Publications
The effect of microelements supplementation on ?-oxidation activity in healthy and type 1 diabetic rats
T. Kuryl, B. Debski, Karel Martiník
Year: 2008, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

The incidence of infectious diseases after renal transplantation: a single-centre experience.
L. Lyerová, O. Viklický, J. Nemcová, Vladimír Teplan
Year: 2008, International Journal of Antimicrobial Agents
journal article

The modern use of Radiofrequency energy in surgery, endoscopy and interventional radiology
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Eur. Surg.
journal article

The reduction of high plantar pressure on diabetic feet by special footwear walking on inclined plane
Jarmila Kristiníková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

The Role of Evidence Based Practice in the Curriculum
Darja Jarošová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Safety and Efficacity of Continual Transcranial Doppler Monitoring in Treatement of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients
D Šaňák, R. Herzig, David Školoudík, D Horák, J Zapletalová, M. Kocher, P. Kaňovský
Year: 2008, J Neuroimaging
journal article

The toxicity and pharmacokinetics of dihydrosanguinarine in rat: A pilot study.
Vilím Šimánek, E. Vrublová, J. Vostalová, R. Vecera, B. Klejdus, D. Stejskal, P. Kosina, A. Zdarilova, A. Svobodova, V. Lichnovsky, P. Anzenbacher, Z. Dvorak, J. Vicar, J. Ulrichová
Year: 2008, FOOD CHEM TOXICOL
journal article

Therapeutic Drug Monitoring of New Antiepileptic Drugs
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Year: 2008, Prague Medical Report
journal article

Tiagabine treatment is associated with neurochemical, immune and behavioural alterations in the olfactory bulbectomized rat model of depression
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2008, Pharmacopsychiatry
journal article

Torakoskopická tymektomie
M. Mitták, .. A Kol.
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Torakoskopická tymektomie - iniciální zkušenost
M. Mitták, A Kol.
Year: 2008, Rozhl. chir.
journal article

Toxoplazmóza
J. Tomková, D. Novotný, J. Bednaříková, Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Tramvajové neštěstí z pohledu soudního lékařství
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil, M. Smatanová
Year: 2008
abstract in proceedings

Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients
Michal Bar, David Školoudík, J Roubec, P. Hradílek, Jana Chmelová, D. Czerny, V. Procházka, K Langová, R. Herzig
Year: 2008, J Neuroimaging
journal article

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Ivo Lochman
Year: 2008, VOX SANG
journal article

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Treatment results of low-grade gliomas in children
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Trnascranial sonography in movement disorders
Petra Bártová, David Školoudík, Michal Bar, P Ressner, P. Hluštík, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2008, Biomed Papers
journal article

U lékaře v ordinaci:Jak se bránit žloutence
Rastislav Maďar
Year: 2008, DIAstyl
journal article

Účinek fixní kombinace perindoprilu a indapaminu na makrovaskulární a makrovaskulární komplikace u nemocných s diabetem 2.typu - studie ADVANCE
M. Honka
Year: 2008, Interní medicína pro praxi
journal article

Úloha psychologie při vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Úloha sociální interakce při zvládání syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Universitat de Valencia
Darja Jarošová
Year: 2008
work experience abroad

Úroveň sociální komunikace mezi zdravotníky a pacienty v klinické praxi
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí infekčních komplikací ve stáří
Hana Kubešová
Year: 2008, Medica Healthworld
specialist book chapter

Úvod do aplikací výpočetní techniky
Hana Sochorová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Validation of environmental transfer models and assessment of the effectiveness of countermeasures using data on 131I releases from Chernobyl
P. Krajewski, P. Ammann, Miluše Bartusková, C. Duffa, V. Filistovic, T. Homma
Year: 2008, APPL RADIAT ISOTOPES
journal article

Vaskulitida velkých cév jako příčina horečky a zvýšení zánětlivých parametrů
A Zjevíková, L Hozáková, I Kielkowská
Year: 2008, Klinická mikrobiologie
journal article

VII. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Visual information processing in recently abstaining methamphetamine-dependent individuals: evoked potentials study.
J. Kremláček, Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2008, Documenta Ophthalmologica
journal article

Vitamín A (retinol) a jeho účinky na organizmus
František Dorko
Year: 2008
abstract in proceedings

Vitamin D receptor polymorphisms and renal cancer risk in Central and Eastern Europe
S. Karami, P. Brennan, R.J. Hung, P. Boffetta, J. Toro, R.T. Wilson, D. Zaridze, M. Navrátilová, N. Chatterjee, D. Mates, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, A. Moukeria, R. Welch, S. Chanock, N. Rothman, Wh. Chow, Le Moore
Year: 2008, J TOXICOL ENV HEALTH
journal article

Víte co jíst?
Karel Martiník, Vladimír Renčín
Year: 2008, Garamont
specialist book

Vlakové neštěstí na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Ostrava.
Stanislav Jelen, Jiří Bílek, R Vronský, J. Jahoda
Year: 2008
abstract in proceedings

Vliv hormonální antikoncepce na životní styl žen
Yvetta Vrublová
Year: 2008
abstract in proceedings

Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách
Jiří Švec, R. Dubčáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Vliv verapamilu na koncentraci cyklosporinu A a jeho metabolitů v lymfocytech
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Petra Maršálková, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Vnímané zdraví,zdravotní chování a některé sociální chrakateristiky pacientů ve věku 60-64 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2008, Geriatria
journal article

Vnitřní lékařství
Jindřich Šajnar, Arnošt Martínek
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vnitřní lékařství I.
Jindřich Šajnar, Arnošt Martínek
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané determinanty života osob v předdůchodovém věku
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba
Year: 2008, Kontakt
journal article

Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané sociální charakteristiky života pacientů ve středním věku (50-59 let)
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2008, Plzeň.lék.Sbor.
journal article

Výchova a vzdělávání v ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Výchova k povolání sestry
Ilona Plevová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Výskyt mědi v pitné vodě V České republice
Vladimíra Němcová
Year: 2008
abstract in proceedings

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 637 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Geryk, P. Baník, L. Kudělka, P. Tkadleček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky studie PREDICTIVE v České republice
M. Honka
Year: 2008, Vnitřní lékařství
journal article

Výsledky studie před zavedením standardizovaného postupu odsávání z dýchacích cest
Soňa Bocková
Year: 2008, Profese
journal article

Výukový nemocniční informační systém a jeho využití při vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí
Hana Sochorová
Year: 2008
organizing conference, workshop


