Publications
Macleaya cordata extract and Sangrovit? genotoxicity. assessment in vivo
M. Stiborova, J. Vostalová, A. Zdarilova, J. Ulrichová, J. Hudecek, K. Tschirner, Vilím Šimánek
Year: 2008, Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

Malignant intracranial germioma in Smith-Lemli-Opitz syndrome: cholesterol homeostasis possibly connecting morphogeneseis and cancer
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence
Ivana Fialová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence k práci s informacemi
Ivana Fialová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Markery jaterní fibrózy
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
článek v odborném periodiku

Maxilofaciální poranění ve FN Ostrava
Radomír Hodan, Oldřich Res, Jiří Stránský, Leopold Pleva
Year: 2008, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Measuring quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medical University Plovdiv, Medical College
Darja Jarošová
Year: 2008
působení v zahraničí

Méně obvyklé profesionální onemocnění plic mykotického původu
Jaroslav Horáček, P Buzrla
Year: 2008
stať ve sborníku

Méně obvyklé profesionální onemocnění plic mykotického původu
Jaroslav Horáček, P Buzrla
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Year: 2008, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Metody damage control v chirurgii
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, L Lukáč
Year: 2008
stať ve sborníku

Mikrobiologické monitorování při léčbě chronických ran
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Year: 2008
stať ve sborníku

Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem
Jan Dostalík, P. Guňková, Lubomír Martínek
Year: 2008, Bulletin hepato-pankreatu-billiární chirurgie
článek v odborném periodiku

Minimální požadavky pro absolvování předmětu Epidemiologie infekčních nemocí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Year: 2008
redakční a jazykové úpravy

Minimální požadavky pro absolvování předmětu EPIDEMIOLOGIE INFEKČNÍCH NEMOCÍ
Rastislav Maďar
Year: 2008, Nakladatelství Medistar s.r.o.
odborná kniha

Moderní ergometrie v diagnostice a prognostice kardiovaskulárních onemocnění
Jaroslav Šimíček, Vladislava Zavadilová
Year: 2008, Agel Academy
článek v odborném periodiku

Molekular and Clinical Charecterization of Two Patients With Prader - Willi Syndrome and Atypical Deletions of Proximalk Chromosome 15q
Gabriela Čalounová, Petra Hedvičáková, Eva Šilhánová, Gabriela Křečková, Zdeněk Sedláček
Year: 2008, American Journal of Medical Genetics, IF 3,5
článek v odborném periodiku

Molekulární nalýza vybraných chromozomálních přestaveb
Zdeněk Sedláček, Gabriela Čalounová, Petra Hedvičáková, Eva Šilhánová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monitorování gamapatií - problém protilátek
Olga Michnová, Ludmila Nováčková
Year: 2008, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Morfologické aspekty aplikácie syntetického vitamínu A
Květuše Lovásová, D. Kluchová, František Dorko, A. Boleková, Tatiana Špakovská
Year: 2008
stať ve sborníku

Možnosti konzervativní léčby chronické renální insuficience.
Vladimír Teplan
Year: 2008, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Možnosti využití cyklosporinu A pro fenotypizaci CYP 3A4
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Petra Maršálková, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová
Year: 2008
stať ve sborníku

MRSA v domovech pro seniory. Existuje důvod pro obavy?
Rastislav Maďar, Lenka Piegzová
Year: 2008,
článek v odborném periodiku

Mukoepidermoidní karcinom dolní čelisti, kazuistika
Michaela Hrubá, A Kol.
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multiple ADH genes are associated with upper aerodigestive cancers
M. Hashibe, J. Mckay, M.P. Curado, JC Oliviera, Sergio Koifman, Rosalina Koifman, D. Zaridze, O. Shangina, V. Wunsch, J. Eluf, JE Levi, E. Matos, P. Lagiou, A. Lagiou, S. Benhamou, C. Bouchardy, N. Szeszenia-Dabrowska, A. Menezes, MM Dall'Agnol, F. Merletti, L. Richiardi, L. Fernandez, J. Lence, R. Talamini, L Barzan, D. Mates, IN Mates, K Kjaerheim, TV Macfarlane, L Simonato, C Canova, I. Holcatova, A Agudo, X Castellsague, R Lowry, Vladimír Janout, H. Kollárová, DI Conway, PA McKinney, A Znaor, E. Fabianova, V. Bencko, J. Lissowska, A. Chabrier, R.J. Hung, V. Gaborieau, P. Boffetta, P. Brennan
Year: 2008, NAT GENET
článek v odborném periodiku

Multiple myeloma: predictive value of Tc-99m MIBI scintigraphy and MRI in its diagnosis and therapy
M. Mysliveček, Josef Nekula, J. Bačovský, V. Ščudla, P. Koranda, M. Kamínek
Year: 2008, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
článek v odborném periodiku

Na velikosti záleží
Dittmar Chmelař, John Tyler Bonner
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nadvláda obuvi
Lydie Ryšavá
Year: 2008,
článek v odborném periodiku

Narkolepsie u adolescentní pacientky
Vilém Novák
Year: 2008, -
článek v odborném periodiku

Nástražné výbušné systémy zneužitelné na letištích
R. Ščurek, Jiří Švec
Year: 2008
stať ve sborníku

Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Rozhl. chir.
článek v odborném periodiku

Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory
Petr Vávra, A Kol., Jaroslav Horáček
Year: 2008, Rozhl. chir.
článek v odborném periodiku

Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment.
A. Zdarilova, E. Vrublová, J. Vostalová, B. Klejdus, D. Stejskal, J. Proskova, P. Kosina, A. Svobodova, R. Vecera, J. Hrbac, D. Cernochova, J. Vicar, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2008, FOOD CHEM TOXICOL
článek v odborném periodiku

Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Tomášková
Year: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Daniel Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý
Year: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Negative fluid balance in patients with abdominal compartment syndrome - case reports
R. Kula, P. Szturz, R. Sklienka, Jan Neiser
Year: 2008, ACTA CHIR BELG
článek v odborném periodiku

Některé praktické aspekty posuzování vlivů na veřejné zdraví
Vítězslav Jiřík
Year: 2008, EIA-IPPC-SEA
článek v odborném periodiku

Nemocniční informační systémy
Hana Materová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení
Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý, Vladimír Kilián
Year: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Nestin expression in osteosarcomas and derivation o nestin/CD133 positive osteosarcoma cell lines
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

New biomarkers of metabolic syndrome in serum and subcutaneous adipose tissue - non diabetic person versus patients with diabetes type 2
R. Lichnovská, Světlana Brychtová, Rabha Ben Yahia
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New Biomarkers of Metabolic Syndrome in Serum and Subcutaneous Adipose Tissue in Diabetics and Non Diabetics
Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská, Světlana Brychtová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Non-REM parasomnie
Vilém Novák, .. A Kol.
Year: 2008, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Nosičstvo meningokokov
Rastislav Maďar, Pavol Bakoss, Štefan Straka
Year: 2008, Univerzita Komenského Bratislava
kapitola v odborné knize

Nosocomial rotaviral gastroenteritis in paediatric departments
Mária Štefkovičová, Pavol Šimurka, Lenka Juračková, Henrieta Hudečková, Rastislav Maďar
Year: 2008, Cent Eur J Public Health
článek v odborném periodiku

Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny
Ivo Lochman, Petra Maršálková, Alexandra Lochmanová, Jiří Mrázek, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2008
stať ve sborníku

Novel radiofrequency techniques in surgery: Laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Eur. Surg.
článek v odborném periodiku

Nový pohled na léčbu ran z mikrobiologického hlediska
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Year: 2008
stať ve sborníku

Nozokomiální nákazy
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2008, Sestra
článek v odborném periodiku


