Publications
Kompetence k řešení problému - manuál pro učitele středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompetence k řešení problému - manuál pro učitele základních škol
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompetence k řešení problému - průvodce pro učitele základních a středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace v diagnosticko-terapeutické činnosti zdravotníků
Eva Zacharová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační dovednosti jako součást profesního přístupu zdravotníka k dětskému pacientovi
Eva Zacharová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konference gynekologické cytologie
Jaroslav Horáček
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

Kontrolní cykly málofrekventních nádorových markerů
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontrolovaná léčba závažných stavů-spolupráce klinik mikrobiolog.
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2008
stať ve sborníku

KPR ve FN Ostrava 2000 - 2008
Jiří Bílek, R Ječmínková, Stanislav Jelen
Year: 2008
stať ve sborníku

Krevní tlak a diabetes mellitus 1. typu v dětském věku
Terezie Šuláková
Year: 2008, Příloha zdravotnických novin
článek v odborném periodiku

Krevní tlak a diabetes mellitus 1. typu v dětském věku
Terezie Šuláková
Year: 2008, Příloha zdravotnických novin
článek v odborném periodiku

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián
Year: 2008
stať ve sborníku

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián
Year: 2008
stať ve sborníku

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
Zdeněk Jirák, M. Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, L. Kilián
Year: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Kvalita života pohledem lékaře - preventivní modul pro studenty medicíny
Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová, V. Kajaba, Jaroslava Králová
Year: 2008
stať ve sborníku

Laboratorní informační systémy
Hana Materová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Laboratorní manuál pro uživatele služeb OKB FN Olomouc
Petr Schneiderka
Year: 2008, Solen Print, s.r.o.
odborná kniha

Laparoscopic approach to retrorectal cyst
Petra Guňková, Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petr Vávra, Miloslav Mazur
Year: 2008, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Laparoscopis approach to retrorectal cyst
P. Guňková, A Kol.
Year: 2008, -
článek v odborném periodiku

Laparoskopická implantace peritoneálního katetru u dětí.
Lubomír Martínek, Vladimír Richter, I. Guňka
Year: 2008, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - současný stav.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2008, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Léky a kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Klin Farmakol Farm
článek v odborném periodiku

Levels of quality management of blood transfusion services in Europe
Zuzana Čermáková
Year: 2008, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Lokalizácia AChE a BuChE - pozitívnych nervových štruktúr v týmuse po ovplyvnení bendiokarbamátom
František Dorko
Year: 2008
stať ve sborníku

Lokalizácia NADPH-d pozitívnych štruktúr v týmuse potkana po aplikácii vitamínu
František Dorko, D. Kluchová, A. Boleková, Květuše Lovásová, Tatiana Špakovská
Year: 2008
stať ve sborníku

Lung cancer attributable to occupational exposures in a multi-center case-control study in Central & Eastern Europe
A.C. Olsson, P. Gustavsson, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Fevotte, A. 't Mannetje, T. Fletcher, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2008, EJC SUPPL
článek v odborném periodiku

Lung cancer attributable to occupational exposures in a multi-center case-control study in Central & Eastern Europe
D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Fevotte, P. Brennan
Year: 2008, EJC SUPPL
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2008, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Risk in Worker with Silicosis in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová
Year: 2008, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Lung cancer susceptibility locus at 5p15.33.
J. Mckay, R.J. Hung, Valerie Gaborieau, P. Boffetta, A. Chabrier, D. Zaridze, A. Mukeria, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout
Year: 2008, Nat Genet
článek v odborném periodiku

Lymfatické mapování u karcinomu čípku děložního
Libor Ševčík
Year: 2008, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Maca (Lepidium meyenii) and yacon (Smallanthus sonchifolius) in combination with silymarin as food supplements: in vivo safety assessment
K. Valentová, D. Stejskal, J. Bartek, S. Dvořáčková, V. Křen, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2008, FOOD CHEM TOXICOL
článek v odborném periodiku

Macleaya cordata extract and Sangrovit? genotoxicity. assessment in vivo
M. Stiborova, J. Vostalová, A. Zdarilova, J. Ulrichová, J. Hudecek, K. Tschirner, Vilím Šimánek
Year: 2008, Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

Malignant intracranial germioma in Smith-Lemli-Opitz syndrome: cholesterol homeostasis possibly connecting morphogeneseis and cancer
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence
Ivana Fialová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence k práci s informacemi
Ivana Fialová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Markery jaterní fibrózy
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
článek v odborném periodiku

Maxilofaciální poranění ve FN Ostrava
Radomír Hodan, Oldřich Res, Jiří Stránský, Leopold Pleva
Year: 2008, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Measuring quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medical University Plovdiv, Medical College
Darja Jarošová
Year: 2008
působení v zahraničí

Méně obvyklé profesionální onemocnění plic mykotického původu
Jaroslav Horáček, P Buzrla
Year: 2008
stať ve sborníku

Méně obvyklé profesionální onemocnění plic mykotického původu
Jaroslav Horáček, P Buzrla
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Year: 2008, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Metody damage control v chirurgii
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, L Lukáč
Year: 2008
stať ve sborníku

Mikrobiologické monitorování při léčbě chronických ran
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Year: 2008
stať ve sborníku

Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem
Jan Dostalík, P. Guňková, Lubomír Martínek
Year: 2008, Bulletin hepato-pankreatu-billiární chirurgie
článek v odborném periodiku

Minimální požadavky pro absolvování předmětu Epidemiologie infekčních nemocí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Year: 2008
redakční a jazykové úpravy


