Publications
Ambulatory Blood Pressure in children with Diabetes 1.
Terezie Šuláková, .. A Kol.
Year: 2008, Pediatric Nephrology
journal article

Aminoglycosides and colistin inhibit biofilm formation in Klebsiella pneumoniae
A. Hostacká, Ivan Čižnár
Year: 2008, Epidemiol Mikrobiol Imunol
journal article

Amplifikace genů pro cyklin D1 a ZNF217 v nádorech prsu u nosiček mutací v genech BRCA1/BRCA2 a nádorech sporadických
Dominika Černá, Alfons Balcar, Pavlína Plevová, Eva Šilhánová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

An overview of the quality of life of clients with chronic pain.
Bohdana Dušová, Monika Cseszárová
Year: 2008, Primary health care
journal article

An unusual variant of nodular form of Kaposi sarcoma
Jana Dvořáčková, M. Čegan, L. Čeganová, Magdalena Uvírová, M. Tichý, V. Tichá, P. Čejka, A. Macháčková, J. Štěrba, Dušan Žiak
Year: 2008
abstract in proceedings

Analysis of the upper urinary tract function in multiple sclerosis patients
Jan Krhut, P. Hradílek, Olga Zapletalová
Year: 2008, ACTA NEUROL SCAND
journal article

Antibiotika v léčbě vrozené neprůchodnosti slzných cest
P. Komínek, A Kol.
Year: 2008, Folia strabologica et neuroopththalmologica
journal article

Anticipované truchlení.
Naděžda Špatenková, Jana Kutnohorská
Year: 2008, Univerzita Palackého Olomouc
specialist book chapter

Antiepileptika a kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Neurol. pro praxi
journal article

Antiepileptika a těhotenství
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Neurol. pro praxi
journal article

Antropologická charakteristika sester a charakteristika jejich pracovního zatížení
Darja Jarošová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Aplikace preventivních opatření výskytu nozokomiálních nákaz na pracovištích intenzivní péče do praxe.
Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Petra Lapčíková, I. Satinský
Year: 2008
abstract in proceedings

Artefakty při celotělové scintigrafii po podání
A. Kohutová, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, V. Dedek
Year: 2008
abstract in proceedings

Assessment of the cardiac fuction by perfusion scintigraphy
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Asymmetric dimethylarginine and adiponectin after renal transplantation: role obesity.
Vladimír Teplan
Year: 2008, Journal of renal nutrition
journal article

Asymmetric dimethylarginine and adiponectin after renal transplantation: role of obesity.
Vladimír Teplan, O. Schuck, A Kol.
Year: 2008, Journal of renal nutrition
journal article

Atlas scintografie mozku /Atlas of Brain Scintigraphy/
Otakar Kraft
Year: 2008,
specialist book

Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová, Olga Lukešová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová, Olga Lukešová
Year: 2008
abstract in proceedings

Botulism in horses: a case report.
P. Jahn, Dittmar Chmelař, E. Ludvíková, L. Kalová
Year: 2008, VET MED-CZECH
journal article

Brain death and organ donor
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Brain single photon emission tomography and hypecapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity, in Moya disease
P. Širůček, P. Václav, T. Hrbáč, Jana Dvořáčková
Year: 2008, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

Carcinogenic Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2008, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
journal article

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008, JNeurol Neurochir Psychiatr
journal article

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008, JNeurol Neurochir Psychiatr
journal article

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008, JNeurol Neurochir Psychiatr
journal article

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carriers of germline c.1710+1355G>C substitution ihn the PML gene are at an increased risk of gastrointestinal cancer
Pavlína Plevová, S. Walczysková, I. Ježíšková, A. Křepelová, Eva Šilhánová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cataract Surgery in the Czech Republic in 2007
Petr Mašek, D. Cholevík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Centre for clinical practice guidelines of Palacky University Faculty of Medicine
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství III
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Cestující senioři
Hana Kubešová
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Characterization of NO-positive structures in pericentral region of one day old rat spinal cord
D. Kluchová, Peter Patlevič
Year: 2008
abstract in proceedings

Chemotherapy and cesarean section followed by radical surgery in locally advanced cervical cancer during pregnancy
Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, Hana Podešvová, Jaroslav Klát, P. Gráf, Z. Jalůvková, T. Waloschek, Otakar Kraft
Year: 2008
abstract in proceedings

Chirurgická léčba stenoz a okluzí supraaortálních tepen
Jan Dostalík
Year: 2008, Česká a Slovenská Neurologie
journal article

Chrápanie a OSAS v detskom veku z pohladu otorinolaryngológa
Tomáš Pniak, .. A Kol.
Year: 2008, Česko-slovenská Pediatrie
journal article

Chromokolonoskopie zvyšuje záchyt plochých adenomů u nemocných po resekci kolorektálního karcinomu
P. Vítek, J. Bureš, Vladimír Hořava,ml.
Year: 2008, Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Chronická bolest - srovnání výsledků výzkumu mezi českou a Slovenskou republikou
Bohdana Dušová
Year: 2008, Zdravotníctvo a sociálna práca
journal article

Chronická bolest a její vliv na život nemocného člověka
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Citlivost na vybraná antibiotika a produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group
Dittmar Chmelař
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Cizí těleso očnice.Kazuistiky v oftalmologii II.
P. Štrympl, P. Matoušek
Year: 2008, Nucleus Hradec Králové
journal article

Clinical practice guidelines as an integral part of undergraduate and postgraduate medical curricula
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co se podařilo pracovní skupině pro prevenci sepse z pohledu sester
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2008
abstract in proceedings

Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic
Soňa Bocková, Lucie Sikorová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic
Lucie Sikorová, Soňa Bocková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparsion of lung cancer risk in workers with silicosis and population in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová
Year: 2008
abstract in proceedings


