UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Lenka Krhutová

Lenka Krhutová

Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Room, floor, building: B 204, Building B
Position:Head of Department, Educational Advisor
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3218
+420 704 617 085
E-mail:
Personal website:

EDUCATION

 • 2004 - 2008, Ph.D. Social work, University of Ostrava (UO)
 • 1983 - 1987, MA Special education, Palacký University Olomouc

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

 • 2004 - so far, University of Ostrava
  Faculty of Social Studies:
  Department of Social Work (2004-2011) - assistant professor
  Department of Social Sciences (2011-so far) - assistant professor
  Vice-Dean for study and lifelong learning (2008-2011)
  Medico-Social Faculty (Faculty of Medicine since 2008):
  external lecturer, Department of Rehabilitation (2000-2004)
 • 2002 - 2004, Moravian-Silesian Region - Regional Authority, Department of Social and Health Care
 • 1993 - 2002, Tyfloservis - Instructor of social rehabilitation of blind and low-vision people, Head of Regional Center Tyfloservis Ostrava (1995-2002)
 • 1987 - 1993, School Office in Ostrava, primery school - teacher of children with intellectual disorder

COURSES

 • Social Work and People with Disabilities
 • Introduction to Disability Studies
 • Communication and Disability
 • Social Aspects of Disability
 • Social Rehabilitation
 • Introduction to Special Pedagogy for Health/Social Professions

RESEARCH ACTIVITIES

 • 2011 - Study of Quality Tertiary Education in the Context of Disability, project Securing and Evaluation of the Quality in the System of Tertiary Education, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (see ESF Projects)
 • 2011 - Autonomy in the Context of Disability. Team leader, Reg. No. SS2/FSS/2011
 • 2010 - Social Services in Postindustrial Society - Example of Ostrava. Team leader, ID No. SGS1/FSS/2010
 • 2007 - Media Presentation of People with Disabilities, Focusing on the Concepts Analysis. Team leader, Reg. No. NRZP/2007/02
 • 2006 - Equal Opportunities and Participation from the Perspective of People with Disabilities in the Czech Republic. Team leader, Reg. No. NRZP/2006/01

SELECTED PUBLISHING ACTIVITIES

 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2011. Disability studies. In MICHALÍK, Jan. et al. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál. s. 27-29. ISBN 978-80-7367-859-3. [Translation: Disability studies. In MICHALÍK, Jan et al. Disability and Helping Professions]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2011. Úvod do disability studies. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-956-8. [Translation: Introduction to Disability Studies]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2011. Lidé se zrakovým postižením a pomáhající profese. In MICHALÍK Jan a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál. s. 269-346. ISBN 978-80-7367-859-3. [Translation: Blind and Low-vision People and Helping Professions. In MICHALÍK, Jan. et al. Disability and the Helping Professions]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2011. Teorie a modely zdravotního postižení. Sociální práce / Sociálna práca, 2010/4, s. 49-59. ISSN 1213-6204. [Translation: Theories and Models of Disability]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2011. Sociální práce s klienty se zdravotním postižením. In KUZNÍKOVÁ, Iva a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada Publishing. s. 124-134. ISBN978-80-247-3676-1. [Translation: Social Work with Clients with Disabilities. In KUZNÍKOVÁ, Iva et al. Social Work in Health Care]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2010. Předmluva k českému vydání britského Kodexu zajištění akademické kvality a standardů ve vysokoškolském vzdělávání. Oddíl 3: Studenti se zdravotním postižením. Praha: Úřad vlády ČR. s. 3-8. ISBN 978-80-7440-038-4. [Translation: Preface to the Czech edition of the british Code of Practice of Academic Quality and Standards in Higher Education. Section 3: Disabled Students. Prague: The Office of the Government of Czech Republic]
 • KRHUTOVÁ, Lenka, 2009. K přístupnosti vzdělávacího prostředí studentům vysokých škol se zdravotním postižením ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska v České republice. AULA, 2009/17, s. 20-29. ISSN 1210-6658. [Translation: Towards Access the Learning Environment for Students with Disabilities in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Czech Republic]

SELECTED CONFERENCE PAPERS

 • 2011 - Specific University Research as a Tool of Education in Social Work. 5th Conference Days of Social Work - Education in social work. Prague: Faculty of Social Sciences, september 2011
 • 2010 - Autonomy in the Context of a Different Body. Conference Representation of different bodies in an interdisciplinary perspective. Prague: Charles University, Faculty of Humanities and the Institute of Philosophy, october 2010
 • 2010 - Support Strategy of Higher Qualification of People with Disabilities in the Czech Republic. National Conference to Accessibility of Higher Education in the Context of Disability, Prague: Government Board for People with Disabilities, october 2010
 • 2005 - Change Status of People with Disabilities in the Czech Republic after 1989 - Impacts to Social Work Practice. International Conference Changes Assurance Systems in Europe and their Implications for Social Work. Ostrava: Medico-Social Faculty UO, october 2005

STUDY VISIT and EXPERT LECTURES (abroad)

 • 2014 Canterbury Christ Church University, Anglie
 • 2013 Universitat Ramon Llul, Barcelona, Spain
 • 2012 University of Leeds, England
 • 2008 University of Plymouth, England
 • 2008 University of Aarhus, Denmark
 • 2007 Trnava University in Trnava, Slovakia

OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES

 • 2009 - 2011, Member of the Council of Higher Education Institutions in the Czech Republic, Committee for higher education institutions quality and its assessment
 • 2009 - so far, Expert of the European Research Institute of Social Work - European Research Institute for Social Work
 • 2008 - so far, Member of the Scientific Council of the Faculty of Social Studies UO
 • 2007 - so far, Member of the Scientific Council of the National Council of People with Disabilities in the Czech Republic
 • 2007 - so far, Faculty coordinator of access to higher education for students with disabilities
 • 2002 - so far, Expert groups of the Government Board for People with Disabilities in the Czech Republic:
 • 2002 - 2004, Member of Expert Group for Social Policy
 • 2004 - so far, Member of Expert Group for Regional Development
 • 2009 - so far, Chairman of Expert Group Education
 • 1996 - so far, Judicial expert on social rehabilitation of blind and low-vision people

ESF PROJECTS

 • 2012 - 2015, Member of the implementig team for the project Supporting tertiary Education of Students with Special Educational Needs at the University of Ostrava, Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/29.0006
 • 2010 - 2013, Member of the implementig team for the project Competence of the UO Graduates with the Focus on the Gender Equality on the Labour Market. Reg No. CZ.1.07/2.2.00/15.0456
 • 2010 - 2012, Member of the implementig team for the project Professional Medical Innovation Programs at UO, Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/15.0020
 • 2010 - 2011, Expert of the project Securing and Evaluation of the Quality in the System of Tertiary Education. Reg. No. GB 1.07/4.1.00/22.0001
 • 2009 - 2010, Member of the implementig team for the project National Qualification Framework for Tertiary Education, Reg. No. GB 1.07/4.2.00/06.0027


Koordinovaná rehabilitace 1
Lenka Krhutová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Milníky neformální péče v ČR
Lenka Krhutová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Objektivní posouzení zdravotní situace - přání otcem myšlenky?
Lenka Krhutová
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
journal article

Personal Autonomy and Disability
Lenka Krhutová
Year: 2017, The Review of Disability Studies An International Journal
journal article

Rehabilitace jinak
Lenka Krhutová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza obsahu formálního vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Disability studies a speciální pedagogika - společné a rozdílné
Lenka Krhutová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora pečujícím jako předmět vzdělávání v sociální práci
Lenka Krhutová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotní postižení není nemoc - ví to absolventi českých škol sociální práce? Měli by?
Lenka Krhutová
Year: 2015, Listy sociální práce
journal article

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
Lenka Krhutová, Iva Tichá, Zuzana Stanková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Standard přístupnosti Ostravské univerzity uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami
Lenka Krhutová
Year: 2019
others

Instituto Superior de Serviço Social do Porto
Lenka Krhutová
Year: 2018
work experience abroad

Milníky vysokoškolského vzdělávání studentů s postižením mentálních funkcí v letech 1992-2017
Lenka Krhutová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cesty k osamostatnění mladého člověka se zdravotním postižením v kontextu osobní autonomie
Lenka Krhutová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koordinovaná rehabilitace 1
Lenka Krhutová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Milníky neformální péče v ČR
Lenka Krhutová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Objektivní posouzení zdravotní situace - přání otcem myšlenky?
Lenka Krhutová
Year: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
journal article

Personal Autonomy and Disability
Lenka Krhutová
Year: 2017, The Review of Disability Studies An International Journal
journal article

Rehabilitace jinak
Lenka Krhutová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza obsahu formálního vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Disability studies a speciální pedagogika - společné a rozdílné
Lenka Krhutová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora pečujícím jako předmět vzdělávání v sociální práci
Lenka Krhutová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Lenka Krhutová
Year: 2016
work experience abroad

