Publications
Hematologie na JIP/ARO, management antikoagulační prevence v krizových situacích
Jaromír Gumulec
Year: 2018, Transfuze a hematologie dnes
článek v odborném periodiku

Hemolýza v peripartálním období
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HLA-B gene somatic insertion/deletion mutations in patients with acute myelogenous leukaemia
Zdeněk Kořístek, N. Konigova, I. Skoumalova, J. Onderkova, Z. Ambruzova, T. Szotkowski, A. Maluskova, L. Raida, L. Mrazek
Year: 2018, International Journal of Immunogenetics
článek v odborném periodiku

Hodnocení intraindividuální variability vložkových testů u žen
Jan Krhut, M Gärtner, J Mokriš, L Horčička, K Švabík, R Zachoval, A Martan
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci
Karin Petřeková, Pavla Svrčinová, Veronika Horká, Jana Janoutová, Marek Bužga
Year: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

How to avoid urinary incontinence in the radical surgery of prostate cancer
Jan Krhut
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu
Zuzana Čermáková, J. Cvek, J. Janoutová, D. Konvalinka, I. Demel, L. Adamcová, Pavel Hurník
Year: 2018, Onkologie
článek v odborném periodiku

Hybrid Techniques for Complex Aortic Surgery
Radim Brát
Year: 2018, Academic press
kapitola v odborné knize

Hyperbarická a potápěčské medicína 2018
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař
Year: 2018
ediční a redakční práce

Hyperbarická oxygenoterapie - základní aspekty, pediatrická problematika
Michal Hájek
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie a onemocnění čelistních kostí-naše zkušenosti
Petra Psotová, Tereza Uhříková, Jiří Stránský, Michal Hájek, Jana Jackaninová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hypotension after induction of general anesthesia: occurrence, risk factors, and therapy. A prospective multicentre observational study
J. Koutna, M. Gemrotova, T. Vymazal, M. Litschmannova, V. Mikulova, Michaela Trlicová, V. Cerny, Ondřej Jor, Jan Máca, Pavel Ševčík, Petr Reimer
Year: 2018, JOURNAL OF ANESTHESIA
článek v odborném periodiku

ICS Educational Module: Electromyography in the assessment and therapy of lower urinary tract dysfunction in adults
Jan Krhut, R. Zachoval, P. F. W. M. Rosier, B. Shelly, P. Zvara
Year: 2018, NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS
článek v odborném periodiku

Identifikace nenaplněných potřeb rodinných příslušníků pečujících o nemocné s progresivním neurologickým onemocněním
Lubica Juríčková, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

IDH Mutation Analysis in Glioma Patients by CADMA Compared with SNaPshot Assay and two Immunohistochemical Methods
Irena Urbanovská, M. Houdova Megova, Z. Dwight, O. Kalita, Magdalena Uvírová, J. Simova, L. Tuckova, Tomáš Paleček, M. Hajduch, Jana Dvořáčková, J. Drabek
Year: 2018, Pathology & Oncology Research
článek v odborném periodiku

Impact of clean intermittent catheterization on quality adjusted life years (QALYs) in spinal cord injury patients with neurogenic urinary incontinence
J Svihra, R Zachoval, V Svihrova, J Luptak, Jan Krhut
Year: 2018, NEUROUROL URODYNAM
článek v odborném periodiku

Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí
M. Urík, Pavel Hurník, D. Žiak, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In vitro skin decontamination of paraoxon-wet-type cleansing effect of selected detergents
R. Pavlikova, J. Misik, J. Cabal, Jan Marek, K. Kuca
Year: 2018, Cutaneous and Ocular Toxicology
článek v odborném periodiku

Index kotník-paže u diabetiků - jaká je nejvhodnější metoda měření?
Miroslav Homza, Ondřej Machaczka, Martin Porzer, M. Kozák, Jiří Plášek, David Šipula
Year: 2018, Kardiol Rev Int Med
článek v odborném periodiku

Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains
Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Adéla Kašíková, Petrana Martineková, Miroslav Rozložník, Marek Brabec, Jana Janečková, Jana Vobejdová, Ivan Čižnár
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Informování pacientů s progresivním neurologickým onemocněním o jejich zdravotním stavu a jejich adaptace na nemoc
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intraplaque hemorrhage in symptomatic and asymptomatic progressive carotid artery stenosis-a pilot study
David Školoudík
Year: 2018
stať ve sborníku

Is it possible to cure the symptoms of the overactive bladder in women?
Jan Krhut, A. Martan, R. Zachoval, T. Hanus, L. Horcicka, K. Svabik, P. Zvara
Year: 2018, INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY
článek v odborném periodiku

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Sabina Psennerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je LGCP vhodná operácia? Analýza 7 ročných skúseností
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek, Aleš Foltys
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kalcifikace endometria v hysteroskopickém obraze
Petr Kovář
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 1095/2017
Fádi Fakhouri
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 11262/2017
Radoslava Tomanová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 12369/2017
Radoslava Tomanová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 12621/2017
Iveta Szotkovská
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 15334/2017
Fádi Fakhouri
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 6710/2017
Pavel Hurník
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika chlapce s diagnozou meduloblastom
Eva Lapčíková, Michaela Hlávková
Year: 2018, Pediatria
článek v odborném periodiku

Kazuistika P č. 167/2017
Iveta Szotkovská
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivní dysfunkce u deprese
Eva Češková, H. Přikrylová-Kučerová
Year: 2018, Cognitive dysfunction in depression
článek v odborném periodiku

Komentář k článku Heřman T. Současný pohled na otravu oxidem uhelnatým v České republice
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Year: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Komplexní odezva organizmu na trauma
Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Jan Divák, Marcela Káňová, Ondřej Jor, K. Tomášek, Leopold Pleva
Year: 2018, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Komplikace při léčení zlomeniny klíční kosti nitrodřeňovou metodou
Vladimír Ječmínek
Year: 2018, Galén
kapitola v odborné knize

Komplikace při stabilizaci střední třetiny klíční kosti dlahovou osteosyntézou
Vladimír Ječmínek
Year: 2018, Galén
kapitola v odborné knize

Komplikace vícečetné gravidity
Richard Špaček, David Matura, Petr Matlák, Erika Doležálková, M Bukovanská
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koordinovaná rehabilitace pacientů po získaném poškození mozku
Šárka Daňková, Irina Chmelová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Korelace ultrazvukových a hysteroskopických nálezů
Petr Kovář
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kritický pohled na ALPPS - zkušenosti jednoho centra
Matúš Peteja, Petr Vávra, Anton Pelikán, Milan Lerch, Peter Ihnát, Pavel Zonča, Vladimír Janout
Year: 2018, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Krvácení v urgentní medicíně
Jiří Bílek, Renáta Ječmínková, Jakub Foldyna, Stanislav Jelen
Year: 2018
ostatní

Kvalita života osob pečujících o pacienty s progresivním neurologickým onemocněním.
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Year: 2018, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Lactate as an early predictor of psychomotor development in neonates with asphyxia receiving therapeutic hypothermia
Renáta Poláčková, Dana Salounová, Lumir Kantor
Year: 2018, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku

Laparoskopická cholecystektomie u pacientky se situs viscerum inversus totalis a empyémem žlučníku - kazuistika
Jan Žatecký, J Hájek, Peter Ihnát
Year: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Laparoskopické řešení centrálních recidiv Ca cervixu?
Jaroslav Klát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi
Eva Krejčí
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


