Publications
Lung cancer susceptibility locus at 5p15.33.
J. Mckay, R.J. Hung, Valerie Gaborieau, P. Boffetta, A. Chabrier, D. Zaridze, A. Mukeria, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout
Year: 2008, Nat Genet
journal article

Lymfatické mapování u karcinomu čípku děložního
Libor Ševčík
Year: 2008, Klinická onkologie
journal article

Maca (Lepidium meyenii) and yacon (Smallanthus sonchifolius) in combination with silymarin as food supplements: in vivo safety assessment
K. Valentová, D. Stejskal, J. Bartek, S. Dvořáčková, V. Křen, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2008, FOOD CHEM TOXICOL
journal article

Macleaya cordata extract and Sangrovit? genotoxicity. assessment in vivo
M. Stiborova, J. Vostalová, A. Zdarilova, J. Ulrichová, J. Hudecek, K. Tschirner, Vilím Šimánek
Year: 2008, Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc
journal article

Malignant intracranial germioma in Smith-Lemli-Opitz syndrome: cholesterol homeostasis possibly connecting morphogeneseis and cancer
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence
Ivana Fialová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence k práci s informacemi
Ivana Fialová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Markery jaterní fibrózy
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Maxilofaciální poranění ve FN Ostrava
Radomír Hodan, Oldřich Res, Jiří Stránský, Leopold Pleva
Year: 2008, Úrazová chirurgie
journal article

Measuring quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medical University Plovdiv, Medical College
Darja Jarošová
Year: 2008
work experience abroad

Méně obvyklé profesionální onemocnění plic mykotického původu
Jaroslav Horáček, P Buzrla
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Méně obvyklé profesionální onemocnění plic mykotického původu
Jaroslav Horáček, P Buzrla
Year: 2008
abstract in proceedings

Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Year: 2008, Rehabilitacia
journal article

Metody damage control v chirurgii
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, L Lukáč
Year: 2008
abstract in proceedings

Mikrobiologické monitorování při léčbě chronických ran
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Year: 2008
abstract in proceedings

Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem
Jan Dostalík, P. Guňková, Lubomír Martínek
Year: 2008, Bulletin hepato-pankreatu-billiární chirurgie
journal article

Minimální požadavky pro absolvování předmětu Epidemiologie infekčních nemocí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Year: 2008
editorial and language revision

Minimální požadavky pro absolvování předmětu EPIDEMIOLOGIE INFEKČNÍCH NEMOCÍ
Rastislav Maďar
Year: 2008, Nakladatelství Medistar s.r.o.
specialist book

Moderní ergometrie v diagnostice a prognostice kardiovaskulárních onemocnění
Jaroslav Šimíček, Vladislava Zavadilová
Year: 2008, Agel Academy
journal article

Molekular and Clinical Charecterization of Two Patients With Prader - Willi Syndrome and Atypical Deletions of Proximalk Chromosome 15q
Gabriela Čalounová, Petra Hedvičáková, Eva Šilhánová, Gabriela Křečková, Zdeněk Sedláček
Year: 2008, American Journal of Medical Genetics, IF 3,5
journal article

Molekulární nalýza vybraných chromozomálních přestaveb
Zdeněk Sedláček, Gabriela Čalounová, Petra Hedvičáková, Eva Šilhánová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monitorování gamapatií - problém protilátek
Olga Michnová, Ludmila Nováčková
Year: 2008, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Morfologické aspekty aplikácie syntetického vitamínu A
Květuše Lovásová, D. Kluchová, František Dorko, A. Boleková, Tatiana Špakovská
Year: 2008
abstract in proceedings

Možnosti konzervativní léčby chronické renální insuficience.
Vladimír Teplan
Year: 2008, Medicína po promoci
journal article

Možnosti využití cyklosporinu A pro fenotypizaci CYP 3A4
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Petra Maršálková, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová
Year: 2008
abstract in proceedings

MRSA v domovech pro seniory. Existuje důvod pro obavy?
Rastislav Maďar, Lenka Piegzová
Year: 2008,
journal article

