbě fluvastatinem a fenofibrátem
David Školoudík, Michal Bar, D. Václavík, O. Škoda, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Role fibrinolytického systému v etiopatogenezi ischemické cévní mozkové příhody a možnosti jeho ovlivnění.
David Školoudík
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Role záchranářů I. a II.úrovně v přednemocniční péči
Renáta Zoubková
Year: 2007
abstract in proceedings

Roma Health Assistant - Education and Community Work
Darja Jarošová, Raul Cordeiro
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Roma Health Assistant - Education and Community Work
Darja Jarošová, Raul Cordeiro
Year: 2007
abstract in proceedings

Řízení projektů
Petr Kazík
Year: 2007,
journal article

Scintigrafie sleziny a kostní dřeně,18.kapitola ve skriptech/učebnici:Kupka K., Kubiyni J., Šámal M. a kolektiv:Nukleární medicína I.
Otakar Kraft
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


