Publications
Zkušenosti s měřením etických kompetencí u studentů ošetřovatelství.
Radka Bužgová
Year: 2009
abstract in proceedings

Zkušenosti s měřením etických kompetencí u studentů ošetřovatelství.
Radka Bužgová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti s měřením kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u vybraných skupin pacientů
Radka Bužgová
Year: 2009, Kontakt
journal article

Zkušenosti s využíváním aktivizujících metod výuky sester ve School of Nursing Northern Arizona University
Lucie Sikorová
Year: 2009
abstract in proceedings

Změny ve vzdělávání sester
Darja Jarošová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znají pacienti svá práva?
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znalost psychologie - neopomenutelná součást odborné vybavenosti zdravtoníků
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zpravodajská relace - zřízení Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie na KVM FZS OU.
Dittmar Chmelař
Year: 2009
radio and televison broadcast

Železniční neštěstí ve Studénce
Igor Dvořáček, Luboš Valerián, M. Smatanová, Marek Dokoupil
Year: 2009
abstract in proceedings

Železniční neštěstí ve Studénce
Igor Dvořáček, Luboš Valerián, M. Smatanová, Marek Dokoupil
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Životní styl a sexualita dospívajících dívek
Yvetta Vrublová
Year: 2009
abstract in proceedings

Životní styl studentů ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

12. International Comparative Nursing Module, School of Nursing, Hanze University, Groningen
Renáta Zeleníková
Year: 2009
work experience abroad

3D zobrazenie karotických tepien
I. Capulič, Karol Korhelík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

.: Fungování znaleckých komisí
Igor Dvořáček
Year: 2008
abstract in proceedings

A susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic acetylcholine receptor subunit genes on 15q25
R.J. Hung, J. Mckay, V. Gaborieau, P. Boffetta, M. Hashibe, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout
Year: 2008, NATURE
journal article

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Leopold Pleva
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, R Vronský, J. Jahoda
Year: 2008
abstract in proceedings

Akutní koronární syndrom u seniorů nad 75 let
Hana Kubešová, P. Weber, H. Meluzínová
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Akutní stavy u chorob jater, žlučníku a žlučových cest ve stáří
P. Weber, Hana Kubešová, Z Procházka, Z kala, P. Dítě, P Ambrošová
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Akutní stavy v geriatrii
Hana Kubešová, P. Weber, V. Polcarová, Et Al.
Year: 2008, Galén
specialist book

Alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, I. Macháček
Year: 2008
abstract in proceedings

Algoritmus diagnostických postupů v traumatologii skeletu při graviditě
Jana Chmelová, Tomáš Mrázek
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Ambulatory Blood Pressure in children with Diabetes 1
Terezie Šuláková
Year: 2008, PEDIATRIC NEPHROLOGY
journal article

Ambulatory Blood Pressure in children with Diabetes 1.
Terezie Šuláková, .. A Kol.
Year: 2008, Pediatric Nephrology
journal article

Aminoglycosides and colistin inhibit biofilm formation in Klebsiella pneumoniae
A. Hostacká, Ivan Čižnár
Year: 2008, Epidemiol Mikrobiol Imunol
journal article

Amplifikace genů pro cyklin D1 a ZNF217 v nádorech prsu u nosiček mutací v genech BRCA1/BRCA2 a nádorech sporadických
Dominika Černá, Alfons Balcar, Pavlína Plevová, Eva Šilhánová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

An overview of the quality of life of clients with chronic pain.
Bohdana Dušová, Monika Cseszárová
Year: 2008, Primary health care
journal article

An unusual variant of nodular form of Kaposi sarcoma
Jana Dvořáčková, M. Čegan, L. Čeganová, Magdalena Uvírová, M. Tichý, V. Tichá, P. Čejka, A. Macháčková, J. Štěrba, Dušan Žiak
Year: 2008
abstract in proceedings

Analysis of the upper urinary tract function in multiple sclerosis patients
Jan Krhut, P. Hradílek, Olga Zapletalová
Year: 2008, ACTA NEUROL SCAND
journal article

Antibiotika v léčbě vrozené neprůchodnosti slzných cest
P. Komínek, A Kol.
Year: 2008, Folia strabologica et neuroopththalmologica
journal article

Anticipované truchlení.
Naděžda Špatenková, Jana Kutnohorská
Year: 2008, Univerzita Palackého Olomouc
specialist book chapter

Antiepileptika a kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Neurol. pro praxi
journal article

Antiepileptika a těhotenství
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Neurol. pro praxi
journal article

Antropologická charakteristika sester a charakteristika jejich pracovního zatížení
Darja Jarošová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Aplikace preventivních opatření výskytu nozokomiálních nákaz na pracovištích intenzivní péče do praxe.
Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Petra Lapčíková, I. Satinský
Year: 2008
abstract in proceedings

Artefakty při celotělové scintigrafii po podání
A. Kohutová, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, V. Dedek
Year: 2008
abstract in proceedings

Assessment of the cardiac fuction by perfusion scintigraphy
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Asymmetric dimethylarginine and adiponectin after renal transplantation: role obesity.
Vladimír Teplan
Year: 2008, Journal of renal nutrition
journal article

Asymmetric dimethylarginine and adiponectin after renal transplantation: role of obesity.
Vladimír Teplan, O. Schuck, A Kol.
Year: 2008, Journal of renal nutrition
journal article

Atlas scintografie mozku /Atlas of Brain Scintigraphy/
Otakar Kraft
Year: 2008,
specialist book

Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová, Olga Lukešová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová, Olga Lukešová
Year: 2008
abstract in proceedings

Botulism in horses: a case report.
P. Jahn, Dittmar Chmelař, E. Ludvíková, L. Kalová
Year: 2008, VET MED-CZECH
journal article

Brain death and organ donor
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Brain single photon emission tomography and hypecapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity, in Moya disease
P. Širůček, P. Václav, T. Hrbáč, Jana Dvořáčková
Year: 2008, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

Carcinogenic Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2008, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
journal article

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Year: 2008, JNeurol Neurochir Psychiatr
journal article


