Publications
Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008, JNeurol Neurochir Psychiatr
journal article

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008, JNeurol Neurochir Psychiatr
journal article

Carriers of germline c.1710+1355G>C substitution ihn the PML gene are at an increased risk of gastrointestinal cancer
Pavlína Plevová, S. Walczysková, I. Ježíšková, A. Křepelová, Eva Šilhánová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cataract Surgery in the Czech Republic in 2007
Petr Mašek, D. Cholevík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Centre for clinical practice guidelines of Palacky University Faculty of Medicine
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství III
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Cestující senioři
Hana Kubešová
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Characterization of NO-positive structures in pericentral region of one day old rat spinal cord
D. Kluchová, Peter Patlevič
Year: 2008
abstract in proceedings

Chemotherapy and cesarean section followed by radical surgery in locally advanced cervical cancer during pregnancy
Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, Hana Podešvová, Jaroslav Klát, P. Gráf, Z. Jalůvková, T. Waloschek, Otakar Kraft
Year: 2008
abstract in proceedings

Chirurgická léčba stenoz a okluzí supraaortálních tepen
Jan Dostalík
Year: 2008, Česká a Slovenská Neurologie
journal article

Chrápanie a OSAS v detskom veku z pohladu otorinolaryngológa
Tomáš Pniak, .. A Kol.
Year: 2008, Česko-slovenská Pediatrie
journal article

Chromokolonoskopie zvyšuje záchyt plochých adenomů u nemocných po resekci kolorektálního karcinomu
P. Vítek, J. Bureš, Vladimír Hořava,ml.
Year: 2008, Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Chronická bolest - srovnání výsledků výzkumu mezi českou a Slovenskou republikou
Bohdana Dušová
Year: 2008, Zdravotníctvo a sociálna práca
journal article

Chronická bolest a její vliv na život nemocného člověka
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Citlivost na vybraná antibiotika a produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group
Dittmar Chmelař
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Cizí těleso očnice.Kazuistiky v oftalmologii II.
P. Štrympl, P. Matoušek
Year: 2008, Nucleus Hradec Králové
journal article

Clinical practice guidelines as an integral part of undergraduate and postgraduate medical curricula
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co se podařilo pracovní skupině pro prevenci sepse z pohledu sester
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2008
abstract in proceedings

Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic
Lucie Sikorová, Soňa Bocková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic
Soňa Bocková, Lucie Sikorová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparsion of lung cancer risk in workers with silicosis and population in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová
Year: 2008
abstract in proceedings

Comparsion of Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis and Population in the Czech Republic
Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Conception of study Orthotist-prosthetist at University of Ostrava
Jarmila Kristiníková, Miroslav Janura, Jiří Rosický, Petr Krawczyk
Year: 2008
abstract in proceedings

Constituents and antimicrobial properties of blue honeysuckle, a novel source for phenolic antioxidants
I. Palíková, J. Heinrich, P. Bednář, P. Marhol, V. Křen, L. Cvak, K. Valentová, F. Ružička, V. Holá, M. Kolář, Vilím Šimánek, J. Ulrichová
Year: 2008, J AGR FOOD CHEM
journal article

Contribution of ultrasound screening to diagnosis of serious obstructive renal tract anomalies
H. Flogetova, J. Hálek, O. Smakal, K. Michalkova, P. Geier, L. Dubrava, Vladimír Janout, M. Rohanova
Year: 2008, PEDIATR NEPHROL
journal article

Creutzfeldt-Jacobova choroba - několik zkušeností z klinické praxe
Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová, Jitka Svobodová, A Kol.
Year: 2008, Psychiatrie. Časopis pro moderní psychiatrii
journal article

Creutzfeldt-Jakocobova choroba - několik zkušeností z klinické praxe
Petr Šilhán, A Kol.
Year: 2008, Psychiatrie
journal article

Cukr-silný manipulátor chuti
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Moje zdraví
journal article

Cytokines and Endothelial Function in Patients with Diabetes Mellitus Type 2 - Males Versus Females
Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská, V. Krčová, L. Slavík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Další vzdělávání - cesta k prohlubování kompetencí sester
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Damage Control a hromadná nehoda
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, R Vronský, J Jahoda
Year: 2008
abstract in proceedings

DDD of Antiepileptics and TDM
Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Depresivita a úzkost u vybraných kožních onemocnění - vliv na kvalitu života a léčbu
M. Hůlková, Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2008, Psychiatrie pro praxi
journal article

Depresivní syndrom u pacientů po CMP
Petr Šilhán, A Kol.
Year: 2008, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

Detailed mapping of chromosome 17p deletions reveals HIC1 as a novel tumor suppressor gene candidate telomeric to TP53 in diffuse large B-cell lymphoma.
Jirka Mačák, .. A Kol.
Year: 2008, ONCOGENE
journal article

Dětská polytraumata
Jan Neiser, Hana Neiserová
Year: 2008
abstract in proceedings

Development of Oxidative Stress by Cytochrome P450 Induction in Rodents is Selective for Barbiturates and Related to Loss of Pyridine Nucleotide Dependent Protective Systems
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2008, Journal of Biological Chemistry
journal article

Development of pan-European standards and criteria for the inspection of blood establishments (EU-blood-inspection) - EuBIS
Zuzana Čermáková
Year: 2008, VOX SANGUINIS
journal article

Developmental study of NADPH-diaphorase expression in the Meibomian glands of rat palpebra
D. Kluchová, Peter Patlevič, A. Boleková, Igor Kozák, Anthony J. Bron
Year: 2008,
journal article

Diagnostické možnosti prstové pletyzmografie
Milena Menzlová
Year: 2008, Dermatologie pro praxi
journal article

Diagnostika střevní ischemie. Vliv operačního výkonu na plazmatické hladiny I-FABP jako specifického ukazatele poškození enterocytů.
M. Mitták, Tomáš Karlík
Year: 2008, Rozhl Chir.
journal article

Dietary risk factors for squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract in central and eastern Europe
A. Sapkota, C. Hsu, D. Zaridze, O. Shangina, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, E. Fabianova, P. Rudnai, Vladimír Janout, I. Holcatova, P. Brennan, P. Boffetta, M. Hashibe
Year: 2008, CANCER CAUSE CONTROL
journal article

Dlouhodobé sledování ingesčních dávek u skupiny obyvatelstva se zvýšeným příjmem 137Cs
Miluše Bartusková, J. Lušňák, I. Malátová, V. Pfeiferová, H. Pospíšilová
Year: 2008, Bezpečnost jaderné energie
journal article

Do women plan a pregnancy at a later age?
Bohdana Dušová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doplňky stravy...ale jak, kdy a kde?
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Interní medicína pro praxi
journal article

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu
B. Friedecký, M. Engliš, J. Franeková, A. Jabor, J. Kratochvíla, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, reg. č. 0/037/011 ČLS JEP 2000, revize 2008
Zdeňka Hajduková
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants


