Publications
Novel radiofrequency techniques in surgery: Laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Eur. Surg.
journal article

Nový pohled na léčbu ran z mikrobiologického hlediska
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Year: 2008
abstract in proceedings

Nozokomiální nákazy
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2008, Sestra
journal article

NT-proBNP a rizika léčby nesteroidními antiflogistiky
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Nukleární medicína a její postavení v diagnostice a léčbě
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nursing Management in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2008
abstract in proceedings

Nursing Management in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nursing Mentorship - Students´ Reflection
Darja Jarošová, Eliška Kukučková, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2008
abstract in proceedings

Nursing Mentorship - Students´ Reflection
Darja Jarošová, Eliška Kukučková, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oboustranná simultánní dakryocystorinostomie a konjunktivocystorinostomie
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2008, Čs. Oftal.
journal article

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ve zdravotnictví se zaměřením na fyzickou zátěž
Regina Holešová, Ilona Plevová
Year: 2008
abstract in proceedings

Ochrana zdraví na cestách 100+1 otázek a odpovědí
Rastislav Maďar
Year: 2008, Vydavatelstvo Osveta
specialist book

Ochrana zdravia na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2008, Vydavatelstvo Osveta
specialist book

Odborný růst středně zdravotnických pracovníků v urgentní péči.
Sabina Psennerová, Andrea Vilímková
Year: 2008
abstract in proceedings

Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, M. Jokl, Šárka Bernatíková, D. Šebesta, Stanislav Malý, Vladimír Kilián
Year: 2008, České pracovní lékařství
journal article

Olovo a pitná voda:situace v České republice
F. Kožíšek, L. Nešpůrková, D.W. Gardi, I. Pomykačová, Hana Tomášková, Vladimíra Němcová
Year: 2008, Vodní hospodářství
journal article

Omezovat konzumaci zeleniny při léčbě warfarinem a ethylbiskumacetátem?
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Interní medicína pro praxi
journal article

Optimalizace protokolů IGRT u nádorů hlavy a krku
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings

Optimalizace řešení zálohování dat v podmínkách intervenční neuroradiologie a angiologie
J. Migulsky, Karol Korhelík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimální využití radioterapie řízené obrazem aneb od IGRT k DGRT
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings

Ostrava v urgentní péči 2008
Sabina Psennerová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Ošetření hromadného vlakového neštěstí na TC FN Ostrava
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Jiří Demel, Vladimír Ječmínek
Year: 2008
abstract in proceedings

Ošetření nestabilních zlomenin dolní čelisti
Oldřich Res, Jiří Stránský
Year: 2008, Úrazová chirurgie
journal article

Ošetření pacientů s nasazenou antiagregační nebo antikoagulační léčbou
Michaela Hrubá, A Kol.
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and Evidence Based Practice II
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Lucie Sikorová
Year: 2008
editorial work

Ošetřovatelský proces v pracovním lékařství
V. Hrubá, I. Brlková, M. Nakládalová, Jana Marečková
Year: 2008, Pracovní lékařství
journal article

Ošetřovatelství založené na důkazech jako součást výuky
Darja Jarošová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků.
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pemphigus vulgaris
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Pemphigus vulgaris
P. Komínek, A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Perikardiocentéza po srdeční operaci - naše zkušenosti.
Martin Kolek, Radim Brát
Year: 2008, Vnitřní lékařství
journal article

Peroperative Intracameral Cefluroxime for Cataract Surgery
D. Cholevík, Petr Mašek
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pictorial cognitive task solving and dynamics of event-related potentials.
Josef Petřek
Year: 2008, Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacký Olomouc
journal article

Pneumococcal meningitis-comparsion of therapy and vaccination costs
Rastislav Maďar, L. Malechová, Tibor Baška
Year: 2008, Bratisl Lek Listy
journal article

Počítačová navigace v traumatologii krok za krokem a názorně
Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Podíl médií na informovanosti veřejnosti v oblasti zdravotně sociální práce
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polymorfismus Val158Met genu pro katechol-O-methyltransferázu a psychotické příznaky u závislosti na metamfetaminu
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2008, Česká a Slovenská psychiatrie
journal article

Polytrauma ve Slovinsku a ČR
Renáta Zoubková, Sabina Psennerová
Year: 2008
abstract in proceedings

Polytraumatizovaný pacient - multidisciplinární spolupráce
Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, A Kol.
Year: 2008
abstract in proceedings

Poradenství pro pozůstalé
Naděžda Špatenková
Year: 2008, Grada Publishing
specialist book

Porovnanie genotypu a fenotypu za použitie metoprololu
Jana Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Poruchy příjmu potravy ve stáří
Hana Kubešová, P. Weber
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Porušování lidských práv v rezidenčních zařízeních pro seniory
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2008, Kontakt
journal article

Posilování na míči
Petra Dobešová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posilování na míči - DVD
Petra Dobešová
Year: 2008
editorial and language revision

Posouzení efektu kryoablace levé síně (maze procedury) u nemocných s fibrilací síní na dosažení a udržení sinusového rytmu a transportní funkci síní.
Martin Kolek
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Possibilities of ozone treatment of food in O3 FRESH instrument
Jaroslav Šimek
Year: 2008
abstract in proceedings

Posthemorhagický hydrocephalus nezralých novorozenců
Ludmila Nováčková, Radim Lipina, H. Podešvová, Tomáš Karlík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


