Publications
Posudek na dizertační práci: Analýza postojov zdravotníckych pracovníkov k smrti a umieraniu
Darja Jarošová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Dizabilita a sebaopatera u pacientov s reumatoidnou artritídou
Darja Jarošová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Etické aspekty práce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Darja Jarošová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Posudek na rigorózní práci: Celoživotní vzdělávání všeobecných sester pečujících o terminálně nemocné v domovech pro seniory a léčebnách dlouhodobě nemocných
Darja Jarošová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Potřeby žen během onkogynekologické chemoterapie
Yvetta Vrublová
Year: 2009
abstract in proceedings

Požární zásah v prostoru s otevřenými radionuklidovými zářiči
Jiří Švec
Year: 2009
abstract in proceedings

Práce s digitálním záznamem při posuzování senzomotorického deficitu ruky
Jana Vyskotová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní zátěž v profesní skupině sociálních pracovníků
Ivana Fialová
Year: 2009
abstract in proceedings

Praktická cvičení z první pomoci
Sabina Psennerová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pravda u lůžka
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prenatální život z pohledu etiky
Jaroslav Slaný
Year: 2009, ČeskSlov Pediatrie
journal article

Prevence sepse. Standardní operační postup.
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2009, Nozokomiální nákazy
journal article

Prevencia nozokomiálnych nákaz - vedomosti a postoje sestier vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej a Českej republike
B. Lešičková, Renáta Zeleníková
Year: 2009, Nozokomiálne nákazy
journal article

Prevnce v praxi
Kamil Provazník, L. Komárek, a. kol.
Year: 2009, Nadace CINDI
specialist book

Prezentace použití bayesovských metod k mapování onemocnění na úrovni ORP MS kraje
I. Tomášek, Hana Tomášková, P. Polaufová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2009
abstract in proceedings

Prieskum konzumácie alkoholu u adolescentnej mládeže
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prieskum postojov sestier k vysokoškolskemu vzdelávaniu
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prieskum rizikových faktorov vertebrogenych problémov u sestier
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematicka pooperačního pahýlu u pacientů s transtibiální amputací pohledem fyzioterapeuta, biomechanika a prostetika. Rehabilitace a fyzikální lékařství
D. Kozáková, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2009, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Problematika agresivního chování klientů domovů pro seniory.
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2009, Prevence úrazů, otrav a násilí.
journal article

Problémy pacientů s osteoporózou z pohledu fyzioterapie
Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad
Year: 2009, Osteologický bulletin
journal article

Profesionální alergické dermatitidy
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková, M. Šrámková
Year: 2009, Pracovní lékařství
journal article

Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, J. Veselý
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, J. Veselý
Year: 2009
abstract in proceedings

Projekt využitelnosti ošetřovatelských klasifikací NANDA-Int. a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009, Profese on-line
journal article

Prospective comparison of PISAPED and PIOPED scintigraphic interpretations for acute pulmonary thromboembolism - IAEA Coordinated Research Project
N. Watanabe, J. Fettich, N. O. Kucuk, Otakar Kraft, F. Mut, P. Choudhury, S. Sharma, K. Endo, M. Dondi
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Provádíme KPCR opravdu tak dobře, jak si o sobě myslíme? Jak veliké máme rezervy?
Milan Ticháček, V. Panský
Year: 2009
abstract in proceedings

Prunella vulgaris extract and rosmarinic acid suppress lipopolysaccharide-induced alteration in human gingival fibroblasts
A. Zdarilova, A. Svobodova, Vilím Šimánek, J. Ulrichová
Year: 2009, TOXICOL IN VITRO
journal article

První zkušenosti s dabigatranem (Pradaxa-Boehringer Ingelheim)
Zdeněk Cichý, M. Weber, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
abstract in proceedings

První zkušenosti s rivaroxabanem (Xarelto - Bayer)
Zdeněk Cichý, M. Weber, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Příčiny úmrtí u dopravních nehod
I. Kopáček, Vladimír Ječmínek, M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2009
abstract in proceedings

Příčiny úmrtí u dopravních nehod
I. Kopáček, Vladimír Ječmínek, M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Psychologie a České dráhy
Jiří Popelka
Year: 2009, Železničář
journal article

Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně
Eva Zacharová
Year: 2009, Diagnóza
journal article

Psychosociální zátěž v sesterském povolání
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pulmonary Embolism: still a role for lung ventilation/perfusion imaging?
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quality and safety aspects of blood components related to the European blood directives and the public health programme of the European commision
Zuzana Čermáková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quantitative parameters of dynamic scintigraphy of renal transplants
Pavel Širůček, Otakar Kraft, D. Nováková, Radoslava Drozdková, L. Uhlářová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiační zátěž zdravotníků při vyšetřování sentinelové uzliny
Jana Golisová, M. Nakládalová
Year: 2009, Pracovní lékařství
journal article

Radiologie v rehabilitaci
Josef Nekula
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynovectomy
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Realizace standardů služeb při jednání se zájemci o službu
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

recenze k: Ošetrovateľský slovník
Darja Jarošová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Recommendations on Implemetation of ABPM in Practice and Interpretation of Results in Children
Terezie Šuláková, Jan Janda, Et Al.
Year: 2009
abstract in proceedings

Rehabilitace - důležitá součást léčby osteoporózy
Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad
Year: 2009, Medicína po promoci
journal article

Rehabilitace v geriatrii (E-learningový text)
Jarmila Kristiníková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Riga Medical College
Darja Jarošová
Year: 2009
work experience abroad

Roztroušená skleróza u žen a menopauza
P. Koliba, Olga Zapletalová, P. Hradílek
Year: 2009, Klimakterická medicína
journal article


