Publications
Metastáza dobře diferencovaného karcinomu v krční lymfatické uzlině s výraznou myofibroblastickou proliferací a diskontinuální bazální membránou.
Jirka Mačák
Year: 2009, Československá patologie a soudní lékařství
journal article

Metodika zajištění rovných podmínek pro studium studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hana Sochorová, Zdeňka Telnarová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mezinárodní konference hospicové a paliativní péče
Radka Kozáková
Year: 2009
organizing conference, workshop

Mezinárodní spolupráce v případě zavražděné osoby
A. Berek, D. Hojsík, Luboš Valerián
Year: 2009
abstract in proceedings

Mezinárodní spolupráce v případě zavražděné osoby
A. Berek, D. Hojsík, Luboš Valerián
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu
Miroslav Janura
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molekulární epidemiologie nádorů
Kateřina Skřejpková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2009
abstract in proceedings

Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2009
abstract in proceedings

Možnosti léčby plazmou u pacientů s hereditární formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková, Blanka Kořístková
Year: 2009, Časopis lékařů českých
journal article

Možnosti MR v diferenciální diagnostice ischemických lézí mozku
Josef Nekula, Jana Chmelová, Miroslav Směšný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití videokonferenčních systémů pro výuku
Jitka Zemanová, P. Štourač
Year: 2009
abstract in proceedings

Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií, funkčních a dynamických znaků.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, V. Porada
Year: 2009, Soudní inženýrství
journal article

Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií funkčních a dynamických znaků.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
abstract in proceedings

Možnosti vzdělávání zdravotníků v práci s handicapovanými pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, R Vronský, Jiří Bílek, L Lukáč
Year: 2009
abstract in proceedings

Multiple organ involvement and sick-sinus syndrome in patient with autoimmune chronic pancreatitis
Petr Dítě, A. Fassmann, I. Novotný, M. Hermanová, B. Kianička, V. Vlčková
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců?
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nádory jako (ne)snesitelná lehkost bytí
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jakub Odehnal
Year: 2009, Zdravotnictví v České republice
journal article

NADPH-d pozitívne neuróny v hipokampe potkana počas postnatálného vývoja
Tatiana Špakovská, Květuše Lovásová, František Dorko, D. Kluchová
Year: 2009
abstract in proceedings

NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009
abstract in proceedings

NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nemoci zrakové ostrosti u vybraných profesí
Lucie Suchánková, Jana Povová, Milena Menzlová, S. Brusová, V. Pavuková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nemocničné nákazy
Rastislav Maďar
Year: 2009, Bedeker zdravia
journal article

Neobvyklá identifikace mrtvého
Bronislav Vřeský, Igor Dvořáček
Year: 2009
abstract in proceedings

Neobvyklá identifikace mrtvého
Bronislav Vřeský, Igor Dvořáček
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Neonatálna mortalita a malformácie u potkana po aplikácii vitamínu A
D. Kluchová, Květuše Lovásová, Tatiana Špakovská, František Dorko, A. Boleková
Year: 2009
abstract in proceedings

Netypické poranění ruky a karpu u dítěte
Rudolf Vronský, Leopold Pleva, Michal Kodaj
Year: 2009
others

Neurointenzivní péče u pacientů se SAK
Roman Gál, Jitka Zemanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Nitrergic structures of three weeks old rat spinal cord are identical to the adult ones
A. Boleková, Peter Patlevič, D. Kluchová
Year: 2009
abstract in proceedings

Nursing Mentorship in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2009
abstract in proceedings

Nursing Mentorship in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nutritional Consequences of Renal Transplantation
Vladimír Teplan, Ivo Valkovský, V. Teplan, Jr., M. Stollová, F. Vyhnánek, M. Anděl
Year: 2009, J RENAL NUTR
journal article

Obesity and cancer: Mendelian randomization approach utilizing the FTO genotype
Vladimír Janout
Year: 2009, INT J EPIDEMIOL
journal article

Objemové změny látek
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2009
abstract in proceedings

Objemové změny látek
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Year: 2009
abstract in proceedings

Oblast edukace u dětí a dospívajících v primární péči o zdraví
Yvetta Vrublová
Year: 2009, Kontakt
journal article

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost
Kamil Provazník, H. Provazníková
Year: 2009, Nadace CINDI
specialist book chapter

Occupation and renal cell cancer in Central and Eastern Europe
Vladimír Janout
Year: 2009, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Lung Cancer Risk: a Multicenter Study in Europe.
Vladimír Janout
Year: 2009, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Octreotide imaging in neuroendocrine tumors
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimální miniinvazivní prístup pri náhradě jícnu zaludkem
Jan Dostalík, P. Guňková, Lubomír Martínek, V. Richter, I. Guňka, Miloslav Mazur, M. Mitták
Year: 2009, Rozhledy v chirurgii
journal article

Optimální miniinvazivní přístup při náhradě jícnu žaludkem.
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, V. Richter, Miloslav Mazur
Year: 2009
abstract in proceedings

Organizace ošetřování hromadného úrazu
Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, Stanislav Jelen
Year: 2009
others

Organizace příjmu pacientů na vstupu nemocnice při mimořádných událostech
Pavel Urbánek, Stanislav Jelen, Petr Hubáček
Year: 2009
others

Ostrava v urgentní péči 2009
Sabina Psennerová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Ošetřovatelská péče v geriatrii
Radka Kozáková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinuálního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků
David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, Olga Zapletalová, O. Zapletal, J. Blatný, K. Langová, D. Šaňák, M. Král, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2009, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Pancreatic carcinoma during the course of chronic pancreatitis
Petr Dítě, I. Novotný, M. Přecechtělová, M. Růžička, A. Žáková, M. Hermanová, J. Trna, A. Ševčíková
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Patofyziológia
I Hulín, Jana Mačáková
Year: 2009, SAP
specialist book

Péče o inkontinentní seniory
Radka Kozáková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


