Publications
Kazuistika chlapce s diagnozou meduloblastom
Eva Lapčíková, Michaela Hlávková
Year: 2018, Pediatria
článek v odborném periodiku

Kazuistika P č. 167/2017
Iveta Szotkovská
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivní dysfunkce u deprese
Eva Češková, H. Přikrylová-Kučerová
Year: 2018, Cognitive dysfunction in depression
článek v odborném periodiku

Komentář k článku Heřman T. Současný pohled na otravu oxidem uhelnatým v České republice
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Year: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Komplexní odezva organizmu na trauma
Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Jan Divák, Marcela Káňová, Ondřej Jor, K. Tomášek, Leopold Pleva
Year: 2018, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Komplikace při léčení zlomeniny klíční kosti nitrodřeňovou metodou
Vladimír Ječmínek
Year: 2018, Galén
kapitola v odborné knize

Komplikace při stabilizaci střední třetiny klíční kosti dlahovou osteosyntézou
Vladimír Ječmínek
Year: 2018, Galén
kapitola v odborné knize

Komplikace vícečetné gravidity
Richard Špaček, David Matura, Petr Matlák, Erika Doležálková, M Bukovanská
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koordinovaná rehabilitace pacientů po získaném poškození mozku
Šárka Daňková, Irina Chmelová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Korelace ultrazvukových a hysteroskopických nálezů
Petr Kovář
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kritický pohled na ALPPS - zkušenosti jednoho centra
Matúš Peteja, Petr Vávra, Anton Pelikán, Milan Lerch, Peter Ihnát, Pavel Zonča, Vladimír Janout
Year: 2018, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Krvácení v urgentní medicíně
Jiří Bílek, Renáta Ječmínková, Jakub Foldyna, Stanislav Jelen
Year: 2018
ostatní

Kvalita života osob pečujících o pacienty s progresivním neurologickým onemocněním.
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Year: 2018, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Lactate as an early predictor of psychomotor development in neonates with asphyxia receiving therapeutic hypothermia
Renáta Poláčková, Dana Salounová, Lumir Kantor
Year: 2018, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku

Laparoskopická cholecystektomie u pacientky se situs viscerum inversus totalis a empyémem žlučníku - kazuistika
Jan Žatecký, J Hájek, Peter Ihnát
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Laparoskopické řešení centrálních recidiv Ca cervixu?
Jaroslav Klát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi
Eva Krejčí
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba komplikované Crohnovy choroby vedolizumabem
B. Pipek, Přemysl Falt
Year: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Lékařská fyzika a biofyzika ve spirále času
Lukáš Bolek, Elena Ferencová, Josef Hanuš, Petr Heřman, Ivo Hrazdira, Ján Jakuš, Hana Kolářová, Eva Králová, Jozef Rosina, Ján Sabo, Hana Sochorová, František Vítek, Jiří Beneš - Praha, Jiří Beneš - Plzeň
Year: 2018, Epika
kapitola v odborné knize

LGCP po 7 letech. Jak dál?
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek, Aleš Foltys
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells
M. Bartas, J. Červeň, J. Oppelt, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča, V. Procházka, V. Brázda, P. Pečinka
Year: 2018, Oncology Letters
článek v odborném periodiku

lmunohistochemický průkaz mastocytů a dendritických buněk v periprotetických tkáních asepticky uvolněných endoprotéz
Jana Vaculová, Pavel Hurník, J. Gallo, D. Ziak, O. Motyka
Year: 2018, ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
článek v odborném periodiku

Lung cancer and socioeconomic status in a pooled analysis of case-control studies
Vladimír Janout
Year: 2018, PLOS ONE
článek v odborném periodiku

Magnetic Resonance Imaging Compatible Non-Invasive Fibre-Optic Sensors Based on the Bragg Gratings and Interferometers in the Application of Monitoring Heart and Respiration Rate of the Human Body: A Comparative Study
Petr Krupa, Jan Nedoma, Stanislav Kepák, Marcel Fajkus, Jakub Čubík, Petr Šiška, Radek Martínek
Year: 2018, SENSORS
článek v odborném periodiku

Maintenance Treatment and Survival in Patients With Myeloma A Systematic Review and Network Meta-analysis
F. Gay, G. Jackson, L. Rosinol, S.A. Holstein, P. Moreau, S. Spada, F. Davies, J.J. Lahuerta, X. Leleu, S. Bringhen, A. Evangelista, C. Hulin, U. Panzani, D.A. Cairns, F. Di Raimondo, M. Macro, A.M. Liberati, C. Pawlyn, M. Offidani, A. Spencer, Roman Hájek, E. Terpos, G.J. Morgan, J. Blade, P. Sonneveld, J. San-Miguel, P.L. McCarthy, H. Ludwig, M. Boccadoro, MV Mateos, M. Attal
Year: 2018, Jama Oncology
článek v odborném periodiku

Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management.
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Petr Jelínek, P Ostruszka, Igor Penka
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Maligní arytmie u dvanáctileté dívky
Eva Lapčíková, Michaela Hlávková
Year: 2018, Pediatria
článek v odborném periodiku

Máme důkazy pro účinnost vysokých dávek olanzapinu?
Martin Hýža
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

MANAGEMENT OF NON-HEALING WOUNDS WITH HONEY DRESSINGS: A LITERATURE REVIEW
Dagmar Vyhlídalová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Year: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Maternal thyroid-stimulating hormone reference ranges for first trimester screening from 11 to 14 weeks of gestation
Tomáš Šálek, I. Dhaifalah, D. Langová, J. Havalová
Year: 2018, Journal of Clinical Laboratory Analysis
článek v odborném periodiku

Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke in Czech Republic: Technical Results from the Year 2016
M. Kocher, D. Sanak, J. Zapletalova, F. Cihlar, Daniel Czerný, P. Cernik, P. Duras, L. Endrych, R. Herzig, J. Lacman, M. Lojik, S. Ostry, R. Padr, V. Rohan, M. Skorna, M. Sramek, L. Sterba, D. Vaclavik, J. Vanicek, O. Volny, A. Tomek
Year: 2018, Cardiovascular and Interventional Radiology
článek v odborném periodiku

Mechanical thrombectomy performs similarly in real world practice: a 2016 nationwide study from the Czech Republic
O. Volny, A. Krajina, S. Belaskova, Michal Bar, P. Cimflova, R. Herzig, D. Sanak, A. Tomek, M. Kocher, M. Rocek, R. Padr, F. Cihlar, M. Nevsimalova, L. Jurak, R. Havlicek, M. Kovar, P. Sevcik, V. Rohan, J. Fiksa, BK Menon, R. Mikulik
Year: 2018, Journal of Neurointerventional Surgery
článek v odborném periodiku

Meckel's Diverticulum in Children-Parameters Predicting the Presence of Gastric Heterotopia
Hana Tomášková, I. Slívová, Z. Vávrová, O. Okantey, I. Penka, Peter Ihnát
Year: 2018, WORLD JOURNAL OF SURGERY
článek v odborném periodiku

Měření tuhosti prsu - vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsu
Jiří Prokop, Otakar Kubala, Petr Jelínek
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metabolický syndrom
Marek Bužga, Jitka Macháčková, Veronika Horká
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Metabolický syndrom a malignity
Petr Dítě
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metoda case managementu
Radka Kozáková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v evropě: Multicultural Care in European Intensive Care Units
Jakub Doležel, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ivana Nytra
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Minimally invasive surgery of liver tumors - the challenge and response.
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Igor Penka
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Minor stroke due to large artery occlusion. When is intravenous thrombolysis not enough? Results from the SITS International Stroke Thrombolysis Register
MV Mazya, C. Cooray, KR Lees, D. Toni, GA Ford, Michal Bar, S. Frol, T. Moreira, L. Sekaran, V. Svigelj, N. Wahlgren, N. Ahmed
Year: 2018, European Stroke Journal
článek v odborném periodiku

MOBBING OF NURSES: PREVALENCE, FORMS AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2018, CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE
článek v odborném periodiku

Mobbing zdravotnických pracovníků. In: Profesionalita v ošetřovatelství III
Klára Václavíková, Radka Kozáková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modely služeb Centra pro rodinné pečující
Radka Kozáková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderní technologické trendy ve všeobecné chirurgii
J Roman, Petr Vávra
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Molecular testing of gliomas
Irena Urbanovská, Jana Dvořáčková
Year: 2018
stať ve sborníku

Morfologie podkožní tukové tkáně v závislosti na metodě odběru
Jaroslava Chyliková, Vojtěch Kamarád, Jana Dvořáčková, Pavol Holéczy
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morphological changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - risk of cholesteatoma
D. Žiak, Pavel Hurník, M. Urik, J. Nieslanik, L. Kučerová, I. Slapak, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morphological, histochemical and immunohistochemical changes of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - major risk of cholesteatoma
Pavel Hurník, D. Žiak, V. Židlík, I. Urík, I. Šlapák, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti časné rehabilitace a jejich význam pro pacienty v intenzivní péči
Renáta Zoubková, Ivana Chwalková, M Májek, Jan Máca
Year: 2018, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

Možnosti detekce nehmatných lézí prsu pomocí magnetického markeru Magseed a detekční sondy Sentimag - pilotní zkušenosti
Otakar Kubala, Jiří Prokop, M Kepičová, J Žatecký
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