Vysokoškolské vzdělávání v oblasti koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče
Lenka Krhutová
Year: 2016
others

Evropské kontexty podpory pečujícím
Lenka Krhutová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezioborové kontexty zdravotně-sociální práce
Lenka Krhutová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nástroje identifikace disability
Lenka Krhutová
Year: 2015
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vysokoškolské vzdělávání v oboru koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče v ČR
Lenka Krhutová
Year: 2015, MOSTY
journal article

Zdravotní postižení není nemoc - ví to absolventi českých škol sociální práce? Měli by?
Lenka Krhutová
Year: 2015, Listy sociální práce
journal article

Canterbury Christ Church University
Lenka Krhutová
Year: 2014
work experience abroad

Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La transformación de los servicios sociales para las personas con discapacidad en la República Checa
Lenka Krhutová
Year: 2014, -
journal article

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2014
abstract in proceedings

Mimo jiné ...
Lenka Krhutová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The right to independent living of persons with disabilities: mapping institutionalisation in EU Member States (Czech Republic)
Lenka Krhutová
Year: 2014
research reports and final reports of opposed grants

The Role of Specific University Research in development of Social Work in the Czech Republic
Lenka Krhutová
Year: 2014, ERIS Web Journal
journal article

Towards history of health-social work in the Czech Republic
Lenka Krhutová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Autonomie v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Year: 2013, František Šalé - ALBERT
specialist book

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... other authors
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Interpersonální osobní asistence. 2. vydání
Lenka Krhutová, David Křivák
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K metodologii výzkumu Privatizace v sociálních službách pro seniory
Lenka Krhutová, Lenka (ed) Krhutová, Věra Malík Holasová, Dana Sýkorová, Lucie Pawlasová
Year: 2013, Albert
specialist book chapter

Komunikace s pacienty se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace v kontextu sociální práce s klienty se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2013
others

Lidé se smyslovým postižením
Lenka Krhutová, Oldřich Matoušek a kol.
Year: 2013, Portál
specialist book chapter

Lidé se zdravotním postižením
Lenka Krhutová, Oldřich Matoušek a kol.
Year: 2013, Portál
specialist book chapter

Podpora nezávislosti
Lenka Krhutová, Oldřich Matoušek a kol.
Year: 2013, Portál
specialist book chapter

Privatizace v sociálních službách pro seniory
Lenka Krhutová, Věra Malík Holasová, Šárka Hlisnikovská, Dana Sýkorová, Lucie Pawlasová
Year: 2013, František Šalé - ALBERT
specialist book

Privatizace v sociálních službách pro seniory (odborná kniha)
Lenka Krhutová, Autorský Kolektiv
Year: 2013
editorial work

Recenze na publikaci Květoňová, Lea, Strnadová, Iva a Vanda Hájková Cesty k inkluzi. Pro odborný časopis AULA.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Sociální práce a lidé se zdravotním postižením. 2. vydání
Lenka Krhutová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociální rehabilitace a komunikace s pacienty se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální služby v České republice
Lenka Krhutová, Lenka (ed) Krhutová, Šárka Hlisnikovská
Year: 2013, Albert
specialist book chapter

Universitat Ramon Llull
Lenka Krhutová
Year: 2013
work experience abroad

Úvod do disability studies. 2. vydání
Lenka Krhutová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do speciální pedagogiky pro zdravotnické a sociální obory
Lenka Krhutová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ve jménu komunikace
Lenka Krhutová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysokoškolské vzdělávání lidí se zdravotní postižením v aktuálním politickém a právním kontextu České republiky
Lenka Krhutová, Martin Kaleja (ed)
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Hana Vorlová, Hana Sochorová, Renata Kovářová ... other authors
Year: 2012
the results realized by the provider

Nejčastější mediální stereotypy o zobrazování osob se zdravotním postižením v televizním, novinovém a internetovém zpravodajství. MOSTY, 05/2012, s. 10. Praha: UMÚN. MK ČR E13338
Lenka Krhutová, Jan Michalík, Patrik Nacher, Jan Nouza, Jiří Vencl, Jana Hrdá ... other authors
Year: 2012
others

Specifický vysokoškolský výzkum jako nástroj vzdělávání v sociální práci
Lenka Krhutová
Year: 2012
abstract in proceedings

University of Leeds
Lenka Krhutová
Year: 2012
work experience abroad

Výzkum autonomie v kontextu sluchového postižení
Eva Nedomová, Lenka Krhutová
Year: 2012
abstract in proceedings

Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová, Eva Nedomová, Lenka ŘEHÁNKOVÁ
Year: 2012
abstract in proceedings

Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření "Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením". MOSTY, 05/2012, s. 8-9. Praha: UMÚN. MK ČR E13338
Lenka Krhutová, Tomáš Sochor
Year: 2012
others

Disability Studies
Lenka Krhutová
Year: 2011, Portál
specialist book chapter

Interpersonální osobní asistence
David Křivák, Lenka Krhutová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazykové stereotypy a zdravotní postižení
Lenka Krhutová
Year: 2011, Portál
specialist book chapter

Komunikace s klienty se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. IPn Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. Praha: MŠMT, 2011. Dostupné z WWW http://kvalita.reformy-msmt.cz/soubory-ke-stazeni/studie/ (cit. 30.5.2012)
Lenka Krhutová
Year: 2011
others

Lidé se zrakovým postižením a pomáhající profese
Lenka Krhutová
Year: 2011, Portál
specialist book chapter

Předsudky a mýty
Lenka Krhutová
Year: 2011, Portál
specialist book chapter

Příprava odborníků pro práci v pomáhajících profesích
Jan Michalík, Lenka Krhutová
Year: 2011, Portál
specialist book chapter

Přístupnost informací
Lenka Krhutová
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

Research of Autonomy in the Hearing Impairment Context
Lenka Krhutová, Eva Nedomová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální práce a lidé se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociální práce s klienty se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
specialist book chapter

Specifický vysokoškolský výzkum jako nástroj vzdělávání v sociální práci
Lenka Krhutová
Year: 2011
abstract in proceedings

Specifický vysokoškolský výzkum v sociální práci jako nástroj vzdělávání
Lenka Krhutová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do Disability studies
Lenka Krhutová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výzkum autonomie v kontextu sluchového postižení
Lenka Krhutová, Eva Nedomová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová, Eva Nedomová, Lenka Lazarová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotní postižení a pomáhající profese
Jan Michalík, Lenka Krhutová, Renata Mlčáková, Miloň Potměšil, Libor Novosad, Milan Valenta ... other authors
Year: 2011, Portál
specialist book

Autonomie v kontextu odlišného těla
Lenka Krhutová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interní mechanismy zajištění kvality studijních programů z hlediska přístupnosti studia lidem se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Year: 2010
abstract in proceedings

Interní mechanismy zajištění kvality studijních programů/oborů z hlediska zajištění přístupnosti studia lidem se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncept Přístupné vysokoškolské vzdělávací prostředí
Lenka Krhutová
Year: 2010
abstract in proceedings

Koncept Přístupné vysokoškolské vzdělávací prostředí
Lenka Krhutová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Renata Kovářová, Lenka Krhutová, Hana Sochorová, Hana Vorlová ... other authors
Year: 2010
the results realized by the provider

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na vysoké škole
Lenka Krhutová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Osoby se zdravotním postižením - speciálně pedagogické aspekty komunikace. Kapitola: Osoby se zrakovým postižením.
Lenka Krhutová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Předmluva k českému vydání Kodexu zajištění akademické kvality a standardů ve vysokoškolském vzdělávání. Oddíl 3: Studenti se zdravotním postižením.
Lenka Krhutová
Year: 2010, Úřad vlády ČR
specialist book chapter

Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu Ostravy.
Lenka Krhutová
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Strategie podpory vysokoškolské kvalifikace lidí se zdravotním postižením v ČR
Lenka Krhutová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami na vysoké škole
Lenka Krhutová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teorie a modely zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Year: 2010, Sociální práce/Sociálna práca
journal article

K přístupnosti vzdělávacího prostředí studentům vysokých škol se zdravotním postižením ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v České republice
Lenka Krhutová
Year: 2009, Aula
journal article

Technická univerzita Košice. Katolická univerzita Ružomberok
Lenka Krhutová
Year: 2009
work experience abroad

Diskriminace z důvodu zdravotního postižení v kontextu vzdělávání v sociální práci
Lenka Krhutová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě
Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Eva Zezulková
Year: 2008
abstract in proceedings

Obecné zásady při popisování objektů a situací nevidomým lidem. General principles at describing objects and situations blind people.
Lenka Krhutová
Year: 2008
abstract in proceedings

Participace či tokenismus? Poznámky ke zpřístupňování vysokých škol studentům a pedagogům se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Year: 2008
abstract in proceedings

Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole. Studenti se senzorickým postižením.
Eva Zezulková, Lenka Krhutová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

University of AArhus
Lenka Krhutová
Year: 2008
work experience abroad

University of Plymouth
Lenka Krhutová
Year: 2008
work experience abroad

Komunikace zdravotnických pracovníků a pacientů s těžkým zdravotním postižením ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ostrava: INSH
Lenka Krhutová
Year: 2007
others

Mediální prezentace lidí se zdravotním postižením se zaměřením na analýzu pojmů. Praha: NRZP ČR
Lenka Krhutová
Year: 2007
others

Trnavská univerzita v Trnave
Lenka Krhutová
Year: 2007
work experience abroad

(ed) Sborník příspěvků z konference Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené?
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová
Year: 2006
editorial work

Standardizace zdravotní péče o pacienty se těžkým zdravotním postižením v nemocnicích ČR. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.
Lenka Krhutová
Year: 2006
others

Systemization of Lifelong Education of People with Disability. Concentration to Civil Education. Specifics in the Czech Republic after 1989.
Lenka Krhutová
Year: 2006
abstract in proceedings

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Lenka Krhutová
Year: 2006
work experience abroad

Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti přístupu k pacientům se zdravotním postižením
Lenka Krhutová, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Diskriminace lidí se zdravotním postižením, od pojmu k realitě.
Lenka Krhutová
Year: 2005
abstract in proceedings

Etika ve veřejné správě ve vztahu k občanům se zdravotním postižením.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Year: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Média a zdravotní postižení.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Year: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Některé sociopsychologické charakteristiky osob se zdravotním postižením.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Year: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
specialist book chapter

Občané se zdravotním postižením a Evropa
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Year: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
specialist book chapter

Občané se zrakovým postižením a veřejná správa.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Year: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
specialist book chapter

Od paternalizmu k lidským právům - veřejná správa a občané se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Year: 2005
abstract in proceedings

Problémy v komunikaci zdravotnických pracovníků a pacientů se smyslovým postižením
Lenka Krhutová
Year: 2005
abstract in proceedings

Prosociální gramotnost lidí se zdravotním postižením se zaměřením na jednání s úřady
Lenka Krhutová
Year: 2005
abstract in proceedings

Přístupnost informací lidem se zdravotním postižením.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Year: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
specialist book chapter

Přístupnost staveb a dopravy lidem se sníženou schopností pohybu a orientace.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Year: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
specialist book chapter

Veřejná správa a občané se zdravotním postižením
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Year: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
specialist book chapter

Vidíme ty, kteří nevidí
Lenka Krhutová, Radek Schindler
Year: 2005
librettos, screeplays

Když oči nevidí
Lenka Krhutová, Radek Schindler
Year: 2003
librettos, screeplays

Nevidím, jak na to?
Lenka Krhutová, Petr Karásek, Radek Schindler
Year: 1998
librettos, screeplays

