Publications
Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
journal article

Simulace letové fáze skoku na lyžích a vliv vybraných parametrů na délku skoku
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2009, Studia Sportiva
journal article

SLND for the management of early stage vulvar cancer and cervical cancer.
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SLND in early stage malignant melanoma
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry
Eva Zacharová
Year: 2009, Zdravotnické noviny
journal article

Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v institucionální péči
Radka Bužgová
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Současné možnosti péče o kriticky nemocného podchlazeného pacienta. Naše zkušenosti s péčí o kriticky nemocného podchlazeného pacienta.
T. Daněk, Radim Brát, J. Gloger, Roman Gřegoř, Stanislav Jelen
Year: 2009
abstract in proceedings

Specializační vzdělávání v anesteziologii, intenzivní péči a resuscitaci
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková
Year: 2009
abstract in proceedings

Srovnání fenotypu a genotypu CYP2D6 pomocí metoprololu u hypertenzních pacientů
Milan Grundmann, J. Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová
Year: 2009
abstract in proceedings

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009
abstract in proceedings

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009
abstract in proceedings

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009
abstract in proceedings

Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami
Petra Halvová, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, Milan Grundmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Stanoveni lamotrigínu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2009, CHEM LISTY
journal article

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2009, CHEM LISTY
journal article

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2009, CHEM LISTY
journal article

Stanovení mozkové smrti
D. Nováková, A. Radomská, Pavel Širůček, Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Statistical Processing of Radon Volume Concentration in Dwellings
R. Dubčáková, P. Praks, Jiří Švec
Year: 2009
abstract in proceedings

Steroid resistance in the treatment of inflammatory bowel disease: Part I. Theoretical basis
V. Zbořil, L. Prokopová, R. Gailyová, B. Ravčuková, J. Řádková, L. Bartošová, M. Bartoš, Petr Dítě
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Stratégia publikovania odborných článkov v časopisoch
Karol Korhelík
Year: 2009, Praktická radiologie
journal article

Stres v práci sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studijní obor Ochrana veřejného zdraví-bakaláři
Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Studijní obor Ochrana veřejného zdraví-magistři
Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu
J. Kubačáková, S. Mareda, B. Pitrik, R. Fridrich, Ivana Fialová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu
J. Kubačáková, S. Mareda, B. Pitrik, R. Fridrich, Ivana Fialová
Year: 2009
abstract in proceedings

Súčasné možnosti lavínovej záchrany
Karol Korhelík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom vyhoření - realita dneška
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom vyhoření u zaměstananců domovů pro seniory v moravskoslezském kraji (2. část)
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2009, Geriatria
journal article

Škola a školní zátěž
H. Provazníková, Kamil Provazník
Year: 2009,
specialist book chapter

Školní úspěšnost
Karol Korhelík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terapie onemocnění štítné žlázy radiojodem
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terapie 131 I pacienta s karcinomem štítné žlázy v hemodialyzačním programu
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, M. Havel, G. Havlová, Otakar Kraft, R. Olšanská
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teratogenný vplyv kyseliny retinolovej na vývoj potkanov
František Dorko
Year: 2009
abstract in proceedings

The assessement of limits of stability in transtibial amputees in relation to the prosthesis and prosthetic foot alignment
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Concept of Caring in Nursing: Results from an International Pilot Research Study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, C. Torrance, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese, Darja Jarošová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Concept of Caring in Nursing: Results from an International Pilot Research Study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, M. Tomietto, Z. Balogh, A. Palese, Darja Jarošová
Year: 2009
abstract in proceedings

The education of Romany health and social assistants in the Czech Republic
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2009, International Nursing Review
journal article

The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Year: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

Therapeutic drug monitoring of metoprolol before and during pregnancy - A case report
Ivana Kacířová, J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Milan Grundmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Therapeutic Monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period, and During Lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Thrombotic thrombocytopenic purpura: Incidence of congenital form of disease in North Moravia (Region Moravia-Silesia)
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková
Year: 2009, Prague Medical Report
journal article

Thyroid cancer management in the Clinic of Nuclear Medicine Faculty Hospital in Ostrava, Czech Republic.
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM): A Novel Technique for the Repair of Benign Rectovaginal Fistula
Petr Vávra, Jan Dostalík
Year: 2009, SURG-J R COLL SURG E
journal article

Transcranial sonography in Parkinson's disease.
David Školoudík
Year: 2009, Aging Health
journal article

Trendy vzdělávání zdravotníků v interakci s handicapovaným pacientem
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trosečníci
Petr Urbánek, Nikola Adamczyková, Tomáš Wolek, Michal Ďurkovič, Roman Boleslavský, Broňa Křížková, Pavla Galdiová, Renáta Waisrová
Year: 2009
abstract in proceedings

Trosečníci
Petr Urbánek, Nikola Adamczyková, Tomáš Wolek, Michal Ďurkovič, Roman Boleslavský, Broňa Křížková, Pavla Galdiová, Renáta Waisrová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Tumor Diagnosis with SestaMIBI and Ga67
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