Mukoepidermoidní karcinom dolní čelisti, kazuistika
Michaela Hrubá, A Kol.
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multiple ADH genes are associated with upper aerodigestive cancers
M. Hashibe, J. Mckay, M.P. Curado, JC Oliviera, Sergio Koifman, Rosalina Koifman, D. Zaridze, O. Shangina, V. Wunsch, J. Eluf, JE Levi, E. Matos, P. Lagiou, A. Lagiou, S. Benhamou, C. Bouchardy, N. Szeszenia-Dabrowska, A. Menezes, MM Dall'Agnol, F. Merletti, L. Richiardi, L. Fernandez, J. Lence, R. Talamini, L Barzan, D. Mates, IN Mates, K Kjaerheim, TV Macfarlane, L Simonato, C Canova, I. Holcatova, A Agudo, X Castellsague, R Lowry, Vladimír Janout, H. Kollárová, DI Conway, PA McKinney, A Znaor, E. Fabianova, V. Bencko, J. Lissowska, A. Chabrier, R.J. Hung, V. Gaborieau, P. Boffetta, P. Brennan
Year: 2008, NAT GENET
journal article

Multiple myeloma: predictive value of Tc-99m MIBI scintigraphy and MRI in its diagnosis and therapy
M. Mysliveček, Josef Nekula, J. Bačovský, V. Ščudla, P. Koranda, M. Kamínek
Year: 2008, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

Na velikosti záleží
Dittmar Chmelař, John Tyler Bonner
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Nadvláda obuvi
Lydie Ryšavá
Year: 2008,
journal article

Narkolepsie u adolescentní pacientky
Vilém Novák
Year: 2008, -
journal article

Nástražné výbušné systémy zneužitelné na letištích
R. Ščurek, Jiří Švec
Year: 2008
abstract in proceedings

Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Rozhl. chir.
journal article

Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory
Petr Vávra, A Kol., Jaroslav Horáček
Year: 2008, Rozhl. chir.
journal article

Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment.
A. Zdarilova, E. Vrublová, J. Vostalová, B. Klejdus, D. Stejskal, J. Proskova, P. Kosina, A. Svobodova, R. Vecera, J. Hrbac, D. Cernochova, J. Vicar, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2008, FOOD CHEM TOXICOL
journal article

Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Tomášková
Year: 2008, České pracovní lékařství
journal article

Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Daniel Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý
Year: 2008, České pracovní lékařství
journal article

Negative fluid balance in patients with abdominal compartment syndrome - case reports
R. Kula, P. Szturz, R. Sklienka, Jan Neiser
Year: 2008, ACTA CHIR BELG
journal article

Některé praktické aspekty posuzování vlivů na veřejné zdraví
Vítězslav Jiřík
Year: 2008, EIA-IPPC-SEA
journal article

Nemocniční informační systémy
Hana Materová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení
Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý, Vladimír Kilián
Year: 2008, České pracovní lékařství
journal article

Nestin expression in osteosarcomas and derivation o nestin/CD133 positive osteosarcoma cell lines
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

New biomarkers of metabolic syndrome in serum and subcutaneous adipose tissue - non diabetic person versus patients with diabetes type 2
R. Lichnovská, Světlana Brychtová, Rabha Ben Yahia
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Biomarkers of Metabolic Syndrome in Serum and Subcutaneous Adipose Tissue in Diabetics and Non Diabetics
Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská, Světlana Brychtová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Non-REM parasomnie
Vilém Novák, .. A Kol.
Year: 2008, Neurologie pro praxi
journal article

Nosičstvo meningokokov
Rastislav Maďar, Pavol Bakoss, Štefan Straka
Year: 2008, Univerzita Komenského Bratislava
specialist book chapter

Nosocomial rotaviral gastroenteritis in paediatric departments
Mária Štefkovičová, Pavol Šimurka, Lenka Juračková, Henrieta Hudečková, Rastislav Maďar
Year: 2008, Cent Eur J Public Health
journal article

Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny
Ivo Lochman, Petra Maršálková, Alexandra Lochmanová, Jiří Mrázek, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings


