Publications
Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, R Vronský, Jiří Bílek, L Lukáč
Year: 2009
abstract in proceedings

Multiple organ involvement and sick-sinus syndrome in patient with autoimmune chronic pancreatitis
Petr Dítě, A. Fassmann, I. Novotný, M. Hermanová, B. Kianička, V. Vlčková
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců?
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nádory jako (ne)snesitelná lehkost bytí
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jakub Odehnal
Year: 2009, Zdravotnictví v České republice
journal article

NADPH-d pozitívne neuróny v hipokampe potkana počas postnatálného vývoja
Tatiana Špakovská, Květuše Lovásová, František Dorko, D. Kluchová
Year: 2009
abstract in proceedings

NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009
abstract in proceedings

NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nemoci zrakové ostrosti u vybraných profesí
Lucie Suchánková, Jana Povová, Milena Menzlová, S. Brusová, V. Pavuková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nemocničné nákazy
Rastislav Maďar
Year: 2009, Bedeker zdravia
journal article

Neobvyklá identifikace mrtvého
Bronislav Vřeský, Igor Dvořáček
Year: 2009
abstract in proceedings

Neobvyklá identifikace mrtvého
Bronislav Vřeský, Igor Dvořáček
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Neonatálna mortalita a malformácie u potkana po aplikácii vitamínu A
D. Kluchová, Květuše Lovásová, Tatiana Špakovská, František Dorko, A. Boleková
Year: 2009
abstract in proceedings

Netypické poranění ruky a karpu u dítěte
Rudolf Vronský, Leopold Pleva, Michal Kodaj
Year: 2009
others

Neurointenzivní péče u pacientů se SAK
Roman Gál, Jitka Zemanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Nitrergic structures of three weeks old rat spinal cord are identical to the adult ones
A. Boleková, Peter Patlevič, D. Kluchová
Year: 2009
abstract in proceedings

Nursing Mentorship in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nursing Mentorship in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2009
abstract in proceedings

Nutritional Consequences of Renal Transplantation
Vladimír Teplan, Ivo Valkovský, V. Teplan, Jr., M. Stollová, F. Vyhnánek, M. Anděl
Year: 2009, J RENAL NUTR
journal article

Obesity and cancer: Mendelian randomization approach utilizing the FTO genotype
Vladimír Janout
Year: 2009, INT J EPIDEMIOL
journal article

Objemové změny látek
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2009
abstract in proceedings

Objemové změny látek
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Year: 2009
abstract in proceedings

Oblast edukace u dětí a dospívajících v primární péči o zdraví
Yvetta Vrublová
Year: 2009, Kontakt
journal article

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost
Kamil Provazník, H. Provazníková
Year: 2009, Nadace CINDI
specialist book chapter

Occupation and renal cell cancer in Central and Eastern Europe
Vladimír Janout
Year: 2009, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Lung Cancer Risk: a Multicenter Study in Europe.
Vladimír Janout
Year: 2009, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Octreotide imaging in neuroendocrine tumors
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimální miniinvazivní prístup pri náhradě jícnu zaludkem
Jan Dostalík, P. Guňková, Lubomír Martínek, V. Richter, I. Guňka, Miloslav Mazur, M. Mitták
Year: 2009, Rozhledy v chirurgii
journal article

Optimální miniinvazivní přístup při náhradě jícnu žaludkem.
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, V. Richter, Miloslav Mazur
Year: 2009
abstract in proceedings

Organizace ošetřování hromadného úrazu
Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, Stanislav Jelen
Year: 2009
others

Organizace příjmu pacientů na vstupu nemocnice při mimořádných událostech
Pavel Urbánek, Stanislav Jelen, Petr Hubáček
Year: 2009
others

Ostrava v urgentní péči 2009
Sabina Psennerová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Ošetřovatelská péče v geriatrii
Radka Kozáková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinuálního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků
David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, Olga Zapletalová, O. Zapletal, J. Blatný, K. Langová, D. Šaňák, M. Král, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2009, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Pancreatic carcinoma during the course of chronic pancreatitis
Petr Dítě, I. Novotný, M. Přecechtělová, M. Růžička, A. Žáková, M. Hermanová, J. Trna, A. Ševčíková
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Patofyziológia
I Hulín, Jana Mačáková
Year: 2009, SAP
specialist book

Péče o inkontinentní seniory
Radka Kozáková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pictorial cognitive task solving and dynamics of event-related desynchronization
Josef Petřek
Year: 2009, Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc
journal article

Pictorial cognitive task solving and expired minute ventilation, oxygen consumption, carbon dioxide production and heart rate
Josef Petřek
Year: 2009, Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc
journal article

Pilotní projekt implementace ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2009
abstract in proceedings

Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2009
abstract in proceedings

Pohyb jako součást léčby osteoporózy a prevence fraktur
Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohyb jako součást léčby osteoporózy a prevence fraktur
Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polohový test - víme o něm opravdu všechno?
Jiří Plášek, V. Doupal, Z. Hrabovská
Year: 2009, Vnitřní lékařství
journal article

Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski dumping.
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Kamila Vlčková, Zuzana Oleksiaková, Marek Bužga, V. Šmajstrla, J. Kavková, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnávacia štúdia lokalizácie ACHE - pozitívnych a NADPH-diaforázových vláken v týmusoch potkanov
František Dorko
Year: 2009
abstract in proceedings

Poruchy polykání
P. Matoušek, A Kol.
Year: 2009, Neuveden
specialist book

Postnatálne obdobie vývoja a nitrergická aktivita nervovocievnych štruktúr komorového myokardu
Květuše Lovásová, A. Boleková, František Dorko, Tatiana Špakovská
Year: 2009
abstract in proceedings

Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


