Publications
Pictorial cognitive task solving and expired minute ventilation, oxygen consumption, carbon dioxide production and heart rate
Josef Petřek
Year: 2009, Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

Pilotní projekt implementace ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2009
stať ve sborníku

Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2009
stať ve sborníku

Pohyb jako součást léčby osteoporózy a prevence fraktur
Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohyb jako součást léčby osteoporózy a prevence fraktur
Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polohový test - víme o něm opravdu všechno?
Jiří Plášek, V. Doupal, Z. Hrabovská
Year: 2009, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski dumping.
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Kamila Vlčková, Zuzana Oleksiaková, Marek Bužga, V. Šmajstrla, J. Kavková, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnávacia štúdia lokalizácie ACHE - pozitívnych a NADPH-diaforázových vláken v týmusoch potkanov
František Dorko
Year: 2009
stať ve sborníku

Poruchy polykání
P. Matoušek, A Kol.
Year: 2009, Neuveden
odborná kniha

Postnatálne obdobie vývoja a nitrergická aktivita nervovocievnych štruktúr komorového myokardu
Květuše Lovásová, A. Boleková, František Dorko, Tatiana Špakovská
Year: 2009
stať ve sborníku

Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek na dizertační práci: Analýza postojov zdravotníckych pracovníkov k smrti a umieraniu
Darja Jarošová
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na dizertační práci: Dizabilita a sebaopatera u pacientov s reumatoidnou artritídou
Darja Jarošová
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na dizertační práci: Etické aspekty práce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Darja Jarošová
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na rigorózní práci: Celoživotní vzdělávání všeobecných sester pečujících o terminálně nemocné v domovech pro seniory a léčebnách dlouhodobě nemocných
Darja Jarošová
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potřeby žen během onkogynekologické chemoterapie
Yvetta Vrublová
Year: 2009
stať ve sborníku

Požární zásah v prostoru s otevřenými radionuklidovými zářiči
Jiří Švec
Year: 2009
stať ve sborníku

Práce s digitálním záznamem při posuzování senzomotorického deficitu ruky
Jana Vyskotová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní zátěž v profesní skupině sociálních pracovníků
Ivana Fialová
Year: 2009
stať ve sborníku

Praktická cvičení z první pomoci
Sabina Psennerová
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pravda u lůžka
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prenatální život z pohledu etiky
Jaroslav Slaný
Year: 2009, ČeskSlov Pediatrie
článek v odborném periodiku

Prevence sepse. Standardní operační postup.
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2009, Nozokomiální nákazy
článek v odborném periodiku

Prevencia nozokomiálnych nákaz - vedomosti a postoje sestier vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej a Českej republike
B. Lešičková, Renáta Zeleníková
Year: 2009, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Prevnce v praxi
Kamil Provazník, L. Komárek, a. kol.
Year: 2009, Nadace CINDI
odborná kniha

Prezentace použití bayesovských metod k mapování onemocnění na úrovni ORP MS kraje
I. Tomášek, Hana Tomášková, P. Polaufová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2009
stať ve sborníku

Prieskum konzumácie alkoholu u adolescentnej mládeže
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prieskum postojov sestier k vysokoškolskemu vzdelávaniu
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prieskum rizikových faktorov vertebrogenych problémov u sestier
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematicka pooperačního pahýlu u pacientů s transtibiální amputací pohledem fyzioterapeuta, biomechanika a prostetika. Rehabilitace a fyzikální lékařství
D. Kozáková, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2009, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Problematika agresivního chování klientů domovů pro seniory.
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2009, Prevence úrazů, otrav a násilí.
článek v odborném periodiku

Problémy pacientů s osteoporózou z pohledu fyzioterapie
Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad
Year: 2009, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Profesionální alergické dermatitidy
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková, M. Šrámková
Year: 2009, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, J. Veselý
Year: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, J. Veselý
Year: 2009
stať ve sborníku

Projekt využitelnosti ošetřovatelských klasifikací NANDA-Int. a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009, Profese on-line
článek v odborném periodiku

Prospective comparison of PISAPED and PIOPED scintigraphic interpretations for acute pulmonary thromboembolism - IAEA Coordinated Research Project
N. Watanabe, J. Fettich, N. O. Kucuk, Otakar Kraft, F. Mut, P. Choudhury, S. Sharma, K. Endo, M. Dondi
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Provádíme KPCR opravdu tak dobře, jak si o sobě myslíme? Jak veliké máme rezervy?
Milan Ticháček, V. Panský
Year: 2009
stať ve sborníku

Prunella vulgaris extract and rosmarinic acid suppress lipopolysaccharide-induced alteration in human gingival fibroblasts
A. Zdarilova, A. Svobodova, Vilím Šimánek, J. Ulrichová
Year: 2009, TOXICOL IN VITRO
článek v odborném periodiku

První zkušenosti s dabigatranem (Pradaxa-Boehringer Ingelheim)
Zdeněk Cichý, M. Weber, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
stať ve sborníku

První zkušenosti s rivaroxabanem (Xarelto - Bayer)
Zdeněk Cichý, M. Weber, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
stať ve sborníku

Příčiny úmrtí u dopravních nehod
I. Kopáček, Vladimír Ječmínek, M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2009
stať ve sborníku

Příčiny úmrtí u dopravních nehod
I. Kopáček, Vladimír Ječmínek, M. Smatanová, Igor Dvořáček
Year: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Psychologie a České dráhy
Jiří Popelka
Year: 2009, Železničář
článek v odborném periodiku

Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně
Eva Zacharová
Year: 2009, Diagnóza
článek v odborném periodiku


