Publications
Hybridní výkony u cévních onemocnění
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, I. Guňka, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík
Year: 2010, Vaskulárna medicína
journal article

Hypertenze u novorozenců a malých kojenců
Terezie Šuláková, M. Bayer, P. Kordoš, A Kol.
Year: 2010, Triton
specialist book chapter

Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2010, Sociální práce/sociální práca
journal article

Il caring e la soddisfazione del paziente in Italia e in Europa. Studio multicentrico di correlazione
M. Tomietto, A. Palese, G. Efstathiou, A. Merkouris, Darja Jarošová, R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, E. Patiraki, Z. Balogh, E. Papastavrou
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Incidence of Pancreatic Carcinoma in Patiens with Chronic Pancreatitis
Petr Dítě, I. Novotný, M. Přecechtělová, M. Růžička, A. Žáková, M. Hermanová, J. Trna, H. Nechutová
Year: 2010, HEPATO-GASTROENTEROL
journal article

Indikace zobrazovacích metod
Josef Nekula
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Infikované potraumatické pseudoaneuryzma s gangrénou bérce
J. Pometlová, M Šír, Leopold Pleva
Year: 2010, Interní medicína
journal article

Informační technologie v pregraduální výuce humánní anatomie na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích
A. Boleková, František Dorko
Year: 2010
abstract in proceedings

Informovanost rodičů o nepoviném očkování dětí
Lucie Sikorová, Romana Kroczková
Year: 2010, Pediatrie pro praxi
journal article

Inkontinence u žen
Yvetta Vrublová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude
Hana Sochorová
Year: 2010
work experience abroad

Interna
R. Češka, V. Tesař, Petr Dítě, T. Štulc, .. A Kol.
Year: 2010, Triton
specialist book

Is atrial fibrillation associated with poor outcome after thrombolysis?
D. Šaňák, R. Herzig, M. Král, A. Bartkova, J. Zapletalová, M. Hutyra, David Školoudík, I. Vlachová, T. Veverka, D. Horák, P. Kaňovský
Year: 2010, J NEUROL
journal article

Jiný pohled na akutní krvácení do horního trávicího traktu u pacientů s jaterní cirhózou
P. Svoboda, J. Ehrmann, P. Klvaňa, Evžen Machytka, Martin Rydlo, Vladimír Hrabovský
Year: 2010, Vnitrni lekarstvi
journal article

K životnímu výročí profesora Lászlá Kovácse
Michal Hladík
Year: 2010, -Pedatria pre prax
journal article

Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová
Year: 2010
abstract in proceedings

Karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2010
abstract in proceedings

Kazuistiky: Proč jsou tak oblíbené a poučné i v době EBN - medicíny založené na důkazech? Jaké poučení si lze odnést z jednotlivých případů a akcí? Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách.
J. Drábková, Igor Dvořáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Klinická praxe očima studentů a mentorů
Yvetta Vrublová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů
Darja Jarošová, Dorota Wojnarová
Year: 2010
abstract in proceedings

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů.
Darja Jarošová, Dorota Wojnarová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komorbidita smíšené úzkostně-depresivní poruchy a poruch osobnosti
D. Perničková , Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová, H. Fojtíková, Jitka Svobodová
Year: 2010, Psychiatrie
journal article

Komunikace s dětským pacientem
Ilona Plevová, Regina Slowik
Year: 2010, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Komunikace s handicapovaným pacientem
Ilona Plevová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace s osobami s problémovým chováním
Radka Kozáková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2010, Interní medicína pro praxi
journal article

Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů
Vladimír Teplan, Otto Schuck, J. Malý, Miroslava Horáčková, J. Zadražil, Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Staněk, Ivo Valkovský, O. Marečková, Vladimír Hanzal, Andrej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček, Milena Štollová, Dana Sasaková
Year: 2010, Aktuality v nefrologii
journal article

KPR - Guidelines 2008
Renáta Zoubková
Year: 2010
abstract in proceedings

Léčba častých stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní
Olga Zapletalová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léčba glatirameracetátem - bezpečnost a nežádoucí reakce - řešení v praxi
Olga Zapletalová, Radek Litvik, Radek Litvik
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léková interakce mezi lamotriginem a kyselinou valproovou užívanými při porodu a během kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2010, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Letadlo - Simulace hromadného neštěstí
Ivana Fialová
Year: 2010
abstract in proceedings

Lidská důstojnost
Radka Kozáková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of cyclosporine A and its three metabolites AM1, AM9 and AM4N in whole blood and isolated lymphocytes in renal transplant patients
Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Petra Halvová, Milan Grundmann
Year: 2010, J SEP SCI
journal article

LONG-TERM OUTCOMES OF PATIENTS TREATED FOR TESTICULAR CANCER
Ondřej Havránek, Jan Krhut, D Němec, D Feltl, J Hájek, J Cvek, L Dusek
Year: 2010, EUR UROL SUPPL
journal article

Long-term trends in the utilization of beta-blocking agents in the Czech Republic
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Dana Šalounová
Year: 2010, Česká a slovenská farmacie
journal article

L.U.de.S. University - Lugano
Petra Dobešová
Year: 2010
work experience abroad

Lymfomy tenkého střeva.
Jirka Mačák, I. Falkova, J. Šmardova
Year: 2010, Československá patologie a soudní lékařství
journal article

Malá účinnost vakcinace proti virové hepatitidě B u pacientů s pokročilým jaterním onemocněním
Luděk Rožnovský, I. Orságová, L. Petroušová, Josef Tvrdík, L. Kabieszová, Martin Rydlo, Ivo Lochman, A. Kloudová
Year: 2010, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Management péče o zaměstnance ve zdravotnických pracovištích s ionizujícím zářením
Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2010, Cor et Vasa: časopis České kardiologické společnosti
journal article

Managment ošetření poranění pánve
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Jana Chmelová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Manuál elektroléčby
Jana Vyskotová
Year: 2010, Neuveden
specialist book

Maternal Health Education in Czech republic
Yvetta Vrublová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medical Faculty, Florence University, Florencie
Renáta Zeleníková
Year: 2010
work experience abroad

Mentorské smlouvy
Marketa Babičová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mentorství v ošetřovatelské praxi
Yvetta Vrublová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Měření kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u pacientů s tuberkulózou
Jarmila Siverová, Radka Bužgová
Year: 2010, Ošetřovatelsví a porodní asistence
journal article

Měření kvality života rodinných pečovatelů
Radka Bužgová, Petra Endelová
Year: 2010, Praktický lékař
journal article

Měření úzkosti a strachu ze smrti u studentek ošetřovatelství
Radka Bužgová
Year: 2010, Kontakt
journal article

Method and validity of transcranial sonography in movement disorders.
David Školoudík, U. Walter
Year: 2010, INT REV NEUROBIOL
journal article


