Publications
MRSA v domovech pro seniory. Existuje důvod pro obavy?
Rastislav Maďar, Lenka Piegzová
Year: 2008,
journal article

Mukoepidermoidní karcinom dolní čelisti, kazuistika
Michaela Hrubá, A Kol.
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multiple ADH genes are associated with upper aerodigestive cancers
M. Hashibe, J. Mckay, M.P. Curado, JC Oliviera, Sergio Koifman, Rosalina Koifman, D. Zaridze, O. Shangina, V. Wunsch, J. Eluf, JE Levi, E. Matos, P. Lagiou, A. Lagiou, S. Benhamou, C. Bouchardy, N. Szeszenia-Dabrowska, A. Menezes, MM Dall'Agnol, F. Merletti, L. Richiardi, L. Fernandez, J. Lence, R. Talamini, L Barzan, D. Mates, IN Mates, K Kjaerheim, TV Macfarlane, L Simonato, C Canova, I. Holcatova, A Agudo, X Castellsague, R Lowry, Vladimír Janout, H. Kollárová, DI Conway, PA McKinney, A Znaor, E. Fabianova, V. Bencko, J. Lissowska, A. Chabrier, R.J. Hung, V. Gaborieau, P. Boffetta, P. Brennan
Year: 2008, NAT GENET
journal article

Multiple myeloma: predictive value of Tc-99m MIBI scintigraphy and MRI in its diagnosis and therapy
M. Mysliveček, Josef Nekula, J. Bačovský, V. Ščudla, P. Koranda, M. Kamínek
Year: 2008, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

Na velikosti záleží
Dittmar Chmelař, John Tyler Bonner
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Nadvláda obuvi
Lydie Ryšavá
Year: 2008,
journal article

Narkolepsie u adolescentní pacientky
Vilém Novák
Year: 2008, -
journal article

Nástražné výbušné systémy zneužitelné na letištích
R. Ščurek, Jiří Švec
Year: 2008
abstract in proceedings

Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Rozhl. chir.
journal article

Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory
Petr Vávra, A Kol., Jaroslav Horáček
Year: 2008, Rozhl. chir.
journal article

Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment.
A. Zdarilova, E. Vrublová, J. Vostalová, B. Klejdus, D. Stejskal, J. Proskova, P. Kosina, A. Svobodova, R. Vecera, J. Hrbac, D. Cernochova, J. Vicar, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2008, FOOD CHEM TOXICOL
journal article

Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Tomášková
Year: 2008, České pracovní lékařství
journal article

Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Daniel Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý
Year: 2008, České pracovní lékařství
journal article

Negative fluid balance in patients with abdominal compartment syndrome - case reports
R. Kula, P. Szturz, R. Sklienka, Jan Neiser
Year: 2008, ACTA CHIR BELG
journal article

Některé praktické aspekty posuzování vlivů na veřejné zdraví
Vítězslav Jiřík
Year: 2008, EIA-IPPC-SEA
journal article

Nemocniční informační systémy
Hana Materová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení
Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý, Vladimír Kilián
Year: 2008, České pracovní lékařství
journal article

Nestin expression in osteosarcomas and derivation o nestin/CD133 positive osteosarcoma cell lines
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

New biomarkers of metabolic syndrome in serum and subcutaneous adipose tissue - non diabetic person versus patients with diabetes type 2
R. Lichnovská, Světlana Brychtová, Rabha Ben Yahia
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Biomarkers of Metabolic Syndrome in Serum and Subcutaneous Adipose Tissue in Diabetics and Non Diabetics
Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská, Světlana Brychtová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Non-REM parasomnie
Vilém Novák, .. A Kol.
Year: 2008, Neurologie pro praxi
journal article

Nosičstvo meningokokov
Rastislav Maďar, Pavol Bakoss, Štefan Straka
Year: 2008, Univerzita Komenského Bratislava
specialist book chapter

Nosocomial rotaviral gastroenteritis in paediatric departments
Mária Štefkovičová, Pavol Šimurka, Lenka Juračková, Henrieta Hudečková, Rastislav Maďar
Year: 2008, Cent Eur J Public Health
journal article

Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny
Ivo Lochman, Petra Maršálková, Alexandra Lochmanová, Jiří Mrázek, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Novel radiofrequency techniques in surgery: Laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Eur. Surg.
journal article

Nový pohled na léčbu ran z mikrobiologického hlediska
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Year: 2008
abstract in proceedings

Nozokomiální nákazy
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2008, Sestra
journal article

NT-proBNP a rizika léčby nesteroidními antiflogistiky
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Nukleární medicína a její postavení v diagnostice a léčbě
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nursing Management in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2008
abstract in proceedings

Nursing Management in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nursing Mentorship - Students´ Reflection
Darja Jarošová, Eliška Kukučková, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2008
abstract in proceedings

Nursing Mentorship - Students´ Reflection
Darja Jarošová, Eliška Kukučková, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oboustranná simultánní dakryocystorinostomie a konjunktivocystorinostomie
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2008, Čs. Oftal.
journal article

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ve zdravotnictví se zaměřením na fyzickou zátěž
Regina Holešová, Ilona Plevová
Year: 2008
abstract in proceedings

Ochrana zdraví na cestách 100+1 otázek a odpovědí
Rastislav Maďar
Year: 2008, Vydavatelstvo Osveta
specialist book

Ochrana zdravia na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2008, Vydavatelstvo Osveta
specialist book

Odborný růst středně zdravotnických pracovníků v urgentní péči.
Sabina Psennerová, Andrea Vilímková
Year: 2008
abstract in proceedings

Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, M. Jokl, Šárka Bernatíková, D. Šebesta, Stanislav Malý, Vladimír Kilián
Year: 2008, České pracovní lékařství
journal article

Olovo a pitná voda:situace v České republice
F. Kožíšek, L. Nešpůrková, D.W. Gardi, I. Pomykačová, Hana Tomášková, Vladimíra Němcová
Year: 2008, Vodní hospodářství
journal article

Omezovat konzumaci zeleniny při léčbě warfarinem a ethylbiskumacetátem?
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Interní medicína pro praxi
journal article

Optimalizace protokolů IGRT u nádorů hlavy a krku
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings

Optimalizace řešení zálohování dat v podmínkách intervenční neuroradiologie a angiologie
J. Migulsky, Karol Korhelík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimální využití radioterapie řízené obrazem aneb od IGRT k DGRT
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings

Ostrava v urgentní péči 2008
Sabina Psennerová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Ošetření hromadného vlakového neštěstí na TC FN Ostrava
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Jiří Demel, Vladimír Ječmínek
Year: 2008
abstract in proceedings

Ošetření nestabilních zlomenin dolní čelisti
Oldřich Res, Jiří Stránský
Year: 2008, Úrazová chirurgie
journal article

Ošetření pacientů s nasazenou antiagregační nebo antikoagulační léčbou
Michaela Hrubá, A Kol.
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and Evidence Based Practice II
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Lucie Sikorová
Year: 2008
editorial work

Ošetřovatelský proces v pracovním lékařství
V. Hrubá, I. Brlková, M. Nakládalová, Jana Marečková
Year: 2008, Pracovní lékařství
journal article


