Publications
Development of Oxidative Stress by Cytochrome P450 Induction in Rodents is Selective for Barbiturates and Related to Loss of Pyridine Nucleotide Dependent Protective Systems
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2008, Journal of Biological Chemistry
journal article

Development of pan-European standards and criteria for the inspection of blood establishments (EU-blood-inspection) - EuBIS
Zuzana Čermáková
Year: 2008, VOX SANGUINIS
journal article

Developmental study of NADPH-diaphorase expression in the Meibomian glands of rat palpebra
D. Kluchová, Peter Patlevič, A. Boleková, Igor Kozák, Anthony J. Bron
Year: 2008,
journal article

Diagnostické možnosti prstové pletyzmografie
Milena Menzlová
Year: 2008, Dermatologie pro praxi
journal article

Diagnostika střevní ischemie. Vliv operačního výkonu na plazmatické hladiny I-FABP jako specifického ukazatele poškození enterocytů.
M. Mitták, Tomáš Karlík
Year: 2008, Rozhl Chir.
journal article

Dietary risk factors for squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract in central and eastern Europe
A. Sapkota, C. Hsu, D. Zaridze, O. Shangina, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, E. Fabianova, P. Rudnai, Vladimír Janout, I. Holcatova, P. Brennan, P. Boffetta, M. Hashibe
Year: 2008, CANCER CAUSE CONTROL
journal article

Dlouhodobé sledování ingesčních dávek u skupiny obyvatelstva se zvýšeným příjmem 137Cs
Miluše Bartusková, J. Lušňák, I. Malátová, V. Pfeiferová, H. Pospíšilová
Year: 2008, Bezpečnost jaderné energie
journal article

Do women plan a pregnancy at a later age?
Bohdana Dušová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doplňky stravy...ale jak, kdy a kde?
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Interní medicína pro praxi
journal article

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu
B. Friedecký, M. Engliš, J. Franeková, A. Jabor, J. Kratochvíla, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, reg. č. 0/037/011 ČLS JEP 2000, revize 2008
Zdeňka Hajduková
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Důkazy podporující nefarmakologické intervence pro prevenci toulání u pacientů s demencí
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Lucie Sikorová
Year: 2008, Ostavská univerzita
specialist book chapter

Eating disorders as a cause for discontinuation of antihypertensive therapy - A case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Eating disorders as a cause for discontinuation of antihypertensive therapy - A case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivita chirurgické ablace fibrilace síní: srdeční rytmus a transportní funkce levé síně.
Martin Kolek, Radim Brát
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivní komunikace - základ odborné vybavenosti sester
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of New Therapeutic Trends of Diabetes Mellitus Type 2. - Metformine Versus Metformine Plus Rosiglitazone - on Levels of Various Biomarkers of Metabolic Syndrome
Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská, Světlana Brychtová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efficacy of high-resolution komparative genomic hybridization (Hr-CGH) in detection of chromosomal abnormalities in children with acute leukemia
J. Štěrba
Year: 2008, Neoplasma
journal article

Efficacy of pregabalin in neuropathic pain in paediatric oncological patients
J. Štěrba
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Elejalde syndrome a case report & branchio-oculo-facial syndrome a case report
Eva Šilhánová, Simona Širůčková, R. Čuřík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Elektromigrační metody v terapeutickém monitorování léků
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Entwicklung der Jodversorgung bei der Bevölkerung in Tschechien 1996-2006
Lydie Ryšavá, M. Stransky
Year: 2008
abstract in proceedings

Epidemické charakteristiky diabetu v ČR
D. Horáková, L. Máchová, H. Kollárová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2008
abstract in proceedings

Epilepsie, konverzní porucha - diagnostická kontradikce nebo kontinuum stavů?
Vilém Novák, A Kol.
Year: 2008, Neurológia pre praxi
journal article

Etické aspekty výzkumu týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v institucionální péči
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2008, Zdravotníctvo a sociálna práca
journal article

Etika ve zdravotnictví
Radka Bužgová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

European surveillance study on antimicrobial susceptibility of Gram-positive anaerobic cocci.
J. Brazier, Dittmar Chmelař, L. Dubreuil, G. Feierl, M. Hedberg, S. Kalenic, E. Könönen, B. Lundgren, H. Malamou-Ladas, E. Nagy, A. Sullivan, C. E. Nord
Year: 2008, INT J ANTIMICROB AG
journal article

Expression and purification of orphan cytochrome P450 4X1 and oxidation of anandamide
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2008, FEBS Journal
journal article

Extraezofageální reflux (1. část)
P. Komínek, A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Extraezofageální reflux (1. část)
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Extraezofageální reflux (2. část)
P. Komínek, A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Extraezofageální reflux (2. část)
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Faktory ovlivňující kvalitu hlasu u hlasových profesionálů
Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakorezistentní hypertenze - chyby a omyly v terapii I. (interaktivní kazuistiky)
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2008
abstract in proceedings

Farmakorezistentní hypetenze - chyby a omyly v terapii II. (interaktivní kazuistiky)
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Febrilní neutropenie - informace pro pacienty (FN Ostrava)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2008,
journal article

Fibrozní dyspalzie u dětského pacienta léčená bisfosfonáty (Kazuistika)
Radomír Hodan, R. Čermáková, J. Syrovátka, P. Širůček
Year: 2008, Praktický zubní lékař
journal article

Folate metabolism genes, vegetable intake and renal cancer risk in central Europe
Le Moore, R.J. Hung, S. Karami, P. Boffetta, Sonya Brendt, Ch. Hsu, D. Zaridze, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, A. Mukeria, I. Holcatova, Meredith Yeager, S. Chanock, M. Garcia-Closas, N. Rothman, Wh. Chow, P. Brennan
Year: 2008, INT J CANCER
journal article

Functional Recovery Of Sensorimotor Hand Functions In A Group Of Patients After Stroke - Results Of A Logterm Study
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2008
abstract in proceedings

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Year: 2008
abstract in proceedings

Genetické aspekty cerebrovaskulárních onemocnění
Eva Šilhánová, Simona Širůčková, Pavlína Plevová
Year: 2008
abstract in proceedings

Geriatrické synromy a gertiatrický pacient
Z Kalvach, Z. Zadák, J Jirák, H Zavázalová, I Holmerová, P Weber
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Globální problémy veřejnéhho zdravotnictví 2008
Rastislav Maďar
Year: 2008
organizing conference, workshop

Haematopoietic stemcell transplantation in children in eastern European countries
J. Štěrba
Year: 2008,
journal article

Hand - assisted laparoscopic liver resection using Habib´s technique: a novel approach
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Eur. Surg.
journal article

Health Care System of the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

HFOV u dětí - standard nebo stále rescue option
Jan Neiser
Year: 2008
abstract in proceedings

Historie babictví a současnost porodní asistence
Bohdana Dušová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Historie chirurgického oddělení. Nemocnice ve Frýdku - Místku
Josef Kopecký
Year: 2008, Neuveden
specialist book


