Publications
oponentní posudek k disertační práci Kultura v ošetřovatelství. Sociální faktory ovlivňující uspokojování základních potřeb člověka.
Darja Jarošová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

oponentní posudek k disertační práci Kvalita života seniorov v Rómskej populácii
Darja Jarošová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Oral antiplatelet therapy in stroke prevention
M. Král, R. Herzig, D. Šaňák, David Školoudík, I. Vlachová, A. Bartkova, P. Hluštík, M. Kovačík, P. Kaňovský
Year: 2010, -Minirewiew. Biomed pap
journal article

Ostrava v urgentní péči 2010
Sabina Psennerová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Ostravské dny forensních věd 2010
Igor Dvořáček
Year: 2010
organizing conference, workshop

Ošetrovateľská diagnóza Akútna bolesť vo validizačných štúdiách
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetřovatelská diagnostika v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetřovatelská péče z pohledu seste a pacientů chirurgických oddělení
Darja Jarošová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči.
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
abstract in proceedings

Parental education and lung function of children in the PATY study
Hana Šlachtová, U. Gehring, G. Hoek, Hana Tomášková, Heike Luttmann-Gibson, Hanns Moshammer, Anna Paldy, S. Pattenden, Katarina Slotova, Frank Speizer, Renata Zlotkowska, J. Heinrich
Year: 2010, Eur J Epidemiol
journal article

Patient satisfaction as an outcome of nurse caring behaviours: An international Study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, E. Patiraki, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese, Darja Jarošová, A. Merkouris
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
Michal Bar, Irina Chmelová
Year: 2010, -Postgraduální medicína
journal article

Péče o zdraví zaměstnanců
Jana Golisová
Year: 2010, Florence
journal article

Pediatria
László Kovács, Michal Hladík, L´ Pevalová, .. A Kol.
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pilates metoda v kinezioterapeutické praxi
Petra Dobešová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora rodičů při perinatálním úmrtí plodu
Pavla Kasparková, Radka Bužgová
Year: 2010, Kontakt
journal article

Pojetí péče v ošetřovatelství
Darja Jarošová, E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojetí péče v ošetřovatelství
Darja Jarošová, E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese
Year: 2010
abstract in proceedings

Pokročilý věk - indikace nebo kontraindikace laparoskkopické kolorektální chirurgie?
I. Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, Petr Vávra
Year: 2010, Rozhledy v chirurgii
journal article

Polytechnic Institute of Portalegre
Renáta Zeleníková
Year: 2010
work experience abroad

Poranění cév - diagnostika a léčba
J. Pometlová, Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jana Chmelová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnanie metabolického pomeru metoprolol/alfa-hydroxymetoprolol po jednorázovom a opakovanom užití
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2010
abstract in proceedings

poruchy myelinu a demyelinizace vyvolaná systémovýcm onemocněním nebo vedlejšími účinky imunomodulační terapie
Olga Zapletalová, I. Woznicová, P. Hradílek, J. Havelka
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postižení non-sentinelových uzlin při náleu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěr české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu.
Otakar Kubala, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Year: 2010
abstract in proceedings

Postižení parametrií u pacientek s časným stadiem cervikálního karcinomu s velikostí do 2 cm: mýtus, nebo realita?
Jaroslav Klát, Libor Ševčík
Year: 2010, Česká Gynekologie
journal article

Posudek na živou osobu z pohledu soudního lékaře
Igor Dvořáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Posuzování profesionálního bronchiálního astmatu nestandartním způsobem-zdroj dlouhodobých soudních sporů
Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, V. Straková
Year: 2010
abstract in proceedings

Poškození gastroduodenální sliznice léky a vztah k endoskopickým výkonům
Petr Dítě, I. Novotný, M. Penka
Year: 2010, Medicína po promoci
journal article

Pracovnělékařská péče o pracovníky v riziku ionizujícího záření
Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2010
abstract in proceedings

Pracovní zátěž a zdravotní stav hasičů
Zdeněk Jirák
Year: 2010, Rescue report
journal article

Práva dětského pacienta v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2010, Pediatrie pro praxi
journal article

Predictors of good clinical outcome in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis
D. Šaňák, R. Herzig, J. Zapletalová, D. Horák, M. Král, David Školoudík, A. Bartkova, T. Veverka, I. Vlachová, S. Buřval, M. Kocher, M. Herman, P. Kaňovský
Year: 2010, ACTA NEUROL SCAND
journal article

Predikce pooperačních komplikací a optimalizace chirurgické operační techniky
Lubomír Martínek, Pavel JAHODA, I. Guňka
Year: 2010, Časopis lékařů českých
journal article

Prevence časné formy onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B: neonatální outcome po zavedení doporučeného postupu
Ondřej Šimetka, M. Pětroš, Hana Podešvová
Year: 2010, -Česká Gynekologie
journal article

Prevence v pracovním lékařství
Kamil Provazník, L. Komárek, P. Urban, E. Hrnčíř
Year: 2010, Nadace CINDI
specialist book

Primary pediatric endonasal dacryocystorhinostomy-A review of 58 procedures
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Year: 2010, INT J PEDIATR OTORHI
journal article

Problematika drog v pracovně lékářské péči
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř, Lenka Martínková, O. Jašurková, I. Kubátková, D. Palakiová, N. Ambrůžová, I. Horáková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Proč dbát na dobrou průchodnost nosní
Eva Mrázková
Year: 2010, Za finanční podpory Úřadu vlády ČR
specialist book chapter

Produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group ve vztahu k onemocnění karcinomem tlustého střeva a rekta u lidí
Dittmar Chmelař, Jiří Vrtný
Year: 2010, Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství
journal article

Profesionální astma - dodatek k Doporučenému postupu při diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Profesní astma v České republice
P. Brhel, E. Fenclová, Zdeňka Hajduková
Year: 2010
abstract in proceedings

Projekt ?Trenažery terenních situací?
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, Jiří Veselý, Jan Aufart
Year: 2010
abstract in proceedings

Prometheus - nová možnost léčby jaterního selhání u dětí
Michal Hladík, T. Zaoral, J. Čáp
Year: 2010, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Prometheus in hepatal failure
M. Nowaková, Michal Hladík, T. Zaoral
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP
Ondřej Šimetka, Zdeněk Michalec, J Procházková, M. Procházka
Year: 2010, Česká Gynekologie
journal article

Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka, J. Procházková
Year: 2010, -Česká gynekologie
journal article

Průkaz funkční aktivity Fc?RI receptoru u osob s protilátkovými deficity.
Alexandra Lochmanová, Vilém Novák, Olga Škopková
Year: 2010, -
journal article

První zkušenosti s analýzou psychofarmak metodou LC/MS
Romana Uřinovská, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2010
abstract in proceedings

Přestup tepla
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2010
abstract in proceedings


