Publications
Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2008
journal article

Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Fischer
Year: 2008, J SEP SCI
journal article

Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Fischer
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Slané chutě
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Moje zdraví
journal article

Sociální komunikace v ošetřovatelské péči o nemocné dítě
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Solubilní receptor pro konečné produkty pokročilé glykace u obézních nemocných s chronickým onemocněním ledvin
O. Marečková, Vladimír Teplan, M. Kalousová, T. Zima, D. Lecian, J. Skibová, O. Viklický
Year: 2008, Aktuality v nefrologii
journal article

Současné aspekty nozokomiálních nákaz a možnosti prevence
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Year: 2008, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Současné aspekty nozokomiálních nákaz a možnosti prevence
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Year: 2008, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Současný stav zevní fixace v úrazové a rekonstrukční chirurgii
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, M Šír
Year: 2008
abstract in proceedings

Specific features of pain diagnostics and therapy in geriatrics
Hana Kubešová, P. Weber, H. Meluzínová
Year: 2008, Bolest
journal article

Spokojenost s bydelním občanů nad 50 let věku
J Kotrba, H Zavázalová, K Zikmundová
Year: 2008, Kontakt
journal article

Spokojenost seniorů s institucionální péčí v Moravskoslezském kraji
Radka Bužgová
Year: 2008
abstract in proceedings

Spokojenost seniorů s institucionální péčí v Moravskoslezském kraji
Radka Bužgová
Year: 2008, Kontakt
journal article

Spontaneous disintegration of a ratained video capsule in a patient with cryptogenic multifocal ulcerous stenosing enteritis: a rare complication
I. Tacheci, A. Ryška, S. Rejchrt, M. Kopáčová, Vladimír Hořava, Ml., J. Bureš
Year: 2008, Endoscopy
journal article

Spontaneous disintegration of a retained video capsule in a patient with cryptogenic multifocal ulcerous stenosing enteritis: a rare complication
Vladimír Hořava, Ml., A Kol.
Year: 2008, Neuveden
specialist book

Srážka tramvají v Ostravě - Vřesině - hromadná nehoda 110408 a traumatologický plan FN Ostrava
R Ječmínková, Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Leopold Pleva, J. Jahoda, L Bialy
Year: 2008
abstract in proceedings

Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v Ćeské republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2008, Pracovní lékařství
journal article

Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2008, Pracovní Lékařství
journal article

Stanovení metoprololu a jeho metabolitu alfa hydroxymetoprololu v séru metodou HPLC s fluorescenční detekcí
Ilona Komzáková, Jana Ďuricová, Hana Brozmanová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Čes. slov. Farm
journal article

Studentská vědecká konference
Jaroslav Horáček
Year: 2008
organizing conference, workshop

Syndrom odnětí opiátů u dětí a možné aspekty terapie
Eva Lapčíková, Romana Vrátná
Year: 2008
abstract in proceedings

Syndrom vyhoření a jeho dopad u pomáhajících profesí
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom vyhoření u zaměstnanců domovů pro seniory v Moravskoslezském kraji
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2008, Geriatria
journal article

Šetření zdravotního stavu pracovníků zdravotnické záchranné služby územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje Ostrava
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová
Year: 2008
abstract in proceedings

Tallinn Health College
Darja Jarošová
Year: 2008
work experience abroad

TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi a v lymfoctech u stabilních pacientů po transplantaci ledvin
Petra Maršálková, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

TDM kyseliny valproové v těhotenství a při kojení
Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Terapeutické využití transkarniální sonografie u pacientů s cévní mozkovou příhodou-sono-trombotripse,sono-trombolýza
David Školoudík, Michal Bar, R. Herzig
Year: 2008, Neurologia
journal article

TF/TFPI/FVIIa as treatment targents.
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The auxiliary table for GFR estimation according to the MDRD formula
M. Štollová, O. Schuck, I. Smrčková, J. Skibová, Vladimír Teplan
Year: 2008, Journal of renal care
journal article

The correlation of serum immunoglobulin free light chains serum levels and selected biological markers in multiple myeloma
T. Pika, J. Minařík, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Biomed Pa Med Fac Univ Palacky Olomouc
journal article

The effect of microelements supplementation on ?-oxidation activity in healthy and type 1 diabetic rats
T. Kuryl, B. Debski, Karel Martiník
Year: 2008, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

The incidence of infectious diseases after renal transplantation: a single-centre experience.
L. Lyerová, O. Viklický, J. Nemcová, Vladimír Teplan
Year: 2008, International Journal of Antimicrobial Agents
journal article

The modern use of Radiofrequency energy in surgery, endoscopy and interventional radiology
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Eur. Surg.
journal article

The reduction of high plantar pressure on diabetic feet by special footwear walking on inclined plane
Jarmila Kristiníková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

The Role of Evidence Based Practice in the Curriculum
Darja Jarošová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Safety and Efficacity of Continual Transcranial Doppler Monitoring in Treatement of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients
D Šaňák, R. Herzig, David Školoudík, D Horák, J Zapletalová, M. Kocher, P. Kaňovský
Year: 2008, J Neuroimaging
journal article

The toxicity and pharmacokinetics of dihydrosanguinarine in rat: A pilot study.
Vilím Šimánek, E. Vrublová, J. Vostalová, R. Vecera, B. Klejdus, D. Stejskal, P. Kosina, A. Zdarilova, A. Svobodova, V. Lichnovsky, P. Anzenbacher, Z. Dvorak, J. Vicar, J. Ulrichová
Year: 2008, FOOD CHEM TOXICOL
journal article

Therapeutic Drug Monitoring of New Antiepileptic Drugs
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Year: 2008, Prague Medical Report
journal article

Tiagabine treatment is associated with neurochemical, immune and behavioural alterations in the olfactory bulbectomized rat model of depression
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2008, Pharmacopsychiatry
journal article

Torakoskopická tymektomie
M. Mitták, .. A Kol.
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Torakoskopická tymektomie - iniciální zkušenost
M. Mitták, A Kol.
Year: 2008, Rozhl. chir.
journal article

Toxoplazmóza
J. Tomková, D. Novotný, J. Bednaříková, Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Tramvajové neštěstí z pohledu soudního lékařství
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil, M. Smatanová
Year: 2008
abstract in proceedings

Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients
Michal Bar, David Školoudík, J Roubec, P. Hradílek, Jana Chmelová, D. Czerny, V. Procházka, K Langová, R. Herzig
Year: 2008, J Neuroimaging
journal article

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Ivo Lochman
Year: 2008, VOX SANG
journal article

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


