Publications
Olovo a pitná voda:situace v České republice
F. Kožíšek, L. Nešpůrková, D.W. Gardi, I. Pomykačová, Hana Tomášková, Vladimíra Němcová
Year: 2008, Vodní hospodářství
journal article

Omezovat konzumaci zeleniny při léčbě warfarinem a ethylbiskumacetátem?
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Interní medicína pro praxi
journal article

Optimalizace protokolů IGRT u nádorů hlavy a krku
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings

Optimalizace řešení zálohování dat v podmínkách intervenční neuroradiologie a angiologie
J. Migulsky, Karol Korhelík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimální využití radioterapie řízené obrazem aneb od IGRT k DGRT
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings

Ostrava v urgentní péči 2008
Sabina Psennerová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Ošetření hromadného vlakového neštěstí na TC FN Ostrava
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Jiří Demel, Vladimír Ječmínek
Year: 2008
abstract in proceedings

Ošetření nestabilních zlomenin dolní čelisti
Oldřich Res, Jiří Stránský
Year: 2008, Úrazová chirurgie
journal article

Ošetření pacientů s nasazenou antiagregační nebo antikoagulační léčbou
Michaela Hrubá, A Kol.
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and Evidence Based Practice II
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Lucie Sikorová
Year: 2008
editorial work

Ošetřovatelský proces v pracovním lékařství
V. Hrubá, I. Brlková, M. Nakládalová, Jana Marečková
Year: 2008, Pracovní lékařství
journal article

Ošetřovatelství založené na důkazech jako součást výuky
Darja Jarošová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků.
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pemphigus vulgaris
P. Komínek, A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Pemphigus vulgaris
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Perikardiocentéza po srdeční operaci - naše zkušenosti.
Martin Kolek, Radim Brát
Year: 2008, Vnitřní lékařství
journal article

Peroperative Intracameral Cefluroxime for Cataract Surgery
D. Cholevík, Petr Mašek
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pictorial cognitive task solving and dynamics of event-related potentials.
Josef Petřek
Year: 2008, Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacký Olomouc
journal article

Pneumococcal meningitis-comparsion of therapy and vaccination costs
Rastislav Maďar, L. Malechová, Tibor Baška
Year: 2008, Bratisl Lek Listy
journal article

Počítačová navigace v traumatologii krok za krokem a názorně
Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Podíl médií na informovanosti veřejnosti v oblasti zdravotně sociální práce
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polymorfismus Val158Met genu pro katechol-O-methyltransferázu a psychotické příznaky u závislosti na metamfetaminu
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2008, Česká a Slovenská psychiatrie
journal article

Polytrauma ve Slovinsku a ČR
Renáta Zoubková, Sabina Psennerová
Year: 2008
abstract in proceedings

Polytraumatizovaný pacient - multidisciplinární spolupráce
Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, A Kol.
Year: 2008
abstract in proceedings

Poradenství pro pozůstalé
Naděžda Špatenková
Year: 2008, Grada Publishing
specialist book

Porovnanie genotypu a fenotypu za použitie metoprololu
Jana Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Poruchy příjmu potravy ve stáří
Hana Kubešová, P. Weber
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Porušování lidských práv v rezidenčních zařízeních pro seniory
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2008, Kontakt
journal article

Posilování na míči
Petra Dobešová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posilování na míči - DVD
Petra Dobešová
Year: 2008
editorial and language revision

Posouzení efektu kryoablace levé síně (maze procedury) u nemocných s fibrilací síní na dosažení a udržení sinusového rytmu a transportní funkci síní.
Martin Kolek
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Possibilities of ozone treatment of food in O3 FRESH instrument
Jaroslav Šimek
Year: 2008
abstract in proceedings

Posthemorhagický hydrocephalus nezralých novorozenců
Ludmila Nováčková, Radim Lipina, H. Podešvová, Tomáš Karlík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek na dizertační práci: Antropologická charakteristika sester a charakteristika jejich pracovního zatížení
Darja Jarošová, Lenka Machálková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Rizika kognitivní manipulace se seniory
Darja Jarošová, Andrea Pokorná
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Studie stavu výživy u seniorů v institucionálních zařízeních
Darja Jarošová, Jitka Tomanová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Úloha sestry na klinických pracovištích v prevenci nozokomiálních nákaz
Darja Jarošová, Petra Juřeníková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Povědomí a dodržování úrovně hygieny rukou - výsledky průzkumu na pracovištích ARK
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2008
abstract in proceedings

Pracovní polohy-naše zkušenosti z šetření
V. Straková, Hana Lehocká
Year: 2008, Pracovní lékařství
journal article

Praktické aspekty 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku
Terezie Šuláková
Year: 2008, Česko - slovenská Pediatrie
journal article

Praktické aspekty 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku
Terezie Šuláková, .. A Kol.
Year: 2008, Česko-slovenská Pediatrie
journal article

Praktický přístup k ukrytí ve světě
Marek Smetana
Year: 2008
abstract in proceedings

Práva pacientů a současná společnost
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pre-medication practices and incidence of infusion-related reactions in patients receiving AMPHOTEC
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Prenatal and postnatal hematopoiesis in mouse
P. Lužná, D Kylarová, E Kašpárková, Filip Wagner, B Erdösová, V. Lichnovsky
Year: 2008
abstract in proceedings

Prenatálna aplikácia vysokých dávok vitamínu A - teratogénny vplyv na morfogenézu vyvíjajúceho sa plodu
K. Lovásová, D. Kluchová, František Dorko, A. Boleková, František Ništiar, Tatiana Špakovská, Peter Patlevič, Zuzana Daxnerová
Year: 2008
abstract in proceedings

Preoperative and intraoperative detection of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer undergoing radical surgery
Libor Ševčík, P. Gráf, Jaroslav Klát, Otakar Kraft, T. Waloschek
Year: 2008
abstract in proceedings

Prevalence atopické dermatitidy u dětí
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Čížek, L. Máchová, D. Horáková, Vladimír Janout
Year: 2008
abstract in proceedings


