Publications
Hanze University Groningen
Darja Jarošová
Year: 2007
působení v zahraničí

Hepatogenní vřed
P. Svoboda, J. Hermann, P. Klvaňa, Evžen Machytka, Martin Rydlo, Vladimír Hrabovský
Year: 2007, Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Histopatology of Laryngeal Carcinoma
Jaroslav Horáček, Libor Jeřábek
Year: 2007
stať ve sborníku

Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy a telesné zdatnosti studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Zuzana Kusá
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení tělesného růstu a vývoje dítěte
Kamil Provazník, J. Vignerová, P. Bláha
Year: 2007, Galén
kapitola v odborné knize

Hodnocení vlivu protetické fyzioterapie na vybrané biomechanické parametry u osob s transtibiální amputací
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007
stať ve sborníku

HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection.
D. Jirovsky, P. Kosina, M. Myslínová, J. Stýskala, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2007, J AGR FOOD CHEM
článek v odborném periodiku

HPLC determination of midazolam and its three hydroxy metabolities in perfusion medium and plasma from rats
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2007, Journal of Chromatography
článek v odborném periodiku

HumanIgE-specific autoantibodies and autoantibodies to IgE receptors
Ivo Lochman, Y. Shoenfeld, Alexandra Lochmanová, M.E. Gershwin, R.G. Hamilton, D.M. Stadler
Year: 2007, Elsevier
kapitola v odborné knize

Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Hyperechogenicity of the substantia nigra in Parkinson's disease
P. Ressner, David Školoudík, P. Hluštík, P. Kaňovský
Year: 2007, J Neuroimaging
článek v odborném periodiku

Hyrje në metodat e hulumtimit kualitativ. (FUNDAMENTALS OF QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING)
Jana Marečková, Andew Sirkka Et Al., Andrew Sirkka
Year: 2007, Quendra për Edukim te Vazhdueshëm Infermierik
kapitola v odborné knize

III. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG
Milan Grundmann
Year: 2007
uspořádání konference, workshopu

Implementace skórovacího systému POSSUM pro objektivitu morbidity laparoskopických operací kolorekta.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petr Vávra
Year: 2007, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

In vivo oxidative damage in rats is associated with barbiturate response but not other cytochrome P450 inducers
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2007, Molecular Pharmacology
článek v odborném periodiku

Inagurační spis doc. MUDr. Jozef Radoňak, Ph.D., jmenování profesorem.
Jaroslav Mayzlík, Jozef Radoňak
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inagurační spis MUDr. Lenky Veverkové, Ph.D..
Jaroslav Mayzlík, Lenka Veverková
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Incidence krvácení do horní části zažívacího traktu v regionu Ostrava-Poruba v letech 2002-2005
Evžen Machytka, J. Ehrmann, P. Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra
Year: 2007, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Infekční endokarditida aortální a mitrální chlopně vyvolaná Tropheryma whipplei při nepřítomnosti gastrointestinálních projevů Whippleovy choroby.
Martin Kolek, B Žaloudíková, Tomáš Freiberger, Radim Brát
Year: 2007, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait
Z. Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait
Z. Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2007
stať ve sborníku

Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability
Miroslav Janura, Jiří Rosický, Z. Svoboda, M. Elfmark, Petr Krawczyk
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability
Miroslav Janura, Jiří Rosický, Z. Svoboda, M. Elfmark, Petr Krawczyk
Year: 2007
stať ve sborníku

Influence of combined operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of professional Performance
Stanislav Malý, A. Hladký, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Pražáková, I. Maclová, K. Malčíková
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Influence of combined Operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of Professional Performance
Stanislav Malý, Aleš Hladký, A. Hladký, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Pražáková, I. Maclová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inherited predisposition of lung cancer: a hierarchical modeling approach to DNA repair and cell cycle control pathways.
R.J. Hung, M. Baragatti, D. Thomas, J. Mckay, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, L. Foretová, Vladimír Janout, V. Bencko, A. Chabrier, N. Moullan, F. Canzian, J. Hall, P. Boffetta, P. Brennan
Year: 2007, CANCER EPIDEM BIOMAR
článek v odborném periodiku

Inhibitor glykoproteinu IIb/IIIa abciximab a jeho vliv na vznik lokálních komplikací v třísle po perkutánních koronárních intervencích
Leoš Pleva, A Kol.
Year: 2007, Interv Akut Kardiol
článek v odborném periodiku

Iniciální léčba hlubokých krčních infekcí
K. Zeleník, P. Komínek
Year: 2007, Správy klinickej mikrobiológie
článek v odborném periodiku

Instituto polotécnico de Portalegre, Health/nursing college
Radka Bužgová
Year: 2007
působení v zahraničí

Integrovaný záchranný systém a jeho složky
Marek Smetana, D. Kratochvílová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intermediární stádium Hodgkinova lymfomu -citius,altius nebo fortius?
David Feltl
Year: 2007, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

International cooperative clinical research on the use of statistical analysis for SPECT findings in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel
Year: 2007
stať ve sborníku

Interpretace lipidového profilu - cholesterol, HDL, cholesterol, LDL, cholesterol a triacylglyceroly
Janka Franeková, Antonín Jabor
Year: 2007, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Inzulín glargin
Milan Kvapil
Year: 2007, Remedia
článek v odborném periodiku

Inzulínová rezistence u dětí a adolescentů
J. Malinčíková, D. Horáková, L. Čížek, J. Wiedermann, M. Kopecký, Vladimír Janout
Year: 2007, Česká a slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Jan Šváb: Náhlé příhody břišní
Jaroslav Mayzlík, Jan Šváb
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Je ekonomické zajištění léčebné péče v traumatologických centrech ČR dostatečné?
Leopold Pleva
Year: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

Jugular bulb oximetry results as prognostic factor for severe brain injury in children?
Jan Neiser, Bohumír Trávníček, Michal Hladík
Year: 2007, Pediatric critical care medicine
článek v odborném periodiku

JUGULAR BULB OXYMETRY RESULTS AS PROGNOSTIC FACTOR FOR SEVERE BRAIN INJURY IN CHILDREN?
Jan Neiser, B. Trávníček, Michal Hladík
Year: 2007, Pediatr Crit Care Med
článek v odborném periodiku

K problematice domácí péče v České republice
Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2007, Profese
článek v odborném periodiku

Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnsotika a ekonomika prevence
P. Štern, K. Vranovský, Kristian Šafarčík
Year: 2007, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Katolieke Hogeschool Kempen
Darja Jarošová
Year: 2007
působení v zahraničí

Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity
Miroslav Janura, L. Cabell, Z. Svoboda, Jana Kozáková, Anna Gregorková
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinematická analýza chůze u osob s valgózním palcem
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007
stať ve sborníku

Klasifikace ošetřovatelských diagnóz NANDA
Jana Marečková, Gabriela Vörösová
Year: 2007, Osveta
kapitola v odborné knize

Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Darja Jarošová, Gabriela VÖRÖSOVÁ, G. a kol.
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Darja Jarošová, Gabriela Vörösová
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze


