Publications
Historie chirurgie
Josef Kopecký, A Kol.
Year: 2008, Neuveden
specialist book

Historie, současnost a perspektivy nechirurgické léčby nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2008, Česká stomatologie
journal article

Hluk a zdraví
Milena Menzlová
Year: 2008, Novobělský zpravodaj
journal article

Hodnocení biologického rizika hluku v tiché a hlučné části města Ostravy
Lucie Suchánková, Mgr., Milena Menzlová, Eva Hufová, Bc., Lenka Machačová, Petr Ambroz
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení rizika profesionální expozice genotoxickým faktorům prostředí na pracovištích Moravskoslezského kraje
J. Kubina, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Year: 2008
abstract in proceedings

Hodnocení 1. světového dne mytí rukou ve FN Ostrava
Renata Podstatová, Lenka Piegzová
Year: 2008,
journal article

Homocysteinémie a folátémie v éře suplementace folátem
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

HPLC metoda stanovení metoprololu a jeho metabolitu
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Hromadná nehoda 080808 a traumatologický plan FN.Ostrava.
Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Leopold Pleva, R Vronský
Year: 2008
abstract in proceedings

Hygiena rúk-významný faktor prevencie exogénnych nozokomiálnych nákaz
Simona Kelčíková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2008, Nozokomiálne nákazy
journal article

Hypertenze pro praxi
Eliška Sovová, Y Hrčková, Jana Marečková, A. Kmoníčková
Year: 2008, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book

II. mezinárodní konference nelékařských profesí
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Impact of artificial nutrition on complications after major abdominal surgery
M. Mitták, A Kol.
Year: 2008, Journal of Chinese Clinical Medicine
journal article

Improved identification of von Hippel-Lindau gene alterations in clear cell renal tumors
Michael L Nickerson, Erich Jaeger, Yangu Shi, JA Durocher, S Mahurkar, D. Zaridze, V Matveev, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, A. Mukeria, I. Holcatova, LS Schmidt, J. Toro, S. Karami, R.J. Hung, GF Gerard, WM Linehan, M. Merino, B. Zbar, P. Boffetta, P. Brennan, N. Rothman, Wh. Chow, FM Waldman, Le Moore
Year: 2008, CLIN CANCER RES
journal article

Imunohematologie I.díl 2008
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Alena Malušková
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému
Petra Maršálková, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Incidence of nontuberculous mycobacteria in four hot water systems using various types of disinfection
Helena Šebáková, F. Kožíšek, R. Mudra, J. Kaustová, a kol.
Year: 2008, Canadian Journal of Microbiology
journal article

Infekce vyvolané Clostridum difficile ve zdravotnických zařízeních
Lenka Piegzová
Year: 2008,
journal article

Informovanost, percepce rizik a compliance pacientů užívajících Warfarin
K. Urbánek, I. Kohlová, J. Urge, Jana Marečková
Year: 2008, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Inherited ADAMTS13 deficiency - A long-term experience (25 years) with patient's care
Terezie Šuláková, Zuzana Čermáková, Tomáš Kuhn, I. Hrachovincová, Jan Pták, H. Ptoszková, Jaroslav Slaný
Year: 2008, PEDIATRIC NEPHROLOGY
journal article

Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a vetřejného zdravotnictví
H Zavázalová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Instabilní hrudník - operační léčba
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, .. A Kol.
Year: 2008
abstract in proceedings

International Lung Cancer Consortium:Pooled Analysis of Sequence Variants in DNA Repair and Cell Cycle Pathways
R.J. Hung, David C. Christiani, Angela Risch, Odilia Popanda, Aage Haugen, S. Benhamou, D. Zaridze, L. Foretová, P. Rudnai, V. Bencko, P. Brennan, E. Fabianova, C. Bouchardy, Vladimír Janout, D. Mates, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska
Year: 2008, CANCER EPIDEM BIOMAR
journal article

Interpersonální vztahy na pracovišti a ošetřovatelská péče
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2008, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
journal article

