Publications
Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu
J. Kubačáková, S. Mareda, B. Pitrik, R. Fridrich, Ivana Fialová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu
J. Kubačáková, S. Mareda, B. Pitrik, R. Fridrich, Ivana Fialová
Year: 2009
abstract in proceedings

Súčasné možnosti lavínovej záchrany
Karol Korhelík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom vyhoření - realita dneška
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom vyhoření u zaměstananců domovů pro seniory v moravskoslezském kraji (2. část)
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2009, Geriatria
journal article

Škola a školní zátěž
H. Provazníková, Kamil Provazník
Year: 2009,
specialist book chapter

Školní úspěšnost
Karol Korhelík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terapie onemocnění štítné žlázy radiojodem
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terapie 131 I pacienta s karcinomem štítné žlázy v hemodialyzačním programu
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, M. Havel, G. Havlová, Otakar Kraft, R. Olšanská
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teratogenný vplyv kyseliny retinolovej na vývoj potkanov
František Dorko
Year: 2009
abstract in proceedings

The assessement of limits of stability in transtibial amputees in relation to the prosthesis and prosthetic foot alignment
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Concept of Caring in Nursing: Results from an International Pilot Research Study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, C. Torrance, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese, Darja Jarošová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Concept of Caring in Nursing: Results from an International Pilot Research Study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, M. Tomietto, Z. Balogh, A. Palese, Darja Jarošová
Year: 2009
abstract in proceedings

The education of Romany health and social assistants in the Czech Republic
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2009, International Nursing Review
journal article

The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Year: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

Therapeutic drug monitoring of metoprolol before and during pregnancy - A case report
Ivana Kacířová, J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Milan Grundmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Thrombotic thrombocytopenic purpura: Incidence of congenital form of disease in North Moravia (Region Moravia-Silesia)
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková
Year: 2009, Prague Medical Report
journal article

Thyroid cancer management in the Clinic of Nuclear Medicine Faculty Hospital in Ostrava, Czech Republic.
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM): A Novel Technique for the Repair of Benign Rectovaginal Fistula
Petr Vávra, Jan Dostalík
Year: 2009, SURG-J R COLL SURG E
journal article

Transcranial sonography in Parkinson's disease.
David Školoudík
Year: 2009, Aging Health
journal article

Trendy vzdělávání zdravotníků v interakci s handicapovaným pacientem
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trosečníci
Petr Urbánek, Nikola Adamczyková, Tomáš Wolek, Michal Ďurkovič, Roman Boleslavský, Broňa Křížková, Pavla Galdiová, Renáta Waisrová
Year: 2009
abstract in proceedings

Trosečníci
Petr Urbánek, Nikola Adamczyková, Tomáš Wolek, Michal Ďurkovič, Roman Boleslavský, Broňa Křížková, Pavla Galdiová, Renáta Waisrová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Tumor Diagnosis with SestaMIBI and Ga67
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Two different results of two pregnancies in a young woman with chronic hypertension-a case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Úloha sestry v péči o klienty - Navaho indiány s diabetes mellitus
Lucie Sikorová, Soňa Bocková
Year: 2009
abstract in proceedings

University Bielsko-Biala, Faculty of Health Science
Darja Jarošová
Year: 2009
work experience abroad

Univerzita má novou laboratoř
Dittmar Chmelař, D. Telaříková, E. Kijonková
Year: 2009, Mladá fronta
journal article

Úroveň informovanosti pacientov s glaukomovým ochorebím - prieskum
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod k péči porodní asistentky o těhotnou ženu při nepravidelném porodu
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Jana Marečková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Úvod k péči porodní asistentky o těhotnou ženu při nepravidelném porodu
Bohdana Dušová, Jana Marečková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod k péči porodní asistentky o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Jana Marečková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Úvod k péči porodní asistentky o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím
Bohdana Dušová, Jana Marečková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vícenásobné vraždy s následnou sebevraždou pachatele
Luboš Valerián
Year: 2009
abstract in proceedings

Vliv výživy na vznik nádorových onemocnění
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, D. Horáková, D. Šubová, Vladimír Janout
Year: 2009
abstract in proceedings

Vplyv dávkovanej stravy na hmotnost´ týmusu u kurčiat
František Dorko, A. Boleková, D. Kluchová, Květuše Lovásová, Tatiana Špakovská
Year: 2009
abstract in proceedings

Vplyv životného štýlu na vznik ochorenia osteoporoza
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vplyv životosprávy na zdravý stav pacienta s ateroslerozou
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vplýva životospráva na zdravotý stav paienta s aterosklerózou?
Eva Zacharová
Year: 2009, Sestra a lekár v praxi
journal article

Všeobecná sestra v sociálních službách
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2009, Ošetrovateĺstvo a porodná asistencia
journal article

Všeobecná sestra v sociálních službách
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyhodnocení účinnosti programů sekundární prevence u osob s osteoporózou
Zdeňka Krhutová
Year: 2009, Česká kinantropologie
journal article

Výskyt CHOPN, chronické bronchitidy, alergie a atopie u horníků OKD
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková, Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Výsledky vyšetření zrakové ostrosti účastníků Moravskoslezského veletrhu zdraví
Lucie Suchánková, Jana Povová, Hana Tomášková, S. Brusová, V. Pavuková
Year: 2009
abstract in proceedings

Vyšetřování antraxových útoků ve Spojených státech
Mojmír Babáček, Dittmar Chmelař
Year: 2009, Vesmír
journal article

Využití Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová
Year: 2009
abstract in proceedings

Využití Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití biomechaniky při analýze pohybu osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


