Publications
Stereotactic body radiotherapy using the CyberKnife (R) system in the treatment of patients with liver metastases: state of the art
Peter Ihnát, E. Skacelikova, Milan Tesař, Igor Penka
Year: 2018, ONCOTARGETS AND THERAPY
článek v odborném periodiku

Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater - souhrnné sdělení
Peter Ihnát, P Ostruszka, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Stromální mikroprostředí u dobře diferencovaného kolorektálního karcinomu
Mária Gamratová, Patricie Delongová, T. Hulínová, S. Brychtová, J. Dvořáčková
Year: 2018
stať ve sborníku

Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapie v kombinaci s antibiotiky.
Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Simona Hladíková Hladíková, Jana Kociánová
Year: 2018
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Studium genetických změn u chordomů
Barbora Skugarevská, Žaneta Šenková, I. Urbanovská, R. Lipina, T. Geryk, Jana Dvořáčková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studium genetických změn u chordomů
Barbora Skugarevská, Žaneta Šenková, I. Urbanovská, R. Lipina, T. Geryk, Jana Dvořáčková
Year: 2018
stať ve sborníku

Studium genetických změn u chordomů
Irena Urbanovská, Žaneta Šenková, Barbora Skugarevská, M. Smolíková, S. Pitronová, R. Lipina, T. Geryk, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studium genetických změn u chordomů
Barbora Skugarevská, Žaneta Šenková, I. Urbanovská, R. Lipina, T. Geryk, Jana Dvořáčková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjektivní vnímání léčby u pacientů s mnohočetným myelomem
Ivana Tvrdá, Radka Bužgová, Kateřina Hašová
Year: 2018, Ošetřovatelstvo a porodní asistencia
článek v odborném periodiku

Subjektivní vnímání nemoci a kvality života dětí s chronickým onemocněním a vliv na jejich rodiče
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2018, LOGOS POLYTECHNIKOS
článek v odborném periodiku

Successful surgical excision of cerebral abscess caused by Fonsecaea monophora in an immunocompetent patient and review of literature
R. Dobias, Michal FILIP, K. Vragova, D. Dolinska, P. Zavodna, A. Dujka, P. Linzer, P. Jurek, B. Studena, E. Cerna, J. Mrazek, P. Jaworska, M. Kantorova, P. Lyskova, Eva Krejčí, V. Hubka
Year: 2018, FOLIA MICROBIOLOGICA
článek v odborném periodiku

Surgical injury: comparing open surgery and laparoscopy by markers of tissue damage
Jan Maca, Matus Peteja, Petr Reimer, Ondrej Jor, Vera Sedenkova, Lucie Panackova, Peter Ihnat, Michal Burda, Pavel Sevcik
Year: 2018, THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT
článek v odborném periodiku

Syndrom diabetické nohy z pohledu chirurga FN Ostrava
P Ostruszka, F Jalůvka, Petr Jelínek, Milan Tesař
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) - změny tělesného složení po nutriční intervenci
Veronika Horká, Markéta Skalná, Jitka Macháčková, Marek Bužga, Jan Štembírek, Vilém Novák, Jaroslava Hybášková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické modifikace přerušení base appendixu při laparoskopické appendektomii
Milan Tesař, Peter Ihnát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Těžký průběh chřipky B komplikované rabdomyolýzou a akutním respiračním selháním s letálním koncem
J. Sagan, Petr Širůček, P. Folwarczny, M. Sporková, Pavel Hurník
Year: 2018, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

The effect of reminiscence therapy on quality of life, attitudes to ageing, and depressive symptoms in institutionalized elderly adults with cognitive impairment: A quasi-experimental study
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Year: 2018, INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH NURSING
článek v odborném periodiku

The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy comparing to pharmalogical treatment in the patients with complex regional pain syndrome: a systematic review protocol
D. Tučková, M. Klugar, Michal Hájek, J. Klugarová, Dittmar Chmelař
Year: 2018, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

THE EFFICACY OF SELECTED BARIATRIC SURGERY METHODS ON LIPID AND GLUCOSE METABOLISM: A RETROSPECTIVE 12-MONTH STUDY
Marek Bužga, P. Marešová, Karin Petřeková, Pavol Holéczy, K. Kuča
Year: 2018, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

The metabolomic plasma profile of myeloma patients is considerably different from healthy subjects and reveals potential new therapeutic targets
Roman Hájek, Normann Steiner, Udo Müller, Sabina Sevcikova, Bojana Borjan, Karin Jöhrer, Georg Göbel, Andreas Pircher, Eberhard Gunsilius
Year: 2018, PUBLIC LIBRARY SCIENCE
článek v odborném periodiku

The Plasma Levels of the Angiogenic Cytokine Endocan Are Elevated in Patients with Multiple Myeloma
Roman Hájek, N. Steiner, S. Sevcikova, B. Borjan, G. Untergasser, G. Göbel, E. Gunsilius
Year: 2018, Anticancer Research
článek v odborném periodiku

The renal replacement therapy in critically ill patients: Practical approaches in specific situations based on case reports
Nadežda Petejová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The start of a new wave: Developments in proteasome inhibition in multiple myeloma
Roman Hájek, K. Yong, S. Gonzalez-McQuire, Z. Szabo, P. Schoen
Year: 2018, EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2018
stať ve sborníku

The utilisation of ultrasound for navigation in neurosurgery
Michal FILIP, P. Linzer, P. Jurek
Year: 2018
stať ve sborníku

Tools for identification of nurses' experiences of inpatient aggression
Zuzana Kadlčková, Martina Tomagová
Year: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

TORSION TESTS FOR FEMORAL, HUMERAL AND TIBIAL NAILS
Leopold Pleva
Year: 2018, ENGINEERING MECHANICS 2018 PROCEEDINGS, VOL 24
článek v odborném periodiku

Toxická epidermální nekrolýza - nečekaná komplikace v klinické praxi.
Hana Klosová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tradiční a netradiční zpracování luštěnin
Karin Petřeková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transcriptomic Profiling of Circulating Tumor Cells (CTCs) in Multiple Myeloma (MM): A New Model to Understand Disease Dissemination
Tomáš Jelínek
Year: 2018
stať ve sborníku

Treatment and outcome patterns in European patients with Waldenstrom's macroglobulinaemia: a large, observational, retrospective chart review
Roman Hájek, C. Buske, S. Sadullah, E. Kastritis, A. Tedeschi, R. García-Sanz, L. Bolkun, X. Leleu, W. Willenbacher, MC. Minnema, M. Cheng, E. Bilotti, T. Graef, MA. Dimopoulos
Year: 2018, The Lancet Haematology
článek v odborném periodiku

Treatment Intensification With Autologous Stem Cell Transplantation and Lenalidomide Maintenance Improves Survival Outcomes of Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma in Complete Response
Roman Hájek, R. Mina, MT Petrucci, S. Spada, F. Patriarca, C. Cerrato, L. De Paoli, N. Pescosta, R. Ria, A. Malfitano, P. Musto, L. Baldini, T. Guglielmelli, B. Gamberi, D. Mannina, G. Benevolo, R. Zambello, AP Falcone, A. Palumbo, A. Nagler, V. Calafiore, A. Spencer, M. Boccadoro, P. Corradini, S. Bringhen
Year: 2018, CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA
článek v odborném periodiku

Treatment Outcomes of Real Life Elderly Multiple Myeloma Patients: A Analysis from Registry of Monoclonal Gammopathies (RMG)
Roman Hájek
Year: 2018
stať ve sborníku

Trombóza kavernózního splavu - Stále aktuální komplikace rinosinusitidy
M. Masarova, J. Micanik, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Petr Matoušek
Year: 2018, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran
Dana Vyhlídalová, Renáta Zeleníková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran
Dana Vyhlídalová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost materiálů obsahujících med v péči o nehojící se ránu u seniorů v domácím prostředí
Dana Vyhlídalová, Renáta Zeleníková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umíme rozpoznat a zabránit riziku preeklampsie?
Ondřej Šimetka
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Update on PD-1/PD-L1 Inhibitors in Multiple Myeloma
Tomáš Jelínek, Roman Hájek, B. Paiva
Year: 2018, Frontiers in Immunology
článek v odborném periodiku

Urolitiáza - efekt terapie indapamidem - kazuistika
Tomáš Šálek, I. Kurfürstová, M. Pšenčík
Year: 2018, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
článek v odborném periodiku

Uzlinový syndrom u nemoci z kočičího škrábnutí dětí a dospělých
Lubomíra Hozáková, Luděk Rožnovský, Fádi Fakhouri, J. Doležílková, Vladimír Janout
Year: 2018, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Užívání nových antikoagulancií - předběžné výsledky epidemiologické studie a možná doporučení
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Ondřej Machaczka, Vladimír Janout
Year: 2018, Remedia
článek v odborném periodiku

VAGAL MODULATION AND COGNITIVE DECLINE OVER 10 YEARS: THE WHITEHALL II COHORT STUDY
Vera Kristýna Jandačková, Shaun Scholes, Annie Britton, Andrew Steptoe
Year: 2018
stať ve sborníku

Validation of multiple myeloma risk stratification indices in routine clinical practice: Analysis of data from the Czech Myeloma Group Registry of Monoclonal Gammopathies
Jakub Radocha, Vladimír Maisnar, Luděk Pour, Ivan Špička, Jiři Minařík, Petr Pavlíček, Alexandra Jungová, Marta Krejčí, Tomáš Pika, Jan Straub, Lucie Brožová, Lukáš Stejskal, Adriana Heindorfer, Pavel Jindra, Petr Kessler, Peter Mikula, Michal Sýkora, Marek Wróbel, Jiří Jarkovský, Roman Hájek, Lenka Szeligová
Year: 2018, Cancer Medicine
článek v odborném periodiku

Vcestná placenta komplikovaná prorůstáním přes jizvu po císařském řezu do močového měchýře a parametrií diagnostikovaná v 18. týdnu těhotenství.
Petr Matlák, M Gärtner, David Matura, Erika Doležálková, Richard Špaček, A Piegzová, L Gregorová, P Hanzlíková, Christian Kufa, Ondřej Šimetka
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Venetoclax: A new wave in hematooncology
Jana Fečková Mihályová, Tomáš Jelínek, K. Growková, Matouš Hrdinka, Michal Šimíček, Roman Hájek
Year: 2018, EXPERIMENTAL HEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

Verification of electronic device technology for measurement and evaluation of thermal exposure of fire fighters and members of rescue teams
Š. Bernatíková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Novák, J. Babjak, T. Kot, V. Krys, L. Jánošík
Year: 2018, MEDYCYNA PRACY
článek v odborném periodiku

VI. ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Vícečetná gravidita - úvod
David Matura, Richard Špaček, Erika Doležálková, Petr Matlák, M Bukovanská
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200