UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Pavel Klvaňa

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Pavel Klvaňa
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 013
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Blaho, M., Dítě, P., Bojková, M., Rydlo, M., Kupka, T., Svoboda, P., Klvaňa, P. a Martínek, J. Příspěvek k diferenciální diagnostice sklerozujících cholangitid. Vnitřní lékařství. 2017, č. 63, s. 50-55. ISSN 0042-773X.
Blaho, M., Dítě, P., Bojková, M., Vašura, A., Rydlo, M., Kupka, T., Svoboda, P., Ječménková, G., Klvaňa, P. a Martínek, A. Racionální léčba zevní pankreatické nedostatečnosti. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 76-78. ISSN 1336-1473.
Svoboda, P., Měch, R., Kroupa, R., Dítě, P., Klvaňa, P., Kupka, T., Bojková, M., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Uvírová, M., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Barrettův jícen - kdy je rizikovým faktorem vzniku karcinomu?. Gastroenterológia pre prax. 2016, č. 1, s. 27-30. ISSN 1336-1473.
Rydlo, M., Dvořáčková, J., Kupka, T., Klvaňa, P., Havelka, J., Uvírová, M., Geryk, E., Czerný, D., Jonszta, T., Bojková, M., Hrabovský, V., Jelínková, V., Martínek, A. a Dítě, P. Racionální diagnostika cholangiokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2016, roč. 2, s. 125-133. ISSN 0042-773X.
Svoboda, P., Dítě, P., Klvaňa, P., Bojková, M., Kupka, T. a Rydlo, M. Refluxní choroba jícnu u osob s metabolickým syndromem. Gastroenterológia pre prax. 2015, roč. 2015, s. 67-69. ISSN 1336-1473.
Šuláková, A., Kosňovská, L. a Klvaňa, P. Autoimunní pankreatitida u 016 letého chlapce. In: 2. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy. Český Krumlov. 2014.
Bojková, M., Klvaňa, P., Svoboda, P., Kupka, T., Martínek, A., Bojko, M. a Dítě, P. Bolest u chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu - možnosti léčby. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 205-211. ISSN 1801-7592.
Kupka, T., Šimová, J., Martínek, L., Svoboda, P., Klvaňa, P., Bojková, M., Uvírová, M., Dovrtělová, L. a Dítě, P. Crohnova nemoc - genetické faktory z pohledu etiopatogeneze. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 635-639. ISSN 0042-773X.
Bužga, M., Machytka, E., Klvaňa, P., Kupka, T., Zavadilová, V., Zonča, P. a Švagera, Z. Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance. OBES SURG. 2014, roč. 24, s. 909-915. ISSN 0960-8923.
Rydlo, M., Dvořáčková, J., Kupka, T., Bojková, M., Hrabovský, V., Klvaňa, P., Machytka, E., Martínek, A., Svoboda, P., Dítě, P., Geryk, E. a Jelínková, V. Cholangiokarcinom-jaká je racionální a efektivní diagnostika ?. Gastroenterologie a hepatologie. 2014,
Nechutová, H., Dítě, P., Hermanova, M., Novotny, I., Martínek, A., Klvaňa, P., Kianicka, B. a Soucek, M. Pancreatic pain. Wiener Medizinische Wochenschrift. 2014, roč. 164, s. 63-72. ISSN 0043-5341.
Svoboda, P., Dítě, P., Klvaňa, P., Kupka, T., Bojková, M., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Uvírová, M., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Rizikové faktory a prediktory progrese Barrettova jícnu do adenokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 467-473. ISSN 0042-773X.
Šír, M., Pleva, L., Dostalík, J. a Klvaňa, P. Komplikace poranění GIT v TC Ostrava. In: XX. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY. Praha: 1.CHK 1.LF UK a VFN Praha, Česká chirurg. společnost ČLS JEP, Česká asociace sester, traumatologicko-ortopedická sekce. 2013.
Dítě, P., Nechutová, H., Svoboda, P., Kianička, B., Klvaňa, P., Kupka, T. a Martínek, A. Rabeprazol - blokátor protonové pumpy 2. generace. Interní medicína pro praxi. 2013, roč. 15, s. 179-183. ISSN 1212-7299.
Dítě, P., Kupka, T., Kianička, B., Bojková, M., Svoboda, P., Klvaňa, P., Rydlo, M. a Martínek, A. Refluxní choroba jícnu. Medicína po promoci. 2013, roč. 14, s. 3-6. ISSN 1212-9445.
Dítě, P., Klvaňa, P., Martínek, A., Novotný, I., Kianička, B., Nechutová, H., Bojková, M., Bodai, A. a Souček, A. Současné pohledy na etiopatogenezu chronické pankreatitidy. GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX. 2013, s. 69-71. ISSN 1336-1473.
Dítě, P., Nechutová, H., Novotný, I., Bojková, M., Urban, O., Kianička, B., Klvaňa, P., Trna, J. a Martínek, A. CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU. Gynekológia pre prax. 2012, roč. 11, s. 190-193. ISSN 1336-3425.


No record found.No record found.No record found.

social hub