Publications
Príručka pre štúdium anatómie ludského tela
D. Kluchová, Květuše Lovásová, František Dorko, A. Boleková
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika karcinomu plic u osob profesionálně exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v epidemiologických studiích.
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilova
Year: 2008
stať ve sborníku

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika porodu v terénu. Ostrava v urgentní péči 2008.
Bohdana Dušová
Year: 2008
stať ve sborníku

Problémy pacientů s osteoporózou z pohledu fyzioterapie
Zdeňka Krhutová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesionální onemocnění způsobená prachem azbestu-myslíme na ně?
M. Nakládalová, I. Matoušková, Vladimír Janout
Year: 2008, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Jaromíra Kůsová, Tomáš Pek
Year: 2008
stať ve sborníku

Prognostic impact of bone involvement in Hodgkin lymphoma
David Feltl, J. Marková, H. Mociková, K. Dědečková, L. Kozák
Year: 2008, Leukemia and Lymphoma
článek v odborném periodiku

Proxyl-hydroxyproline dipeptide in non-hydrolyzed morning urine and its value in postmenopausal osteoporosis
P. Hušek, Zdeněk Švagera, František Všianský, Janka Franeková, P. Šimek
Year: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

První pomoc I.
Jitka Dostálová, Jitka Zemanová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přednáška Teda Schettlera M.D., M.P.H., o knize Generations at risk
Vladimír Janout
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

Přehled analytických metod pro terapeutické monitorování
Hana Brozmanová
Year: 2008
stať ve sborníku

Přepečlivý tatínek
Igor Dvořáček, Luboš Valerián
Year: 2008, Kriminalistický sborník 2
článek v odborném periodiku

Přínos postprocesingových metod vycházejících ze spirálních CT k diagnostice a léčbě cévního systému
J. Novotný
Year: 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc 77147
odborná kniha

Psychologie a nehody
Jiří Popelka
Year: 2008, Železničář
článek v odborném periodiku

Radiační navigovaná chirurgie - radiční zátěž a ochrana před ionizujícím zářením
Jana Golisová
Year: 2008
stať ve sborníku

Radiační nehody a mimořádné události v praxi
Jana Golisová, M. Nakládalová
Year: 2008
stať ve sborníku

Radioecological Assessments in Iodine Working Group of the Program ?IAEA EMRAS?: Analysis of the Input Data and Results in Scenario Prague
Miluše Bartusková, I. Malátová, V. Berkovskyy, P. Krajewski, P. Ammann, V. Filistovic, T. Homma
Year: 2008
stať ve sborníku

Radiofrequency - assisted liver resection - our experience
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Eur. Surg.
článek v odborném periodiku

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Radiologie traumatických změn skeletu v dětském věku
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2008, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Radionuklidová diagnostika v hematologii
O. Kraft, Hana Materová
Year: 2008
stať ve sborníku

Radiosynoviorthesis of small and medium joints with Rhenium-186 sulfide and Erbium-169 citrate
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2008, World Journal of Nuclear Medicine
článek v odborném periodiku

Radotherapy induced glioblastoma in a child previously treated to cerebellar medulloblastoma
J. Štěrba
Year: 2008, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií
Astrid Šuláková, Olga Škopková, V. Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
stať ve sborníku

Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií
Astrid Šuláková, Olga Škopková, V. Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regrese endokrinní dysfunkcetukové tkáně s normalizací sekrece adiponektinu, leptinu a fatty acid binding proteinů u osob s metabolickým syndromem vystavených celotělové kryoterapii
Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Remote kontrol a jeho využití v telekonzultaci
L. Tichý, Karol Korhelík
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Renal cell carcinoma, occupational pesticide exposure and modification by glutathione S-transferase polymorphisms
S. Karami, P. Boffetta, N. Rothman, R.J. Hung, T. Stewart, D. Zaridze, M. Navrátilová, D. Mates, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, A. Mukeria, J. Gromiec, S. Chanock, P. Brennan, Wh. Chow, Le Moore
Year: 2008, CARCINOGENESIS
článek v odborném periodiku

Restrukturalizace zdravotních ústavů - vzestup či pád genetické toxikologie?
Hana Lehocká
Year: 2008
stať ve sborníku

Risk assessment of profesional exposure to carcinogenic of the environment at workpalces Moravian-Silesian region
Hana Lehocká, J. Kubina, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Year: 2008
stať ve sborníku

Riziko HPV (Human Papilloma Virus) infekce
Jaroslav Horáček
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Riziko karcinomu plic u horníků uhelných dolů s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2008
stať ve sborníku

Riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová
Year: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Riziko karcinomu plic u pracovníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy a silikózy v České republice
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub
Year: 2008
stať ve sborníku

Riziko karcinomu plic u pracovníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy a silikózy v České republice
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub
Year: 2008
stať ve sborníku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2008
stať ve sborníku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2008
stať ve sborníku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2008
stať ve sborníku

Riziko rakoviny plic u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilova
Year: 2008
stať ve sborníku

Rizikové faktory u karcinomu jícnu
H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2008
stať ve sborníku

Romany Health Assistant - ESF Project
Darja Jarošová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řešení poúrazových komplikací oblasti ramenního kloubu reversní TEP
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva
Year: 2008
stať ve sborníku

Selection of two identical pictures from a group of similar ones: II: Changes in ongoing EEG activity
Josef Petřek
Year: 2008, Activ Nerv Super
článek v odborném periodiku

Selective depletion of alloreactive T cells and study of anti-tumor activity of specific T cell clones in patients with leukemia
J. Štěrba
Year: 2008, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Sentinel lymph node detection in patients with early-stage vulvar cancer
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Otakar Kraft
Year: 2008
stať ve sborníku


