UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Ondřej Urban

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 192
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Hill, M. a Urban, O. Carbon dioxide insufflation during colonoscopy in inflammatory bowel disease patients: A double-blind, randomized, single-center trial. EUR J GASTROEN HEPAT. 2017, roč. 29, s. 355-359. ISSN 0954-691X.
Kliment, M., Urban, O., Fojtik, P., Straka, M., Lovecek, M., Kratky, J. a Holeczy, P. Endoscopic drainage of pancreatic fluid collections - 6 years' experience at a tertiary referral gastroenterological center in a period 2006-2012. Gastroenterologie a Hepatologie. 2017, 71(3), s. 199-207. ISSN 18047874.
Zeleník, K., Kajzrlíková, I., Vítek, P., Urban, O., Hanousek, M. a Komínek, P. There is no correlation between signs of reflux laryngitis and reflux oesophagitis in patients with gastro-oesophageal reflux disease symptoms. ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA. 2017, č. 37, s. 401-405. ISSN 0392-100X.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Faistová, H., Urban, O., Kliment, M., Nohynkova, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostic Challenge: Carcinoma or Reactive Atypia?EUS FNA of Bile Duct in the Field of Parasitosis Giardia Lamblia. In: The 19th International Congress of Cytology: 2016-05-28 Yokohama.
Falt, P., Urban, O., Suchánek, Š., Cyrany, J., Bortlík, M., Vítek, P., Martínek, J., Vojtěchová, G., Grega, T., Mikoviny Kajzrlíková, I., Pěnčík, P., Tachecí, I., Jirkovský, O., Fojtík, P., Liberda, M., Kliment, M., Kroupa, R., Opletal, P., Kojecký, V. a Procházka, R. et al. Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii.. Gastroenterologie a Hepatologie. 2016, roč. 70, s. 523-538. ISSN 1804-7874.
Falt, P., Urban, O., Hanousek, M. a Andělová, R. "Full -thickness" endoskopická resekce lokální reziduální neoplazie v hepatální flexuře - videokazuistika. Gastroent Hepatol. 2016, roč. 70, s. 398-401. ISSN 1804-7874.
Urban, O., Pipek, B., Mikoviny Kajzrlíková, I., Falt, P., Fojtík, P. a Vítek, P. The efficacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions. Vnitřní lékařství. 2016, č. 62, s. 365-369. ISSN 1801-7592.
Formánek, M., Komínek, P., Matoušek, P., Tomanová, M. R., Urban, O. a Zeleník, K. Comparison of Three Methods Used in the Diagnosis of Extraesophageal Reflux in Children with Chronic Otitis Media with Effusion. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2015, roč. 2015, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Hybášková, M. J., Zeleník, K., Urban, O., Vítek, P., Matoušek, P. a Komínek, P. Manifestace IgG4 asociované nemoci v oblasti hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 163-167. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Matoušek, P., Formánek, M., Urban, O. a Komínek, P. Patients with chronic rhinosinusitis and simultaneous bronchial asthma suffer from significant extraesophageal reflux. International Forum of Allergy & Rhinology. 2015, roč. 5, s. 944-949. ISSN 20426976.
Urban, O., Fojtík, P., Falt, P. a Kliment, M. Short-term results of colorectal endoscopic submucosal dissection. In: 23rd United European Gastroenterology Week. Barcelona. 2015.
Urban, O., Fojtík, P., Falt, P. a Zoundjiekpon, V. D. Short-term results of gastric endoscopic submucosal dissection in country with low incidence of gastric cancer. In: 23rd United European Gastroenterology Week. Barcelona. 2015.
Zoundjiekpon, V., Urban, O., Rydlo, M., Žiak, D., Falt, P., Kundrátová, E., Hanousek, M., Fojtík, P. a Mikolajek, O. Diagnostika gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, roč. 8, s. 249-256. ISSN 1802-4475.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Liberda, M., Kliment, M., Tvrdík, J. a Urban, O. Cap-assisted water immersion for minimal sedation colonoscopy: Prospective, randomized, single-center trial. Digestive Endoscopy. 2013, č. 25, s. 434-439. ISSN 0915-5635.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Tvrdík, J. a Urban, O. Cool water vs warm water immersion for minimal sedation colonoscopy: a double-blind randomized trial. COLORECTAL DIS. 2013, roč. 15, s. 612-617. ISSN 1462-8910.
Kliment, M., Urban, O., Loveček, M., Straka, M., Žiak, D., Falt, P., Fojtík, P. a Dvořáčková, J. Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia zo solídnych pankreatických más - presnosť a impakt na liečbu u 358 pacientov. Gastroenterologie a hepatologie. 2013, č. 67, s. 431-437. ISSN 1804-7874.
Urban, O., Arnelo, U., Kliment, M., Fojtík, P., Falt, P., Hanousek, M., Zoundijekpon, V., Kundrátová, E., Málek, T. a Holéczy, P. Cholangiopankreatoskopie pomocí SpyGlassTM direct visualization system: seznámení s metodou a první vlastní zkušenosti. Gastroenterologie a hepatologie. 2013, roč. 67, s. 124-126. ISSN 1804-7874.
Komínek, P., Vítek, P., Urban, O., Zeleník, K., Halamka, M., Feltl, D., Cvek, J. a Matoušek, P. Chromoendoscopy to Detect Early Synchronous Second Primary Esophageal Carcinoma in Patients with Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck?. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2013, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Liberda, M., Kliment, M., Tvrdík, J. a Urban, O. Kolonoskopie ve vodní imerzi s "capem" - prospektivní, randomizovaná studie. Gastroenterologie a Hepatologie. 2013, č. 67, s. 118-123. ISSN 1804-7874.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Tvrdík, J. a Urban, O. Kolonoskopie ve vodní imerzi s použitím chladné vody - dvojitě zaslepená, randomizovaná studie. Gastroenterologie a hepatologie. 2013, č. 67, s. 462-467. ISSN 1804-7874.
Urban, O., Kijonková, B., Kajzrlíková, I. M., Vítek, P., Kliment, M., Fojtík, P., Falt, P., Reiterová, K. a Hořava, Jr., V. Local residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors during 15 months of follow-up. EUR J GASTROEN HEPAT. 2013, č. 25, s. 733-738. ISSN 0954-691X.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Liberda, M., Kliment, M., Tvrdík, J. a Urban, O. CAP-ASSISTED WATER IMMERSION FOR MINIMAL SEDATION COLONOSCOPY: PROSPECTIVE, RANDOMIZED, SINGLE-CENTER TRIAL. Digestive Endoscopy. 2012, roč. 24, s. 1-6. ISSN 1443-1661.
Falt, P., Liberda, M., Šmajstrla, V., Kliment, M., Bartkova, A., Tvrdík, J., Fojtík, P. a Urban, O. Combination of water immersion and carbon dioxide insufflation for minimal sedation colonoscopy: a prospective, randomized, single-center trial. EUR J GASTROEN HEPAT. 2012, č. 24, s. 971-977. ISSN 0954-691X.
Kliment, M., Urban, O., Čeganová, L., Bóday, A., Loveček, M., Straka, M., Fojtík, P. a Falt, P. Cytology, CEA and K-RAS analysis of cyst fluid aspirate obtained by EUS-FNA in diagnosing pancreatic cystic neoplasia - A prospective study. PANCREATOLOGY. 2012, č. 12, s. 585-585. ISSN 1424-3903.
Urban, O., Fojtík, P., Kliment, M., Falt, P., Mikolájek, O., Zoundjiekpon, V., Hanousek, M., Sušilová, I. a Ferák, I. Endoskopická submukózní disekce časného karcinomu žaludku. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, s. 54-56. ISSN 1804-7874.
Zeleník, K., Vítek, P., Kajzrlíková, I. M., Hanousek, M., Urban, O., Kuchař, J., Chalupa, J. a Komínek, P. Flexibilní ezofagogastroskopie - jakých nálezů si má všímat gastroenterolog v hypofaryngu a hrtanu?. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, s. 289-293. ISSN 1804-7874.
Dítě, P., Nechutová, H., Novotný, I., Bojková, M., Urban, O., Kianička, B., Klvaňa, P., Trna, J. a Martínek, A. CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU. Gynekológia pre prax. 2012, roč. 11, s. 190-193. ISSN 1336-3425.
Urban, O., Zeman, K. a Kajzrlíková, I. Kolorektální karcinom - současný stav léčby. -. 2012, roč. 14, s. 250-252. ISSN 1212-7299.
Zeleník, K., Kajzrlíková, I. M., Vítek, P., Hanousek, M., Urban, O. a Komínek, P. Reflux laryngitis and reflux esophagitis: what is the relationship?. In: OESO 11th world conference - Abstract book. s. 23-23.
Falt, P., Liberda, M., Šmajstrla, V., Kliment, M., Bartkova, A., Tvrdík, J., Fojtík, P. a Urban, O. Snížení dyskomfortu spojeného s diagnostickou kolonoskopií použitím kombinace vodní imerze a insuflace oxidu uhličitého. -. 2012, č. 66, s. 175-182. ISSN 1804-7874.
Falt, P., Liberda, M., Šmajstrla, V., Kliment, M., Bartkova, A., Tvrdík, J., Fojtík, P. a Urban, O. 800 Combination of Water Immersion and Carbon Dioxide Insufflation for Minimal Sedation Colonoscopy: A Prospective, Randomized, Single-Center Trial. GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. 2012, č. 75, s. 168-168. ISSN 0016-5107.
Urban, O., Martínek, A., Machytka, E., Svoboda, P. a Klvaňa, P. Autoimunitní pankreatitida u pacientky s Crohnovou nemocí. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, č. 65, s. 211-214. ISSN 1804-7874.
Urban, O., Holéczy, P., Örhalmi, J., Čegan, M., Fojtík, P., Kliment, M., Falt, P., Hanousek, M., Mikolájek, O. a Zoundjiekpon, V. Endoskopická sumukózní disekce v léčbě recidivující high-grade neoplazie v rektu. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 70-73. ISSN 1804-7874.
Urban, O., Kliment, M., Fojtík, P., Faltl, P., Örhalmi, J., Vítek, P. a Holéczy, P. High-frequency ultrasound probe sonography staging for colorectal neoplasia with superficial morphology: its utility and impact on patient management. SURG ENDOSC. 2011, roč. 25, s. 3393-3399. ISSN 0930-2794.
Kliment, M., Urban, O., Straka, M., Kudelka, L., Fojtík, P. a Faltl, P. Papillomatosis of the extrahepatic bile ducts and gallbladder diagnosed by endoscopic ultrasound (EUS) and endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). ENDOSCOPY. 2011, roč. 43, č. 43, s. 321-322. ISSN 0013-726X.
Martínek, J., Falt, P., Gregar, J., Suchánek, Š., Urban, O., Procházka, V. a Zavoral, M. Radiofrekvenční ablace v gastrointestinálním traktu - aktuální stav ve světě a v ČR. Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie. 2011, roč. 65, s. 279-285. ISSN 1213-323X.
Fojtík, P., Novosad, P., Kliment, M., Hrdý, P., Urban, O., Richterová, R. a Bóday, A. Screening celiakie u pacientů s osteoporózou a osteopenií. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 1-6. ISSN 0042-773X.
Kliment, M., Urban, O., Čegan, M., Fojtík, P., Faltl, P., Dvořáčková, J., Loveček, M., Straka, M. a Jalůvka, F. Endoscopic ultrasound- guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients. SCAND J GASTROENTERO. 2010, roč. 2010, č. 45, s. 1372-1379. ISSN 0036-5521.
Zeleník, K., Matoušek, P., Urban, O., Schwarz, P., Stárek, I. a Komínek, P. Globus Pharyngeus and Extraesophageal Reflux: Simultaneous pH < 4.0 and pH < 5.0 Analysis. LARYNGOSCOPE. 2010, roč. 120, s. 2160-2164. ISSN 0023-852X.
Faltl, P., Kajzrlíková, I., Vítek, P., Urban, O. a Komínek, P. Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelurální karcinomu jícnu. Endoskopie. 2010, roč. 19, s. 71-74. ISSN 1211-1074.
Kajzrlíková, I., Vítek, P., Urban, O., Faltl, P. a Komínek, P. Recurrent oesophageal intramucosal squamous carcinoma treated by endoscopic mucosal resection and subsequent radiofrequency ablation using HALO system. BMJ Case Reports. 2010, s. 1-6. ISSN 1757-790X.
Urban, O., Kliment, M. a Volfová, A. Základy výživy pro studenty ošetřovatelství. 2005.


No record found.No record found.

social hub