Publications
Klinicky významné interakce kardiovaskulárních látek
Milan Grundmann
Year: 2007
stať ve sborníku

Kolonizace methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus u zaměstnanců v oblasti veterinárního lékařství
Lenka Piegzová
Year: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kompetence mentora v klinické praxe ošetřovatelství - reflexe mentorů
Yvetta Vrublová, Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2007
stať ve sborníku

Komunikace jako základ interakce
Naděžda Špatenková
Year: 2007
stať ve sborníku

Koreferát k článku Karla Blažka
Jaroslav Horáček
Year: 2007, Kontakt
článek v odborném periodiku

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých, obézních a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Year: 2007, Agel Academy
článek v odborném periodiku

Krkavčí matka
Luboš Valerián, Igor Dvořáček
Year: 2007
stať ve sborníku

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, L. Martínek, Arnošt Martínek, .. A Kol.
Year: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Vávra, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek
Year: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Kvalita klinické laboratoře - máme kritéria?
Antonín Jabor, Janka Franeková, P. Sečník
Year: 2007, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Kvalita klinických laboratoří, role akreditace a prospěch pacienta - část 1.
Antonín Jabor, Janka Franeková, J. Kotrbatý
Year: 2007, Fons
článek v odborném periodiku

Kvalita klinických laboratoří, role akreditace a prospěch pacienta - část 2.
Antonín Jabor, Janka Franeková, J. Kotrbatý
Year: 2007, Fons
článek v odborném periodiku

Kvalita zdravotní péče na lůžkovém oddělení Kliniky nukleární medicíny ve FN Ostrava
Jana Golisová, O. Kraft
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalitativní výzkum vnímání důstojného stáří a důstojné péče klientů a zaměstnanců domovů pro seniory v Ostravě
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laboratoční informační systémy
Kristian Šafarčík, Hana Materová, Vladimír Bartoš
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Laparoscopic rectum resection.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, P. Guňková, I. Guňka
Year: 2007, Surgery Endoscopy
článek v odborném periodiku

Léčba hypertenze a lékové interakce
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2007, Postgrad Med
článek v odborném periodiku

Léčba hypertenze a nesteroidní protizánětlivé látky
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2007
stať ve sborníku

Léčba inzulínem
Jindřiška Perušičová, Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
odborná kniha

Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2007, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Léky a kojení
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2007, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Léky a těhotenství
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin. Farmakol Farm
článek v odborném periodiku

Lidské potřeby z pohledu oboru ošetřovatelství
Jana Marečková, M. Bezdičková, R. Molíková, F. Wagner
Year: 2007,
kapitola v odborné knize

Liquid chromatographic/electrospray mass spectrometric determination (LC/ESI-MS) of chelerythrine and dihydrochelerythrine in near-critical CO2 extracts from real and spiked plasma samples
B. Klejdus, L. Lojková, P. Kosina, J. Ulrichová, Vilím Šimánek, V. Kubáň
Year: 2007, TALANTA
článek v odborném periodiku

Listerie-bakterie s Vámi
Pavla Svrčinová, I. Martinková
Year: 2007
stať ve sborníku

Lokalizace defektů u syndromu diabetické nohy
Pavlína Piťhová, Helena Pátková, Iva Galandáková, Lucie Doležalová, Milan Kvapil
Year: 2007, Kazuistiky v diabetologii
článek v odborném periodiku

Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci
Miroslav Janura, M. Lehnert, Z. Jakešová
Year: 2007
stať ve sborníku

Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract
Evžen Machytka, J. Ehrmann, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra
Year: 2007, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract bleeding with a negative endoscopy result [Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krváceni do horní části trávicího traktu a negativním endoskop. nálezem
Evžen Machytka, J. Ehrmann, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra
Year: 2007, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Low Effecivity of Prevention Procedures of Perinatal Group B Streptoccoci Infection at University Hospital in Czech Republic
Ondřej Šimetka, H. Podešvová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2007, Central european Journal of public Health
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny kombinovanou metodou pomocí nanokoloidu technecia Tc-99 a patentní modři u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007, Čes. gynekologie
článek v odborném periodiku

Lymfedém - komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňovací léčebná péče.
Jaroslav Mayzlík, Karel Benda
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

LYMFEDÉM - komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebné péče
Jaroslav Mayzlík
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Maligní fibrózní histiocytom parotis
Jirka Mačák, .. A Kol.
Year: 2007, Čs. Patol.
článek v odborném periodiku

Manuálně asistovaná laparoskpická radiofrekvenční resekce jater.
P. Vávra, Jan Dostalík, L. Martínek, .. A Kol.
Year: 2007
stať ve sborníku

Materiální stopy v kriminalistice
Jan Aufart
Year: 2007
stať ve sborníku

Maxilofaciální poranění ve FN Ostrava
Radomír Hodan, Eva Gregušová, Oldřich Res, Jiří Stránský, Leopold Pleva
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mechanics, Physiology, Psychology - Book of Abstracts
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Year: 2007
stať ve sborníku

Medicínské právo
Igor Dvořáček
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mentor in Clinical Placement
Bohdana Dušová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metablický syndrom - s přihlédnutím k jeho výskytu u nefrologických nemocných
Vladimír Teplan
Year: 2007, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Metabolický syndróm, hypertenzia ateroskleróza, spoločné menovatele
Janka Franeková
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metabolism of sanguinarine: The facts and the myths
Z. Dvorak, Vilím Šimánek
Year: 2007, CURR DRUG METAB
článek v odborném periodiku

Mimořádné události v nemocnici
Renata Podstatová, Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Eliška Sovová, Eliška Sovová, Jarmila Řehořová, Františka Fischerová
Year: 2007, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Další A
Year: 2007
stať ve sborníku

Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem.
Jan Dostalík, L. Martínek, V. Richter, .. A Kol.
Year: 2007
stať ve sborníku

Molecular heterosis in metamphetamine abusers.
Ladislav Hosák, J. Horáček, A Kol.
Year: 2007, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice
článek v odborném periodiku

Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, P. Maršálková, J. Dědochová, Vilém Novák, A. Kloudová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Year: 2007, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku


