Publications
An analysis of growth, differentiation and apoptosis genes with risk of renal cancer
Vladimír Janout
Year: 2009, PLoS One
journal article

An assessment of pressure distribution exerted by a rider on the back of a horse during hippotherapy
Miroslav Janura, C. Peham, T. Dvořáková, M. Elfmark
Year: 2009, HUM MOVEMENT SCI
journal article

Analysis of SNPs and Haplotypes in Vitamin D Pathway Genes and Renal Cancer Risk
Vladimír Janout
Year: 2009, PLoS One
journal article

Analýza pohybu působiště reakční síly (COP) na kontaktní ploše těla jezdce a koně v hipoterapii - pilotní studie.
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Year: 2009, Česká kinantropologie
journal article

Analýza získaných podnětů v mentorství klinické praxe studentů ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2009
abstract in proceedings

Angiosarcoma of the parotid gland.
Jirka Mačák, A. Skálová
Year: 2009, Československá patologie a soudní lékařství
journal article

Apolipoprotein E/C1 Locus Variants Modify Renal Cell Carcinoma Risk
Vladimír Janout
Year: 2009, CANCER RES
journal article

Areretické odběry granulocytů po stimulaci dárců kortikoidy
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Arterial HTN in children with T1DM-frequent and not easy to diagnose
Terezie Šuláková, Jan Janda, Astrid Šuláková, Jaroslav Slaný
Year: 2009, PEDIATR DIABETES
journal article

Arterial hypertension in children with diabetes mellitus type 1 - frequent and not easy to diagnose
Terezie Šuláková, Jan Janda, Astrid Šuláková, Jaroslav Slaný, Et Al.
Year: 2009
abstract in proceedings

Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use.
D. Kozáková, Z. Svoboda, Miroslav Janura, M. Elfmark, I. Nedvědová
Year: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

Association between a 15q25 gene variant, smoking quantity and tobacco-related cancers among 17 000 individuals
Vladimír Janout, A Kol.
Year: 2009, Int J Epidemiol
journal article

Association between Socio-economic Deprivation Index and Mortality in Two Spatial Scale Studies
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, I. Tomášek, Anna Šplíchalová, P. Polaufová
Year: 2009, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
journal article

Atopie u pacientů s kontaktní alergickou dermatitidou
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková, M. Makhoul, R. Hromádková
Year: 2009, Pracovní lékařství
journal article

Beta-blokátory
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2009, Česká a slovenská farmacie
journal article

Bezpečnost odbavení cestujících v letecké dopravě s ohledem na kapacitu
Radomír Ščurek
Year: 2009, SPBI Spektrum
journal article

Biologie člověka
Jaroslav Horáček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biologie člověka
Jaroslav Horáček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
abstract in proceedings

Boží právo první noci; Boží zvůle; Memento mori; Odpusť nám, bože, odpusť noci dlouhých nožů; Kokainové nebe; Čepobití nebytí; Markytánky; Smrt umění
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2009, ALISA
specialist book chapter

Budapešť
Radka Kozáková
Year: 2009
work experience abroad

Care: How it is expressed and how it is perceived
E. Papastavrou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, Darja Jarošová, A. Palese, M. Tomietto, Z. Balogh, A. Merkouris
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors: Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T Hrbáč, Václav Procházka, Jana Chmelová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors: Surgical Treatment.
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T Hrbáč, Václav Procházka, Jana Chmelová
Year: 2009
abstract in proceedings

Celoživotní vzdělávání sester - potřeba současnosti
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Charakteristics of sentinel lymph nodes´metastatic involvement in early stage of vulvar cancer
Otakar Kraft, Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Z. Jalůvková, M. Procházka
Year: 2009, AUST NZ J OBSTET GYN
journal article

Cholesterol metabolism in active Crohn's disease
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Blaha, R. Hyspler, T. Karlík, Arnošt Martínek, A. Mendlová
Year: 2009, WIEN KLIN WOCHENSCHR
journal article

Cholesterol metabolism in active Crohn's disease
Arnošt Martínek
Year: 2009, WIEN KLIN WOCHENSCHR
journal article

Chyby a omyly v komunikaci mezi sestrami a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CISP Investigators: Multicentrická studie pacientů s poraněním pánve: základní analýza souboru
V. Džupa, Jana Chmelová, T. Pavelka, P. Obruba, P. Wendsche, P. Šimko
Year: 2009, Acta Chir. Orthop. Traum. Čech.
journal article

Clinical quiz: acute renal failure and hepatopathy
Terezie Šuláková, D. Barnetová, Pavel Širůček, A. Bosáková, Jaroslav Slaný, Et Al.
Year: 2009
abstract in proceedings

Clinicopathological Correlations of Cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 Expressions in Surgically Resectable Pancreatic Invasive Ductal Adenocarcinoma
M. Hermanová, P. Karásek, R. Nenutil, M. Kyr, J. Tomášek, I. Baltasová, Petr Dítě
Year: 2009, PANCREAS
journal article

Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis.
P. Hradílek, P. Šťourač, Michal Bar, Olga Zapletalová, David Školoudík
Year: 2009, ACTA OPHTHALMOL
journal article

Comparison of CYP2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients using metoprolol as a probe drug
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová
Year: 2009
abstract in proceedings

Complex analysis of cyclin D1 expression in mantle cell lymphoma: two cyclin D1-negativa cases detected.
L. Stefancikova, M. Moulis, P. Fabian, I. Falkova, I. Vasova, L. Kren, Jirka Mačák
Year: 2009, Journal of Clinical Pathology
journal article

Cultural Influence on the Development of Navajo Indian Children
Lucie Sikorová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cyklosporin A: farmakokinetiky, monitorování a jeho použití v revmatologii
David Suchý, Milan Grundmann
Year: 2009, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech socio-economic deprivation index and its use for analysis of mortality data
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Polaufová, P. Fejtková
Year: 2009, International Journal of Public Health
journal article

Datová bezpečnost
Karol Korhelík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Decapitation on medieval Hospital Cemetery from Znojmo, Czech Republic
Markéta Pechníková, E. Drozdová, Z. Čižmář
Year: 2009, Anthropologie - International Journal of the Science of Man
journal article

Denzitometrické nálezy u žen uží vajících gestagenní hormonální antikoncepci
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, E. Eberová, M. Rozbroj, C. Dvořáček, M. Ledvinková, J. Měch, R. Pomahač, H. Fousková, O. Kempný
Year: 2009, Česká Gynekologie
journal article

Detection and biopsy of the sentinel lymp nodes in the malignant melanoma
Otakar Kraft, L. Petráš, Jana Dvořáčková, O. Kubala, J. Heroková, Pavel Širůček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detoxifikace dětí a mladistvých závislých na nealkoholových drogách
Jitka Svobodová
Year: 2009, Psychiatrie pro praxi
journal article

Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Diagnostic accuracy of postnatal ultrasound screening for urinary tract abnormalities
J. Hálek, H. Flogelová, K. Michálková, O. Smakal, L. Dubrava, J. Zapletalová, Vladimír Janout
Year: 2009, PEDIATR NEPHROL
journal article

Diagnostika a léčba závratí
Eva Mrázková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


