Publications
Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření.
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2009
stať ve sborníku

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství a ošetřovatelství založené na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinicko - diagnostický význam cholinesteráz
František Dorko
Year: 2009
stať ve sborníku

Komplexní léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní.
Olga Zapletalová
Year: 2009, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Komunikace s člověkem se sluchovým postižením
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2009
stať ve sborníku

Komunikace s člověkem se sluchovým postižením
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace s etnickými skupinami v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační dovednosti
Eva Zacharová
Year: 2009, Ošetrovatelský obzor
článek v odborném periodiku

Komunitní ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunitní péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2009
stať ve sborníku

Komunitní péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kouření, alkohol a BMI jako rizikové faktory vzniku karcinomu ledvin
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, D. Horáková, D. Šubová, Vladimír Janout
Year: 2009
stať ve sborníku

KPCR. Kde začít?
Sabina Psennerová, P. Matouch, R. Holek
Year: 2009
stať ve sborníku

Krvácivé komplikace a předávkování antikoagulační léčby
Jaromír Gumulec, Petr Kessler, Václav Procházka, Martin Brejcha, Milan Grundmann, M. Penka, Mathias Zanger, Evžen Machytka, Petr Klement
Year: 2009, Anesteziologie a intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Kultivační média pro kultivaci anaerobních bakterií.
Dittmar Chmelař, E. Bazgerová
Year: 2009, -Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.
článek v odborném periodiku

Kůže a alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková
Year: 2009
stať ve sborníku

Kvalita hlasu hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc., Milena Menzlová, Jiří Mrázek
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita hlasu u hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Vladimír Janout
Year: 2009, Pracovní Lékařství
článek v odborném periodiku

Kvalita poskytovanej ošetrovatelskej starostlivosti - prieskum
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní parametry při hodnocení transplantované ledviny
Pavel Širůček, L. Uhlářová, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, I. Guňka, P. Guňková, Petr Vávra, M. Bortlicek
Year: 2009
stať ve sborníku

Laparoskopická cholecystektomie metodou SILS, první zkušenosti.
Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, Jan Dostalík
Year: 2009, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Léčba časných stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní
Olga Zapletalová
Year: 2009, Remedia
článek v odborném periodiku

Lékové interakce antiepileptik, antiparkinsonik, inhibitorů cholinesterázy, triptanů a derivátů ergotaminu na úrovni biotransformačních procesů
Miroslav Dostálek, Miroslav Turjap, Milan Grundmann
Year: 2009, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Lékové interakce psychofarmak na úrovni biotransformačních procesů
Miroslav Dostálek, Miroslav Turjap, Milan Grundmann
Year: 2009, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku

Léky v těhotenství a při kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
stať ve sborníku

Lokalizovaná tracheobronchiální amyloidóza typu AA a její odlišení od systémové amyloidózy v praxi.
M. Džingozovová, J. Skříčková, Jirka Mačák, K. Múčková, Z. Adam
Year: 2009, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Long-term results of laparoscopic surgery for rectal cancer.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, I. Guňka, P. Guňková, P. Ostruzka, Petr Vávra
Year: 2009, World Journal of Surgery
článek v odborném periodiku

Lymfatické mapování a koncept sentinelové lymfatické uzliny
Libor Ševčík
Year: 2009, Grada Publishing
odborná kniha

Management of Unstable Pelvic Fracture in the Acute Phase (Pelvic Damage Control Surgery)
T. Pavelka, V. Kuntscher, R. Grill, Jana Chmelová, V. Džupa
Year: 2009, ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
článek v odborném periodiku

Medicínsko-psychologické problémy nemocných s nádory hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2009, Česká stomatologie
článek v odborném periodiku

Melatonin v léčbě komorbidních poruch spánku - první zkušenosti
Jitka Svobodová
Year: 2009, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Metastáza dobře diferencovaného karcinomu v krční lymfatické uzlině s výraznou myofibroblastickou proliferací a diskontinuální bazální membránou.
Jirka Mačák
Year: 2009, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Metodika zajištění rovných podmínek pro studium studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hana Sochorová, Zdeňka Telnarová
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mezinárodní konference hospicové a paliativní péče
Radka Kozáková
Year: 2009
uspořádání konference, workshopu

Mezinárodní spolupráce v případě zavražděné osoby
A. Berek, D. Hojsík, Luboš Valerián
Year: 2009
stať ve sborníku

Mezinárodní spolupráce v případě zavražděné osoby
A. Berek, D. Hojsík, Luboš Valerián
Year: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu
Miroslav Janura
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Molekulární epidemiologie nádorů
Kateřina Skřejpková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2009
stať ve sborníku

Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2009
stať ve sborníku

Možnosti léčby plazmou u pacientů s hereditární formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková, Blanka Kořístková
Year: 2009, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Možnosti MR v diferenciální diagnostice ischemických lézí mozku
Josef Nekula, Jana Chmelová, Miroslav Směšný
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití videokonferenčních systémů pro výuku
Jitka Zemanová, P. Štourač
Year: 2009
stať ve sborníku

Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií, funkčních a dynamických znaků.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, V. Porada
Year: 2009, Soudní inženýrství
článek v odborném periodiku

Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií funkčních a dynamických znaků.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
stať ve sborníku

Možnosti vzdělávání zdravotníků v práci s handicapovanými pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, R Vronský, Jiří Bílek, L Lukáč
Year: 2009
stať ve sborníku

Multiple organ involvement and sick-sinus syndrome in patient with autoimmune chronic pancreatitis
Petr Dítě, A. Fassmann, I. Novotný, M. Hermanová, B. Kianička, V. Vlčková
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců?
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nádory jako (ne)snesitelná lehkost bytí
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jakub Odehnal
Year: 2009, Zdravotnictví v České republice
článek v odborném periodiku


