Publications
Psychosociální zátěž v sesterském povolání
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pulmonary Embolism: still a role for lung ventilation/perfusion imaging?
Otakar Kraft
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quality and safety aspects of blood components related to the European blood directives and the public health programme of the European commision
Zuzana Čermáková
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantitative parameters of dynamic scintigraphy of renal transplants
Pavel Širůček, Otakar Kraft, D. Nováková, Radoslava Drozdková, L. Uhlářová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiační zátěž zdravotníků při vyšetřování sentinelové uzliny
Jana Golisová, M. Nakládalová
Year: 2009, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Radiologie v rehabilitaci
Josef Nekula
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiosynovectomy
Otakar Kraft
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realizace standardů služeb při jednání se zájemci o službu
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

recenze k: Ošetrovateľský slovník
Darja Jarošová
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recommendations on Implemetation of ABPM in Practice and Interpretation of Results in Children
Terezie Šuláková, Jan Janda, Et Al.
Year: 2009
stať ve sborníku

Rehabilitace - důležitá součást léčby osteoporózy
Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad
Year: 2009, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Rehabilitace v geriatrii (E-learningový text)
Jarmila Kristiníková
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Riga Medical College
Darja Jarošová
Year: 2009
působení v zahraničí

Roztroušená skleróza u žen a menopauza
P. Koliba, Olga Zapletalová, P. Hradílek
Year: 2009, Klimakterická medicína
článek v odborném periodiku

Sarkomatoidní karcinom paranazálních dutin s propagací do očnice a intrakrania
Pavel Štrympl, P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2009, Nucleus Hradec Králové
článek v odborném periodiku

Savonia University of Applied Sciences
Hana Sochorová
Year: 2009
působení v zahraničí

Screeningové vyšetření zrakové ostrosti obecné smíšené populace
Lucie Suchánková, Jana Povová, Hana Tomášková, S. Brusová, V. Pavuková
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Sebevraždy v Ostravě a jejich vybrané epidemiologické charakteristiky
Milena Menzlová, Kateřina Cimová, Martin Hrinko
Year: 2009
stať ve sborníku

Sekundární prevence ischemické cévní mozkové příhody
David Školoudík
Year: 2009, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2009, -Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Sestra v moderní společnosti
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexuální výchova v ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2009
stať ve sborníku

Significance of radiosynoviorthesis of medium and small joints in patients with rheumatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek, F. Melichar
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009, Central European J.of Occup. and Environm..medicine
článek v odborném periodiku

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
článek v odborném periodiku

Simulace letové fáze skoku na lyžích a vliv vybraných parametrů na délku skoku
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2009, Studia Sportiva
článek v odborném periodiku

SLND for the management of early stage vulvar cancer and cervical cancer.
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SLND in early stage malignant melanoma
Otakar Kraft
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry
Eva Zacharová
Year: 2009, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v institucionální péči
Radka Bužgová
Year: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Současné možnosti péče o kriticky nemocného podchlazeného pacienta. Naše zkušenosti s péčí o kriticky nemocného podchlazeného pacienta.
T. Daněk, Radim Brát, J. Gloger, Roman Gřegoř, Stanislav Jelen
Year: 2009
stať ve sborníku

Specializační vzdělávání v anesteziologii, intenzivní péči a resuscitaci
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková
Year: 2009
stať ve sborníku

Srovnání fenotypu a genotypu CYP2D6 pomocí metoprololu u hypertenzních pacientů
Milan Grundmann, J. Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová
Year: 2009
stať ve sborníku

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009
stať ve sborníku

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009
stať ve sborníku

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009
stať ve sborníku

Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami
Petra Halvová, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, Milan Grundmann
Year: 2009
stať ve sborníku

Stanoveni lamotrigínu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2009, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2009, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2009, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Stanovení mozkové smrti
D. Nováková, A. Radomská, Pavel Širůček, Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Statistical Processing of Radon Volume Concentration in Dwellings
R. Dubčáková, P. Praks, Jiří Švec
Year: 2009
stať ve sborníku

Steroid resistance in the treatment of inflammatory bowel disease: Part I. Theoretical basis
V. Zbořil, L. Prokopová, R. Gailyová, B. Ravčuková, J. Řádková, L. Bartošová, M. Bartoš, Petr Dítě
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Stratégia publikovania odborných článkov v časopisoch
Karol Korhelík
Year: 2009, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Stres v práci sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studijní obor Ochrana veřejného zdraví-bakaláři
Milena Menzlová
Year: 2009
stať ve sborníku

Studijní obor Ochrana veřejného zdraví-magistři
Milena Menzlová
Year: 2009
stať ve sborníku

Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu
J. Kubačáková, S. Mareda, B. Pitrik, R. Fridrich, Ivana Fialová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku


