Publications
Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně
Eva Zacharová
Year: 2009, Diagnóza
journal article

Psychosociální zátěž v sesterském povolání
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pulmonary Embolism: still a role for lung ventilation/perfusion imaging?
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quality and safety aspects of blood components related to the European blood directives and the public health programme of the European commision
Zuzana Čermáková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quantitative parameters of dynamic scintigraphy of renal transplants
Pavel Širůček, Otakar Kraft, D. Nováková, Radoslava Drozdková, L. Uhlářová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiační zátěž zdravotníků při vyšetřování sentinelové uzliny
Jana Golisová, M. Nakládalová
Year: 2009, Pracovní lékařství
journal article

Radiologie v rehabilitaci
Josef Nekula
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynovectomy
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Realizace standardů služeb při jednání se zájemci o službu
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

recenze k: Ošetrovateľský slovník
Darja Jarošová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Recommendations on Implemetation of ABPM in Practice and Interpretation of Results in Children
Terezie Šuláková, Jan Janda, Et Al.
Year: 2009
abstract in proceedings

Rehabilitace - důležitá součást léčby osteoporózy
Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad
Year: 2009, Medicína po promoci
journal article

Rehabilitace v geriatrii (E-learningový text)
Jarmila Kristiníková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Riga Medical College
Darja Jarošová
Year: 2009
work experience abroad

Roztroušená skleróza u žen a menopauza
P. Koliba, Olga Zapletalová, P. Hradílek
Year: 2009, Klimakterická medicína
journal article

Sarkomatoidní karcinom paranazálních dutin s propagací do očnice a intrakrania
Pavel Štrympl, P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2009, Nucleus Hradec Králové
journal article

Savonia University of Applied Sciences
Hana Sochorová
Year: 2009
work experience abroad

Screeningové vyšetření zrakové ostrosti obecné smíšené populace
Lucie Suchánková, Jana Povová, Hana Tomášková, S. Brusová, V. Pavuková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Sebevraždy v Ostravě a jejich vybrané epidemiologické charakteristiky
Milena Menzlová, Kateřina Cimová, Martin Hrinko
Year: 2009
abstract in proceedings

Sekundární prevence ischemické cévní mozkové příhody
David Školoudík
Year: 2009, Medicína po promoci
journal article

Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2009, -Zdravotnické noviny
journal article

Sestra v moderní společnosti
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sexuální výchova v ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2009
abstract in proceedings

Significance of radiosynoviorthesis of medium and small joints in patients with rheumatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek, F. Melichar
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009, Central European J.of Occup. and Environm..medicine
journal article

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
journal article

Simulace letové fáze skoku na lyžích a vliv vybraných parametrů na délku skoku
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2009, Studia Sportiva
journal article

SLND for the management of early stage vulvar cancer and cervical cancer.
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SLND in early stage malignant melanoma
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry
Eva Zacharová
Year: 2009, Zdravotnické noviny
journal article

Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v institucionální péči
Radka Bužgová
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Současné možnosti péče o kriticky nemocného podchlazeného pacienta. Naše zkušenosti s péčí o kriticky nemocného podchlazeného pacienta.
T. Daněk, Radim Brát, J. Gloger, Roman Gřegoř, Stanislav Jelen
Year: 2009
abstract in proceedings

Specializační vzdělávání v anesteziologii, intenzivní péči a resuscitaci
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková
Year: 2009
abstract in proceedings

Srovnání fenotypu a genotypu CYP2D6 pomocí metoprololu u hypertenzních pacientů
Milan Grundmann, J. Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová
Year: 2009
abstract in proceedings

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009
abstract in proceedings

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009
abstract in proceedings

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009
abstract in proceedings

Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami
Petra Halvová, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, Milan Grundmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Stanoveni lamotrigínu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2009, CHEM LISTY
journal article

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2009, CHEM LISTY
journal article

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2009, CHEM LISTY
journal article

Stanovení mozkové smrti
D. Nováková, A. Radomská, Pavel Širůček, Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Statistical Processing of Radon Volume Concentration in Dwellings
R. Dubčáková, P. Praks, Jiří Švec
Year: 2009
abstract in proceedings

Steroid resistance in the treatment of inflammatory bowel disease: Part I. Theoretical basis
V. Zbořil, L. Prokopová, R. Gailyová, B. Ravčuková, J. Řádková, L. Bartošová, M. Bartoš, Petr Dítě
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Stratégia publikovania odborných článkov v časopisoch
Karol Korhelík
Year: 2009, Praktická radiologie
journal article

Stres v práci sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studijní obor Ochrana veřejného zdraví-bakaláři
Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Studijní obor Ochrana veřejného zdraví-magistři
Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings


