UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Lucie Sikorová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 320, Building ZY
Position:Student Advisor, coordinator of the Pediatric Nursing programme
Research interests and teaching:nursing
Department/ Faculty: Department of Nursing and Midwifery (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1604
E-mail:
Personal website:

Education

2018Nursing (associate professor) Faculty of Medicine University of Ostrava
2008Ph.D. Pedagogic Faculty, Palacký University Olomouc, Professional subjects: Anthropology
2004PhDr, Trnava University, Professional subjects: Nursing and Rehabilitation
1998MSc, Pedagogic Faculty, Palacký University, Olomouc. Professional subjects: Teaching for secondary nursing schools
1993Secondary Medical School, Ostrava. Professional subjects : Paediatrics nurse

Working practice

1998 - 1999Faculty Hospital Ostrava (nurse)
1999 - 2001Secondary nursing school and Higher nursing school in Ostrava (part-time teaching of professional subjects at Higher nursing school)
2002 - 2006Secondary nursing school and Higher nursing school in Ostrava (teacher of professional subjects at Secondary and Higher nursing schools - nursing, nursing research, nursing practice, psychology)
2002 - 2005 Department of Nursing and Health Care Management, Medical Social Faculty, Ostrava University (part-time nursing teaching)
2006 - 2007Department of Nursing and Health Care Management, Medico Social Faculty, Ostrava University
2007 - 2008Department of Nursing and Midwifery, Medico Social Faculty, Ostrava University
2008 - 2010Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Studies, Ostrava University
since 2010Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, Ostrava University
since 2016Mobile Hospice Ondrášek

Lecturing in

Nursing process and documentation
Nursing diagnostics
Health care in pediatric
Health care in neonatal
Methodology of educational care
Community nursing care in pediatrics
Prevention of addiction in children and youth
Lifelong educational program Health care in pediatrics - pediatric nurse

Projects

2006IGS OU Anthropological characteristies and nursing students´ life-style
2008 - 2011IGA Ministry of Health of the Czech Republic - Usability of nursing classification NANDA International and NIC in the home care.
2010 - 2011co-solver International project - Czech-Slovak scientific and technological cooperation - the problematic of nursing diagnosis - theoretical bases and applications in the nursing process, co-solver
2012 - 2015IGA MZ ČR - Identification of patient and family needs in palliative care related to quality of life, co-coordinator
2012SGS 4/LF/2012 The use of a foreign Newborn Scale of Sepsis (SOS) for nursing assessment of sepsis in newborns in Ostrava hospitals, co-coordinator
2012SGS 3/LF/2012 The optimalization of system of care for families with children with cerebral palsy, co-coordinator
2012SGS 9/LF/2012 Kangaroo mother care of preterm infants, coordinator
2013University Students Grant: Assessing pain in children with severe multiple disabilities. (coordinator)
2013University Students Grant: Influence of preparing children for surgery to experience fear and pain. (coordinator)

Activities abroad

14. - 17 . 11. 2005Tallinna Tervishoiu Körgkool (Estonia) - lectures within Socrates
24. - 27. 04. 2006Hanzehogeschool van Groningen (Netherlands) - lectures within Socrates and monitoring visit
03. - 07. 07. 2006Napier University of Edinburg (UK) - lectures Czech Republic and Possibilities of Education of Nurses
27. - 29. 09. 2006Comenius University Bratislava, Institute of Nursing, Martinn (Slovak) - lectures on Nutrition and Physical Activity in Nursing Students. Education of nurses in the Czech Republic
09. - 26. 05. 2007Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugal) - lecture on Chosen Anthropological Parameters and Lifestyle of Nursing Students
04. - 10. 05. 2008 Universita Degli Studi di Firenze (Italy) - lecture on Lifestyle and Selected Anthropological Parameters of Nursing Students
09. - 24. 07. 2008School of Nursing Northern Arizona University (USA) - lecture on Comparison of Health Care Systems - Global Health Care in the Czech Republic
2009University of Applied Sicences, Social Work and health (Germany)
2011University of Stavanger, Department of Health Studies (Norway)
2011Cyprus University of Technology, Department of Nursing, Cyprus (Kypr). Lecture: Nursing diagnosis at the University of Ostrava
2011Adnan Menderes University, Department of nursing and midwifery, Turkey. Lecture: Nursing Education in the Czech Republic and Nursing diagnosis in Home Care

Further education (courses)

2018The basics of working with a child in a crisis, Remedium Praha
2017First psychological assistance in healthcare - interventional care provided to the secondary victim, NCO NZO Brno
2017Peer Care and Support Program for Healthcare Professionals - A strategy for coping with psychologically challenging occupational situations, NCO NZO Brno
2017First psychological help for the deaths of children during pregnancy, during childbirth and in infants, NCO NZO Brno
2017Basic Crisis Intervention, Remedium Praha
2017Parent Communication Strategies, Solen Olomouc
2016Crisis Intervention for practice, MHO Ostrava
2016The Future of Child Palliative Care in the Czech Republic
2015Home Hospice Care, MHO Ostrava
10. - 12. 04. 2002Nursing research, Brno
04. - 05. 05. 2002Present trends in paediatrics nursing, Brno
22. - 23. 11. 2004Rehabilitation in nursing, Ostrava
27. 02. - 01. 03. 2006Utilization of diagnostics elements of NANDA - International for exact nursing diagnostics,Ostrava
2005 - 2006NEDE CZ -MATRA - periodic teachers trainings
28. - 29. 03.2008Competences of newborn after delivery and evolution of baby to the one year old, NCO NZO Brno
13. - 20. 07. 2008Exploring Cultural Competence, Summer Institute, Northern Arizona University, USA
2010Self-experience training course Modern School - Supporting inclusion in education through the modernization of organizational forms of teaching methods - Europe School, school in Europe

Membership

The Czech Nurses Association - paediatrics section
Pediatrie pro praxi (journal) - member of editorial board
Ošetřovatelství a porodní asistence/Nursing and Midwifery (journal) - member of editorial board
National Accreditation Bureau for Higher Education (evaluator)
Scientific Council of Faculty of Health Studies University of Pardubice
Branch Council of Nursing Doctoral Programme at University of Ostrava


All publications

Zeleníková, R., Bužgová, R., Sikorová, L. a Kozáková, R. Nástroje hodnotící kvalitu života a potřeby pacientů s roztroušenou sklerózou. Rehabilitacia. 2018, 3(55), s. 151-163. ISSN 0375-0922.
Benešová, P. a Sikorová, L. Nástroje k hodnocení zátěže rodičů, kteří pečují o děti s handicapem. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Konference s mezinárodní účastí v rámci 10. Výročí založení FZV. Olomouc: FZV UP v Olomouci. 2018.. Olomouc. 2018.
Bužgová, R., Bar, M., Bártová, P., Kozáková, R., Ressner, P., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. 81, č. 1, s. 17-23. ISSN 1210-7859.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2018. 288 s. ISBN 978-80-271-0888-6.
Sikorová, L., Bužgová, R., Kozáková, R. a Zeleníková, R. Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů s Huntingtonovou nemocí - hodnoticí nástroje. Psychiatrie. 2018, roč. 22, č. 3, s. 118-123. ISSN 1211-7579.
Filová, A. a Sikorová, L. Preference a saturace potřeb dětí s onkologickým onemocněním: komparace hodnocení rodičů a dětí. LOGOS POLYTECHNIKOS. 2018, roč. 9, s. 11-22. ISSN 1804-3682.
Sikorová, L. Protektivní a rizikové faktory ovlivňující kvalitu života rodičů pečujících o děti s chronickým onemocněním. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Konference s mezinárodní účastí v rámci 10. výročí založení FZV. Olomouc: FZV UP v Olomouci. 2018.
Bužgová, R., Kozáková, R., Zeleníková, R. a Sikorová, L. Přehled dotazníků a škál hodnotících motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí. Praktický lékař. 2018, 98(3), s. 116-120. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R., Kozáková, R., Zeleníková, R. a Sikorová, L. Přehled dotazníků a škál hodnotících pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou. Casopis Lekaru Ceskych. 2018, roč. 157, č. 1, s. 41-45. ISSN 0008-7335.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Subjektivní vnímání nemoci a kvality života dětí s chronickým onemocněním a vliv na jejich rodiče. LOGOS POLYTECHNIKOS. 2018, roč. 9, s. 115-131. ISSN 1804-3682.
Sikorová, L. Dětská paliativní péče v praxi. In: Kongres pediatrů a dětských sester. XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie. Olomouc: Solen s.r. o., časopis Pediatrie pro praxi pod záštitou Česká pediatrická společnost ČLS JEP, OS ČLK, Dětská klinika LF UP v Olomouci a Sdružení Šance. 2017.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales. AGING & MENTAL HEALTH. 2017, č. 21, s. 1287-1293. ISSN 1360-7863.
Bužgová, R., Bar, M., Ressner, P., Bártová, P., Kozáková, R., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi. In: Valašsko-Lašské neurologické sympozium. Karolinka. 2017.
Filová, A. a Sikorová, L. Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů. Pediatrie pro praxi. 2017, roč. 18, s. 67-70. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. Potřeby, problémy a pocity sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí. In: IN formal !!! Rodina a neformální péče. Ostrava: Katedra sociálních studií Ostravské univerzity. 2017.
Sikorová, L. Potřeby sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova Lekárska fakulta v Martine. 2017.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Predictors of Change in Quality of Life in Patients With End-Stage Disease During Hospitalization. JOURNAL OF PALLIATIVE CARE. 2017, č. 32, s. 69-76. ISSN 0825-8597.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L. a Bar, M. Využití neuropaliativního a rehabilitačního přístupu u pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2017.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Assessing Patients' Palliative Care Needs in the Final Stages of Illness During Hospitalization. American Journal of Hospice & Palliative Medicine. 2016, roč. 33, s. 184-193. ISSN 1049-9091.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Associations between the quality of life of children with chronic diseases, their parents' quality of life and family coping strategies. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 534-541. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument. Palliative and Supportive Care. 2016, roč. 14, s. 129-137. ISSN 1478-9515.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Hodnocení strachu u dětí v souvislosti s provedením operačního zákroku. Logos polytechnikos. 2016, roč. 7, s. 45-58. ISSN 2464-7551.
Sikorová, L. Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním. In: III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy. Péče o psychiku ve zdraví a nemoci. Pardubice: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 2016.
Jakšová, K., Sikorová, L. a Hladík, M. Nurses' role in promoting relations between parents and premature newborns in accordance with the concept of family-centered care. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 396-401. ISSN 2336-3517.
Sikorová, L. Sourozenci nevyléčitelně nemocných dětí. In: Duševní zdraví mládeže. Brno. 2016.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. The assessment of fear children undergoing surgical procedures. 2016.
Bužgová, R., Kozáková, R. a Sikorová, L. Assessment of Quality of Life of Family Members of Inpatients with End-Stage Disease. J PALLIAT CARE. 2015, roč. 31, s. 250-257. ISSN 0825-8597.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Association Between Quality of Life, Demographic Characteristics, Physical Symptoms, and Unmet Needs in Inpatients Receiving End-of-Life Care. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2015, roč. 17, s. 325-332. ISSN 1522-2179.
Filová, A. a Sikorová, L. Evaluating the needs of children with cancer. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 224-230. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci. In: valašsko-lašské neurologické sympozium. Soláň, Karolinka: Solen. 2015.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium: Neurologie pro praxi 2015-11-06 Soláň, Karolinka. Solen, 2015. s. 24-24. ISBN 978-80-7471-125-1.
Sikorová, L. a Rajmová, L. Pain coping strategies in pediatric dental care. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 327-335. ISSN 2336-3517.
Sikorová, L. Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, s. 22-22. ISSN 1803-5892.
Sikorová, L. Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním. In: Kongres pediatrů a dětských sester. XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie. Olomouc: Lékařská fakulta UP v Olomouci. 2015.
Sikorová, L. a Plačková, S. Souvislost mezi excesivním pláčem kojence a rodinnými faktory. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, s. 215-218. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. Souvislost mezi kvalitou života dětí s diabetes mellitus a rodinnými faktory. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: UP v Olomouci. 2015.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Specifika bolestivého chování u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Česko-slovenská Pediatrie. 2015, roč. 70, s. 239-243. ISSN 0069-2328.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Spolehlivost klinických ukazatelů novorozenecké sepse. Praktický lékař. 2015, 3(95), s. 131-140. ISSN 0032-6739.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Use of specific methods for assessment of pain in children with severe multiple disabilities. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 245-252. ISSN 2336-3517.
Filová, A. a Sikorová, L. Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním. In: Zlín: Nové trendy ve zdravotnické praxi 2015-10-06 Zlín. Zlín: Academia Centrum, 2015. s. 47-53. ISBN 978-80-7454-525-2.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Využití hodnotících nástrojů posuzujících strach z bolesti u dětí. Praktický lékař. 2015, roč. 95, s. 205-210. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R., Jarošová, D. a STOLIČKA, M. Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči. In: profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. Supportive care in cancer. 2014, roč. 22, č. supplement, s. 186-186. ISSN 1433-7339.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. In: International Symposium on supportive care in cancer. Miami, Florida. 2014.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment. EUR J CANCER CARE. 2014, roč. 23, s. 685-694. ISSN 0961-5423.
Chromá, J. a Sikorová, L. Bolest u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Bolest. 2014, roč. 17, s. 52-56. ISSN 1212-0634.
Sikorová, L. a Polochová, M. Copingové strategie rodiny s chronicky nemocným dítětem. Kontakt. 2014, roč. 16, s. 35-43. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. 2014.
Kučová, J. a Sikorová, L. Dopady tělesného postižení na psychickou pohodu rodičů. Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 26-32. ISSN 1338-6263.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Zborník abstaktov. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. s. 24-26. ISBN 978-80-89544-69-1.
Sikorová, L. Klokánkování na jednotce intenzivní péče. In: 24. Psychologické dny - ?Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie?: 24. Psychologické dny - ?Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie? 2014-09-11 Olomouc. Olomouc: UP v Olomouci, 2014. s. 24-25.
Sikorová, L. a Suszková, M. Klokánkování na jednotce intenzivní péče pro novorozence. In: 35. Psychologické dny 2014 ?Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie?. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Kučová, J. a Sikorová, L. Kvalita péče o rodiny dětí s dětskou mozkovou obrnou. In: Věda a výzkum v ošetřovatelství. Brno: LF MU Brno. 2014.
Sikorová, L. Ošetřovatelská péče v neonatologii. 2014.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Filová, A. Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Disease. Supportive Care in Cancer. 2014, roč. 1, č. supplement, s. 159-160. ISSN 1433-7339.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Filová, A. Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases. In: MASCC/ISOO International Supportive Care in Cancer. Miami. 2014.
Chromá, J. a Sikorová, L. Problematika chronické bolesti u dětí. -Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 10-15. ISSN 1338-6263.
Chromá, J. a Sikorová, L. Problematika chronické bolesti u dětí. In: Mezinárodná vedecká konferencia ?Teória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve. Martin. 2014.
Sikorová, L. Působení dětského chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK. 2014.
Sikorová, L. Působení chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie.. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK. 2014.
Sikorová, L. Respektování principů Family Centered Care - strategie zvyšování kvality poskytované péče dětem a jejich rodinám. In: 1. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Perdubice. 2014.
Kučová, J. a Sikorová, L. Rodina jako součást péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou. Rehabilitacia. 2014, roč. 51, s. 120-126. ISSN 0375-0922.
Kučová, J. a Sikorová, L. The Quality of Care for Families of Children with Cerebral Palsy. In: International Symposium: Science and Research in Nursing: International Symposium: Science and Research in Nursing 2014-09-26 Brno. Masarykova univerzita, 2014. s. 117-125. ISBN 978-80-7013-574-7.
Sikorová, L. Vliv chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu. In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Sikorová, L. Vliv chronického onemocnění na kvalitu života dítěte a jeho rodičů. In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014 2014-05-14 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 47-47. ISBN 978-80-7464-509-9.
Sikorová, L. Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin: UK v Bratislave, 2014. UK v Bratislave, 2014. s. 142-143. ISBN 978-80-89544-69-1.
Sikorová, L. Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK. 2014.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Výsledky testování Novorozenecké škály pro hodnocení rizika sepse (SOS-CZ). Praktický lékař. 2014, roč. 94, s. 184-189. ISSN 0032-6739.
Zeleníková, R., Janíková, E., Kozáková, R., Plevová, I. a Sikorová, L. Základy ošetřování nemocných. 2014.
Sikorová, L. Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte. In: Pediatrie pro praxi - kongres pediatrů a dětských sester. Olomouc. 2014.
Sikorová, L. Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte. In: Pediatrie pro praxi. Kongres pediatrů a dětských sester: Pediatrie pro praxi 2014-05-16 Brno. Solen, 2014. s. 25-25. ISSN 1803-5892.
Sikorová, L. Znalost potřeb rodičů chronicky nemocných dětí jako premisa plnění stěžejních cílů rodičovských organizací. In: Pediatrie pro praxi - kongres pediatrů a dětských sester. Brno. 2014.
Sikorová, L. Znalost potřeb rodičů chronicky nemocných dětí jako premisa plnění stěžejních cílů rodičovských organizací. In: Pediatrie pro praxi, kongres pediatrů a dětských sester: Pediatrie pro praxi, kongres pediatrů a dětských sester 2014-05-16 Brno. Solen, 2014. s. 24-24. ISSN 1803-5892.
Chromá, J. a Sikorová, L. Akutní bolest u dětí v ošetřovatelské diagnostice NANDA International. Kontakt. 2013, roč. 15, s. 158-164. ISSN 1212-4117.
Chromá, J. a Sikorová, L. Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumeni. Profese on-line. 2013, roč. 6, s. 6-12. ISSN 1803-4330.
Sikorová, L. a Benešová, P. DENVERSKÝ VÝVOJOVÝ SCREENINGOVÝ TEST II K POSOUZENÍ VÝVOJE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 206-209. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Family environment of hospitalized children. Atentción Primaria. 2013, roč. 45, s. 115-115. ISSN 0212-6567.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Family environment of hospitalized children. In: 1. world cogress of children and youth health behaviors. Viseu. 2013.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 7, s. 310-314. ISSN 1802-4475.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Moral judgment competence of nursing students in the Czech Republic. NURS EDUC TODAY. 2013, roč. 33, s. 1201-1206. ISSN 0260-6917.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči. In: Nové trendy v ošetřovatelství: Nové trendy v ošetřovatelství 2013-04-18 Jihlava. Jihlava: VŠP, 2013. s. 263-277. ISBN 978-80-87035.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči. Nové trendy v ošetřovatelství. Jihlava. 2013.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Možnosti využití měřících nástrojů pro hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením. In: Rodina - zdraví - nemoc. Zlín. 2013.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Novorozenecká škála pro hodnocení rizika sepse u novorozenců (SOS-CZ). In: XXXI. dny praktické a nemocniční pediatrie. Olomouc. 2013.
Zeleníková, R. a Sikorová, L. Ošetřovatelský proces a dokumentování. 2013.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Kozáková, R. Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 628-633. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. Praktický lékař. 2013, roč. 93, s. 105-109. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Filová, A. Potřeby rodičů onkologicky nemocných dětí očima rodičů a sester. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 7, s. 263-266. ISSN 1802-4475.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí. In: Ružomberské zdravotnické dni - VIII. ročník. Ružomberok. 2013.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí. In: Ružomberské zdravotnické dni 2013: 2013-11-07 Ružomberok. s. 244-251. ISBN 978-80-561-0061-5.
Filová, A. a Sikorová, L. Problematika potřeb rodičů dětí s onkologickým onemocněním v bio-psycho-sociálním kontextu. In: XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Ostrava. 2013.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Příprava dítěte k plánovanému operačnímu zákroku. In: XIX. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové. 2013.
Bužgová, R., Sikorová, L., Hajnová, E. a Feltl, D. The evaluation of quality of life of patients with oncological disease. In: 5th International SAVEZ Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries 2013-05-09 Košice, Slovensko. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncological patients. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice. 2013.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients. In: 5th International SAVEZ Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries 2013-05-09 Košice, Slovensko. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Sikorová, L. Využití hodnotících nástrojů posuzujících komplikace v dutině ústní dětí léčených chemoterapií. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. IX. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava. 2013.
Sikorová, L. a Bužgová, R. VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH NÁSTROJŮ POSUZUJÍCÍCH KOMPLIKACE V DUTINĚ ÚSTNÍ DĚTÍ LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 634-641. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Zkušenosti s použitím měřících nástrojů pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči. In: V. česko-slovenská konference paliativní medicíny. Brno: Česká společnost paliativní medicíny. 2013.
TEPEROVÁ, M. a Sikorová, L. Adherence k terapii u pacientů léčených Warfarinem. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 398-403. ISSN 1804-2740.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumení. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumení. In: Profesionalita v ošetřovatelství: Profesionalita v ošetřovatelství 2012-05-10 Olomouc. Univerzita Palackého, 2012. s. 22-23. ISBN 978-80-244-3291-5.
Sikorová, L. Dětská sestra v primární a komunitní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 184 s. ISBN 978-80-247-3592-4.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Dotazník Newborn Scale of Sepsis - česká verze (SOS-CZ) pro hodnocení rizika sepse u novorozenců. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 509-513. ISSN 0032-6739.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Efekt nefarmakologických metod tlumících bolest u novorozenců. Časopis lékařů českých. 2012, roč. 151, s. 294-298. ISSN 0008-7335.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Elektronická dokumentace pro ošetřovatelskou diagnostiku v domácí péči. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 105-108. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a ZAVŘELOVÁ, B. Hodnocení malnutrice hospitalizovaných dětí pomocí škály The Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics. Časopis lékařů českých. 2012, roč. 151, s. 397-400. ISSN 0008-7335.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Moral Judgment Competence of Nursing Students In the Czech Republic. In: International Nursing Ethics Conference. Izmír. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ošetřovatelské intervence NIC v domácí péči. In: V. mezinárodní ošetřovatelské dny. Současnost a budoucnost ošetřovatelství. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ošetřovatelské intervence v domácí péči. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 150-153. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Suszková, M. Ověření benefitů metody klokánkování - pilotní studie. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 497-504. ISSN 1804-2740.
Jarošová, D. a Sikorová, L. Ověřování ošetřovatelských intervencí NIC v domácí péči. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 360-365. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Porovnání etických kompetencí studentů fyzioterapie a jiných nelékařských oborů. Rehabilitácia. 2012, roč. 49, s. 176-183. ISSN 0375-0922.
Sikorová, L. a Stichenwirthová, K. Porovnání péče soukromých a ambulantních porodních asistentek. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 353-356. ISSN 0032-6739.
Zeleníková, R. a Sikorová, L. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2. 2012.
Kučová, J. a Sikorová, L. Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 509-512. ISSN 0032-6739.
Kučová, J. a Sikorová, L. Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Kučová, J. a Sikorová, L. Potřeby rodičů dětí s DMO - pilotní šetření. In: III. Sociálně pediatrická konference. Olomouc. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči. In: Profesionalita v ošetřovatelství: Profesionalita v ošetřovatelství 2012-05-10 Olomouc. Univerzita Palackého, 2012. s. 18-18. ISBN 978-80-244-3291-5.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Sikorová, L. a Závěšická, J. Přístup romských a neromských matek k péči o novorozence. Pediatrie pro praxi. 2012, roč. 13, s. 342-344. ISSN 1213-0494.
Žiaková, K., Zeleníková, R., Jarošová, D., Tomagová, M., BÓRIKOVÁ, I., Čáp, J., Vrublová, Y., Sikorová, L., Plevová, I. a TABAKOVÁ, M. Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 2, s. 96-104. ISSN 1338-6263.
Sikorová, L. a Kučová, J. The needs of mothers to newborns hospitalised in intensive care units. Biomedical Papers. 2012, roč. 156, s. 330-336. ISSN 1213-8118.
Bužgová, R. a Sikorová, L. The significant Need of Patients In Palliative Care: Respecting Patient Autonomy. In: International Nursing Ethics Conference. Izmír. 2012.
Lapčíková, E., KOUTNÁ, M. a Sikorová, L. Tonutí z pohledu Oddělení pediatrické resuscitační péče. In: Vodní záchrana 2012: 2012-11-16 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 27-29. ISBN 978-80-7464-185-5.
Sikorová, L. a PETRÁŠOVÁ, V. Vliv rodinných faktorů na prožívání bolesti dítěte. Bolest. 2012, roč. 15, s. 80-85. ISSN 1212-0634.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Zeleníková, R. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7464-000-1.
Sikorová, L. Využití kazuistiky v mapě klinické úvahy. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava. 2012.
Martynková, A. a Sikorová, L. Život dítěte s cystickou fibrózou očima dětské sestry a rodičů. Pediatrie pro praxi. 2012, roč. 13, s. 131-133. ISSN 1213-0494.
Marečková, J., Sikorová, L., Jarošová, D. a Pajorová, H. Basic file of nursing diagnoses NANDA - Int. and NIC interventions for home care in Czech Republic. In: Speaking the Same Language - An International Initiative for Nursing Diagnosis. Sao Paulo. 2011.
Marečková, J., Sikorová, L., Jarošová, D. a Pajorová, H. Basic File of Nursing Diagnoses NANDA-International and NIC Interventions for Home Care in Czech Republic. NANDA International, 2011. s. 25-28.
Sikorová, L. a Suszková, M. Benefity klokánkování pro nedonošeného novorozence - Evidence based practice. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 230-238. ISSN 1804-2740.
Sikorová, L. a Suszková, M. BENEFITY METODY KLOKÁNKOVÁNÍ PRO NEDONOŠENÉHO NOVOROZENCE - EVIDENCE BASED PRACTICE. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 230-238. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R., Žiaková, K. a Sikorová, L. Deficit objemu telových tekutín hodnotený sestrami podľa diagnostických znakov ošetrovateľskej diagnózy. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 731-734. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody. In: Vyšetřovací postupy a metody v pediatrii. s. 14-24. ISBN 978-80-260-0955-9.
Sikorová, L. Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody. In: XVII. Moravskoslezské pediatrické dny s mezinárodní účastí. Ostrava. 2011.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Pediatria. 2011, roč. 6, s. 27-27. ISSN 1336-863X.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Přínos v diagnostice sepse u novorozenců. In: 43. Celoslovenská pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou - Ganadove dni. Martin. 2011.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Implementace nic do elektronické dokumentace v domácí péči. In: 9. medzinárodná vedecká konferencia. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin: JLF UK Martin. 2011.
Sikorová, L. a Tvarůžková, Z. Informovanost mužů o prevenci onemocnění prostaty. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 148-152. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Czudková, M. Komunikace dětských sester se sluchově postiženými dětmi. Pediatrie pro praxi. 2011, roč. 12, s. 210-212. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. a Birteková, Z. Odolnost rodiny s handicapovaným dítětem. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 477-481. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Filová, A. Opomíjení dodržování intimity pacientů ve zdravotnických zařízeních. Kontakt. 2011, roč. 13, s. 204-210. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L. Ošetřovatelská péče v pediatrii. 2011.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 288 s. ISBN 978-80-247-3557-3.
Plevová, I., Bužgová, R., Sikorová, L., Vrublová, Y. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3558-0.
Sikorová, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3593-1.
Sikorová, L. Psychologie zdravotnické profese. 2011.
Sikorová, L. Spolehlivost hodnotících metod monitorujících bolest u dětí a dospívajících s kognitivní poruchou. Bolest. 2011, roč. 14, s. 121-126. ISSN 1212-0634.
Sikorová, L. Spolehlivost měřicích nástrojů hodnotících bolest u dětí s kognitivní poruchou. In: 9. mezinárodná vedecká konferencia. Teoria, výskum a vzdelavanie v ošetroveteľstve. Martin: JLF UK Martin. 2011.
Sikorová, L. a Hrazdilová, P. The effect of psychological intervention on perceived pain in children undergoing venipuncture. Biomedical Papers. 2011, roč. 155, s. 149-154. ISSN 1213-8118.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití klasifikace NIC v domácí péči. In: XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: LF UK. 2011.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití ošetřovatelských intervencí NIC v elektronické dokumentaci. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. Praha: FN Motol. 2011.
Zavřelová, B. a Sikorová, L. Dítě s chronickou renální insuficiencí: kazuistika. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 113-120. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Důkazy podporující spolehlivost ukazatelů deficitu tělesných tekutin u dětí. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 10-16. ISSN 1804-2740.
Sikorová, L. Filosofie, kultura a životní styl Navaho indiánů z evropské perspektivy. Česká antropologie. 2010, roč. 60, s. 24-26. ISSN 0862-5085.
Sikorová, L. a Kroczková, R. Informovanost rodičů o nepoviném očkování dětí. Pediatrie pro praxi. 2010, roč. 11, s. 264-266. ISSN 1213-0494.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči. In: VIII. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava. 2010.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči.. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 54-54. ISBN 978-80-7368-694-9.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 43-47. ISSN 1804-2740.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných měřících nástrojů při hodnocení seniorů v domácí péči. In: Senior living 2010. Pardubice: Ledax; ZSF JCU České Budějovice. 2010.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 399-406. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe. In: Odborná konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XII. Praha: 2. LF UK Praha. 2010.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe. In: Sborník konference Cesta k modenímu ošetřovatelství.
Sikorová, L. Cultural Influence on the Development of Navajo Indian Children. In: Auksologia a promocja zdrowia. Kielce-Wólka Milanowska. 2009.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření. In: XV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové. 2009.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření.. In: Sborník přednášek XV. královéhradecké ošetřovatelské dny.. Hradec Králové: Nucleus, 2009. Nucleus, 2009. s. 72-73. ISBN 978-80-8700-952-9.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study. In: Exploring New Horizon of Nursing Evidences.. s. 261-261.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study. In: International Nursing Conference. Seoul. 2009.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. Pilotní projekt implementace ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v porodnej asistencii. Martin: Jesseniova lekárska fakulta. 2009.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. Projekt využitelnosti ošetřovatelských klasifikací NANDA-Int. a NIC v domácí péči. Profese on-line. 2009, roč. 2, č. 3, s. 123-130. ISSN 1803-4330.
Sikorová, L. a Bocková, S. Úloha sestry v péči o klienty - Navaho indiány s diabetes mellitus. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v porodnej asistencii. Martin: UK v Bratislave, UP v Olomouci, 2009. UK v Bratislave, UP v Olomouci, 2009. s. 641-648. ISBN 978-80-88866-61-9.
Marečková, J., Jarošová, D., Sikorová, L. a Pajorová, H. Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA-Int. v domácí péči. In: Súčasný stav a perspektivy vedy a výskumu v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK Martin. 2009.
Sikorová, L. Zkušenosti s využíváním aktivizujících metod výuky sester ve School of Nursing Northern Arizona University. In: Nové trendy v ošetřovatelské péči. Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství.. Brno: NCO a NZO, 2009. NCO a NZO, 2009. s. 72-77. ISBN 978-80-7013-490-0.
Sikorová, L. a Bocková, S. Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic. In: Exploring Cultural Competence. Flagstaff: School of Nursing Northern Arizona University. 2008.
Bocková, S. a Sikorová, L. Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic. In: Summer Institute. Flagstaff:: School of Nursing Northern Arizona University. 2008.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Důkazy podporující nefarmakologické intervence pro prevenci toulání u pacientů s demencí. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 1. vyd. Ostrava: Ostavská univerzita, 2008. s. 10-14. ISBN 978-80-7368-499-0.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and Evidence Based Practice II. 2008.
Sikorová, L. a Čížová, M. Znalosti první pomoci u řidičů motorových vozidel. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2008, roč. 4, s. 49-56. ISSN 1801-0261.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Životní styl v NANDA doménách. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 48-54. ISBN 978-80-7368-499-0.
Sikorová, L. Escola Superior de Saúde de Portalegre. 2007.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Kusá, Z. Hodnocení stavu výživy a telesné zdatnosti studentek ošetřovatelství. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin: JLF UK. 2007.
Sikorová, L. NANDA diagnostika - součást vzdělávání sester. Profese. 2007, roč. 2, s. 5-6. ISSN 1802-2081.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien Zborník z druhej medzinárodnej vedeckej konferencie 2007-10-25 Nitra. Nitra: UKF, 2007. s. 150-154. ISBN 978-80-8094-185-7.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2007.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y., Sikorová, L. a Marečková, J. Profesní příprava mentorů na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin. 2007.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Kusá, Z. Vybrané antropologické parametry a životní styl studentek ošetřovatelství. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin. 2007.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Vybrané antropologické parametry vysokoškolských studentek ošetřovatelství - komparativní studie. In: Aplikovaná antropologie 2007 - sborník příspěvků ze VII. doktorandské konference. Olomouc: Univerzita Palackého PdF, 2007. Univerzita Palackého PdF, 2007. s. 25-32. ISBN 978-80-244-1862-9.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Ivanová, K. Využití metody KAB při monitoringu životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství. s. 259-265. ISBN 978-80-244-2066-0.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Ivanová, K. Využití metody KAB při monitorování životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství. In: I. olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference. s. 68-68. ISBN 978-80-244-2066-0.
Sikorová, L. Vztah studentek ošetřovatelství k diagnostice NANDA - International. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. Nursing Diagnosis and Evidence Based Practice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. s. 82-84. ISBN 978-80-7368-230-9.
Sikorová, L. Napier University of Edinburgh. 2006.
Sikorová, L. O chorobách dětí školního věku I.. 2006.
Sikorová, L. O chorobách dětí školního věku II. 2006.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Péče o sebe a své zdraví z pohledu studentek ošetřovatelství. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Bratislava: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických študií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislave, 2006. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických študií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislave, 2006. s. 227-235. ISBN 80-969611-0-1.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Pohybová aktivita studentek ošetřovatelství ze subjektivního a objektivního hlediska. In: Nové trendy v ošetřovatelství V.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. Jihočeská univerzita, 2006. s. 348-355. ISBN 80-7040-884-7.
Sikorová, L. Recenze publikace Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 2006.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Výživa studentek ošetřovatelství ze subjektivního i objektivního hlediska. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. Univerzita Palackého, 2006. s. 620-629. ISBN 80-244-1424-4.
Sikorová, L. Využití antropologických metod v ošetřovatelství. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Bratislava: UK v Bratislavě, 2005. UK v Bratislavě, 2005. s. 746-452. ISBN 80-88866-32-4.
Sikorová, L. Využití antropologických metod v ošetřovatelství. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve. Bratislava. 2005.
Sikorová, L. Ošetřovatelský proces u novorozenců a kojenců s hydrocefalem. In: Ošetřovatelství-perspektivní věda i umění. Olomouc: Grada Publishing, 2004. Grada Publishing, 2004. s. 316-323. ISBN 80-247-1156-7.


AbbreviationSubject
PPZKPrvní pomoc 1
1ZPPPrvní pomoc 1
KONHOKonzultační hodiny
1ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
EPENPediatrics Nursing
KOMNKKomunitní oš. péče o novorozence
KOMNPKomunitní oš. péče o novorozence
MY2ZDVýchova ke zdraví
NOVPAOšetřovatelská péče o novorozence
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
OPDVSOšetřovatelský proces a dokumentování
OPPDKOšetřovatelství v primární zdrav. péči
OPPDPOšetřovatelství v primární zdrav. péči
OPRA1Odborná praxe 1
OPRA2Odborná praxe 2
OPRA3Odborná praxe 3
OPRK1Odborná praxe 1
OPRK2Odborná praxe 2
OPRK3Odborná praxe 3
O1PDKPotřeby člověka a ošetřov. diagnózy
O1ZZSZdravý životní styl
O4OPPOšetřovatelská péče v pediatrii
PADKPaliativní péče u dětí
PADPPaliativní péče u dětí
PDKS1Potřeby člověka a ošetřov. diagnózy
PDVS1Potřeby člověka a ošetřovatel. diagnózy
PEDKSOšetřovatelská péče v pediatrii
PEDVPOšetřovatelská péče v pediatrii
POPK1Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
POPK2Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
POPP1Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
POPP2Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
PPDKPotřeby dítěte a diagnostika v ped.oš.
PPDPPotřeby dítěte a dig.v ped.ošetřovat.
PPKK1Primární a komunitní péče u dětí 1
PPKP1Primární a komunitní péče u dětí 1
PPZKZdravotní výchova v prevenci závislostí
PPZPZdravotní výchova v prevenci závislostí
PSEKSpecifika edukace v pediatrii
PSEPSpecifika edukace v pediatrii
PSVKSpecifika výživy v dětském věku
PSVPSpecifika výživy v dětském věku
PVPKVýchovná péče v pediatrii
PVPPVýchovná péče v pediatrii
SCIDPSociálně interakční dovednosti
SCILFSociálně interakční dovednosti
SIDZKInterpersonální dovednosti zdrav.profese
SIDZPInterpersonální dovednosti zdrav.profese
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZP1KOšetřovatelská péče v pediatrii
SZP1POšetřovatelská péče v pediatrii
SZP2KPediatrie
SZP2PPediatrie
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
VIPA1Výkony a intervence v por. asistenci 1
VY2ZDVýchova ke zdraví
ZDSKSZdravý životní styl
ZDSVPZdravý životní styl
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
0IATUAktuální témata ošetřovatelství
0IAT5Aktuální témata ošetřovatelství
0IBPDObhajoba bakalářské práce
0IBPKObhajoba bakalářské práce
0IDIDIndividuální praxe
0IDPKObhajoba magisterské práce
0IDPPObhajoba magisterské práce
0ID18Individuální praxe
0ID28Individuální praxe 2
0IE1DOdborná praxe 1
0IE18Odborná praxe 1
0IE2DOdborná praxe 2
0IE28Odborná praxe 2
0IE3DOdborná praxe 3
0IE38Odborná praxe 3
0IE4DOdborná praxe 4
0IE48Odborná praxe 4
0IE5DOdborná praxe 5
0IE58Odborná praxe 5
0IE6DOdborná praxe 6
0IE68Odborná praxe 6
0IHVDSZZK Humanitní vědy
0IKNAKomunitní péče o novorozence
0IKN6Komunitní péče o novorozence
0IKOKSZZK Klinické ošetřovatelství
0INEPPéče porodní asistentky v neonatologii
0IOD1Ošetřovatelský proces a potřeby dítěte 1
0IOD2Ošetřovatelský proces a potřeby dítěte 2
0IOKDSZZK Pediatrické ošetřovatelství
0IOKPSZZK Klinické ošetřovatelství
0IOMDOš.péče o děti ve vybr. klin. oborech
0IOM8Oš. péče o děti ve vybr. klin. oborech
0IOP8Ošetřovatelský proces a potřeby dítěte
0IO1DOšetřovatelské postupy 1
0IO18Ošetřovatelské postupy 1
0IO2DOšetřovatelské postupy 2
0IO28Ošetřovatelské postupy 2
0IPEDZáklady pedagogiky a edukace v ped. oše.
0IPEXOšetřovatelská péče v pediatrii
0IPE8Základy pedagogiky a edukace v ped. oš.
0IPE9Ošetřovatelská péče v pediatrii
0IPKDKomunitní a primární péče u dětí
0IPK8Komunitní a primární péče u dětí
0IPO8SZZK Pediatrické ošetřovatelství
0IPPDPaliativní péče u dětí a dorostu
0IPPPSZZK Péče o ženu v porodní asistenci
0IPP8Paliativní péče u dětí a dorostu
0IPZDPodpora zdraví
0IPZWPodpora zdraví
0IPZXPodpora zdraví
0IP1OPotřeby člověka 1
0IP19Potřeby člověka a ošetřov. diagnózy
0ISCXSociálně interakční dovednosti
0ITODSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITOKSZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITO8SZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITPPSZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
0IVDDVýživa dítěte a dietetika
0IVD8Výživa dítěte a dietetika
1NOPROdborná praxe 1
1NPOPOšetřovatelská péče v pediatrii 1
1NPPDPotřeby dítěte a diagnostika v ped.oš.
1NPSESpecifika edukace v pediatrii
2NOPROdborná praxe 2
2NPOPOšetřovatelská péče v pediatrii 2
2NPSVSpecifika výživy v dětském věku
2NSIDInterpersonální dovednosti zdrav.profese


AuthorTitleType of thesisYear
Hlubková ZuzanaAssessment methods in paediatric nursingDoctoral thesis 2018 
Chromá JanaAssessment pain in children with severe multiple disabilitiesDoctoral thesis 2015 
Kučová JanaThe needs of parents of children with cerebral palsyDoctoral thesis 2015 
Bartošíková PetraThe effect of non-pharmacological methods on the intensity of pain in childrenMaster's thesis 2018 
Chrvalová DominikaEvaluation of addiction of children from primary school on the internetMaster's thesis 2018 
Čížová PetraRelationship of selected factors and length of hospitalization of children with acute gastroenteritisMaster's thesis 2018 
Honková KateřinaThe ability to self-care of a child with type 1 diabetes mellitusMaster's thesis 2018 
Sedláčková MichaelaNeeds of parents of children after vetriculoperitoneal drainageMaster's thesis 2018 
Skákalová IvanaSpecific needs of a child with traumaMaster's thesis 2018 
Tatarka JakubNeeds of Children with ADHD and their Parents in Primary CareMaster's thesis 2018 
Jaroňová IvanaThe Perception of Needs and Support of Parents of Hospitalised ChildrenMaster's thesis 2017 
Kozelková VeronikaValidation of tools evaluating procedural children´s painMaster's thesis 2017 
Krejčiříková HanaProblems of children with cerebral palsyMaster's thesis 2017 
Sedláková NikolPerception of fixed orthodontic therapy in childrenMaster's thesis 2017 
Skulová KláraThe needs of young children and their mothers - the differences in selected culturesMaster's thesis 2017 
Středulová EvaEvaluation of risk factors in the development of obesity in children and adolescentsMaster's thesis 2017 
Ševečková PetraRisk Assessment of Sepsis in Hospitalized Children under the Age of One YearMaster's thesis 2017 
Wodecká LibušeOral health in children with orthodontic appliancesMaster's thesis 2017 
Hrušková ZuzanaEffect of selected endocrine diseases to the quality of life of childMaster's thesis 2016 
Karasová IvonaThe impact of the disease bronchial asthma on quality of life of children and their familiesMaster's thesis 2016 
Kroczková BarboraOral Health Problems in Children's AgeMaster's thesis 2016 
Mihalová MarianaInfluence of anxiety on eating disorders in high school studentsMaster's thesis 2016 
Peňáková JanaSocial behavior of children raised in institutional and foster careMaster's thesis 2016 
Poláková MiroslavaThe Risk of Eating Disorder in ChildrenMaster's thesis 2016 
Široká VendulaThe nurses knowledge about pharmacological and nonpharmacological pain management in childrenMaster's thesis 2016 
Štosová LudmilaSpecifics of needs of the children with thyroid diseaseMaster's thesis 2016 
Tesaříková KláraLifestyle and Overweight of School-aged ChildrenMaster's thesis 2016 
Zahradníková AlenaThe issue of non-compulsory vaccinations of childrenMaster's thesis 2016 
Beilová KateřinaThe issue of child and adolescent with psoriasisMaster's thesis 2015 
Benešová PetraComparison of two forms of screening tool for child´s developmental appraisalMaster's thesis 2015 
Burešová ZuzanaProblems of children with juvenile rheumatoid arthritis in ambulant careMaster's thesis 2015 
Červenková MiroslavaProblematics of children after craniocerebral and spinal traumaMaster's thesis 2015 
Grešáková NikolaChildren's participation in decision-making in pediatric careMaster's thesis 2015 
Grossmannová ŠárkaQuality of life of children with diabetes mellitus type I and his familyMaster's thesis 2015 
Janková IngridCommunicative competence of pediatric nursesMaster's thesis 2015 
Klubusová SvatavaThe problem of coping with stress and needs of care in a family with gastrointestinal sick childMaster's thesis 2015 
Lasáková MichaelaThe issue of burns in childrenMaster's thesis 2015 
Matušincová PetraAggressive parent in a healthcare facilityMaster's thesis 2015 
Mrákotová JanaResponse of parents to premature childbirthMaster's thesis 2015 
Pacigovičová PetraScreening for psychosocial problems of children in primary care nursingMaster's thesis 2015 
Rajmová LucieExperiencing and coping of dental pain a childMaster's thesis 2015 
Sagnerová RomanaThe risk of malnutrition of children with cerebral palsyMaster's thesis 2015 
Weiserová LenkaLifestyle of children with the hemophilia diseaseMaster's thesis 2015 
Kokešová HanaThe needs of parents whose children are hospitalized in Pediatric Intensive Care UnitMaster's thesis 2014 
Mikošková MarieQuality of preventive medical care provided to childrenMaster's thesis 2014 
Szabová HanaRisk measurement faults skin integrity in hospitalized childrenMaster's thesis 2014 
Šimánková PetraThe issue of the management of the load in the families of children hospitalisedMaster's thesis 2014 
Vaňková LenkaThe assessment of sucking patterns of full term infants and preterm infantsMaster's thesis 2014 
Bromek JolantaExperience during pregnancy, childbirth and postpartum in the Czech Republic and Great BritainMaster's thesis 2013 
Čajová AndreaUse of NANDA-diagnosis Int. and NIC at the Department of Paediatric HaematooncologyMaster's thesis 2013 
Halfarová BarboraInjuries during pregnancyMaster's thesis 2013 
Kordiaková MartinaThe evaluation of children´s pain in postoperative periodMaster's thesis 2013 
Kupková MonikaKangaroo mother care at preterm infantsMaster's thesis 2013 
Polochová MarkétaStress coping in family with chronically ill childMaster's thesis 2013 
Rojíčková StanislavaThe experience of parents during the hospitalization of a childMaster's thesis 2013 
Stará MartinaEvaluation of hospitalized children´s home environmentMaster's thesis 2013 
Vartalská VladimíraProposal and verification of standard care for newborns with controlled hypotermiaMaster's thesis 2013 
Filová AndreaNeeds of parents of children with cancerMaster's thesis 2012 
Hlubková ZuzanaThe preparation of the children for surgeryMaster's thesis 2012 
Janoušková KristinaCommunity care in midwifery in the Czech RepublicMaster's thesis 2012 
Karczmarczyk RomanaThe Concept of School Nurse in Community CareMaster's thesis 2012 
Petrášová VeronikaThe importance of family surroundings in child hospitalizationMaster's thesis 2012 
Plačková SandraThe issue arising from excessive infant crying in primary healthcareMaster's thesis 2012 
Rohovská LucieThe Influence of Culture on Child-RearingMaster's thesis 2012 
Tvarůžková ZuzanaProblems of skin care in newbornsMaster's thesis 2012 
Zavřelová BarboraMalnutrition in hospitalized childrenMaster's thesis 2012 
Birteková ZuzanaIssue of Stress Coping in Families Trained Children with HandicapMaster's thesis 2011 
Kučová JanaThe needs of parents of children hospitalized in the NICUMaster's thesis 2011 
Martynková AnnaBiopsychosociable quality aspects of family life of child suffered from cystic fibrosisMaster's thesis 2011 
Říhová ZuzanaQuestions of incidence of Injuries at children in age group 0 -14 years.Master's thesis 2011 
Sanderová MartinaThe quality of life of the dialysed childrenMaster's thesis 2011 
Závěšická JanaProblems about care of newborn baby at Romany communityMaster's thesis 2011 
Czudková MonikaHospitalization of a child with sensual defectMaster's thesis 2010 
Gebauerová DitaChildren´s pain like a nursing problem.Master's thesis 2010 
Jurčeková ŠárkaNursing process in care of patient with after total knee replacement endoprosthesisBachelor's thesis  
Cmorjáková MichaelaNursing Process in Care of a Child with Diabetes MellitusBachelor's thesis 2018 
Gurecká VeronikaNursing Process in Care of Patient with Morbus CrohnBachelor's thesis 2018 
Klimánková JanaThe knowledge of pediatric nurses about prevention children´s flatfootBachelor's thesis 2018 
Hübnerová EvaNursing process in care of patient after application of uric tapes - ATOMSBachelor's thesis 2017 
Latková LenkaNursing process in care of patient with apallic syndrome treatment in hyperbaric chamberBachelor's thesis 2017 
Lokajová BohumilaThe issue of child with the syndrome MünchhausenBachelor's thesis 2017 
Skopalová EvaNursing Process in Care of the Infant with Acute Lymphoblastic LeukemiaBachelor's thesis 2017 
Bartošíková PetraPhysical fitness of the child in the context of the familyBachelor's thesis 2016 
Čanková DanaNursing Care of Newborns with Withdrawal SyndromeBachelor's thesis 2016 
Hanáčková VeronikaNursing Process in Care of Patient with Liver CirhosisBachelor's thesis 2016 
Kaniová ŠárkaNeeds of a child with cerebral palsyBachelor's thesis 2016 
Kunzová LucieNursing process in care of child with leukemiaBachelor's thesis 2016 
Otáhalová KláraNursing Process in Care of Child with Rotavirus InfectionBachelor's thesis 2016 
Švanová MonikaProposal standard of aerosol and powder drugs to ther espiratory tract of childrenBachelor's thesis 2016 
Jaroňová IvanaA child with a celiac disease in the children's teamBachelor's thesis 2015 
Vujtíková LucieNursing Care Plan for Children with Cystic FibrosisBachelor's thesis 2015 
Žáčková BarboraNursing Process in Care of Patient after Ttotal Hip ArthroplastyBachelor's thesis 2015 
Babilonová DanielaNursing Care Plan for a child with pneumoniaBachelor's thesis 2014 
Jenknerová IvonaThe knowledge of pediatric nurses about cardiopulmonary resuscitation in hospitalBachelor's thesis 2014 
Kotasová NelaNursing Care Plan for Child with Hirschprung diseaseBachelor's thesis 2014 
Kuchařová MichaelaNursing Care of Children with Crohn´s DiseaseBachelor's thesis 2014 
Michalcová RadanaNursing Process in Care of Child with Nefrotic SyndromeBachelor's thesis 2014 
Sedláková NikolThe issue of a child with Aspergers syndrome and associated diseasesBachelor's thesis 2014 
Tomášková SylvieNursing care plan for newborn with congenital dysplasia of the hipBachelor's thesis 2014 
Benešová PetraAppraisal of child´s development at preschool age according the Denver developmental screening test IIBachelor's thesis 2013 
Duňková NellyNursing Care of a Patients with Breast CancerBachelor's thesis 2013 
Jastrzembská BarboraThe Problems of Patient with Terminal Stage of Amyotrophic Lateral SclerosisBachelor's thesis 2013 
Kantorová DanaNursing care of patients indicated for percutaneous catheter aortic valve implantationBachelor's thesis 2013 
Korená IvetaTeaching Mothers how to handle newbornsBachelor's thesis 2013 
Mühldorfová DanielaNursing Process in Care of Patient with Apallic SyndromeBachelor's thesis 2013 
Najvárková LenkaIssue of consumption of cord bloodBachelor's thesis 2013 
Ostrówková EvaThe problems of a patient with breast cancerBachelor's thesis 2013 
Pavloková LenkaChild Care In The Nursery SchoolBachelor's thesis 2013 
Rusnoková RadanaNursing Process in Care of Patient with Implantable Cardioverter defibrillator infectionBachelor's thesis 2013 
Sikorová MarcelaNursing Care of Patients with Cardiac Arrhythmias during Catheter AblationBachelor's thesis 2013 
Strážnická KateřinaThe issue of patient after Sleeve gastrectomyBachelor's thesis 2013 
Kokešová HanaNursing Process in Care of child with Cri du Chat syndrome during fluBachelor's thesis 2012 
Kroupová EliškaEducation mothers of newborns with stoma in illness of alimentary canalBachelor's thesis 2012 
Matušincová PetraThe problems of teenager with ulcerative colitisBachelor's thesis 2012 
Robenková NikolaDisabled women and motherhoodBachelor's thesis 2012 
Szabová HanaThe problems of a teenager with spinal cord lesion resulting from a traffic accidentBachelor's thesis 2012 
Teperová MichaelaAdherence to therapy by patients treated with warfarinBachelor's thesis 2012 
Wilczková JanaNursing process in care of client after hip surgeryBachelor's thesis 2012 
Bromek JolantaThe problems of women with Turner´s syndromeBachelor's thesis 2011 
Bujnochová ZuzanaThe issue of the needs of children placed in homes for children up the age of three yearsBachelor's thesis 2011 
Čajová AndreaEducation of family of child with acute lymphoblastic leukemiaBachelor's thesis 2011 
Dokoupilová NikolIntervention reducing the incidence of falls among elderlyBachelor's thesis 2011 
Klementová SimonaNursing Care of Child with Muscular dystrophyBachelor's thesis 2011 
Konečná VeronikaEducation of mothers about nutrition of a premature newbornBachelor's thesis 2011 
Kupková MonikaKangaroo Mother Care in a Neonatal Intensive Care UnitBachelor's thesis 2011 
Růžková DominikaThe problems of child with cerebral palsyBachelor's thesis 2011 
Wrhelová KamilaNursing Process in Care of Newborn with InfectionBachelor's thesis 2011 
Filová AndreaProblems of patients´ intimacy in hospitalBachelor's thesis 2010 
Karczmarczyk RomanaImmunization from the perspective of parentsBachelor's thesis 2010 
Nováčková PetraUsing of subsidiary matters by student of Ostrava UniversityBachelor's thesis 2010 
Tvarůžková ZuzanaMen´s knowledge about prevention of prostate diseaseBachelor's thesis 2010 
Zavřelová BarboraNursing care in children with chronic renal insufficiencyBachelor's thesis 2010 
Felixová KateřinaSeniors' provision of nutritional need in institutional careBachelor's thesis 2009 
Ptáčková SilvieNursing care in patiens with haemodialysisBachelor's thesis 2009 
Višvaderová KateřinaUpdate of diagnosis NANDA taxonomy II to the surgical departmentBachelor's thesis 2009 
Hrazdilová PetraNursing care in podiatryBachelor's thesis 2008 
Říhová ZuzanaComplex nursing care on resource breathing at prematurely birth childBachelor's thesis 2008 
Válková MichaelaNursing care in hospice of the pacient with the carcinoma of colonBachelor's thesis 2008 
Zavadilová BarboraMassages of new - born babies and of sucklingsBachelor's thesis 2008 
Čížová MonikaThe knowledge of the First Aid in DriversBachelor's thesis 2007 
Dobošová HanaDrug Problems of Secondary School StudentsBachelor's thesis 2007 
Doláková MarkétaPain treatment from the patient´s point of viewBachelor's thesis 2007 
Kulhánková MarkétaThe level of parents´ knowledge of their children´s nourishment at the age from 3 to 6.Bachelor's thesis 2007 
Rak MichalLevel out - of - school kinetic activities near university students Bachelor's thesis 2007 
Rejpal AloisEating orders of nursesBachelor's thesis 2007 
Turková BarboraNursing proces of the patient with womens urinary incontinenceBachelor's thesis 2007 
Urbanová KateřinaNursing care of the patient with apallic syndromeBachelor's thesis 2007 


Risk of eating disorders in girls and young women with diabetes mellitus
Main solverdoc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Kangaroo mother care of preterm infants
Main solverdoc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Period2/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub