UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Olga Zapletalová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Olga Zapletalová
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Neurology and Psychiatry (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 651
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Krhut, J., Zapletalová, O., Zachoval, R., Meluzínová, E., Zámečník, L., Vachová, M., Houžvičková, E. a Varga, G. DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A?LÉČBU SYMPTOMŮ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST U?PACIENTŮ S?ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V?ČESKÉ REPUBLICE - MEZIOBOROVÝ KONSENZUS EXPERTŮ DLE METODIKY DELPHI. Česká urologie. 2017, roč. 21, s. 20-28. ISSN 2336-5692.
Krhut, J., Zapletalová, O., Zachoval, R., Meluzínová, E., Zámečník, L., Vachová, M., Houžvičková, E. a Varga, G. DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU SYMPTOMŮ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V ČESKÉ REPUBLICE - MEZIOBOROVÝ KONSENZUS EXPERTŮ DLE METODIKY DELPHI. CESK SLOV NEUROL N. 2017, roč. 80/113, č. 2, s. 233-236. ISSN 1210-7859.
Zapletalová, O. Farmakoterapie a těhotenství u ženy s roztroušenou sklerózou. Farmakoterapie. 2017, č. 13, s. 889-892. ISSN 1801-1209.
Zapletalová, O. Roztroušená skleróza v hraničních věkových skupinách ? dětství a starší populace. Neurologie pro praxi. 2017, č. 18, s. 32-37. ISSN 1213-1814.
Zapletalová, O. Dlouhodobá imunomodulační léčba roztroušené sklerózy glatiramer acetátem - hodnocení bezpečnosti, účinku, adherence a perzistence k léčbě. Neurologie pro praxi. 2016, roč. 17, s. 95-99. ISSN 1213-1814.
Zapletalová, O. Reprodukční bezpečnost glatiramer acetátu při léčbě těhotných s roztroušenou sklerózou. Remedia. 2016, roč. 26, s. 264-267. ISSN 0862-8947.
Zapletalová, O. Atrofie mozku u roztroušené sklerózy a možnosti medikamentózního ovlivnění. Remedia. 2013, roč. 23, s. 334-341. ISSN 0862-8947.
Zeman, D., Hradílek, P., Kušnierová, P., Woznicová , I. a Zapletalová, O. Oligoklonální volné lehké řetězce jako marker zánětlivých onemocnění nervového systému? Srovnání s oligoklonálním IgG. In: 16. JEDLIČKOVY DNY. Praha. 2013.
Matres, J., Ratcliffe, S., Nováková, I., Váchová, M., Zapletalová, O., all., e. a Novotná, A. A randomized, double blind, placebo controlled, paralel- group, enriched -designed study of nabiximols (Sativex), as add-on therapy in subjects with refraktory elasticity cause by multiple sclerosis. EUR J NEUROL. 2011, roč. 18, s. 1122-1131. ISSN 1351-5101.
Zapletalová, O. Fingolimod. -Remedia. 2011, roč. 21, s. 88-92. ISSN 0862-8947.
Hradílek, P., Zapletalová, O. a Woznicová, I. Demielizace a remyelizace u roztroušené zklerózy. In: 6. olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí. Olomouc. 2010.
Zapletalová, O., Hradílek, P., Woznicová, I., Havelka, J. a Machytka, E. Demyelinizace a poruchy myelinu u jiných onemocnění než roztroušená skleróza mozkomíšní. In: 24. český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové. 2010.
Zapletalová, O. Léčba častých stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní. In: Škola sclerosis multiplex - II. ročník. Štrbské Pleso. 2010.
Zapletalová, O., Litvik, R. a Litvik, R. Léčba glatirameracetátem - bezpečnost a nežádoucí reakce - řešení v praxi. In: Škola sclerosis multiplex - II. ročník. Štrbské Pleso. 2010.
Zapletalová, O., Woznicová, I., Hradílek, P. a Havelka, J. poruchy myelinu a demyelinizace vyvolaná systémovýcm onemocněním nebo vedlejšími účinky imunomodulační terapie. In: 6. olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí. Olomouc. 2010.
Hradílek, P., Šťourač, P., Bar, M., Zapletalová, O. a Školoudík, D. Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis.. ACTA OPHTHALMOL. 2009, č. 87, s. 65-70. ISSN 1755-375X.
Zapletalová, O. Komplexní léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní.. Postgraduální medicína. 2009, č. 11, s. 956-961. ISSN 1212-4184.
Zapletalová, O. Léčba časných stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní. Remedia. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 198-204.
Školoudík, D., Fadrná, T., Bar, M., Zapletalová, O., Zapletal, O., Blatný, J., Langová, K., Šaňák, D., Král, M., Herzig, R. a Kaňovský, P. Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinuálního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků. CESK SLOV NEUROL N. 2009, č. 72, s. 446-452. ISSN 1210-7859.
Koliba, P., Zapletalová, O. a Hradílek, P. Roztroušená skleróza u žen a menopauza. Klimakterická medicína. 2009, č. 3,
Krhut, J., Hradílek, P. a Zapletalová, O. Analysis of the upper urinary tract function in multiple sclerosis patients. ACTA NEUROL SCAND. 2008, č. 118, s. 115-119. ISSN 0001-6314.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kol., .. Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Ces Slov Neurol N . 2007, s. 375-379.
Školoudík, D., Zapletalová, O., Bar, M. a A Kol., .. Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe. J Tromb Tromb. 2007,
Zapletalová, O., Hradílek, P., Petzel, M., Woznicová, I. a Koliba, P. Ovlivnění průběhu roztroušené sklerózy mozkomíšní oboustrannou ovarectomií. Cek slov Neurol N. 2007,
Školoudík, D., Zapletalová, O., Fadrná, T. a A Kol., .. Reproducibility of sonographic measurement of the substantia nigra. Ultrasound Med Biol . 2007, s. 1347-1352.
Hradílek, P., Vlček, F., Zapletalová, O. a Školoudík, D. The examination of visual evoked potentials and ultrasound evaluation of orbital hemodynamics in acute unilateral optic neuritis. CESK SLOV NEUROL N. 2007, s. 78-83. ISSN 1210-7859.
Hradílek, P., Krhut, J., Zapletalová, O., Woznicová, I. a Hofer, R. Treatment of the lower urinary tract dysfunction associated with multiple sclerosis:experiences with intra-detrusor inections of Botulinum toxin. Multiple Sclerosis. 2007,
Krhut, J., Kopecký, J., Hradílek, P., Zapletalová, O. a Tvrdík, J. Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru. Česká urologie. 2007, roč. 11, č. 11, s. 154-158. ISSN 1211-8729.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O., Fadrná, T. a A Kol., .. Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination a Clock Drawing Test. Ces Slov Neurol N . 2007, s. 382-387.
Hradílek, P., Zapletalová, O., Školoudík, D. a Bar, M. Colour Doppler Imaging evaluation of Blood Flow Parameters in the Ophtalmic Artery in Acute and Chronic Neuritis in Multiple Sclerosis. 2006,
Slonková, J., Bar, M., Školoudík, D. a Zapletalová, O. Depression and epilepsy. In: abstrakt book P355.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O., Herzig, R. a Kaňovský, P. Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - a pilot study /abstract/. Čes a Slov Neurol Neurochir. 2006,
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kolektiv, Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - pilot study.
Krhut, J., Hradílek, P., Mainer, K. a Zapletalová, O. Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká urologie. 2006,
Zapletalová, O., Woznicová, I., Hradílek, P., Koliba, P. a Petzel, M. Hodnocení průběhu roztroušené sklerózy po oboustranné ovarectomii Supplementum . In: Praktická gynekologie.
Zapletalová, O., Woznicová, I., Vlček, F. a Hofer, R. Problematika spasticity-možnosti ovlivnění. In: abstrakta.
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kol., .. Rizikové Faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní motnkouvou příhodou. NEURO3. 2006, s. 01-A01.
Školoudík, D., Fadrná, T., Sedláková, M., Ressner, P., Bar, M., Zapletalová, O., Herzig, R. a Kaňovský, P. Rizikové faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. NEURO3. 2006, roč. 1,
Školoudík, D., Bar, M., Zapletalová, O. a A Kol., Rizikové Faktory kognitivní dysfunkceu pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. Neurológia. 2006, s. 21-24.
Hradílek, P., Zapletalová, O. a Woznicová, I. Treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis with glatiramer-acetate: our 7-year clinical experience Multiple sclerosis. 2006,
Hradílek, P., Zapletalová, O. a Školoudík, D. Ultrasound evaluation of blood flow parametrs in the ophtalmic artery inm acute and chronic phase of optic neuritis,Neuroophtalmology. 2006,
Hradílek, P., Zapletalová, O., Vlček, F. a Školoudík, D. vyšetření visuálních evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy- význam pro klinickou praxi. Čes. A slov. Neurol.Neurochir.2006. 2006,
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Paleček, T. a Kosek, V. Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením. Ces a Slov Neurol Neurochir. 2005, roč. 4, s. 212-217.
Zapletalová, O., Doležil, D., Woznicová, I. a Hofer, R. Srovnání průběhu RS s časným začátkem u pacientů lečených DMD podle pohlaví. Čes a Slov neurol.,neurochir.. 2005, s. 424-425. ISSN ISSN 12107859.
Hradílek, P., Zapletalová, O., Doležil, D. a Woznicová, I. Add-on therapy with mitoxantron in multiple sclerosis patients inadequately responsive to interferon-ß or glatiramer-acetate treatment: efficacy and tolerability.. Multiple sclerosis. 2004, č. 9, s. 269-269. ISSN 1352-4585.
Doležil, D., Ježková, I., Nováčková, L., Doležilová, V. a Zapletalová, O. Beta trace jako marker likvorhei-pilotní studie. Čes. a slov. Neurol. Neurochir.. 2004,
Doležil, D., Mrázková, M., Ježková, I., Zapletalová, O. a Hradílek, P. Bolesti hlavy u roztroušené sklerózy mozkomíšní. Neurologie pro praxi. 2004,
Doležil, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Mrázková, M. a Ježková, I. Headache in Multiple Sclerosis - pilot study. In: Abstract Book 7th EHF Congress. s. 93-93.
Doležil, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Mrázková, M. a Ježková, I. Headache in Multiple Sclerosis-pilot study. In: 7th EHF Congess. Roterdam. 2004.
Hradílek, P., Zapletalová, O., Doležil, D. a Školoudík, D. Možnosti sonografie při hodnocení optické neuritidy a atrofie mozku u sclerosis multiplex. Čs. Neurol. a neurochir.. 2004, roč. 5, s. 383-383.
Doležil, D., Zapletalová, O., Lochmanová, A., Hofer, R. a Kovářová, I. Paranoplastická svalová onemocnění . Čes. a slov. Neurol. Neurochir.. 2004,
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O. a Paleček, T. Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením.. Neurologie pro praxi. 2004,
Hradílek, P., Krhut, J., Woznicová, I., Zapletalová, O., Mainer, K. a Doležil, D. The analysis of upper and lower urinary tract functions in multiple sclerosis patiens. Multiple sclerisis. Multiple sclerisis. 2004, roč. Suppl. 2, č. 10, s. 153-153. ISSN 1352-4585.
Doležil, D., Zapletalová, O., Hofer, R. a Hon, P. Treatment of myasthenia gravis with mycophenolate mofetil: Our experience.. European Journal of Neurology. 2004, roč. Supplement 2, č. 12,
Hradílek, P., Zapletalová, O., Doležil, D. a Školoudík, D. Ultrasonographical evaluation of the blood flow parameters and the structure of the optic nerve in optic neuritis patients.. Neuroophthalmology. 2004, č. 6, s. 92-92.
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Paleček, T. a Kosek, V. Vliv vstupního klinického obrazu a výskytu komplikací na výsledný stav pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením. NEURO3. 2004,
Doležil, D., Ježková, I., Nováčková, L., Škutová, M., Doležilová, V. a Zapletalová, O. Beta-trace protein as a marker for cerebrospinal fluid. In: Neuro-ski. s. 24-24. ISBN 80-239-0103-6.
Doležil, D., Zapletalová, O. a Hradílek, P. Možnosti imunomodulační a imunosupresivní terapie u autouimunitních neurologických onemocnění. In: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity 24.10.2003 Ostrava. s. 41-41. ISBN 80-7042-345-5.
Doležil, D., Zapletalová, O., Hofer, R. a Hon, P. Treatment of myastenia gravis with mycophenolate mofetil: our first experience. Lékařský obzor. 2003, roč. 2, s. 24-24. ISSN 0457-4214.
Krhut, J., Zapletalová, O. a Mainer, K. Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Neurologie pro praxi. 2002, roč. 41,
Doležil, D., Čuřík, R., Nováčková, L., Doležilová, V. a Zapletalová, O. Úskalí diagnostiky leptomeningeálních metastáz. Neurologie pro praxi. 2002,
Zapletalová, O., Skotnicová, S., Hromada, J. a Hofer, R. The Anterior Spinal Artery Syndrome: An Unusual Complication of Vertebral Angiography. European Journal of Neurology. 1997, roč. 4, s. 161-170. ISSN 1351-5101.
Hromada, J., Zapletalová, O. a Vlček, F. The critical conditions at myasthenia gravis:diagnosis and treatment. European Journal of Neurology. 1996, roč. 5, s. 199-199. ISSN 1351-5101.
Zapletalová, O., Woznicová, I. a Hradílek, P. Poruchy paměti a kognitivní dysfunkce u roztroušené sklerózy mozkomíšní Supplementum A , Neurologie pro praxi , Solen.


AuthorTitleType of thesisYear
Kudělková BarboraPhysiotherapeutic intervention in patients with Charcot-Marie-Tooth disease with a lighter form of disabilityBachelor's thesis  
Mácha JanPossibilities of influencing spasticity of the lower limbs in hereditary spastic paraparesisBachelor's thesis  
Hasoň JiříPossibilities of Physioteraphy in diabetic polyneuropathyBachelor's thesis 2017 
Kulišťáková NatálieKinesiotherapy of atactic form of multiple sclerosisBachelor's thesis 2017 
Vítková MarkétaPossibilities of using postural therapy for Charcot - Marie - Tooth diseaseBachelor's thesis 2017 
Ptaková SilvieOccupational therapy intervention of patients with spinal cord injury in solving of partnership and sexual possibilitiesBachelor's thesis 2016 
Sikorová TerezaPhysiotherapy for spinal posterior column lesionBachelor's thesis 2016 
Kubica MatějPhysiotherapy in the Post-traumatic Paresis of Plexus BrachialisBachelor's thesis 2015 
Zivčáková VeronikaPhysioterapy´s possibilities during improving of gait mechanism for a patient with myasthenia gravisBachelor's thesis 2015 
Kastelík JakubRehabilitation of the pelvic floor and abdominal wall in men with neurogenic bladder dysfunctionBachelor's thesis 2014 
Krásný MartinUsage of Pilates Medical in multiple sclerosis treatmentsBachelor's thesis 2014 
Pasterniaková KristýnaPhysiotherapy in a patient with an extensive lesion in the thoracic spine for neuromyelitis opticaBachelor's thesis 2014 
Valášek PetrPhysiotherapy in the femoral nerve paresisBachelor's thesis 2014 
Jindráková AnnaEffect of Physiotherapy in Dysfunction of Cervicocranial JunctionBachelor's thesis 2013 
Šindelová DominikaPossibilities of influencing spastic paresis in patients with multiple sclerosisBachelor's thesis 2013 
Marunová EliškaPhysiotherapy of apallic syndromeBachelor's thesis 2012 
Cardová MichaelaPhysiotherapy management of whiplash injuries.Bachelor's thesis 2011 
Papežová AndreaOccupational Therapy in Patients with Guillain-Barré syndromeBachelor's thesis 2011 
Daňková BarboraTraining of Self-Sufficiecy in a Patient with Multiple Sclerosis in the Home EnvironmentBachelor's thesis 2010 
Dittrichová RadkaPossibilities of physiotherapy in pacients with Guillain-Barre syndrom (with the intention of sensorimotor functions of limbs)Bachelor's thesis 2010 
Kunčická KateřinaThe importance of respiratory physiotherapy in treatment of myastenia gravisBachelor's thesis 2010 
Rychlá HanaSyndrome of the Neurogenic Bladder Dysfunction in the Multiple Sklerosis - Possibilities of Physiotherapy.Bachelor's thesis 2010 
Steuerová KateřinaUtilisation of kinesiotherapy in patients with neurogenic dysfunction of lower urinary tract with spinal cord lesionBachelor's thesis 2009 
Ulmannová ŠárkaThe dysfunkction of postural functions in multiplex sklerosis patiens with multilocal lesions of central nervous systemBachelor's thesis 2009 


No record found.

social hub