Publications
Analýza hlukem dotčené populace z provozu významných železničních tratí na území ČR
Jan Michalík, Hana Šlachtová, O. Volf, P. Polaufová
Year: 2007
stať ve sborníku

Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, P. Fejtková
Year: 2007
stať ve sborníku

Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, P. Fejtková
Year: 2007
stať ve sborníku

Analýza zdravotních ukazatelů ovlivněných socioekonomickými faktory v ekologických studiích
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, P. Fejtková, Hana Tomášková
Year: 2007
stať ve sborníku

Annoyance analysis of population affected by railway noise - EU Strategic Noise Mapping
Jan Michalík, Hana Šlachtová, K. Šnajdr
Year: 2007
stať ve sborníku

Annoyance analysis of population affected by railway noise - EU Strategic Noise Mapping
Jan Michalík, Hana Šlachtová, K. Šnajdr
Year: 2007, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Antibiotický paradox
Dittmar Chmelař, Stuart B. Levy
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antipsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism.
J. Masopust, R. Malý, A. Urban, Ladislav Hosák
Year: 2007, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice
článek v odborném periodiku

Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Year: 2007, Journal of health sciences management and public health
článek v odborném periodiku

Assessment of the Cerebral Vasomotor Reactivity in Internal Carotid Artery Occlusion using a Transcranial Doppler Sonography and Functional MRI. J
R. Herzig, P. Hluštík, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2007, Neuroimaging
článek v odborném periodiku

Association between obesity and cancer incidence in the population of the District Sumperk, Czech Republic
L. Máchová, L. Čížek, D. Horáková, Jiřina Koutná, J. Lorenc, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, ONKOLOGIE
článek v odborném periodiku

Bacillus cereus na JIP
Ladislava Michálková, O. Bezděková, L. Herboczková, K. Szpaková, Věra Toršová, J. Vraná, J. Widermanová
Year: 2007
stať ve sborníku

Bacillus cereus na JIP
Ladislava Michálková
Year: 2007
stať ve sborníku

Balbuties a genetika - vývoj názorů
Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
odborná kniha

Balíček péče pro prevenci chirurgických infekcí
Andrea Vilímková
Year: 2007
stať ve sborníku

Bazální stimulace v praxi
Věra Wolfová
Year: 2007
stať ve sborníku

Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, Rozhl. chir.
článek v odborném periodiku

Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce
P. Guňková, A Kol.
Year: 2007, Rozhl. chir.
článek v odborném periodiku

Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce.
P. Guňková, Jan Dostalík, L. Martínek, Další A
Year: 2007, Rozhledy Chirurgie
článek v odborném periodiku

Biofilm formation and response to oxidative stress in Pseudomonas aeruginosa and Vibrio cholerae non-O1 depending on culture media
A. Hostacká, Ivan Čižnár
Year: 2007, Epidemiol Mikrobiol Imunol.
článek v odborném periodiku

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné části Ostravy.
Eva Mrázková, Lucie Suchánková, Mgr.
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné lokalitě města Ostravy
Lucie Suchánková, Milena Menzlová
Year: 2007
stať ve sborníku

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché oblasti města.
Eva Mrázková, Eva Hufová, Bc.
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biopsy of Sentinel Lymph Nodes in the Malignant Melanoma of the Skin.
Otakar Kraft
Year: 2007, Nova Publishers
kapitola v odborné knize

Biosafety, antioxidant status, and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women: a pilot double-blind placebo-controlled trial
K. Valentová, D. Stejskal, P. Bednář, J. Vostalová, Č. Čihalík, R. Večeřová, D. Koukalová, M. Kolář, R. Reichenbach, L. Šknouřil, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2007, J AGR FOOD CHEM
článek v odborném periodiku

Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Petr Vávra, Miloslav Mazur, J. Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek
Year: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites , correlation with immunologic parameters during an early phase after renal transplantation.
P. Maršálková, Ivo Lochman, J. Dědochová, Alexandra Lochmanová, A. Martínek, .. A Kol.
Year: 2007, Ther. Drug. Monit
článek v odborném periodiku

Bodové a nebodové zdroje fyzikálních prací
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2007
stať ve sborníku

Breast cancer and the promyelocytic leukemia gene
I. Ježíšková, P. Plevová, S. Walczysková, A. Křepelová, K. Pavlíková, V. Kotala, Eva Šilhánová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cerebral SPECT with hypercapnia in the examination of cerebrovascular reserve capacity
P. Širůček, Otakar Kraft
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cerebral vein thrombosis in oral contraceptive (OCP) users
Martin Procházka, V. Procházka, D Maděrič, J Procházková, M Lubušký
Year: 2007
stať ve sborníku

Cesty ke zlepšení výsledků radioterapie nemalobuněčného karcinomu plic
David Feltl
Year: 2007
stať ve sborníku

Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů
Jiří Švec
Year: 2007
stať ve sborníku

Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe
David Školoudík, Olga Zapletalová, Michal Bar, .. A Kol.
Year: 2007, J Tromb Tromb
článek v odborném periodiku

Changes in the palsma amino acid profile in anorexia nervosa
Sabina Pálová, Jiří Charvát, Jan Masopust, Eva Klapková, Milan Kvapil
Year: 2007, J INT MED RES
článek v odborném periodiku

Chirurgická a punkční dilatační tracheostomie
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2007, Lék. Čes.
článek v odborném periodiku

Chromosomální aberace (termální 14q delece) jako příčina systémového postižení u 14leté dívky
Simona Širůčková, L. Brychová, Alfons Balcar, J. Staněk
Year: 2007
stať ve sborníku

Chronická bolest jako ošetřovatelský problém
Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Chronická bolest jako ošetřovatelský problém
Bohdana Dušová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chronická renální insuficience v primární péči
Vladimír Teplan
Year: 2007, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Chyby ve statimové laboratoři
Petr Schneiderka
Year: 2007, Klin. biochem. metab.
článek v odborném periodiku

Cíle léčby a hodnocení kompenzace diabetes mellitus 1.typu
Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
kapitola v odborné knize

Cíle léčby a hodnocení kompenzace diabetu mellitu
Dagmar Bartášková, Helena Pátková, Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
článek v odborném periodiku

Co je nového na cestě od obezity po diabezitu
Milan Kvapil
Year: 2007, Healthworld
kapitola v odborné knize

Comparison of Scintigraphic algorithms for the diagnosis of pulmonary embolism:multi-centre study for IAEA coordited resaerch project
Otakar Kraft
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Correlation of the IgG index and oligoclonal bands in the CSF of patients with multiple sclerosis.
J. Mareš, R. Herzig, K. Urbánek, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2007, Čes. a slov. neurol. neurochir.
článek v odborném periodiku

Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007
stať ve sborníku

Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
stať ve sborníku


