Publications
TDM kyseliny valproové v těhotenství a při kojení
Ivana Kacířová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2008
stať ve sborníku

Terapeutické využití transkarniální sonografie u pacientů s cévní mozkovou příhodou-sono-trombotripse,sono-trombolýza
David Školoudík, Michal Bar, R. Herzig
Year: 2008, Neurologia
článek v odborném periodiku

TF/TFPI/FVIIa as treatment targents.
Otakar Kraft
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The auxiliary table for GFR estimation according to the MDRD formula
M. Štollová, O. Schuck, I. Smrčková, J. Skibová, Vladimír Teplan
Year: 2008, Journal of renal care
článek v odborném periodiku

The correlation of serum immunoglobulin free light chains serum levels and selected biological markers in multiple myeloma
T. Pika, J. Minařík, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Biomed Pa Med Fac Univ Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

The effect of microelements supplementation on ?-oxidation activity in healthy and type 1 diabetic rats
T. Kuryl, B. Debski, Karel Martiník
Year: 2008, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

The incidence of infectious diseases after renal transplantation: a single-centre experience.
L. Lyerová, O. Viklický, J. Nemcová, Vladimír Teplan
Year: 2008, International Journal of Antimicrobial Agents
článek v odborném periodiku

The modern use of Radiofrequency energy in surgery, endoscopy and interventional radiology
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Eur. Surg.
článek v odborném periodiku

The reduction of high plantar pressure on diabetic feet by special footwear walking on inclined plane
Jarmila Kristiníková
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Role of Evidence Based Practice in the Curriculum
Darja Jarošová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Safety and Efficacity of Continual Transcranial Doppler Monitoring in Treatement of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients
D Šaňák, R. Herzig, David Školoudík, D Horák, J Zapletalová, M. Kocher, P. Kaňovský
Year: 2008, J Neuroimaging
článek v odborném periodiku

The toxicity and pharmacokinetics of dihydrosanguinarine in rat: A pilot study.
Vilím Šimánek, E. Vrublová, J. Vostalová, R. Vecera, B. Klejdus, D. Stejskal, P. Kosina, A. Zdarilova, A. Svobodova, V. Lichnovsky, P. Anzenbacher, Z. Dvorak, J. Vicar, J. Ulrichová
Year: 2008, FOOD CHEM TOXICOL
článek v odborném periodiku

Therapeutic Drug Monitoring of New Antiepileptic Drugs
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková, Milan Grundmann
Year: 2008, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Tiagabine treatment is associated with neurochemical, immune and behavioural alterations in the olfactory bulbectomized rat model of depression
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2008, Pharmacopsychiatry
článek v odborném periodiku

Torakoskopická tymektomie
M. Mitták, .. A Kol.
Year: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Torakoskopická tymektomie - iniciální zkušenost
M. Mitták, A Kol.
Year: 2008, Rozhl. chir.
článek v odborném periodiku

Toxoplazmóza
J. Tomková, D. Novotný, J. Bednaříková, Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
článek v odborném periodiku

Tramvajové neštěstí z pohledu soudního lékařství
Igor Dvořáček, Marek Dokoupil, M. Smatanová
Year: 2008
stať ve sborníku

Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients
Michal Bar, David Školoudík, J Roubec, P. Hradílek, Jana Chmelová, D. Czerny, V. Procházka, K Langová, R. Herzig
Year: 2008, J Neuroimaging
článek v odborném periodiku

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Ivo Lochman
Year: 2008, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Treatment results of low-grade gliomas in children
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Trnascranial sonography in movement disorders
Petra Bártová, David Školoudík, Michal Bar, P Ressner, P. Hluštík, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2008, Biomed Papers
článek v odborném periodiku

U lékaře v ordinaci:Jak se bránit žloutence
Rastislav Maďar
Year: 2008, DIAstyl
článek v odborném periodiku

Účinek fixní kombinace perindoprilu a indapaminu na makrovaskulární a makrovaskulární komplikace u nemocných s diabetem 2.typu - studie ADVANCE
M. Honka
Year: 2008, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Úloha psychologie při vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2008
stať ve sborníku

Úloha sociální interakce při zvládání syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universitat de Valencia
Darja Jarošová
Year: 2008
působení v zahraničí

Úroveň sociální komunikace mezi zdravotníky a pacienty v klinické praxi
Eva Zacharová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úskalí infekčních komplikací ve stáří
Hana Kubešová
Year: 2008, Medica Healthworld
kapitola v odborné knize

Úvod do aplikací výpočetní techniky
Hana Sochorová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Validation of environmental transfer models and assessment of the effectiveness of countermeasures using data on 131I releases from Chernobyl
P. Krajewski, P. Ammann, Miluše Bartusková, C. Duffa, V. Filistovic, T. Homma
Year: 2008, APPL RADIAT ISOTOPES
článek v odborném periodiku

Vaskulitida velkých cév jako příčina horečky a zvýšení zánětlivých parametrů
A Zjevíková, L Hozáková, I Kielkowská
Year: 2008, Klinická mikrobiologie
článek v odborném periodiku

VII. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

Visual information processing in recently abstaining methamphetamine-dependent individuals: evoked potentials study.
J. Kremláček, Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2008, Documenta Ophthalmologica
článek v odborném periodiku

Vitamín A (retinol) a jeho účinky na organizmus
František Dorko
Year: 2008
stať ve sborníku

Vitamin D receptor polymorphisms and renal cancer risk in Central and Eastern Europe
S. Karami, P. Brennan, R.J. Hung, P. Boffetta, J. Toro, R.T. Wilson, D. Zaridze, M. Navrátilová, N. Chatterjee, D. Mates, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, A. Moukeria, R. Welch, S. Chanock, N. Rothman, Wh. Chow, Le Moore
Year: 2008, J TOXICOL ENV HEALTH
článek v odborném periodiku

Víte co jíst?
Karel Martiník, Vladimír Renčín
Year: 2008, Garamont
odborná kniha

Vlakové neštěstí na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Ostrava.
Stanislav Jelen, Jiří Bílek, R Vronský, J. Jahoda
Year: 2008
stať ve sborníku

Vliv hormonální antikoncepce na životní styl žen
Yvetta Vrublová
Year: 2008
stať ve sborníku

Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách
Jiří Švec, R. Dubčáková
Year: 2008
stať ve sborníku

Vliv verapamilu na koncentraci cyklosporinu A a jeho metabolitů v lymfocytech
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Petra Maršálková, Milan Grundmann
Year: 2008
stať ve sborníku

Vnímané zdraví,zdravotní chování a některé sociální chrakateristiky pacientů ve věku 60-64 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2008, Geriatria
článek v odborném periodiku

Vnitřní lékařství
Jindřich Šajnar, Arnošt Martínek
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vnitřní lékařství I.
Jindřich Šajnar, Arnošt Martínek
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané determinanty života osob v předdůchodovém věku
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba
Year: 2008, Kontakt
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané sociální charakteristiky života pacientů ve středním věku (50-59 let)
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2008, Plzeň.lék.Sbor.
článek v odborném periodiku

Výchova a vzdělávání v ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2008
stať ve sborníku

Výchova k povolání sestry
Ilona Plevová
Year: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)