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
DDVSDidaktika výuky na vysoké škole
EDVSMethodology of university teaching
E4KP1Pedagogical activity
KONHOKonzultační hodiny
44KP1Pedagogická činnost
44PP1Pedagogická činnost
6BPRABakalářská práce
8KDIPDiplomová práce
8KSZ2Státní závěr. zk. 2 - Koordinov. rehab.
8PDIPDiplomová práce
8PSZ2Státní závěr. zk. 2 - Koordinov. rehab.
99PCSPráce s cílovými skupinami
AINTEIntegrated Health Social Work
BKPDGZáklady pedagogiky a spec. ped.
BPPDGZáklady pedagogiky a spec. ped.
BZKORKoordinovaná rehabilitace
BZPDGZáklady pedagogiky a spec. pedagogiky
BZSZ1Stát. závěr. zk. 1 - obhajoba bc. práce
DISABŽivot a prac. podm. lidí s disabilitou
DISTUÚvod do disability studies
FSSPRSociální a pracovní rehabilitace
FSSZPSociální aspekty zdravotního postižení
FYSOPSociální a pracovní rehabilitace
NZAKOAkt.ot. posuz.živ.sit. v kontextu zdraví
NZINTIntegrovaná zdravotně-sociální práce
NZMEZMKF, disability a zdraví
NZPX1Odborná praxe 1
NZPX2Odborná praxe 2
NZREPPracovní rehabilitace a ergodiagnostika
NZSE1Seminář k diplomové práci 1
NZSE2Seminář k diplomové práci 2
NZSORSociální rehabilitace
NZSZ1Státní zkouška 1 - Obhajoba dipl. práce
NZSZ2Státní zkouška 2 - Koordinace rehab.
NZSZ4Státní zkouška 4 - Soc.lék. a gerontopsy
SOAZPSociální aspekty zdravotního postižení
SOREHSociální rehabilitace
1INOTInterpersonální osobní asistence
1SOZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
1SPZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
2INOAInterpersonální osobní asistence
2SOZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
2SPZPSociální práce a lidé se zdrav. postiž.
3DISTÚvod do disability studies
6SORESociální rehabilitace
6SOZPSociální práce s lidmi se zdr. postižení
6SPECÚvod do spec. pedag. pro zdr. a soc. obo
6SZK1St. závěreč. zk. 1 - obhajoba bak.práce
6SZK3St. závěreč. zk. 3 - klinické obory
6ZDPOZdravotní postižení
7DISTÚvod do disability studies
8KCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8KDISDisability studies
8KHARHabilitace a rehabilitace
8KKAZKazuistický seminář
8KKORKoordinovaná rehabilitace
8KMKFMezin.klasif.funk.schopn.,disab. a zdr.
8KOPXPrůběžná odborná praxe
8KPUBPublikační výstup
8KSEMSeminář k diplomové práci
8KSORSociální rehabilitace
8KSOXSouvislá odborná praxe
8KSZ1Stát. závěr. zkouška 1 - obhajoba DP
8PCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8PDISDisability studies
8PHARHabilitace a rehabilitace
8PKAZKazuistický seminář
8PMKFMezin.klasif. funk.schopn. disabil.a zdr
8PPUBPublikační výstup
8PSORSociální rehabilitace
8PSZ1Stát. záv. zkouška 1 - obhajoba DP


AuthorTitleType of thesisYear
Kaleta EvaImpact of Upper Limb Amputation on the Quality of Life of the AmputeeMaster's thesis 2020 
Komárková MartinaThe Strategy of Coping with the Life Conditions of Informal Caregivers Taking Care of Risk and Fragile Seniors in Home Environment.Master's thesis 2020 
Korenna MartinaYoung caregivers in long-term careMaster's thesis 2020 
Rattayová AndreaLeisure activities of senior citizens in retirement homes in ZábřehMaster's thesis 2020 
Veselá MartinaPsychosocial rehabilitation in people with mental illness in the context of the CARe methodMaster's thesis 2020 
Buřtová VendulaThe Burn-out Syndrome Prevention in the Informal Health Care in a Long-term Care for PensionersMaster's thesis 2019 
Cemperová DenisaReturn of a Person after Spinal Cord Injury from Institutional Care to Home CareMaster's thesis 2019 
Čechová PetraThe Effect of Physiotherapy on the Quality of Life of Seniors in the Context of Long - Term Care in Homes for the ElderlyMaster's thesis 2019 
Drnková IvanaCoordinated Rehabilitation of Children with AutismMaster's thesis 2019 
Horký JakubSocial Rehabilitation of Soldiers in an Unfavourable Life SituationMaster's thesis 2019 
Pěničková JosefínaSocial Rehabilitation for People with Addiction to Psychoactive SubstancesMaster's thesis 2019 
Rokoszová TerezaPosition of Early intervention for Families with Children with Multiple disabilities in the System of coordinated rehabilitationMaster's thesis 2019 
Těžký MarekThe Experiences of Past Users of Addictive Substances Regarding their Treatment and Aftercare in the Czech Republic.Master's thesis 2019 
Dvořáková AndreaThe process of resocialization of deafened people in working age in the context of coordinated rehabilitationMaster's thesis 2018 
Křížová DagmarThe Comparison of Interview and Proxy Versions of WHODAS 2.0 in the Context of StrokeMaster's thesis 2018 
Kubešová AnetaSupport informal caregivers in long-term care for people with Alzheimer's diseaseMaster's thesis 2018 
Macháčková MonikaResearch of Rehabilitation System in the Federal Republic of GermanyMaster's thesis 2018 
Modrová RomanaSexual Needs and Sexual Education of Persons with Mental Disabilities Living in Social Service FacilitiesMaster's thesis 2018 
Růžička ZdeněkThe Possibilities and Limits to Use the International Classification of Functioning, Disability and Health at Evidention of Life Situation of People with Mental Retardation in Working AgeMaster's thesis 2018 
Šafaříková HanaKnowledge of Hospitalize Clients with Amputation in Productive Age about Subsequently Care.Master's thesis 2018 
Urbánková LenkaResearch of Accessibility of Primary Schools and Leisure Activity Institutions in Blansko for Children with Motional Impairment.Master's thesis 2018 
Vašátková TerezaTHE ATTITUDE of PARENTS of MENTALLY DISABLED PEOPLE to SHELTERED HOUSINGMaster's thesis 2018 
Vávrová AnetaInformation Support in the Context of Men's Sexuality and Intimacy following StrokesMaster's thesis 2018 
Bražina LukášThe Social Work at Genetic Counseling in the Context of the Education Social WorkersMaster's thesis 2017 
Coufalová VeronikaThe Social Rehabilitation in the Context of Age-Related Macular DegenerationMaster's thesis 2017 
Haunerová RomanaModel Community Based Rehabilitation in the United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandMaster's thesis 2017 
Krayzlová NicoleThe possibilities and limits by using the International Classification of Functioning, Disability and Health at evidention of life situation in people with multiple sclerosis in productive ageMaster's thesis 2017 
Kyzková DrahomíraRehabilitation system in the United States of AmericaMaster's thesis 2017 
Musálková VeronikaHealth and social care provided to homeless people in hospitalMaster's thesis 2017 
Zelená ŽanetaHealth and social services for persons with visual impairment in the Pardubice regionMaster's thesis 2017 
Měrková KarlaCooperation Among Subjects Involved in Social Work with Families with Children with Disability who are at Risk of Social ExclusionMaster's thesis 2015 
Karásková LenkaTransformation and Humanizing Processes in Residential Social Service Facility with an Emphasis on the Possibility of Meeting the Individual Needs of People with Intellectual DisabilitiesMaster's thesis 2014 
Koudelková GitaLiving Conditions of People with Congenital and Acquired DisabilitiesMaster's thesis 2014 
Rozehnalová LucieThe Needs of the Family with the Child with DisabilityMaster's thesis 2014 
Jaššo PetrThe Use of Social Services to Homeless Persons with AlcoholismMaster's thesis 2013 
Kuchařová MarkétaAntidiscrimination Law and DisabilitiesMaster's thesis 2013 
Štafová MartinaEmployment and Employability of Persons with DisabilitiesMaster's thesis 2013 
Vítková LenkaAcceptation of Acquired DisabilityMaster's thesis 2013 
Řehánková LenkaAutonomy in the Context of Visual ImpairmentMaster's thesis 2012 
Starečková LenkaOportunities to take an advantage of alternative and augmentative communication in establishments of social services for children with health disabilitiesMaster's thesis 2012 
Sýkorová KateřinaFactors influencing the choice of equipment for clients with intellectual disabilities by family members.Master's thesis 2012 
Dostalová LucieSupported employment as the way of participation of disabled people at the labour market in the Czech RepublicMaster's thesis 2011 
Mačugová ĽubomíraEtiquette and Client with Physical Disability in Social Work PracticeMaster's thesis 2011 
Sikorová KateřinaIndividual planning during personal assistance with disabled children and youthMaster's thesis 2011 
Tomisová JanaSupport systems for families with autistic child.Master's thesis 2011 
Dostalíková AndreaQuality of life of people with health disabilities.Master's thesis 2010 
Fešarová MagdalénaLife changes of people with mental disabilities in the transformation of social sojourn services.Master's thesis 2010 
Jořenková MartinaSocial Care for the Elderly with Dementia SyndromeMaster's thesis 2010 
Hradilová MarkétaEqual Opportunities and People with Disabilities in the Social Work Context.Master's thesis 2008 
Švejdová MarcelaCommunication with a Client with a DisabilityMaster's thesis 2008 
Holenková PetraThe Family With The Child With Impaired VisionMaster's thesis 2007 
Staníková MarcelaInformation Availability for Sight Handicapped People as a Condition for High-Quality Providing of Social ServicesMaster's thesis 2006 
Skalková VeronikaSocial care services for families with visuallyBachelor's thesis 2020 
Černecká PetraLiving Conditions of People with Kidney Disease in Productive AgeBachelor's thesis 2017 
Brzosková JanaCritical Points at Assessing Claim and Granting of The Care Allowance.Bachelor's thesis 2016 
Kožušníková AliceParenthood in the Hearing Impairment ContextBachelor's thesis 2016 
Matušková KateřinaThe Institute's Contribution to the Direct Care in the Czech and Slovak RepublicsBachelor's thesis 2016 
Šimůnková LenkaThe Support of Foster Care in Families with the Disabled ChildBachelor's thesis 2016 
Dobranská ŽanetaCoordinated rehabilitation - application on client with cerebral palsyBachelor's thesis 2015 
Dušková BarboraMarriage and DisabilityBachelor's thesis 2015 
Kužílek MatějSocial Rehabilitation for People with Cerebral PalsyBachelor's thesis 2015 
Matýsková AlenaSupport for Carers in the Disability Context in FamilyBachelor's thesis 2015 
Pišťáčková ErikaPsychobiography in the context of long-term care for the elderly with dementia symptoms.Bachelor's thesis 2015 
Sobková PetraParenting People with Intellectual DisabilitiesBachelor's thesis 2015 
Ševečková RenataSiblig of a Child with DisabilityBachelor's thesis 2015 
Tanušková RadkaCanistherapy for Children with Autism in the Context of Social WorkBachelor's thesis 2015 
Bražina LukášEthical Aspects of Genetics in DisabilityBachelor's thesis 2014 
Krupová MartinaCommunication Between Social Worker and Client with Combined DisabilityBachelor's thesis 2014 
Nyklová KateřinaPossibilities and limits of personal assistanceBachelor's thesis 2014 
Pavlisková KvětoslavaIndividual Planning for People with Mental Disabilities in Residential Social Care ServicesBachelor's thesis 2014 
Béliková BáraThe History of Organizations of Persons with Disabilities in the CR by the First Half of the 20th CenturyBachelor's thesis 2013 
Čechová LenkaDown´s Syndrome in Health Assessment System and Social CareBachelor's thesis 2013 
Karpetová PavlínaSocial Services and People with DisabilitiesBachelor's thesis 2013 
Kreželoková MichaelaHistory of Organization of People with Disabilities in the Czech Republic since the Second Half of the 20th CenturyBachelor's thesis 2013 
Búšová JanaFamily Life with a Physic cally Handicapped Child in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Fajfrová PavlaDisability and PartnershipsBachelor's thesis 2012 
Karásková LenkaQuality of Life of Persons with Disabilities in Residential Social ServicesBachelor's thesis 2012 
Kupčíková KateřinaViolence and People with a DisabilityBachelor's thesis 2012 
Pavlisková ZuzanaCommunication of a Social Worker with a Client with Impairment a DisabilityBachelor's thesis 2012 
Rozehnalová LucieSibling of a Child with DisabilityBachelor's thesis 2012 
Rulíková LibušeLives of people with mental disabilities in residential institutions, social services and individual planningBachelor's thesis 2012 
Šeligová JanaDiscrimination in Employment of People with DisabilitiesBachelor's thesis 2012 
Vávrová VeronikaThe intervention of social work and people with disabilitiesBachelor's thesis 2012 
Wojnarová PavlaThe Intervention of Social Work with People with Mental Disabilities in Social Welfare InstitutionBachelor's thesis 2012 
Zdražilová JitkaBasal stimulation in social care for seniorsBachelor's thesis 2012 
Gelnarová LenkaEmploying Citizens with Disabilities. Motivation for Lookong for a Job.Bachelor's thesis 2011 
Johnová KristýnaTerms of accessibility home for elderly persons with visual disabilities.Bachelor's thesis 2011 
Poch RobertSocial Services Users with a Mental Disorder in a Shelter within the Context of Antioppressive ApproachBachelor's thesis 2011 
Štěrbová DanaSocial Work Intervention for Clients of early InterventionBachelor's thesis 2011 
Vrba OndřejSupported employment as a form of social services of persons with hearing disabilitiesBachelor's thesis 2011 
Kniezková BarboraThe Attitudes of Providers of Social Services towards Clients with Mental Disability.Bachelor's thesis 2008 
Šindlářová PavlínaMode of Professional Contact and Communication with Blind Patients in Field of PhysiotherapyBachelor's thesis 2008 
Gilová JitkaAn Approach of the Medical Staff to the Deaf Woman in Childbed.Bachelor's thesis 2007 
Samiecová MartinaComunication of Medical Workers and Deaf patientsBachelor's thesis 2006 


Research and development of support networks and information systems for informal carers for persons after stroke
Main solverdoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2021
ProviderFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Statesolved
Autonomie v kontextu zdravotního postižení
Main solverdoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Period3/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu OSTRAVY.
Main solverdoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Period4/2010 - 11/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub