Publications
Exprese HLA-DR a CD86 na monocytech u kriticky nemocných pacientů
Alexandra Lochmanová, I. Popelková, Ivo Lochman, R. Kula
Year: 2010, -
journal article

FABPS, PAI-I and others Biomarkers in Serum in Individuals with Diabetic Type 2 and Nondiabetic pilot Study
Marek Bužga, Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská, V. Krčová, Vladislava Zavadilová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Faktory ovlivňující výběr prvního pracoviště u všeobecných sester
M. Koutná, Darja Jarošová
Year: 2010, Kontakt
journal article

Family history and lung cancer risk: international multicentre case-control study in Eastern and Central Europe and meta-analyses.
J. Lissowska, L. Foretová, J. Drábek, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, A. Cassidy, D. Mates, V. Bencko, Vladimír Janout, R.J. Hung, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2010, CANCER CAUSE CONTROL
journal article

Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv II
Petra Halvová, Milan Grundmann
Year: 2010, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Febrilie u kriticky nemocných na pracovištích ICU
Renáta Zoubková
Year: 2010
abstract in proceedings

Filosofie, kultura a životní styl Navaho indiánů z evropské perspektivy
Lucie Sikorová
Year: 2010, Česká antropologie
journal article

Forenzní rizika při poskytování léčebně-preventivní péče
Michal Hladík
Year: 2010, -Časopis lékařů českých
journal article

From Chronic Inflammation to Cancer
Petr Dítě, G. Krejs, P. Malfertheiner, Z. Tulassay
Year: 2010, S. Karger AG
specialist book

Gas cooking is associated with small reductions in lung function in children..
H. Moshammer, T. Fletcher, J. Heinrich, J. Hoek, F. Hruba, S. Pattenden, P. Rudnai, Hana Šlachtová, FE Speizer, R. Zlotkowska, M. Neuberger
Year: 2010, EUR RESPIR J
journal article

Gastroenerologie
Jan Lata
Year: 2010, Galén
specialist book

Gastroenterologie
Milan Lukáš, Jan Lata, Tomáš Vaňásek, Dana Ďuricová, Petr Dítě
Year: 2010, Stanislav Juhaňák - Triton
specialist book chapter

Genetic detection of Dobrava/Belgrade virus in Czech Patient with Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome
A. Papa, H. Zelená, Dagmar Barnetová, Lenka Petroušová
Year: 2010, CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
journal article

Genome-wide meta-analyses identify multiple loci associated with smoking behavior.
J. Mckay, E. Fabianova, L. Foretová, Vladimír Janout, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, D. Zaridze, P. Lagiou, V. Bencko, I. Holcatova
Year: 2010, NAT GENET
journal article

GIN Kindergarten: A comprehensive educational program for undergraduate medical students.
Radim Líčeník, Kateřina Ivanová, Martin Faix, Pavel Kurfurst, Darja Jarošová, Tomáš Kuhn, Jan Přeček, Denisa Osinová, Eva Dorazilová, Jarmila Potomková, Adéla Michalcová
Year: 2010, Otolaryngology - Head and Neck Surgery
journal article

GIN Kindergarten. A comprehensive educational programme for undergraduate medical students
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Year: 2010
organizing conference, workshop

GLOBE STEREOTHERMOMETER - A NEW INSTRUMENT FOR MEASUREMENT AND EVALUATION OF IRREGULAR RADIANT - CONVECTIVE LOAD
Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Globus Pharyngeus and Extraesophageal Reflux: Simultaneous pH < 4.0 and pH < 5.0 Analysis
Karol Zeleník, Petr Matoušek, Ondřej Urban, P. Schwarz, I. Stárek, Pavel Komínek
Year: 2010, LARYNGOSCOPE
journal article

HELLP syndrome
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, M Lubušký
Year: 2010, Vnitřní lékařství
journal article

Hodnocení a porovnání dymaniky úpravy parézy a somatosenzorických funkcí u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou po rehabilitaci (kazuistická šetření)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Hodnocení dynamiky úpravy hemiparézy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů
Radka Kozáková, E. Skřivánková, Darja Jarošová
Year: 2010, Praktický lékař
journal article

How to assess osteoporosis management efficacy?
Wojciech Pluskiewicz
Year: 2010, MED HYPOTHESES
journal article

Hybridní výkony u cévních onemocnění
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, I. Guňka, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík
Year: 2010, Vaskulárna medicína
journal article

Hypertenze u novorozenců a malých kojenců
Terezie Šuláková, M. Bayer, P. Kordoš, A Kol.
Year: 2010, Triton
specialist book chapter

Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2010, Sociální práce/sociální práca
journal article

Il caring e la soddisfazione del paziente in Italia e in Europa. Studio multicentrico di correlazione
M. Tomietto, A. Palese, G. Efstathiou, A. Merkouris, Darja Jarošová, R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, E. Patiraki, Z. Balogh, E. Papastavrou
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Incidence of Pancreatic Carcinoma in Patiens with Chronic Pancreatitis
Petr Dítě, I. Novotný, M. Přecechtělová, M. Růžička, A. Žáková, M. Hermanová, J. Trna, H. Nechutová
Year: 2010, HEPATO-GASTROENTEROL
journal article

Indikace zobrazovacích metod
Josef Nekula
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Infikované potraumatické pseudoaneuryzma s gangrénou bérce
J. Pometlová, M Šír, Leopold Pleva
Year: 2010, Interní medicína
journal article

Informační technologie v pregraduální výuce humánní anatomie na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích
A. Boleková, František Dorko
Year: 2010
abstract in proceedings

Informovanost rodičů o nepoviném očkování dětí
Lucie Sikorová, Romana Kroczková
Year: 2010, Pediatrie pro praxi
journal article

Inkontinence u žen
Yvetta Vrublová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude
Hana Sochorová
Year: 2010
work experience abroad

Interna
R. Češka, V. Tesař, Petr Dítě, T. Štulc, .. A Kol.
Year: 2010, Triton
specialist book

Is atrial fibrillation associated with poor outcome after thrombolysis?
D. Šaňák, R. Herzig, M. Král, A. Bartkova, J. Zapletalová, M. Hutyra, David Školoudík, I. Vlachová, T. Veverka, D. Horák, P. Kaňovský
Year: 2010, J NEUROL
journal article

Jiný pohled na akutní krvácení do horního trávicího traktu u pacientů s jaterní cirhózou
P. Svoboda, J. Ehrmann, P. Klvaňa, Evžen Machytka, Martin Rydlo, Vladimír Hrabovský
Year: 2010, Vnitrni lekarstvi
journal article

K životnímu výročí profesora Lászlá Kovácse
Michal Hladík
Year: 2010, -Pedatria pre prax
journal article

Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2010
abstract in proceedings

Karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2010
abstract in proceedings

Kazuistiky: Proč jsou tak oblíbené a poučné i v době EBN - medicíny založené na důkazech? Jaké poučení si lze odnést z jednotlivých případů a akcí? Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách.
J. Drábková, Igor Dvořáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Klinická praxe očima studentů a mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů
Darja Jarošová, Dorota Wojnarová
Year: 2010
abstract in proceedings

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů.
Darja Jarošová, Dorota Wojnarová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komorbidita smíšené úzkostně-depresivní poruchy a poruch osobnosti
D. Perničková , Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová, H. Fojtíková, Jitka Svobodová
Year: 2010, Psychiatrie
journal article

Komunikace s dětským pacientem
Ilona Plevová, Regina Slowik
Year: 2010, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Komunikace s handicapovaným pacientem
Ilona Plevová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace s osobami s problémovým chováním
Radka Kozáková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2010, Interní medicína pro praxi
journal article


