UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Přemysl Falt

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 595 633 111
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Pipek, B. a Falt, P. Lécba komplikované Crohnovy choroby vedolizumabem. Gastroenterologie a Hepatologie. 2018, 72(2), s. 143-147. ISSN 1804-7874.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Hill, M. a Urban, O. Carbon dioxide insufflation during colonoscopy in inflammatory bowel disease patients: A double-blind, randomized, single-center trial. EUR J GASTROEN HEPAT. 2017, roč. 29, s. 355-359. ISSN 0954-691X.
Vítek, P., Mikoviny Kajzrlíková, I., Falt, P., Zonča, P., Platoš, J. a Lukáš, M. Atypický průběh Crohnovy choroby s postižením tlustého střeva u mladého nemocného.. Gastroenterologie a Hepatologie. 2016, roč. 70, č. 2016, s. 61-64. ISSN 1804-7874.
Falt, P., Urban, O., Suchánek, Š., Cyrany, J., Bortlík, M., Vítek, P., Martínek, J., Vojtěchová, G., Grega, T., Mikoviny Kajzrlíková, I., Pěnčík, P., Tachecí, I., Jirkovský, O., Fojtík, P., Liberda, M., Kliment, M., Kroupa, R., Opletal, P., Kojecký, V. a Procházka, R. et al. Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii.. Gastroenterologie a Hepatologie. 2016, roč. 70, s. 523-538. ISSN 1804-7874.
Falt, P., Urban, O., Hanousek, M. a Andělová, R. "Full -thickness" endoskopická resekce lokální reziduální neoplazie v hepatální flexuře - videokazuistika. Gastroent Hepatol. 2016, roč. 70, s. 398-401. ISSN 1804-7874.
Urban, O., Pipek, B., Mikoviny Kajzrlíková, I., Falt, P., Fojtík, P. a Vítek, P. The efficacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions. Vnitřní lékařství. 2016, č. 62, s. 365-369. ISSN 1801-7592.
Urban, O., Fojtík, P., Falt, P. a Kliment, M. Short-term results of colorectal endoscopic submucosal dissection. In: 23rd United European Gastroenterology Week. Barcelona. 2015.
Urban, O., Fojtík, P., Falt, P. a Zoundjiekpon, V. D. Short-term results of gastric endoscopic submucosal dissection in country with low incidence of gastric cancer. In: 23rd United European Gastroenterology Week. Barcelona. 2015.
Kliment, M., Urban, O., Loveček, M., Straka, M., Žiak, D., Falt, P., Fojtík, P. a Dvořáčková, J. Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia zo solídnych pankreatických más - presnosť a impakt na liečbu u 358 pacientov. Gastroenterologie a hepatologie. 2013, č. 67, s. 431-437. ISSN 1804-7874.
Urban, O., Kijonková, B., Kajzrlíková, I. M., Vítek, P., Kliment, M., Fojtík, P., Falt, P., Reiterová, K. a Hořava, Jr., V. Local residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors during 15 months of follow-up. EUR J GASTROEN HEPAT. 2013, č. 25, s. 733-738. ISSN 0954-691X.


No record found.No record found.No record found.

social hub