Publications
HumanIgE-specific autoantibodies and autoantibodies to IgE receptors
Ivo Lochman, Y. Shoenfeld, Alexandra Lochmanová, M.E. Gershwin, R.G. Hamilton, D.M. Stadler
Year: 2007, Elsevier
kapitola v odborné knize

Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Hyperechogenicity of the substantia nigra in Parkinson's disease
P. Ressner, David Školoudík, P. Hluštík, P. Kaňovský
Year: 2007, J Neuroimaging
článek v odborném periodiku

Hyrje në metodat e hulumtimit kualitativ. (FUNDAMENTALS OF QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING)
Jana Marečková, Andew Sirkka Et Al., Andrew Sirkka
Year: 2007, Quendra për Edukim te Vazhdueshëm Infermierik
kapitola v odborné knize

III. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG
Milan Grundmann
Year: 2007
uspořádání konference, workshopu

Implementace skórovacího systému POSSUM pro objektivitu morbidity laparoskopických operací kolorekta.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petr Vávra
Year: 2007, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

In vivo oxidative damage in rats is associated with barbiturate response but not other cytochrome P450 inducers
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2007, Molecular Pharmacology
článek v odborném periodiku

Inagurační spis doc. MUDr. Jozef Radoňak, Ph.D., jmenování profesorem.
Jaroslav Mayzlík, Jozef Radoňak
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inagurační spis MUDr. Lenky Veverkové, Ph.D..
Jaroslav Mayzlík, Lenka Veverková
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Incidence krvácení do horní části zažívacího traktu v regionu Ostrava-Poruba v letech 2002-2005
Evžen Machytka, J. Ehrmann, P. Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra
Year: 2007, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Infekční endokarditida aortální a mitrální chlopně vyvolaná Tropheryma whipplei při nepřítomnosti gastrointestinálních projevů Whippleovy choroby.
Martin Kolek, B Žaloudíková, Tomáš Freiberger, Radim Brát
Year: 2007, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait
Z. Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait
Z. Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2007
stať ve sborníku

Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability
Miroslav Janura, Jiří Rosický, Z. Svoboda, M. Elfmark, Petr Krawczyk
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability
Miroslav Janura, Jiří Rosický, Z. Svoboda, M. Elfmark, Petr Krawczyk
Year: 2007
stať ve sborníku

Influence of combined operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of professional Performance
Stanislav Malý, A. Hladký, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Pražáková, I. Maclová, K. Malčíková
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Influence of combined Operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of Professional Performance
Stanislav Malý, Aleš Hladký, A. Hladký, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Pražáková, I. Maclová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inherited predisposition of lung cancer: a hierarchical modeling approach to DNA repair and cell cycle control pathways.
R.J. Hung, M. Baragatti, D. Thomas, J. Mckay, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, L. Foretová, Vladimír Janout, V. Bencko, A. Chabrier, N. Moullan, F. Canzian, J. Hall, P. Boffetta, P. Brennan
Year: 2007, CANCER EPIDEM BIOMAR
článek v odborném periodiku

Inhibitor glykoproteinu IIb/IIIa abciximab a jeho vliv na vznik lokálních komplikací v třísle po perkutánních koronárních intervencích
Leoš Pleva, A Kol.
Year: 2007, Interv Akut Kardiol
článek v odborném periodiku

Iniciální léčba hlubokých krčních infekcí
K. Zeleník, P. Komínek
Year: 2007, Správy klinickej mikrobiológie
článek v odborném periodiku

Instituto polotécnico de Portalegre, Health/nursing college
Radka Bužgová
Year: 2007
působení v zahraničí

Integrovaný záchranný systém a jeho složky
Marek Smetana, D. Kratochvílová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intermediární stádium Hodgkinova lymfomu -citius,altius nebo fortius?
David Feltl
Year: 2007, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

International cooperative clinical research on the use of statistical analysis for SPECT findings in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel
Year: 2007
stať ve sborníku

Interpretace lipidového profilu - cholesterol, HDL, cholesterol, LDL, cholesterol a triacylglyceroly
Janka Franeková, Antonín Jabor
Year: 2007, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Inzulín glargin
Milan Kvapil
Year: 2007, Remedia
článek v odborném periodiku

Inzulínová rezistence u dětí a adolescentů
J. Malinčíková, D. Horáková, L. Čížek, J. Wiedermann, M. Kopecký, Vladimír Janout
Year: 2007, Česká a slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Jan Šváb: Náhlé příhody břišní
Jaroslav Mayzlík, Jan Šváb
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Je ekonomické zajištění léčebné péče v traumatologických centrech ČR dostatečné?
Leopold Pleva
Year: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

Jugular bulb oximetry results as prognostic factor for severe brain injury in children?
Jan Neiser, Bohumír Trávníček, Michal Hladík
Year: 2007, Pediatric critical care medicine
článek v odborném periodiku

JUGULAR BULB OXYMETRY RESULTS AS PROGNOSTIC FACTOR FOR SEVERE BRAIN INJURY IN CHILDREN?
Jan Neiser, B. Trávníček, Michal Hladík
Year: 2007, Pediatr Crit Care Med
článek v odborném periodiku

K problematice domácí péče v České republice
Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2007, Profese
článek v odborném periodiku

Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnsotika a ekonomika prevence
P. Štern, K. Vranovský, Kristian Šafarčík
Year: 2007, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Katolieke Hogeschool Kempen
Darja Jarošová
Year: 2007
působení v zahraničí

Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity
Miroslav Janura, L. Cabell, Z. Svoboda, Jana Kozáková, Anna Gregorková
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinematická analýza chůze u osob s valgózním palcem
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007
stať ve sborníku

Klasifikace ošetřovatelských diagnóz NANDA
Jana Marečková, Gabriela Vörösová
Year: 2007, Osveta
kapitola v odborné knize

Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Darja Jarošová, Gabriela VÖRÖSOVÁ, G. a kol.
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Darja Jarošová, Gabriela Vörösová
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Klinicky významné interakce kardiovaskulárních látek
Milan Grundmann
Year: 2007
stať ve sborníku

Kolonizace methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus u zaměstnanců v oblasti veterinárního lékařství
Lenka Piegzová
Year: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kompetence mentora v klinické praxe ošetřovatelství - reflexe mentorů
Yvetta Vrublová, Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2007
stať ve sborníku

Komunikace jako základ interakce
Naděžda Špatenková
Year: 2007
stať ve sborníku

Koreferát k článku Karla Blažka
Jaroslav Horáček
Year: 2007, Kontakt
článek v odborném periodiku

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých, obézních a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Year: 2007, Agel Academy
článek v odborném periodiku

Krkavčí matka
Luboš Valerián, Igor Dvořáček
Year: 2007
stať ve sborníku

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, L. Martínek, Arnošt Martínek, .. A Kol.
Year: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Vávra, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek
Year: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku


