Publications
Epidemiology of esophageal cancer - an overview article.
H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc Czech Repub
článek v odborném periodiku

Escola Superior de Saúde de Portalegre
Lucie Sikorová
Year: 2007
působení v zahraničí

Esophageal Lugol staining in head and neck cancers: is it worthwhile?
Pavel Vantuch, .. A Kol.
Year: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

Evidence Based Practice jako součást celoživotního vzdělávání sester?
Ilona Plevová
Year: 2007
stať ve sborníku

Examination of cerebrovascular reserve capacity (CVR) by means of brain SPECT and hypercapnia
P. Širůček, Otakar Kraft
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experience with myocardial perfusion imaging with Myoview in Nuclear medicine department of University Hospital Ostrava , Czech Rep.
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experiment v požární ochraně
Miloš Kvarčák, Jiří Švec
Year: 2007
stať ve sborníku

Expression of MLH1 and MSH2 proteins in human tissues
P. Plevová, E. Sedláková, J. Zapletalová, A. Křepelová, Z. Kolář, Eva Šilhánová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Extrakolonické nálezy jako vedlejší benefit CT kolonografie
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová
Year: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Extrakolonické nálezy u virtuální CT kolonografie
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová
Year: 2007, Miniinvaz.chir. a endosk.chir.súč.
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňující kvalitu hlasu u hlasových profesionálů.
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

First experience with new circular stapler to perform anastomosis in upper part of GIT.
Jan Dostalík, L. Martínek, V. Richter, .. A Kol.
Year: 2007
stať ve sborníku

First experience with new circular stapler to-perform anastomosis in upper of GIT
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Miloslav Mazur
Year: 2007
stať ve sborníku

Food hygiene activities at the Institute of Public Health in Ostrava
Jaroslav Šimek
Year: 2007
stať ve sborníku

Frequency of selected thrombophilias in women with placental abruption
Martin Procházka, M. Lubušký, L. Slavík, P. Hrachovec, P. Zielina, M. Kudela, P. G. Lindqvist
Year: 2007, Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology
článek v odborném periodiku

Frequency of selected trhrombophilias in women with placental abruption
Martin Procházka, M Lubušký, L Slavik, P Hrachovec, P Zielina, M Kudela, PG Lindqvist
Year: 2007, Australian an New Zeeland Journal of Obsterics and Gynaecology
článek v odborném periodiku

Functional Autonomies of Thyroid and Efficacy of Radioiodine Therapy. Cancer Biother Radiopharm
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
článek v odborném periodiku

Funkční vyšetření pánevního dna
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Rehab. fyz. lék.
článek v odborném periodiku

Fyzikální základ biomechaniky
Miroslav Janura, E. Janurová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gas-less laparoscopy a prospective randomized trial.
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, M. Mazur, .. A Kol.
Year: 2007, Surgical Endoscopic, Supplement
článek v odborném periodiku

Gas-less laparoscopy - a prospective randomized trial.
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Další A
Year: 2007, Surg. Endoscopy, Supplement
článek v odborném periodiku

Gastrointestinální krvácení a diarhea ve stáří
P. Weber, Z kala, P. Dítě, Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

Geneticky podmíněné nádory prsu - prevence, léčba
P. Kopecká, Josef Kopecký, Eva Šilhánová, P. Plevová, Lubomír Dobiáš
Year: 2007
stať ve sborníku

Gestační diabetes mellitus
Dagmar Bartášková, Iva Galandáková, Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
článek v odborném periodiku

Giang serpentine interna carotid artery aneurysm: Endovascular parent artery occlusion. A pediatric case report
Václav Procházka, Jana Chmelová, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2007, Interventinal Neuroradiology
článek v odborném periodiku

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Aretry Occlusion
Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
článek v odborném periodiku

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Artery Occlusion
Václav Procházka, Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
článek v odborném periodiku

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Artery Occlusion
Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
článek v odborném periodiku

Glitazony: diskuze nekončí
Pavlína Piťhová, Milan Kvapil
Year: 2007, JAMA, The Journal of the American Medical Association: České a slovesnské vydání
článek v odborném periodiku

Globe Stereo - A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián, Stanislav Malý
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Globe Stereo Thermometer - A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián, Stanislav Malý
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Glutathione S-transferase polymorphisms, cruciferous vegetable intake and cancer risk in the Central and Eastern European Kidney Cancer Study.
Le Moore, P. Brennan, S. Karami, R.J. Hung, C. Hsu, P. Boffetta, J. Toro, D. Zaridze, Vladimír Janout, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, A. Mukeria, I. Holcatova, R. Welch, S. Chanock, N. Rothman, Wh. Chow
Year: 2007, CARCINOGENESIS
článek v odborném periodiku

Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia
Jana Marečková, Katarína Žiaková A Kolektív
Year: 2007, Osveta
kapitola v odborné knize

Hanze University Groningen
Darja Jarošová
Year: 2007
působení v zahraničí

Hepatogenní vřed
P. Svoboda, J. Hermann, P. Klvaňa, Evžen Machytka, Martin Rydlo, Vladimír Hrabovský
Year: 2007, Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Histopatology of Laryngeal Carcinoma
Jaroslav Horáček, Libor Jeřábek
Year: 2007
stať ve sborníku

Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy a telesné zdatnosti studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Zuzana Kusá
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení tělesného růstu a vývoje dítěte
Kamil Provazník, J. Vignerová, P. Bláha
Year: 2007, Galén
kapitola v odborné knize

Hodnocení vlivu protetické fyzioterapie na vybrané biomechanické parametry u osob s transtibiální amputací
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007
stať ve sborníku

HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection.
D. Jirovsky, P. Kosina, M. Myslínová, J. Stýskala, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2007, J AGR FOOD CHEM
článek v odborném periodiku

HPLC determination of midazolam and its three hydroxy metabolities in perfusion medium and plasma from rats
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2007, Journal of Chromatography
článek v odborném periodiku

HumanIgE-specific autoantibodies and autoantibodies to IgE receptors
Ivo Lochman, Y. Shoenfeld, Alexandra Lochmanová, M.E. Gershwin, R.G. Hamilton, D.M. Stadler
Year: 2007, Elsevier
kapitola v odborné knize

Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Hyperechogenicity of the substantia nigra in Parkinson's disease
P. Ressner, David Školoudík, P. Hluštík, P. Kaňovský
Year: 2007, J Neuroimaging
článek v odborném periodiku

Hyrje në metodat e hulumtimit kualitativ. (FUNDAMENTALS OF QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING)
Jana Marečková, Andew Sirkka Et Al., Andrew Sirkka
Year: 2007, Quendra për Edukim te Vazhdueshëm Infermierik
kapitola v odborné knize

III. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG
Milan Grundmann
Year: 2007
uspořádání konference, workshopu

Implementace skórovacího systému POSSUM pro objektivitu morbidity laparoskopických operací kolorekta.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petr Vávra
Year: 2007, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

In vivo oxidative damage in rats is associated with barbiturate response but not other cytochrome P450 inducers
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2007, Molecular Pharmacology
článek v odborném periodiku

Inagurační spis doc. MUDr. Jozef Radoňak, Ph.D., jmenování profesorem.
Jaroslav Mayzlík, Jozef Radoňak
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze


