Publications
Posudek na dizertační práci: Antropologická charakteristika sester a charakteristika jejich pracovního zatížení
Darja Jarošová, Lenka Machálková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Rizika kognitivní manipulace se seniory
Darja Jarošová, Andrea Pokorná
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Studie stavu výživy u seniorů v institucionálních zařízeních
Darja Jarošová, Jitka Tomanová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Úloha sestry na klinických pracovištích v prevenci nozokomiálních nákaz
Darja Jarošová, Petra Juřeníková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Povědomí a dodržování úrovně hygieny rukou - výsledky průzkumu na pracovištích ARK
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2008
abstract in proceedings

Pracovní polohy-naše zkušenosti z šetření
V. Straková, Hana Lehocká
Year: 2008, Pracovní lékařství
journal article

Praktické aspekty 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku
Terezie Šuláková
Year: 2008, Česko - slovenská Pediatrie
journal article

Praktické aspekty 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku
Terezie Šuláková, .. A Kol.
Year: 2008, Česko-slovenská Pediatrie
journal article

Praktický přístup k ukrytí ve světě
Marek Smetana
Year: 2008
abstract in proceedings

Práva pacientů a současná společnost
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pre-medication practices and incidence of infusion-related reactions in patients receiving AMPHOTEC
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Prenatal and postnatal hematopoiesis in mouse
P. Lužná, D Kylarová, E Kašpárková, Filip Wagner, B Erdösová, V. Lichnovsky
Year: 2008
abstract in proceedings

Prenatálna aplikácia vysokých dávok vitamínu A - teratogénny vplyv na morfogenézu vyvíjajúceho sa plodu
K. Lovásová, D. Kluchová, František Dorko, A. Boleková, František Ništiar, Tatiana Špakovská, Peter Patlevič, Zuzana Daxnerová
Year: 2008
abstract in proceedings

Preoperative and intraoperative detection of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer undergoing radical surgery
Libor Ševčík, P. Gráf, Jaroslav Klát, Otakar Kraft, T. Waloschek
Year: 2008
abstract in proceedings

Prevalence atopické dermatitidy u dětí
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Čížek, L. Máchová, D. Horáková, Vladimír Janout
Year: 2008
abstract in proceedings

Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prevence záměny stran u operací na ORL klinice FN Ostrava
P. Komínek, A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Prevence záměny stran u operací na ORL klinice FN Ostrava
Tomáš Pniak, P. Komínek
Year: 2008, Otorinolaryng. a Foniat.
journal article

Príručka pre štúdium anatómie ludského tela
D. Kluchová, Květuše Lovásová, František Dorko, A. Boleková
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problematika karcinomu plic u osob profesionálně exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v epidemiologických studiích.
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilova
Year: 2008
abstract in proceedings

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika porodu v terénu. Ostrava v urgentní péči 2008.
Bohdana Dušová
Year: 2008
abstract in proceedings

Problémy pacientů s osteoporózou z pohledu fyzioterapie
Zdeňka Krhutová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesionální onemocnění způsobená prachem azbestu-myslíme na ně?
M. Nakládalová, I. Matoušková, Vladimír Janout
Year: 2008, Praktický lékař
journal article

Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Jaromíra Kůsová, Tomáš Pek
Year: 2008
abstract in proceedings

Prognostic impact of bone involvement in Hodgkin lymphoma
David Feltl, J. Marková, H. Mociková, K. Dědečková, L. Kozák
Year: 2008, Leukemia and Lymphoma
journal article

Proxyl-hydroxyproline dipeptide in non-hydrolyzed morning urine and its value in postmenopausal osteoporosis
P. Hušek, Zdeněk Švagera, František Všianský, Janka Franeková, P. Šimek
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

První pomoc I.
Jitka Dostálová, Jitka Zemanová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přednáška Teda Schettlera M.D., M.P.H., o knize Generations at risk
Vladimír Janout
Year: 2008
organizing conference, workshop

Přehled analytických metod pro terapeutické monitorování
Hana Brozmanová
Year: 2008
abstract in proceedings

Přepečlivý tatínek
Igor Dvořáček, Luboš Valerián
Year: 2008, Kriminalistický sborník 2
journal article

Přínos postprocesingových metod vycházejících ze spirálních CT k diagnostice a léčbě cévního systému
J. Novotný
Year: 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc 77147
specialist book

Psychologie a nehody
Jiří Popelka
Year: 2008, Železničář
journal article

Radiační navigovaná chirurgie - radiční zátěž a ochrana před ionizujícím zářením
Jana Golisová
Year: 2008
abstract in proceedings

Radiační nehody a mimořádné události v praxi
Jana Golisová, M. Nakládalová
Year: 2008
abstract in proceedings

Radioecological Assessments in Iodine Working Group of the Program ?IAEA EMRAS?: Analysis of the Input Data and Results in Scenario Prague
Miluše Bartusková, I. Malátová, V. Berkovskyy, P. Krajewski, P. Ammann, V. Filistovic, T. Homma
Year: 2008
abstract in proceedings

Radiofrequency - assisted liver resection - our experience
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Eur. Surg.
journal article

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Radionuklidová diagnostika v hematologii
O. Kraft, Hana Materová
Year: 2008
abstract in proceedings

Radiosynoviorthesis of small and medium joints with Rhenium-186 sulfide and Erbium-169 citrate
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2008, World Journal of Nuclear Medicine
journal article

Radotherapy induced glioblastoma in a child previously treated to cerebellar medulloblastoma
J. Štěrba
Year: 2008, Klinická onkologie
journal article

Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií
Astrid Šuláková, Olga Škopková, V. Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
abstract in proceedings

Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií
Astrid Šuláková, Olga Škopková, V. Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Regrese endokrinní dysfunkcetukové tkáně s normalizací sekrece adiponektinu, leptinu a fatty acid binding proteinů u osob s metabolickým syndromem vystavených celotělové kryoterapii
Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Remote kontrol a jeho využití v telekonzultaci
L. Tichý, Karol Korhelík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Renal cell carcinoma, occupational pesticide exposure and modification by glutathione S-transferase polymorphisms
S. Karami, P. Boffetta, N. Rothman, R.J. Hung, T. Stewart, D. Zaridze, M. Navrátilová, D. Mates, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, A. Mukeria, J. Gromiec, S. Chanock, P. Brennan, Wh. Chow, Le Moore
Year: 2008, CARCINOGENESIS
journal article


