Publications
Vliv životního prostředí na vývoj dětí
Radim Šrám, V. Veleminsky
Year: 2018, Pediatrie pro Praxi
článek v odborném periodiku

Vnitřní kýly
Daniel Toman, Petr Vávra, Otakar Kubala, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Vladimír Richter
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vomiting and aspiration of gastric contents: a possible life-threatening combination in underwater diving
F. Novomeský, M. Janík, Michal Hájek, Jozef Krajčovič, Lubomír Straka
Year: 2018, Diving and Hyperbaric Medicine
článek v odborném periodiku

Vrozené vývojové vady dělohy
Petr Kovář, J Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, Dušan Žiak
Year: 2018, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3
Patricie Delongová, Mária Gamratová, Jana Dvořáčková, Jana Vaculová, Radoslava Tomanová
Year: 2018
stať ve sborníku

Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3
Markéta Jakšová, Patricie Delongová, Iveta Szotkovská, Jana Dvořáčková, Jana Vaculová, Radoslava Tomanová
Year: 2018
stať ve sborníku

Využití molekulárně-genetických metod v diagnostice primárních nádorů CNS
R. Měch, I. Urbanovská, J. Šímová, I. Žebráková, I. Janáčková, J. Žmolíková, S. Pitronová, R. Lipina, Jana Dvořáčková
Year: 2018
stať ve sborníku

Využití termografie pro objektivizaci fyzioterapeutické intervence
Zuzana Kotajná, Eliška Kuboňová, Hana Sochorová
Year: 2018
stať ve sborníku

Využití termografie pro objektivizaci fyzioterapeutické intervence
Zuzana Kotajná, Eliška Kuboňová, Hana Sochorová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využitie analýzy zásahov v preventívnej činnosti horskej záchrannej služby
Karol Korhelík
Year: 2018
stať ve sborníku

Vývoj in vitro modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej exygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotikdium
Miroslav Rozložník, Simona Havlíková, Jana Kociánová, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Barbora Balcárková, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař
Year: 2018, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj 'in vitro' modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.
Miroslav Rozložník, S. Havlíková, J. Kociánová, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Barbora Balcárková, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař
Year: 2018
stať ve sborníku

Vývoj 'in vitro' modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.
Miroslav Rozložník, Simona Havlíková, Jana Kociánová, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Barbora Balcárková, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny - projekt Tibie FV30348
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, J Voves
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj prenatální diagnostiky vrozených srdečních vad, zisk z jednotlivých ultrazvukových projekcí
Jan Pavlíček, E. Klásková, E. Doležálková, D. Matura, R. Špaček, Tomáš Gruszka, S. Polanská, M. Procházka
Year: 2018, ČESKA GYNEKOLOGIE
článek v odborném periodiku

Výživové opatření při Crohnově chorobě.
Petra Lörincziová, Karin Petřeková, Petra Hýsková, Marieta Balíková
Year: 2018, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Vztah tuhosti žlázy k sekundární prevenci karcinomu prsu
Jiří Prokop, Petr Maršálek, Petr Jelínek, Otakar Kubala
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Workshop Role cvičení svalů pánevního dna v léčbě močové inkontinence z pohledu urologa
Radek Sýkora
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy hyperbarické medicíny a její význam v současném systému zdravotní péče v ČR
Michal Hájek
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti s prováděním zevního obratu plodu při poloze podélné koncem pánevním ve FN Ostrava
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, I Michalec, K Magdová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny v hemodynamice žilního systému plodu při patologických stavech
David Matura
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

10 let laparoskopie v chirurgii jater
Petr Vávra
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A randomized phase III study of carfilzomib vs low-dose corticosteroids with optional cyclophosphamide in relapsed and refractory multiple myeloma (FOCUS)
Roman Hájek, T. Masszi, M. T. Petrucci, A. Palumbo, L. Rosinol, A. Nagler, K. L. Yong, A. Oriol, J. Minarik, M.A. Dimopoulos, V. Maisnar, D. Rossi, H. Kasparu, J. Van Droogenbroeck, D. B. Yehuda, I. Hardan, M. Jenner, M. Calbecka, M. Dávid, J. de la Rubia, J. Drach, Z. Gasztonyi, S. Górnik, X. Leleu, M. Munder, M. Offidani, N. Zojer, K. Rajangam, Y-L Chang, J. F. San-Miguel, H. Ludwig, L. Pour
Year: 2017, LEUKEMIA
článek v odborném periodiku

Abscesy plic
Lubomír Tulinský, Marcel Mitták
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Activity of aldehyde dehydrogenase in B-cell and plasma cell subsets of monoclonal gammopathy patients and healthy donors
P. Všianská, R. Bezděková, Fedor Kryukov, M. Almáši, L. Pour, M. Penka, Roman Hájek, L. Říhová
Year: 2017, EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

Actual problems of carbon monoxide intoxication in Czech Reupublic
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Year: 2017
stať ve sborníku

Adiponektin u nemocných s metabolickým syndromem a chorobami jater, žlučových cest a pankreatu
A. Vašura, Martin Blaho, Petr Dítě, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2017, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Ageneze vena cava inferior a hluboká žilní trombóza
Tomáš Kuhn, Aneta Maslíková, Jana Gurná, Václav Procházka, Martina Pavlíková
Year: 2017
stať ve sborníku

Airbag systémy v lavínovej záchrane
Karol Korhelík
Year: 2017
stať ve sborníku

Akupunkturní meridián tlustého střeva
Kateřina Nováková, Adéla Morávková
Year: 2017
stať ve sborníku

Akutní poškození a selhání ledvin u dětí: nezávislý rizikový faktor mortality a dalšího poškození
Tomáš Zaoral
Year: 2017
stať ve sborníku

Alarmins and Clinical Outcomes After Major Abdominal Surgery-A Prospective Study
Jan Máca, Filip Burša, Pavel Ševčík, Peter Sklienka, Michal Burda, M. Holub
Year: 2017, JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY
článek v odborném periodiku

ALARMINY A CHIRURGICKÉ TRAUMA
Jan Máca, Matúš Peteja
Year: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Altered expression pattern of SLAM family receptors on pathological B cells of patients with chronic lymphocytic leukemia
M. Coma, Elena Tóthová, T. Guman, M. Hajikova, M. Giertlova, M. Sarissky
Year: 2017, Leukemia and Lymphoma
článek v odborném periodiku

An anatomic variation of muscular masses of an anterior thoracic wall - case report
Ján Tokarčík, František Dorko, Alžběta Grussmannová
Year: 2017
stať ve sborníku

Anální inkontinence - závažný medicínský problém
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petr Ostruszka, Igor Penka
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Locking Self-Taping Bone Screws for Angularly Stable Plates
R. Čada, K. Frydrýšek, F. Sejda, Jiří Demel, Leopold Pleva
Year: 2017, JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING
článek v odborném periodiku

Analysis of pharmacokinetic interaction betwenn amiodarone/desethylamiodarone and metoprolol
Erika Hrudíková, Ivana Kacířová, Jana Ďuricová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anatomic Peculiarities of Pig and Human Liver
Andriy Nykonenko, Petr Vávra, Pavel Zonča
Year: 2017, Experimental and Clinical Transplantation
článek v odborném periodiku

Anatomical study of potential connection between the acupuncture point LU5 and sympathetic reaction of spinal nerves
František Dorko, Radka Durďáková, Radomír Durďák
Year: 2017, Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences
článek v odborném periodiku

Are goblet cell carcinoids a group of heterogeneous tumors?
Jirka Mačák, K. Nemejcová, Jana Dvořáčková
Year: 2017, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

ARIEL4: An international, multicenter randomized phase 3 study of the PARP inhibitor rucaparib vs chemotherapy in germline or somatic BRCA1-or BRCA2-mutated, relapsed, high-grade ovarian carcinoma
AM Oza, D Lorusso, A Oaknin, T Safra, E Swisher, I Bondarenko, T Huzarski, Jaroslav Klát, R Poka, LS Viola
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: An International, Multicentre, Randomised Phase 3 Study of the PARP Inhibitor Rucaparib vs Chemotherapy in Germline or Somatic BRCA1- or BRCA2- Mutated, Relapsed, High-Grade Ovarian Carcinoma
RS Kristeleit, D Lorusso, A Oaknin, T Safra, EM Swisher, IM Bondarenko, T Huzarski, Jaroslav Klát, R Póka, LS Viola, C Tankersley, L Maloney, S Goble, C Unger, H Giordano, AM Oza
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: An International, Randomised Phase 3 Study of Rucaparib Versus Chemotherapy as Treatment for BRCA1- or BRCA2-Mutated, Relapsed Ovarian Cancer
R Kristeleit, S Banerjee, A Clamp, Y Drew, H Earl, M Ferguson, M Hall, I McNeish, D Lorusso, A Oaknin, T Safra, EM Swisher, IM Bondarenko, T Huzarski,, Jaroslav Klát, V Moiseyenko, R Póka, LS Viola, C Tankersley, L Maloney, S Goble, C Unger, A Dowson, H Giordano, AM Oza
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: AN INTERNATIONAL, RANDOMISED PHASE 3 STUDY OF RUCAPARIB VS CHEMOTHERAPY IN BRCA1- OR BRCA2-MUTATED, RELAPSED OVARIAN CANCER
RS Kristeleit, D Lorusso, A Oaknin, T Safra, EM Swisher, IM Bondarenko, T Huzarski, Jaroslav Klát, V Moiseyenko, R Póka, LS Viola, C Tankersley, L Maloney, S Goble, C Unger, A Dowson, H Giordano, AM; Oza
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: AN INTERNATIONAL, RANDOMISED PHASE 3 STUDY OF RUCAPARIB VS CHEMOTHERAPY IN BRCA1- OR BRCA2-MUTATED, RELAPSED OVARIAN CANCER.
D Lorusso, N Colombo, S Pignata, R Sabbatini, P Scollo, C Zamagni, AM Oza, A Oaknin, T Safra, EM Swisher,, IM Bondarenko, T Huzarski, Jaroslav Klát, V Moiseyenko, R Póka, LS Viola, C Tankersley, C Unger, A Dowson, RS Kristeleit
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: An international, randomised phase 3 study of the PARP inhibitor rucaparib vs chemotherapy for the treatment of BRCA-mutated, relapsed, high-grade ovarian cancer.
RS KRISTELEIT, D LORUSSO, A OAKNIN, T SAFRA, EM SWISHER, IM BONDARENKO, T HUZARSKI,, Jaroslav Klát, V MOISEYENKO,, RL PÓKA, LS VIOLA, C TANKERSLEY, L MALONEY, S GOBLE, C UNGER, A DOWSON, H GIORDANO, AM OZA
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aripiprazol v klinické praxi
Eva Češková
Year: 2017, Farmakoterapie - Corpus et Psyché; supplementum
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200