Investigation of the fine structure of European populations with applications to disease association studies.
P. Brennan, J. Mckay, V. Bencko, E. Fabianova, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Lissowska, D. Mates, P. Rudnai, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze
Year: 2008, EUR J HUM GENET
journal article

Inzilín detemir - lékový profil
M. Honka
Year: 2008, Remedia
journal article

Ionizující záření a radioaktivita
Jiří Švec
Year: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
specialist book chapter

Ionizující záření a radioaktvita
Jiří Švec
Year: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
specialist book chapter

Is obesity a preventive factor for lung cancer?
H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2008, NEOPLASMA
journal article

Jak publikovat epidemiologické observační studie
Vladimír Janout
Year: 2008, Hygiena
journal article

Jak zvládnout jarní únavu?
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Moje zdraví
journal article

Jak žijí posluchači Univerzity třetího věku
H Zavázalová, V Zaremba, K Zikmundová
Year: 2008, Geriatria
journal article

Jednonukleotidová substituce c.645+32C>T v genu APC je nepatogenním polymorfismem s výskytem přibližně u 16% české populace
P. Plevová, J. Štekrová, Eva Šilhánová, L. Drobčinská
Year: 2008, Časopis Lékařů českých
journal article

Ježíš v sukních, Honem, Bůh & modelky, Fronty, Lišky, Mrtev, Lekce, Proč jsme tady, Co nás kdy potkalo, Nemít strach, Hommage a Che Guevara, Plavecký sabat
Dittmar Chmelař
Year: 2008, BALT - EAST
specialist book chapter

Jód pro všechny-Kdy je ho málo a kdy příliš?
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Moje zdraví
journal article

Jod-und Selengehalte in der Milch aus neun europäischen Länden-contens of iodine and selenium in milk from nine European countries
Lydie Ryšavá, J. Kubáčková, M. Stransky
Year: 2008, Die ernährung österreichische zeitschrift für wissenschaft recht, technik und wirtschaft
journal article

Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnostika a ekonomika prevence
Kristian Šafarčík
Year: 2008, Klinická Biochemie a metabolismus
journal article

Kardiální selhání po porodu
Andrea Vilímková, T. Glac, Renáta Zoubková
Year: 2008
abstract in proceedings

Kawasakiho choroba a její oční příznaky
Tomáš Pískovský, A Kol.
Year: 2008, Lék. Čes.
journal article

Kazuistiky z oftalmologie II.
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2008, Nucleus HK
journal article

Kazuistiky z oftalmologie II.
P. Matoušek, A Kol.
Year: 2008, Nucleus HK
journal article

Kazuistiky z oftalmologie II.
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2008, Nucleus HK
journal article

Kazuistiky z oftalmologie II.
Tomáš Pniak, .. A Kol.
Year: 2008, Nucleus HK
journal article

Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucího trendu užívání drog?
Petr Šilhán, .. A Kol.
Year: 2008, Quo vadis psychiatria?
journal article

Klinická radiobiologie
David Feltl, J. Cvek
Year: 2008, Tobiáš
specialist book

Klinický význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonálních gamapatií
V. Ščudla, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Koincidence celiakální sprue s hereditární hemochromatózou a její klinické dopady - popis případu
Vladimír Hořava, Ml., A Kol.
Year: 2008, Neuveden
specialist book

Koincidence celiakální sprue s jereditární hemochromatózou a její klinické dopady - popis případu
J. Chalupa, Jan Pták, Petr Vítek, I. Kajzrlíková, Vladimír Hořava,ml.
Year: 2008, Folia gastroenterologica et hepatologica
journal article

Kolonizácia MRSA u rezidentov v domovoch dochodcov a informovanosť personálu
Rastislav Maďar, M. Szárazová, Tibor Baška, Elena Kavcová, Elena Nováková
Year: 2008, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
specialist book chapter

Kolonizácia MRSA v domovech důchodců
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková, Věra Toršová
Year: 2008
abstract in proceedings


