Publications
Příčiny náhlého úmrtí při neurčitých morfologických nálezech
Lucia Ihnát Rudinská, Petr Handlos
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příčiny úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příklady použití GIS při hodnocení zdravotních dat
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, I. Tomášek, Jan Michalík, Anna Šplíchalová
Year: 2010, Informační bulletin České statistické společnosti
journal article

Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
journal article

Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přínos CTA pro diagnostiku a léčbu abdominálního traumatu
Leopold Pleva, Jana Chmelová, M. Šír, Henryk Fikoczek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava na agresivní chování pacienta v PNP
Sabina Psennerová, P. Matouch
Year: 2010
abstract in proceedings

Příspěvek k diferenciální diagnostice chronických břišních bolestí
Petr Dítě, B. Kianička
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
journal article

Quantiferon-CMV test in prediction of cytomegalovirus infection after kidney transplantation
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, Hana Tomášková, P. Marsalková, J. Raszka, J. Mrázek, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová
Year: 2010, Transplantation Proceedings
journal article

Quantiferon-CMV Test in Prediction of Cytomegalovirus Infection After Kidney Transplantation
Arnošt Martínek, J. Dědochová, Hana Tomášková, Alexandra Lochmanová
Year: 2010, TRANSPL P
journal article

Radiační zátěž zdravotníků při vyšetřování sentinelové uzliny
Jana Golisová
Year: 2010, Florence
journal article

Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelurální karcinomu jícnu
P. Faltl, I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Komínek
Year: 2010, Endoskopie
journal article

Radiokomunikační systémy záchranných služeb, distanční kurz
Miroslav Pokorný
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radiologie velkých kloubů a páteře
Josef Nekula
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenze monografie. Líčeník, R. Klinické doporučené postupy. Obecné zásady, principy tvorby a adaptace
Darja Jarošová
Year: 2010, -
journal article

Recurrent oesophageal intramucosal squamous carcinoma treated by endoscopic mucosal resection and subsequent radiofrequency ablation using HALO system
I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Faltl, P. Komínek
Year: 2010, BMJ Case Reports
journal article

Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba
J. Plášek, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2010, Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba
journal article

Reflections after the 2nd Würzburg Summer School of Thyroid Cancer Management
Otakar Kraft
Year: 2010, EUR J NUCL MED MOL I
journal article

Retinoidy a karotenoidy v organizme
Peter Patlevič, Janka Vašková, Ladislav Vaško, D. Kluchová
Year: 2010
abstract in proceedings

Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Riziko rakoviny plic u pracovníků s uznanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Rizikoví senioři - sociální fenomén demografického stárnutí populace
Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková, Radka Bužgová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica
journal article

Role of Imaging Methods in Diagnosis of Acute Pancreatitis
V. Válek, Z. Kala, Petr Dítě
Year: 2010, DIGEST DIS
journal article

Role protilátek anti-Saccharomyces cerevisiae v časné diagnostice Crohnovy choroby
Vladimír Hrabovský, A. Mendlová, Tomáš Posolda, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková, J. Ehrmann, Martin Rydlo
Year: 2010, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze
Pavel Širůček, Václav Procházka, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Year: 2010, Urologie pro praxi
journal article

Sekční nález při otravě antipsychotiky
Vladimíra Gebauerová, Petr Kurka, Marie Staňková, M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.
K. Šťastný, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Year: 2010
abstract in proceedings

Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2010, EPILEPSIA
journal article

Sestra a Flexi-Seal
Andrea Vilímková, Kateřina Hašová
Year: 2010
abstract in proceedings

Sexualita rodinného života
Yvetta Vrublová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method
Milan Grundmann, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík
Year: 2010, INT J CLIN PHARM TH
journal article

Simultánní stanovení kyseliny mykofenolové a plné krvi metodou LC-MS/MS
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Ilona Peřinová, Milan Grundmann
Year: 2010
abstract in proceedings

Skiagrafické postupy u traumatických změn skeletu v dětském věku z hlediska radiační zátěže
Miroslav Směšný, Jana Chmelová
Year: 2010, Profese On-line
journal article

Sladká pomsta
Luboš Valerián
Year: 2010
abstract in proceedings

Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin
H. Kollárová, Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Year: 2010, Hygiena
journal article

Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin
Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout, H. Kollárová
Year: 2010, Hygiena
journal article

Sociological Perspectives of Health and Illness
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová, Pavel Kurfurst
Year: 2010, Cambridge Scholars Publishing
specialist book

Současné možnosti zobrazení kyčelního kloubu dospělých
Jana Chmelová, Miroslav Směšný, P. Hanzlíková, M. Kodaj
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Soudobé možnosti kultivace, identifikace a eradikace etiologických agens anaerobních infekcí měkkých tkání.
Dittmar Chmelař
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Souvisí panuveitida s aspergilovým zánětem v plicním sekvestru?
Michal Hladík, V. Křivská, J. Čermáková, Tomáš Pískovský, T. Šmehlík, D. Cholevík, P. Mašek, M. Mitták
Year: 2010, Pediatrie pro praxi
journal article

Specializovaná hospicová péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specializovaná hospicová péče v Charitě Ostrava
Radka Kozáková
Year: 2010
abstract in proceedings

Srovnání účinnosti buprenofrinu a kombinace buprenofrinu s naloxonem v léčbě odvykacího stavu při závislosti na heroinu u hospitalizovaných pacientů
Petr Šilhán, Jitka Svobodová, D. Perničková , K. Pavlíková, J. Olej, Michaela Szilvásiová
Year: 2010
abstract in proceedings

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
journal article

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Statistika zásahů horské služby - lyžařské úrazy
Karol Korhelík, Jana Chmelová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studie na optimalizasi tPA dávky v závislosti na stavu tepenného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem - průběžné výsledky
J. Brichta, R. Mikulík, D. Holmes, D. Goldemund, T. Kára, Michal Bar, S. Asirvatham, M. Reif
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


