Publications
Role of Imaging Methods in Diagnosis of Acute Pancreatitis
V. Válek, Z. Kala, Petr Dítě
Year: 2010, DIGEST DIS
journal article

Role protilátek anti-Saccharomyces cerevisiae v časné diagnostice Crohnovy choroby
Vladimír Hrabovský, A. Mendlová, Tomáš Posolda, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková, J. Ehrmann, Martin Rydlo
Year: 2010, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze
Pavel Širůček, Václav Procházka, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Year: 2010, Urologie pro praxi
journal article

Sekční nález při otravě antipsychotiky
Vladimíra Gebauerová, Petr Kurka, Marie Staňková, M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.
K. Šťastný, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Year: 2010
abstract in proceedings

Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2010, EPILEPSIA
journal article

Sestra a Flexi-Seal
Andrea Vilímková, Kateřina Hašová
Year: 2010
abstract in proceedings

Sexualita rodinného života
Yvetta Vrublová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method
Milan Grundmann, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík
Year: 2010, INT J CLIN PHARM TH
journal article

Simultánní stanovení kyseliny mykofenolové a plné krvi metodou LC-MS/MS
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Ilona Peřinová, Milan Grundmann
Year: 2010
abstract in proceedings

Skiagrafické postupy u traumatických změn skeletu v dětském věku z hlediska radiační zátěže
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2010, Profese On-line
journal article

Sladká pomsta
Luboš Valerián
Year: 2010
abstract in proceedings

Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin
H. Kollárová, Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2010, Hygiena
journal article

Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin
Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout, H. Kollárová
Year: 2010, Hygiena
journal article

Sociological Perspectives of Health and Illness
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová, Pavel Kurfurst
Year: 2010, Cambridge Scholars Publishing
specialist book

Současné možnosti zobrazení kyčelního kloubu dospělých
Jana Chmelová, Miroslav Směšný, P. Hanzlíková, M. Kodaj
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Soudobé možnosti kultivace, identifikace a eradikace etiologických agens anaerobních infekcí měkkých tkání.
Dittmar Chmelař
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Souvisí panuveitida s aspergilovým zánětem v plicním sekvestru?
Michal Hladík, V. Křivská, J. Čermáková, Tomáš Pískovský, T. Šmehlík, D. Cholevík, P. Mašek, M. Mitták
Year: 2010, Pediatrie pro praxi
journal article

Specializovaná hospicová péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specializovaná hospicová péče v Charitě Ostrava
Radka Kozáková
Year: 2010
abstract in proceedings

Srovnání účinnosti buprenofrinu a kombinace buprenofrinu s naloxonem v léčbě odvykacího stavu při závislosti na heroinu u hospitalizovaných pacientů
Petr Šilhán, Jitka Svobodová, D. Perničková , K. Pavlíková, J. Olej, Michaela Szilvásiová
Year: 2010
abstract in proceedings

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
journal article

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Statistika zásahů horské služby - lyžařské úrazy
Karol Korhelík, Jana Chmelová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studie na optimalizasi tPA dávky v závislosti na stavu tepenného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem - průběžné výsledky
J. Brichta, R. Mikulík, D. Holmes, D. Goldemund, T. Kára, Michal Bar, S. Asirvatham, M. Reif
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Surgical treatment of iatrogenic vascular injuries
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík, Daniel Czerný, Igor Guňka
Year: 2010, Central European Vascular Forum
journal article

Světelná mikrokopie v lékařské mikrobiologii a imunologii
Dittmar Chmelař, Alexandra Lochmanová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Syndrom HELLP - průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu
Ondřej Šimetka, J. Procházková, Jaromír Gumulec, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
journal article

TDM aminoglykosidových antibiotik jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Year: 2010
abstract in proceedings

TDM digoxinu jako indikátoru kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Year: 2010
abstract in proceedings

TDM teofylinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Petra Halvová, Hana Brozmanová
Year: 2010
abstract in proceedings

TDM vankomycinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava
Milan Grundmann, Ivana Kacířová, Petra Halvová, Ilona Peřinová
Year: 2010
abstract in proceedings

Testování úrovně psychomotorického vývoje u dětí předškolního věku
Jana Vyskotová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
journal article

The "blind age assessment": applicability of Greulich and Pyle, Demirjian and Mincer aging methods on a population of unknown ethnic origin
Markéta Pechníková, D. Gibelli, D. de Angelis, F. de Santis, C. Cattaneo
Year: 2010, La Radiologica Medica
journal article

The Concept of Caring in Nursing. An International Comparative Study.
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, C. Torrance, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese, Darja Jarošová, A. Merkouris, K. Chrysoula
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Concept of Caring in Nursing: Results from a Pilot Research Study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, A. Merkouris, A. Palese, M. Tomietto, Z. Balogh, R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, Darja Jarošová, E. Patiraki
Year: 2010, Nosileftiki
journal article

The convergence of opinion as an ethical issue in the nurse-patient relationship: A comparative study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, A. Merkouris, Darja Jarošová, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, A. Palese, M. Tomietto, H. Leino-Kilpi
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The EGSYS and OESIL risk scores for classification of cardiac etiology of syncope: comparison, revaluation, and clinical implications.
J. Plášek, V. Doupal, J. Fürstová, Arnošt Martínek
Year: 2010, Biomedical Papers
journal article

The first histological and immunohistochemical examination of thymus in a case of fetus in fetu
Ivan Varga, Veronika Jablonská, Vladimír Cingel, Eliška Kubíková, František Dorko, Štefan Polák
Year: 2010, ANN ANAT
journal article

The relationship between diabetes mellitus and pancreatic cancer and the implications for screening
Petr Dítě, M. Hermanová, A. Ševčíková, J. Trna
Year: 2010, Gastroentorologia Polska
journal article

The Safety and Efficacy of Continuous Transcranial Duplex Doppler Monitoring of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients: Comparison of TCDD and Thrombolysis in MCA Recanalization
D. Šaňák, R. Herzig, David Školoudík, D. Horák, Jana Zapletalová, M. Kocher, P. Kaňovský
Year: 2010, J NEUROIMAGING
journal article

The Safety and Efficacy of Continuous Transcranial Duplex Doppler Monitoring of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients: Comparison of TCDD and Thrombolysis in MCA Recanalization
D. Šaňák, R. Herzig, David Školoudík, D. Horák, Jana Zapletalová, M. Kocher, P. Kaňovský
Year: 2010, J NEUROIMAGING
journal article

Thrombolytic treatment of ischaemic stroke occurring during a migrainous attack: a case report.
David Školoudík
Year: 2010, CEPHALALGIA
journal article

Thrombolytic treatment of ischaemic stroke occurring during a migrainous attack: a case report.
David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, I. Vlachová, P. Hluštík, K. Michálková, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2010, CEPHALALGIA
journal article

Topical possibilities of cultivation, identification and eradication of etiological agents of soft tissues anaerobic infections.
Dittmar Chmelař, A. Matušek, Michal Hájek, Ondřej Holý
Year: 2010
abstract in proceedings

TP53, EGFR, and KRAS mutations in relation to VHL inactivation and lifestyle risk factors in renal-cell carcinoma from central and eastern Europe.
Le Moore, N. Rothman, Wh. Chow, FM Waldman, Erich Jaeger, L. Foretová, M. Navrátilová, Vladimír Janout, H. Kollárová, D. Zaridze, V Matveev, D. Mates, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, V. Bencko, P. Boffetta, P. Brennan
Year: 2010, CANCER LETT
journal article

Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients.
Michal Bar, David Školoudík, M. Roubec, P. Hradílek, Jana Chmelová, Daniel Czerný, V. Procházka, K. Langová, R. Herzig
Year: 2010, J NEUROIMAGING
journal article

Transcranial sonography findings related to non-motor features of Parkinson's disease
David Školoudík
Year: 2010, J NEUROL SCI
journal article


