Publications
Postižení non-sentinelových uzlin při náleu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěr české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu.
Otakar Kubala, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Year: 2010
abstract in proceedings

Postižení parametrií u pacientek s časným stadiem cervikálního karcinomu s velikostí do 2 cm: mýtus, nebo realita?
Jaroslav Klát, Libor Ševčík
Year: 2010, Česká Gynekologie
journal article

Posudek na živou osobu z pohledu soudního lékaře
Igor Dvořáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Posuzování profesionálního bronchiálního astmatu nestandartním způsobem-zdroj dlouhodobých soudních sporů
Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, V. Straková
Year: 2010
abstract in proceedings

Poškození gastroduodenální sliznice léky a vztah k endoskopickým výkonům
Petr Dítě, I. Novotný, M. Penka
Year: 2010, Medicína po promoci
journal article

Pracovnělékařská péče o pracovníky v riziku ionizujícího záření
Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2010
abstract in proceedings

Pracovní zátěž a zdravotní stav hasičů
Zdeněk Jirák
Year: 2010, Rescue report
journal article

Práva dětského pacienta v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2010, Pediatrie pro praxi
journal article

Predictors of good clinical outcome in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis
D. Šaňák, R. Herzig, J. Zapletalová, D. Horák, M. Král, David Školoudík, A. Bartkova, T. Veverka, I. Vlachová, S. Buřval, M. Kocher, M. Herman, P. Kaňovský
Year: 2010, ACTA NEUROL SCAND
journal article

Predikce pooperačních komplikací a optimalizace chirurgické operační techniky
Lubomír Martínek, Pavel JAHODA, I. Guňka
Year: 2010, Časopis lékařů českých
journal article

Prevence časné formy onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B: neonatální outcome po zavedení doporučeného postupu
Ondřej Šimetka, M. Pětroš, Hana Podešvová
Year: 2010, -Česká Gynekologie
journal article

Prevence v pracovním lékařství
Kamil Provazník, L. Komárek, P. Urban, E. Hrnčíř
Year: 2010, Nadace CINDI
specialist book

Primary pediatric endonasal dacryocystorhinostomy-A review of 58 procedures
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Year: 2010, INT J PEDIATR OTORHI
journal article

Problematika drog v pracovně lékářské péči
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř, Lenka Martínková, O. Jašurková, I. Kubátková, D. Palakiová, N. Ambrůžová, I. Horáková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Proč dbát na dobrou průchodnost nosní
Eva Mrázková
Year: 2010, Za finanční podpory Úřadu vlády ČR
specialist book chapter

Produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group ve vztahu k onemocnění karcinomem tlustého střeva a rekta u lidí
Dittmar Chmelař, Jiří Vrtný
Year: 2010, Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství
journal article

Profesionální astma - dodatek k Doporučenému postupu při diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Profesní astma v České republice
P. Brhel, E. Fenclová, Zdeňka Hajduková
Year: 2010
abstract in proceedings

Projekt ?Trenažery terenních situací?
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, Jiří Veselý, Jan Aufart
Year: 2010
abstract in proceedings

Prometheus - nová možnost léčby jaterního selhání u dětí
Michal Hladík, T. Zaoral, J. Čáp
Year: 2010, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Prometheus in hepatal failure
M. Nowaková, Michal Hladík, T. Zaoral
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP
Ondřej Šimetka, Zdeněk Michalec, J Procházková, M. Procházka
Year: 2010, Česká Gynekologie
journal article

Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka, J. Procházková
Year: 2010, -Česká gynekologie
journal article

Průkaz funkční aktivity Fc?RI receptoru u osob s protilátkovými deficity.
Alexandra Lochmanová, Vilém Novák, Olga Škopková
Year: 2010, -
journal article

První zkušenosti s analýzou psychofarmak metodou LC/MS
Romana Uřinovská, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2010
abstract in proceedings

Přestup tepla
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2010
abstract in proceedings

Příčiny náhlého úmrtí při neurčitých morfologických nálezech
Lucia Ihnát Rudinská, Petr Handlos
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příčiny úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příklady použití GIS při hodnocení zdravotních dat
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, I. Tomášek, Jan Michalík, Anna Šplíchalová
Year: 2010, Informační bulletin České statistické společnosti
journal article

Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
journal article

Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přínos CTA pro diagnostiku a léčbu abdominálního traumatu
Leopold Pleva, Jana Chmelová, M. Šír, Henryk Fikoczek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava na agresivní chování pacienta v PNP
Sabina Psennerová, P. Matouch
Year: 2010
abstract in proceedings

Příspěvek k diferenciální diagnostice chronických břišních bolestí
Petr Dítě, B. Kianička
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
journal article

Quantiferon-CMV test in prediction of cytomegalovirus infection after kidney transplantation
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, Hana Tomášková, P. Marsalková, J. Raszka, J. Mrázek, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová
Year: 2010, Transplantation Proceedings
journal article

Quantiferon-CMV Test in Prediction of Cytomegalovirus Infection After Kidney Transplantation
Arnošt Martínek, J. Dědochová, Hana Tomášková, Alexandra Lochmanová
Year: 2010, TRANSPL P
journal article

Radiační zátěž zdravotníků při vyšetřování sentinelové uzliny
Jana Golisová
Year: 2010, Florence
journal article

Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelurální karcinomu jícnu
P. Faltl, I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Komínek
Year: 2010, Endoskopie
journal article

Radiokomunikační systémy záchranných služeb, distanční kurz
Miroslav Pokorný
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radiologie velkých kloubů a páteře
Josef Nekula
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenze monografie. Líčeník, R. Klinické doporučené postupy. Obecné zásady, principy tvorby a adaptace
Darja Jarošová
Year: 2010, -
journal article

Recurrent oesophageal intramucosal squamous carcinoma treated by endoscopic mucosal resection and subsequent radiofrequency ablation using HALO system
I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Faltl, P. Komínek
Year: 2010, BMJ Case Reports
journal article

Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba
J. Plášek, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2010, Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba
journal article

Reflections after the 2nd Würzburg Summer School of Thyroid Cancer Management
Otakar Kraft
Year: 2010, EUR J NUCL MED MOL I
journal article

Retinoidy a karotenoidy v organizme
Peter Patlevič, Janka Vašková, Ladislav Vaško, D. Kluchová
Year: 2010
abstract in proceedings

Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Riziko rakoviny plic u pracovníků s uznanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Rizikoví senioři - sociální fenomén demografického stárnutí populace
Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková, Radka Bužgová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica
journal article


