Publications
Perorální antidiabetika v prevenci a léčbě diabetes mellitus
Milan Kvapil
Year: 2007, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Phenytoin of Carbamazepine in Adults - Dose per kg for Reaching Concentraton 1mg/L
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Ivana Kacířová
Year: 2007, Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology
článek v odborném periodiku

PML and TRF2 Protein Expression in Hereditary and Sporadic Colon Cancer
P. Plevová, M. Papežová, Eva Šilhánová, A. Křepelová, R. Čuřík, L. Foretová, Marta Navrátilová, J. Zapletalová, Tomáš Posolda, Z. Kolář
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PML protein expression in hereditary and sporadic breast cancer
P Plevová, A Kol.
Year: 2007, Neoplasma
článek v odborném periodiku

Podíl sociální komunikace při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podíl sociální komunikace při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2007
stať ve sborníku

Podpora autonomie a samostatnosti seniorů při hospitalizaci
Radka Bužgová
Year: 2007, Geriatria
článek v odborném periodiku

Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Year: 2007, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Year: 2007, Rehabilitáia
článek v odborném periodiku

Pohybový režim a cvičení po AIM
Ilona Plevová
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Porodnické operace a jejich technika v primitivních podmínkách rozvojových zemí In porodnické operace
Ondřej Šimetka
Year: 2007, Grada Publishing
odborná kniha

Porovnatelnost rozdílných imunoanalytických metod ke stanovení neuron-specifické enolázy a jejich vliv na systém externího hodnocení kvality
P. Štern, Vladimír Bartoš, J. Uhrová, D. Springer, Z. Vaníčková, V. Tichý, R. Průša, T. Zima
Year: 2007, Klin. Bioch. Metab
článek v odborném periodiku

Portfólio
Bohdana Dušová
Year: 2007
uspořádání konference, workshopu

Postprocessing methods in 3D XR angiography
Karol Korhelík, I. Capulič, V. Procházka
Year: 2007, CEVJISSN
článek v odborném periodiku

Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány PČR
Igor Dvořáček
Year: 2007
stať ve sborníku

Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány PČR.
Igor Dvořáček
Year: 2007
stať ve sborníku

Posudek na dizertační práci: Dynamická rovnováha medicínské a ekonomické činnosti nemocnice
Darja Jarošová, Petr Vaněk
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na dizertační práci: Koncept vzdelávania v oblasti komunitného ošetrovateľstva
Darja Jarošová, Ľubica Rybárová
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na dizertační práci: Vplyv edukácie na kvalitu života pacienta s diabetes mellitus
Darja Jarošová, Elena Holmanová
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potreby v ošetrovateľstve
Darja Jarošová, Martina Tomagová, Ivana Bóriková
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pozůstalí
Naděžda Špatenková, L. Čírtková, P. Vitoušová, .. A Kol.
Year: 2007, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Praktická cvičení z fyziologie
Marek Bužga, .. A Kol.
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická svičení z neodkladné péče u akutních stavů
Renáta Zoubková, Jitka Dostálová, Andrea Vilímková
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktické aspekty diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře
Jan Krhut
Year: 2007, Urolog pro praxi
článek v odborném periodiku

Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči
Petr Šilhán, A Kol.
Year: 2007, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči
M. Šilhán, Jitka Svobodová
Year: 2007, Časopis pro moderní psychiatrii
článek v odborném periodiku

Pregnancy-associated plasma protein A and soluble receptor for advanced glycation end products after kidney transplantation.
G. Kalousková, K. Bartošková, T. Zima, J. Skibová, Vladimír Teplan, O. Viklický
Year: 2007, Kidney and Blood Pressure Research
článek v odborném periodiku

Preklinická pediatrie
J. Lebl, Kamil Provazník, L. Hejcmanová
Year: 2007, Galén
odborná kniha

Preparation and Quality Control of [166Ho]-Macroaggregates for Adiosynoviorthesis. Cancer Biother Radiopharm
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, R. Kašpárek, J. Záhlava, A. Chodacki
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
článek v odborném periodiku

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v rezidenčních zařízeních
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2007, Prevence úrazů, otrav a násilí
článek v odborném periodiku

Preventivní zdravotní programy v indiánské rezervaci Navajo
Darja Jarošová
Year: 2007
stať ve sborníku

Problematika Cu v pitné vodě
Vladimíra Němcová
Year: 2007
stať ve sborníku

Problematika diagnostiky a léčby polytraumat
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, R Madeja
Year: 2007
stať ve sborníku

Problematika financování pracovně lékařské péče ze zdrojů všeobecného zdravotního pojištění
Anna Šplíchalová
Year: 2007
stať ve sborníku

Problematika hluku v životním a pracovním prostředí a efektivita prevence postižení zdraví
Milena Menzlová
Year: 2007
stať ve sborníku

Problematika kvality života v séniu
Darja Jarošová, Ivan Farský, Katarína Žiaková, Igor Ondrejka
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika kvality života v séniu
Darja Jarošová, Ivan Farský, Igor Ondrejka, Katarína Žiaková
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika stravování a nutriční stav (BMI) seniorské populace ve věku od 60 do 75 let
Lydie Ryšavá, Veronika Piačková
Year: 2007
stať ve sborníku

Problematika vzniku specializované vyšetřovací laboratoře.
Eva Mrázková, David Kunc, Bc.
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problems of suitability laser's excision of pigmented dermal lesions
Jana Dvořáčková, J. Štěrba, L. Čeganová, M. Čegan, M. Tichý, Ivan Janík, J. Hubáček
Year: 2007, Československá patologie
článek v odborném periodiku

Process of Multi Technical Education in Biomedical Engineers Curricula
Hana Sochorová, Jindřich Černohorský
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Procorolan - nová možnost ke zpomalení rdeční frekvence
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2007
stať ve sborníku

Proč se ledvina zmenšuje
Nemcová Andriana, Terezie Šuláková, V. Doležilová, Jaroslav Slaný
Year: 2007
stať ve sborníku

Proč se ledvina zmenšuje?
Nemcová Andriana, Terezie Šuláková, V. Doležilová, Jaroslav Slaný
Year: 2007
stať ve sborníku

Profesionální infekce ve zdravotnictví
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Profesní příprava mentorů na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová, Lucie Sikorová, Jana Marečková
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt prevence sepse na JIP
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Šárka Balcárková
Year: 2007, Časopis Florence
článek v odborném periodiku

Průkaz mozkové smrti
Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodce ochranou osobních údajů
Karel Neuwirt
Year: 2007, Metamorphosis Fnd.
kapitola v odborné knize


