Publications
Vybrané sociální charakteristiky života pacientů ve středním věku (50-59 let)
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2008, Plzeň.lék.Sbor.
článek v odborném periodiku

Výchova a vzdělávání v ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2008
stať ve sborníku

Výchova k povolání sestry
Ilona Plevová
Year: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výskyt mědi v pitné vodě V České republice
Vladimíra Němcová
Year: 2008
stať ve sborníku

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 637 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Geryk, P. Baník, L. Kudělka, P. Tkadleček
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky studie PREDICTIVE v České republice
M. Honka
Year: 2008, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Výsledky studie před zavedením standardizovaného postupu odsávání z dýchacích cest
Soňa Bocková
Year: 2008, Profese
článek v odborném periodiku

Výukový nemocniční informační systém a jeho využití při vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí
Hana Sochorová
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

Výukový nemocniční informační systém ošetřovatelství zaměřený na porodnictví
Bohdana Dušová
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využití databáze preventivních prohlídek k epidemiologickým studiím
L. Čížek, L. Máchová, Gabriela Janoutová, Jiřina Koutná, H. Kollárová, D. Horáková, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2008, Hygiena
článek v odborném periodiku

Využití e-learningového prostředí ve vzdělávání mentorů
Darja Jarošová
Year: 2008, Zdravotníctvo a sociálna práca
článek v odborném periodiku

Využití e-learningu pro kombinovanou formu studia nelékařských zdravotnických povolání
Hana Sochorová
Year: 2008
stať ve sborníku

Využití klasifikace NIC v péči o pacienty s ošetřovatelskou diagnózou akutní bolest
Jana Marečková, L. Slámová
Year: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Využití nefarmakologických metod pro prevenci agresivity u seniorů v institucionální péči
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2008, Prevence úrazů, otrav a násilí
článek v odborném periodiku

Využití prostředků ESF pro zkvalitňování výuky nelékařských zdravotnických oborů
Hana Sochorová
Year: 2008
stať ve sborníku

Využitie metorpololu jako probe látky při fenotypizácii CYP 2D6
Jana Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008
stať ve sborníku

Vývoj vzdělávání sester v České republice a v Itálii - srovnávací přehled
Jana Foralová, Darja Jarošová
Year: 2008, Profese
článek v odborném periodiku

Význam imunitního systému při transplantaci ledvin
Alexandra Lochmanová, Petra Maršálková, Ivo Lochman
Year: 2008
stať ve sborníku

Význam komunikace v edukační činnosti sestry. Úloha nadačních fondů a organizací při zvyšování kvality života člověka v nouzi.
Eva Zacharová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam včasné detekce inzulínové rezistence u dětské populace
D. Pastucha, J. Malinčíková, D. Horáková, Vladimír Janout
Year: 2008, Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca
článek v odborném periodiku

Význam východy ke zdraví ve výuce studentů
Eva Zacharová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam zpětné vazby mezi analytikou a interpretací výsledků
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
článek v odborném periodiku

Vzdělávání sester v gerontologické péči
Darja Jarošová
Year: 2008
stať ve sborníku

Vzdělávání zdravotníků - základ kvalitní práce
Eva Zacharová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah mezi jednonukleotidovým polymorfismem +276 G>T na genu pro adiponektin a markery inzulinové rezistence u dyslipidemických pacientů
D. Novotný, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
článek v odborném periodiku

Vztah mezi podmínkami práce a onemocněním syndromem karpálního tunelu
Marcela Sikorová, Milena Menzlová
Year: 2008
stať ve sborníku

What Blood Sample Time is the Most Suitable for the Determination of Metoprolol Metabolic Ratio?
Jana Ďuricová, Ilona Komzáková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

"White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report.
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2008
stať ve sborníku

Windesheim University of Applied Sciences Zwolle
Darja Jarošová
Year: 2008
působení v zahraničí

X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG
Milan Grundmann
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

XII. Gerontologické dny Ostrava
Eva Zacharová
Year: 2008
stať ve sborníku

X-linked agammaglobulinemia combined with regional enteritis in 14-zear-old boy
Astrid Šuláková, Olga Škopková, Viera Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy Pilates Medical a jejich využití v kinezioterapii- praktická cvičení
Petra Dobešová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zásahy při radiační mimořádné události
Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
odborná kniha

Zásahy při radiační mimořádné události
J. Prouza, Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
odborná kniha

Zdravotní sestra a pomáhající profese
Ilona Plevová
Year: 2008, Profese
článek v odborném periodiku

Zevní fixace u zlomenin pánve a acetabula
Vladimír Ječmínek, L Lukáč, M Šír
Year: 2008
stať ve sborníku

Zevní fixace v léčení komplexního poranění lokte
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2008
stať ve sborníku

Znalosti první pomoci u řidičů motorových vozidel
Lucie Sikorová, Monika Čížová
Year: 2008, Prevence úrazů, otrav a násilí
článek v odborném periodiku

Ztráta sluchu obyvatel Ostravy v závislosti na věku.Normativ u smíšené neexponované populace
Petra Sachová, Bc.
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvyšuje použití IMRT integrální dávku?
David Feltl
Year: 2008
stať ve sborníku

Životní styl v NANDA doménách
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

11. International Comparative Nursing Module, School of Nursing, Hanze University, Groningen
Renáta Zeleníková
Year: 2008
působení v zahraničí

123I-mIBG Scintigraphy to Predict Inducibility of Ventricular Arrhythmias on Cardiac Electrophysiology Testing.
J. J. Bax, Otakar Kraft, A. E. Buxton, A Kol.
Year: 2008, Circulation: Cardiovascular Imaging
článek v odborném periodiku

15 let výuky bakalářského oboru Zdravotní laborant na FZS OU
Ludmila Nováčková, Ivona Závacká
Year: 2008, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

25 let zahájení mezilaboratorní kontroly kvality vybraných imunoanalytických vyšetření
Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

3D angiografie
V. Procházka, D. Czerny, M. Vávrová, Karol Korhelík
Year: 2008, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

4th EAONO instructional workshop
P. Komínek, A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku

90Sr and 137Cs determination in milk and foodstuff samples in north and middle Moravia
Miluše Bartusková, J. Lušňák, J. Rada, V. Bečková
Year: 2008
stať ve sborníku


