Publications
Klinický význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonálních gamapatií
V. Ščudla, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Koincidence celiakální sprue s hereditární hemochromatózou a její klinické dopady - popis případu
Vladimír Hořava, Ml., A Kol.
Year: 2008, Neuveden
specialist book

Koincidence celiakální sprue s jereditární hemochromatózou a její klinické dopady - popis případu
J. Chalupa, Jan Pták, Petr Vítek, I. Kajzrlíková, Vladimír Hořava,ml.
Year: 2008, Folia gastroenterologica et hepatologica
journal article

Kolonizácia MRSA u rezidentov v domovoch dochodcov a informovanosť personálu
Rastislav Maďar, M. Szárazová, Tibor Baška, Elena Kavcová, Elena Nováková
Year: 2008, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
specialist book chapter

Kolonizácia MRSA v domovech důchodců
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková, Věra Toršová
Year: 2008
abstract in proceedings

Kompetence k práci s informacemi - manuál pro učitele středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence k práci s informacemi - manuál pro učitele základních škol
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence k práci s informacemi - průvodce pro učitele základních a středních
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence k řešení problému - manuál pro učitele středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence k řešení problému - manuál pro učitele základních škol
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kompetence k řešení problému - průvodce pro učitele základních a středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace v diagnosticko-terapeutické činnosti zdravotníků
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační dovednosti jako součást profesního přístupu zdravotníka k dětskému pacientovi
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konference gynekologické cytologie
Jaroslav Horáček
Year: 2008
organizing conference, workshop

Kontrolní cykly málofrekventních nádorových markerů
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontrolovaná léčba závažných stavů-spolupráce klinik mikrobiolog.
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2008
abstract in proceedings

KPR ve FN Ostrava 2000 - 2008
Jiří Bílek, R Ječmínková, Stanislav Jelen
Year: 2008
abstract in proceedings

Krevní tlak a diabetes mellitus 1. typu v dětském věku
Terezie Šuláková
Year: 2008, Příloha zdravotnických novin
journal article

Krevní tlak a diabetes mellitus 1. typu v dětském věku
Terezie Šuláková
Year: 2008, Příloha zdravotnických novin
journal article

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián
Year: 2008
abstract in proceedings

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián
Year: 2008
abstract in proceedings

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
Zdeněk Jirák, M. Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, L. Kilián
Year: 2008, České pracovní lékařství
journal article

Kvalita života pohledem lékaře - preventivní modul pro studenty medicíny
Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová, V. Kajaba, Jaroslava Králová
Year: 2008
abstract in proceedings

Laboratorní informační systémy
Hana Materová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Laboratorní manuál pro uživatele služeb OKB FN Olomouc
Petr Schneiderka
Year: 2008, Solen Print, s.r.o.
specialist book

Laparoscopic approach to retrorectal cyst
Petra Guňková, Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petr Vávra, Miloslav Mazur
Year: 2008, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Laparoscopis approach to retrorectal cyst
P. Guňková, A Kol.
Year: 2008, -
journal article

Laparoskopická implantace peritoneálního katetru u dětí.
Lubomír Martínek, Vladimír Richter, I. Guňka
Year: 2008, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - současný stav.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2008, Praktický lékař
journal article

Léky a kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Klin Farmakol Farm
journal article

Levels of quality management of blood transfusion services in Europe
Zuzana Čermáková
Year: 2008, VOX SANG
journal article

Lokalizácia AChE a BuChE - pozitívnych nervových štruktúr v týmuse po ovplyvnení bendiokarbamátom
František Dorko
Year: 2008
abstract in proceedings

Lokalizácia NADPH-d pozitívnych štruktúr v týmuse potkana po aplikácii vitamínu
František Dorko, D. Kluchová, A. Boleková, Květuše Lovásová, Tatiana Špakovská
Year: 2008
abstract in proceedings

Lung cancer attributable to occupational exposures in a multi-center case-control study in Central & Eastern Europe
A.C. Olsson, P. Gustavsson, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Fevotte, A. 't Mannetje, T. Fletcher, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2008, EJC SUPPL
journal article

Lung cancer attributable to occupational exposures in a multi-center case-control study in Central & Eastern Europe
D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Fevotte, P. Brennan
Year: 2008, EJC SUPPL
journal article

Lung Cancer Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2008, Epidemiology
journal article

Lung Cancer Risk in Worker with Silicosis in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008, Epidemiology
journal article

Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová
Year: 2008, Epidemiology
journal article

Lung cancer susceptibility locus at 5p15.33.
J. Mckay, R.J. Hung, Valerie Gaborieau, P. Boffetta, A. Chabrier, D. Zaridze, A. Mukeria, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout
Year: 2008, Nat Genet
journal article

Lymfatické mapování u karcinomu čípku děložního
Libor Ševčík
Year: 2008, Klinická onkologie
journal article

Maca (Lepidium meyenii) and yacon (Smallanthus sonchifolius) in combination with silymarin as food supplements: in vivo safety assessment
K. Valentová, D. Stejskal, J. Bartek, S. Dvořáčková, V. Křen, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2008, FOOD CHEM TOXICOL
journal article

Macleaya cordata extract and Sangrovit? genotoxicity. assessment in vivo
M. Stiborova, J. Vostalová, A. Zdarilova, J. Ulrichová, J. Hudecek, K. Tschirner, Vilím Šimánek
Year: 2008, Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc
journal article

Malignant intracranial germioma in Smith-Lemli-Opitz syndrome: cholesterol homeostasis possibly connecting morphogeneseis and cancer
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence
Ivana Fialová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence k práci s informacemi
Ivana Fialová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Markery jaterní fibrózy
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Maxilofaciální poranění ve FN Ostrava
Radomír Hodan, Oldřich Res, Jiří Stránský, Leopold Pleva
Year: 2008, Úrazová chirurgie
journal article

Measuring quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


