Publications
Komunitní ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunitní péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunitní péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2009
abstract in proceedings

Kouření, alkohol a BMI jako rizikové faktory vzniku karcinomu ledvin
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, D. Horáková, D. Šubová, Vladimír Janout
Year: 2009
abstract in proceedings

KPCR. Kde začít?
Sabina Psennerová, P. Matouch, R. Holek
Year: 2009
abstract in proceedings

Krvácivé komplikace a předávkování antikoagulační léčby
Jaromír Gumulec, Petr Kessler, Václav Procházka, Martin Brejcha, Milan Grundmann, M. Penka, Mathias Zanger, Evžen Machytka, Petr Klement
Year: 2009, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Kultivační média pro kultivaci anaerobních bakterií.
Dittmar Chmelař, E. Bazgerová
Year: 2009, -Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.
journal article

Kůže a alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková
Year: 2009
abstract in proceedings

Kvalita hlasu hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc., Milena Menzlová, Jiří Mrázek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita hlasu u hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Vladimír Janout
Year: 2009, Pracovní Lékařství
journal article

Kvalita poskytovanej ošetrovatelskej starostlivosti - prieskum
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvantitativní parametry při hodnocení transplantované ledviny
Pavel Širůček, L. Uhlářová, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, I. Guňka, P. Guňková, Petr Vávra, M. Bortlicek
Year: 2009
abstract in proceedings

Laparoskopická cholecystektomie metodou SILS, první zkušenosti.
Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, Jan Dostalík
Year: 2009, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Léčba časných stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní
Olga Zapletalová
Year: 2009, Remedia
journal article

Lékové interakce antiepileptik, antiparkinsonik, inhibitorů cholinesterázy, triptanů a derivátů ergotaminu na úrovni biotransformačních procesů
Miroslav Dostálek, Miroslav Turjap, Milan Grundmann
Year: 2009, Postgraduální medicína
journal article

Lékové interakce psychofarmak na úrovni biotransformačních procesů
Miroslav Dostálek, Miroslav Turjap, Milan Grundmann
Year: 2009, Postgraduální medicína
journal article

Léky v těhotenství a při kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Lokalizovaná tracheobronchiální amyloidóza typu AA a její odlišení od systémové amyloidózy v praxi.
M. Džingozovová, J. Skříčková, Jirka Mačák, K. Múčková, Z. Adam
Year: 2009, Vnitřní lékařství
journal article

Long-term results of laparoscopic surgery for rectal cancer.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, I. Guňka, P. Guňková, P. Ostruzka, Petr Vávra
Year: 2009, World Journal of Surgery
journal article

Lymfatické mapování a koncept sentinelové lymfatické uzliny
Libor Ševčík
Year: 2009, Grada Publishing
specialist book

Management of Unstable Pelvic Fracture in the Acute Phase (Pelvic Damage Control Surgery)
T. Pavelka, V. Kuntscher, R. Grill, Jana Chmelová, V. Džupa
Year: 2009, ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
journal article

Medicínsko-psychologické problémy nemocných s nádory hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2009, Česká stomatologie
journal article

Melatonin v léčbě komorbidních poruch spánku - první zkušenosti
Jitka Svobodová
Year: 2009, Psychiatrie
journal article

Metastáza dobře diferencovaného karcinomu v krční lymfatické uzlině s výraznou myofibroblastickou proliferací a diskontinuální bazální membránou.
Jirka Mačák
Year: 2009, Československá patologie a soudní lékařství
journal article

Metodika zajištění rovných podmínek pro studium studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hana Sochorová, Zdeňka Telnarová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mezinárodní konference hospicové a paliativní péče
Radka Kozáková
Year: 2009
organizing conference, workshop

Mezinárodní spolupráce v případě zavražděné osoby
A. Berek, D. Hojsík, Luboš Valerián
Year: 2009
abstract in proceedings

Mezinárodní spolupráce v případě zavražděné osoby
A. Berek, D. Hojsík, Luboš Valerián
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu
Miroslav Janura
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Molekulární epidemiologie nádorů
Kateřina Skřejpková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2009
abstract in proceedings

Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2009
abstract in proceedings

Možnosti léčby plazmou u pacientů s hereditární formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková, Blanka Kořístková
Year: 2009, Časopis lékařů českých
journal article

Možnosti MR v diferenciální diagnostice ischemických lézí mozku
Josef Nekula, Jana Chmelová, Miroslav Směšný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití videokonferenčních systémů pro výuku
Jitka Zemanová, P. Štourač
Year: 2009
abstract in proceedings

Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií, funkčních a dynamických znaků.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, V. Porada
Year: 2009, Soudní inženýrství
journal article

Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií funkčních a dynamických znaků.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
abstract in proceedings

Možnosti vzdělávání zdravotníků v práci s handicapovanými pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, R Vronský, Jiří Bílek, L Lukáč
Year: 2009
abstract in proceedings

Multiple organ involvement and sick-sinus syndrome in patient with autoimmune chronic pancreatitis
Petr Dítě, A. Fassmann, I. Novotný, M. Hermanová, B. Kianička, V. Vlčková
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců?
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nádory jako (ne)snesitelná lehkost bytí
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jakub Odehnal
Year: 2009, Zdravotnictví v České republice
journal article

NADPH-d pozitívne neuróny v hipokampe potkana počas postnatálného vývoja
Tatiana Špakovská, Květuše Lovásová, František Dorko, D. Kluchová
Year: 2009
abstract in proceedings

NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009
abstract in proceedings

NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nemoci zrakové ostrosti u vybraných profesí
Lucie Suchánková, Jana Povová, Milena Menzlová, S. Brusová, V. Pavuková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nemocničné nákazy
Rastislav Maďar
Year: 2009, Bedeker zdravia
journal article

Neobvyklá identifikace mrtvého
Bronislav Vřeský, Igor Dvořáček
Year: 2009
abstract in proceedings

Neobvyklá identifikace mrtvého
Bronislav Vřeský, Igor Dvořáček
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Neonatálna mortalita a malformácie u potkana po aplikácii vitamínu A
D. Kluchová, Květuše Lovásová, Tatiana Špakovská, František Dorko, A. Boleková
Year: 2009
abstract in proceedings


