Publications




A phase 2 study of ibrutinib in combination with bortezomib and dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma
Roman Hájek, Luděk Pour, Edyta Dawbovská, Muhit Ozcan, Jesus Martin Sanchez, Ivan Špička
Year: 2020, EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

Adenomyóza
Petr Kovář, J. Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, D. Žiak
Year: 2020, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Atlas vybraných kapitol anatomie člověka
František Dorko, Alžběta Pecháčková, Jan Roman, Tereza Ekrtová, Petr Kovář
Year: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Bortezomib Retreatment Is Effective in Relapsed Multiple Myeloma Patients - Real-Life Clinical Practice Data
M. Stork, S. Ševčíková, L. Brožová, I. Špička, V. Maisnar, J. Minařík, A. Jungová, E. Gregora, R. Velichová, Roman Hájek, Tomáš Jelínek, L. Pour
Year: 2020, Neoplasma
článek v odborném periodiku

Cardiac papillary fibroelastomas: A 10-year single-center surgical experience and long-term echocardiographic follow-up study
Martin Kolek, Jana Dvořáčková, Oldřich Motyka, Radim Brát
Year: 2020, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku

Comparison of lung cancer risk in black-coal miners based on mortality and incidence
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Zdeněk Jirák
Year: 2020, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku

Development and psychometric evaluation of a new tool for measuring the attitudes of patients with progressive neurological diseases to ethical aspects of end-of-life care
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2020, BMC MEDICAL ETHICS
článek v odborném periodiku

Dlhodobé sledovanie a manažmen pacientov s RASopatiami
Michal Hladík, Denisa Weis, Andrea Hladíková
Year: 2020, Mladá fronta, a.s.
kapitola v odborné knize

Dynamics of tumor-specific cfDNA in response to therapy in multiple myeloma patients
David Vrabel, Lenka Sedlaříková, Lenka Besse, Lucie Říhová, Renata Bezděková, Martina Almasi, Veronika Kubaczková, Lucie Brožová, Jiří Jarkovský, Hana Plonková, Tomáš Jelínek, Viera Sandecká, Martin Stork, Luděk Pour, Sabina Ševčíková, Roman Hájek
Year: 2020, European Journal of Haematology
článek v odborném periodiku

Eras na chirurgické jednotce intenzivní péče- výsledky klinické studie
Jana Richtarová, Eva Mrázková, I. Satinský
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

European intensive care nurses? cultural competency: An international cross-sectional survey
Beata Dobrowolska, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Dorota Ozga, Eva Barkestad, Julie Benbenishty, Kristijan Breznik, Bojana Filej, Darja Jarošová, Boris Miha Kaučič, Ivana Nytra, Barbara Smrke, Renáta Zeleníková, Bronagh Blackwood
Year: 2020, Intensive and Critical Care Nursing
článek v odborném periodiku

Experimental use of flow cytometry to detect bacteria viability after hyperbaric oxygen exposure: Work in progress report
Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Karin Korytková, Monika Cisáriková
Year: 2020, Diving and Hyperbaric Medicine
článek v odborném periodiku

First-line therapy with either bortezomibmelphalan- prednisone or lenalidomidedexamethasone followed by lenalidomide for transplant-ineligible multiple myeloma patients: a pooled analysis of two randomized trials
A. Larocca, R. Mina, M. Offidani, Roman Hájek
Year: 2020, Haematologica
článek v odborném periodiku

Frequency of mutations in BRCA genes and other candidate genes in high-risk probands or probands with breast or ovarian cancer in the Czech Republic
Petra Riedlová, Jana Janoutová, Barbara Hermanová
Year: 2020, Molecular Biology Reports
článek v odborném periodiku

Glomerulopatie u pacientů s idiopatickými střevními záněty
Vladimír Teplan, E. Honsová, M. Lukáš
Year: 2020, Gastroent Hepatol
článek v odborném periodiku

HBO v intenzivní péči a urgentní medicíně - základy léčby HBO, fyziologické poznámky, efekty a účinky na jednotlivé orgánové systémy, kontraindikace, vedlejší účinky léčby, dostupnost metody
Michal Hájek
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HBO v traumatologii - akutní traumatická ischémie, compartment syndrom, předběžné výsledky RCT HOLLT, poškození CNS. Využití HBO v Traumacentru FNO.
Michal Hájek, Roman Madeja
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospital safety climate from nurses? perspective in four European countries
Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Adriano Friganovicz, Izabella Uchmanowicz, Darja Jarošová, Evridiki Papastavrou, Katarína Žiaková
Year: 2020, INTERNATIONAL NURSING REVIEW
článek v odborném periodiku

Identifying and treating candidates for checkpoint inhibitor therapies in multiple myeloma and lymphoma
Katarina Hradská, Michal Kaščák, Roman Hájek, Tomáš Jelínek
Year: 2020, Expert Review of Hematology
článek v odborném periodiku

Intoxikace CO- klinika, kontroverze, mýty
Michal Hájek
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u vybraných indikací v ortopedii a traumatologii
Michal Hájek, Miloslav Klugar, Jozef Kuzma, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař
Year: 2020, Zdravotnícke listy
článek v odborném periodiku

Klíšťová encefalitida - počty nakažených zase stouply, kdo je teď na tahu?
Rastislav Maďar
Year: 2020, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Management of patients with multiple myeloma in the era of COVID-19 pandemic: a consensus paper from the European Myeloma Network (EMN)
E. Terpos, M. Engelhardt, G. Cook, Roman Hájek
Year: 2020, LEUKEMIA
článek v odborném periodiku

Measurement of novel adipokine visfatin in young patients with acute myocardial infarction. Clinical testing of a new elisa
David Stejskal, Radka Šigutová, Marek Svesták, Jan Václavík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera
Year: 2020, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia
článek v odborném periodiku

Metabolický stav a nutrice u seniorů s reálným onemocněním a operační výkon
Vladimír Teplan, O. Gojiš
Year: 2020, Geriatrie a gerontologie
článek v odborném periodiku

Metal Particles in Mucus and Hypertrophic Tissue of the Inferior Nasal Turbinates From the Human Upper Respiratory Tract
Kristina Čabanová, Oldřich Motyka, Lenka Čábalová, Kamila Hrabovská, Hana Bielniková, Lúbomíra Kuzníková, Jana Dvořáčková, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Jana Kukutschová
Year: 2020, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
článek v odborném periodiku

Methodology and results of real-world cost-effectiveness of carfilzomib in combination with lenalidomide and dexamethasone in relapsed multiple myeloma using registry data
M. Campioni, I. Agirrezabel, Roman Hájek, J. Minařík, L. Pour, I. Špička, S. Gonzalez-McQuire, P. Jandová, V. Maisnar
Year: 2020, European Journal of Health Economics
článek v odborném periodiku

Minimálně invazivní zadní mezitělová fúze a instrumentace - výsledky po 24 měsících sledování
F. Šámal, P. Linzer, Michal FILIP, P. Jurek, D. Pohlodek, P. Haninec
Year: 2020, Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca
článek v odborném periodiku

Monoclonal antibodies in the treatment of AL amyloidosis: co-targetting the plasma cell clone and amyloid deposits
Tereza Popková, Roman Hájek, Tomáš Jelínek
Year: 2020, BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

Možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Janoutová, Martina Kovalová, Petr Ambroz, Ondřej Machaczka, Anna Zatloukalová, Eva Mrázková, Oto Košta, D. Školoudík, Vladimír Janout, Kateřina Němček
Year: 2020, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Nefrologické minimum pro klinickou praxi
Vladimír Teplan
Year: 2020, Maxdorf
odborná kniha

Nekrotizující infekce měkkých tkání - klasifikace, epidemiologie, evidence. Efekty HBO u pacientů s nekrotizující infekcí měkkých tkání- praktické poznámky, kontroverze, mýty, kazuistiky
Michal Hájek, Ivana Zýková
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neonatal sepsis in mother-child dyad of ethnic minority: A case stud
Nikola Urbanovská, Cristina Pedro, Margarida Sim Sim
Year: 2020, ACTA Paulista de Enfermagem
článek v odborném periodiku

Nový postup v nutriční léčbě seniorů s onemocněním ledvin
Vladimír Teplan, Ondřej Gojiš
Year: 2020, Nutrition NewsIscare
článek v odborném periodiku

Nurses' perception of implicit nursing care rationing in Croatia-A cross-sectional multicentre study
Adriano Friganovic, Sladana Rezic, Biljana Kurtovic, Sandro Vidmanic, Renáta Zeleníková, Vesna Konjevoda, Biserka Režek, Sanja Piškor
Year: 2020, Journal of Nursing Management
článek v odborném periodiku

Nurses' perceptions of professional practice environment and its relation to missed nursing care and nurse satisfaction
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Janíková
Year: 2020, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Nutrition and Sensory Evaluation of Germinated Cereals and Pseudocereals
Renáta Dlouhá, Karin Petřeková, Ivo Hartman, Jaroslav Šimek, Vítězslav Hertel
Year: 2020, Kvasný průmysl
článek v odborném periodiku

Nutrition and Sensory Evaluation of Germinated Legumes
Karin Viktorinová, Karin Petřeková, Ivo Hartman, Jaroslav Šimek, Vítězslav Hertel
Year: 2020, Kvasný průmysl
článek v odborném periodiku

Nutritional status of hospitalized elderly with coronary heart disease
Katka Bobčíková, Hana Lukšová
Year: 2020, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Occurrence of hospital-acquired infections in relation to missed nursing care: a literature review
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Andrea Polanská, Renáta Zeleníková
Year: 2020, Cent Eur J Nurs Midw
článek v odborném periodiku

Once- versus twice-weekly carfilzomib in relapsed and refractory multiple myeloma by select patient characteristics: phase 3 ARROW study subgroup analysis
A. Meletios, R. Niesvizky, K. Weisel, Roman Hájek
Year: 2020, Blood Cancer Journal
článek v odborném periodiku

Outcome of paraosseous extra-medullary disease in newly diagnosed multiple myeloma patients treated with new drugs
M. Vittorio, G. Francesca, S. Spada, Roman Hájek
Year: 2020, HAEMATOLOGICA
článek v odborném periodiku

Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková
Year: 2020, GRADA
odborná kniha

Předoperační příprava seniorů
Vladimír Teplan
Year: 2020, Časopis českých lékařů
článek v odborném periodiku

Rationing of nursing care and the occurrence of adverse events of hospitalized patients
Darja Jarošová
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Real-world outcomes and factors impacting treatment choice in relapsed and/or refractory multiple myeloma (RRMM): a comparison of VRd, KRd, and IRd
A. Chari, P.G. Richardson, D. Romanus, Roman Hájek
Year: 2020, Expert Review of Hematology
článek v odborném periodiku

Reporting of workplace violence towards nurses in 5 European countries - a cross-sectional study
B. Babiarczyk, A. Turbiarz, M. Tomagová, Renáta Zeleníková, E. Onler, D. Cantus Sancho
Year: 2020, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
článek v odborném periodiku

Sůl ve společném stravování dětí od 1 roku do 7 let
Miriam Návratová, Karin Petřeková
Year: 2020, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

The fat mass, estimated glomerular filtration rate, and chronic inflammation in type 2 diabetic patients
Tomáš Šálek, Alena Adamíková, Petr Ponížil
Year: 2020, JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS
článek v odborném periodiku

The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma
Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Ivan Čižnár, Miroslav Rozložník, M. Klugar
Year: 2020, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku


