UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biomedical Sciences

Zdeňka Hajduková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Room, floor, building: ZW 201, Building ZW
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1787
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Vojkovská, K., Mrázková, E., Sachová, P., Kovalová, M., Janout, V. a Hajduková, Z. Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 2, s. 45-51. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Mrázková, E. a Klimková, P. Alergenní riziko v dolech OKD. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 44-44. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z. a Brhel, P. Diagnostika profesionálního astmatu v pracovním lékařství (Doporučený postup společnosti nemoci z povolání). s. 39-39. ISBN 978-80-254-6811-1.
Hajduková, Z., Nakládalová, M., Pelclová, D., Machartová, V., Bejčková, H., Boušová, K., Brhel, P., Hejlek, A. a Hrnčíř, E. Doporučeny postup při diagnostice profesionalniho astmatu v ČR. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 2, s. 82-85. ISSN 0032-6291.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V., Korolová, E. a Zavadilová, V. Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou. s. 364-371. ISBN 978-80-7159-176-4.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, P. a Richterová, Bc., K. Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie. Ostrava: Epava Olomouc, 2010. Epava Olomouc, 2010. s. 73-73. ISBN 978-80-7368-804-2.
Mrázková, E., Sachová, P., Richterová, Bc., K. a Hajduková, Z. Objektivní vyšetření sluchu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 39-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Hajduková, Z. Profesionální astma - dodatek k Doporučenému postupu při diagnostice profesionálního astmatu. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 2, s. 88-91. ISSN 0032-6291.
Brhel, P., Fenclová, E. a Hajduková, Z. Profesní astma v České republice. ISBN 978-80-254-6811-1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V., Korolová, E. a Zavadilová, V. Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 6-12. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Mrázková, E. a Lochmanová, R. Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B. s. 44-44. ISBN 978-80-7368-804-2.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, Bc., P. a Menzlová, M. Ztráta sluchu učitelů vybraných specializací. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 48-48. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Vantuchová, Y. a Klimková, P. Alergické dermatitidy jako nemoci z povolání. In: Sborník abstrakt. s. 16-16. ISBN 978-80-254-3883-1.
Hajduková, Z., Vantuchová, Y., Klimková, P., Makhoul, M. a Hromádková, R. Atopie u pacientů s kontaktní alergickou dermatitidou. Pracovní lékařství. 2009, č. 2, s. 69-73. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z. a Klimková, P. Kůže a alergeny v pracovním prostředí. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 50-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Mrázková, E., Richterová, K., Hajduková, Z., Sachová, P. a Janout, V. Kvalita hlasu u hlasových profesionálů. Pracovní Lékařství. 2009, roč. 61, č. 4, s. 164-171. ISSN 1803-6597.
Mrázková, E., Hajduková, Z., Sachová, P. a Richterová, Bc., K. Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie. In: Sborník souhrnů. s. 73-. ISBN 978-80-7368-804-2.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 48-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 48-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Hajduková, Z., Vantuchová, Y., Klimková, P. a Šrámková, M. Profesionální alergické dermatitidy. Pracovní lékařství. 2009, č. 1, s. 32-35. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Klimková, P. a Menzlová, M. Výskyt CHOPN, chronické bronchitidy, alergie a atopie u horníků OKD. In: Sborník abstrakt. s. 55-. ISBN 978-80-254-4209-8.
Hajduková, Z. a Macháček, I. Alergeny v pracovním prostředí. s. 17-17. ISBN 978-80-7368-467-9.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Carcinogenic Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2008, č. 14, s. 106-107. ISSN 1219-1221.
Hajduková, Z. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, reg. č. 0/037/011 ČLS JEP 2000, revize 2008. 2008.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Lung Cancer Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic. Epidemiology. 2008, č. 19, s. 172-173.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Riziko karcinomu plic u horníků uhelných dolů s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy v České republice. In: Sborník souhrnů. s. 8-9. ISBN 978-80-7368-505-8.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v Ćeské republice. Pracovní lékařství. 2008, č. 60, s. 132-132.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v České republice. Pracovní Lékařství. 2008, roč. 60, č. 3, s. 12-. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Menzlová, M., Straková, V. a Kosek, V. Výskyt alergických onemocnění a atopie u osob vyjíždějících do zahraničí v ostravském regionu. Pracovní lékařství. 2007, roč. 59, s. 88-92. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z. a Pólová, J. Alergici v ambulanci cestovní medicíny. In: Sborník X.česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. s. 56-. ISBN 80-239-6549-2.
Hajduková, Z. Chronická obstrukční plicní nemoc u pracujících exponovaných SiO2. Pracovní lékařství. 2006, roč. 58, s. 33-37. ISSN 0032-6291.
Menzlová, M., Kristek, J., Hajduková, Z., Sikorová, M. a Pastrňáková, Z. Porovnání vybraných charakteristik u nemocných s karpálním tunelem profesionální a neprofesionální etiologie. In: Sborník abstrakt-Slezské dny preventivní medicíny. s. 47-. ISBN 80-7368-152-8.
Hajduková, Z. a Pólová, J. Rozdílný vliv důlního prostředí na výskyt CHOPN a alergických onemocnění dýchacích cest. In: Sborník XIII.Luhačovické dny. s. 10-. ISBN 80-239-6581-6.
Hajduková, Z., Straková, V., Menzlová, M. a Kosek, V. Vliv důlního prostředí na výskyt alergických onemocnění dýchacích cest a atopie. Pracovní lékařství. 2006, roč. 58, s. 97-103. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z. a Straková, V. Výskyt alergenů v dolech OKD. In: Sborník Slezské dny preventivní medicíny. s. 16-. ISBN 80-7368-152-8.
Hajduková, Z. a Straková, V. Zářazování alergiků do pracovního prostředí (doporučený postup). In: Sborník souhrnů XXXI.Pachnerovy dny pracovního lékařství. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2006. s. 6-7. ISBN 80-7368-181-1.
Hajduková, Z. a Straková, V. Alergenní riziko v dolech OKD. In: Sborník Moravské dny hygieny práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, ZSF, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, ZSF, 2005. ISBN 80-7368-108-0.
Hajduková, Z., Pelclová, D. a Menzlová, M. Coal-dust exposure and the prevalence of asthma, allergic diseases and atopy. Abstracts of Original Investigations and Case Reports. CHEST 128, No 4. 2005, s. 239-248. ISSN 0012-3692.
Hajduková, Z., Kalinec, A. a Dušíková, D. Sledování zaměstnanců pracujících v expozici potenciálním profesním alergenům a zařazování alergiků do pracovního procesu. Praktický lékař. 2005, roč. 85, s. 445-448. ISSN 0032-6739.
Hajduková, Z. Současná zdravotní rizika cestovatelů. In: Sborník Slezské dny preventivní medicíny. s. 22-.
Hajduková, Z., Pólová, J. a Kosek, V. Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny. Alergie. 2005, roč. 6, s. 109-112. ISSN 1212-3536.
Hajduková, Z. a Kubinyiová, Z. Alergie a horníci. In: Sborník. s. 7-.
Hajduková, Z., Korolová, E. a Hasmanová, H. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí. 2004.
Hajduková, Z., Nakládalová, M. a Brhel, P. K diagnostice profesionálního astmatu. Pracovní lékařství. 2004, roč. 56, s. 17-19. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z., Macháček, I., Kubinyiová, Z., Slepička, J., Havlásková, J. a Kosek, V. Vliv důlního prostředí na výskyt chronické bronchitidy, CHOPN a bronchiální hyperreaktivity u bývalých horníků. Pracovní lékařství. 2004, roč. 56, č. 3, s. 124-129. ISSN 0032-6291.
Hajduková, Z. a Nakládalová, M. Zjišťování rizika rozvoje alergického onemocnění při posuzování zdravotní způsoobilosti k práci. Programy kvality astandardy léčebných postupů 2004.. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2004.
Hajduková, Z., Dušíková, D. a Macháček, I. Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu. Alergie. 2003, s. 128-132. ISSN 1212-3536.
Hajduková, Z. a Korolová, E. Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí. In: Sborník XXVII. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. s. 8-.
Hajduková, Z. a Macháček, I. Pekařské profesionální astma. Pracovní lékařství. 2003, roč. 55, s. 159-161. ISSN 0032-6291.
Brhel, P. a Hajduková, Z. Posuzování nemocí z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice s ohledem na úlohu pneumologa a alergologa. Respirace. 2003, s. 5-9. ISSN 1211-572X.
Hajduková, Z. Profesionální bronchiální astma. Pracovní lékařství. 2003, roč. 55, s. 109-112. ISSN 0032-6291.
Nakládalová, M. a Hajduková, Z. Respirační alergózy jako nemoci z povolání. In: Sborník XII.Moravskoslezské dny. s. 24-25.
Hajduková, Z. Úskalí při diagnostice profesionálního astmatu. Respirace. 2003, roč. 9, s. 10-14. ISSN 1211-572X.
Brhel, P., Nakládalová, M., Boušová, K., Hajduková, Z., Lebedová, J. a Novotná, B. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče (reg.č.0/037/040). Profesionální průduškové astma.. Alergie. 2001, č. 1, s. 75-80. ISSN 1212-3536.


AuthorTitleType of thesisYear
Pyšová EvaAnalysis of the broncho-provocation challenge tests with specific working allergens and their importance in occupational medicineMaster's thesis 2015 
Řehová PetraAnalysis of the Nonspecific Broncho-provocation Challenge Test and their Importance in the Occupational MedicineMaster's thesis 2015 
Maslonková LenkaOccupational medical care (enterprise preventive care) at the faculty hospital Ostrava with focus on infectious hepatitis BMaster's thesis 2013 
Stuchlá AlexandraThe system of categorization of work in relation to occupational health protectionMaster's thesis 2013 
Nytrová KristýnaFinding out Relations between Plethysmographic Record and Patient´s Health ProblemsMaster's thesis 2011 
Valášková JanaStatistical Processing of All Occupational Diseases Awarded to the Clinic of Occupation and Preventive Medicine in University Hospital in Ostrava since 2006Master's thesis 2011 
Škrabalová HanaCasual analysis asthma bronchiale and nasal allergy at patients cared in clinic preventive and occupational medicineMaster's thesis 2010 
Koppová PavlínaMonitoring of development of chronic pulmonary disease in miners in dependance on exposition time in mines and on smokingMaster's thesis 2009 
Šustrová VeronikaThe analysis of functional examination in lung pneumoconiosis in minersMaster's thesis 2009 
Dombek TomášPrevalence of atopy of occupational allergic diseases that were admitted at The Clinic of Occupational and Preventive medicine, Teaching Hospital, OstravaMaster's thesis 2008 
Farná DorotaProfessional contact dermatitis registered on clinic of occupational and preventive medicine FN in OstravaMaster's thesis 2008 
Klímková PetraClinical problems in patients with allergies seen in ambulatory traveling medicineMaster's thesis 2008 
Tvrdá VeronikaPrevalence of applied vaccines in ambulance travel medicine in faculty hospital Ostrava in years 1999-2007Master's thesis 2008 
Šimečková PetraTHE OCCURRENCE OF CONTACT ALLERGENS CAUSING DERMATIC SYMPTOMS IN DERMATOSISMaster's thesis 2007 
Jančová MichaelaPulmonary Function Tests in PneumoconiosisMaster's thesis 2006 
Dobešová PetraOccupational medical service with a focus on auto mechanicsBachelor's thesis 2014 
Šmigurová AndreaHealth hazards in AfricaBachelor's thesis 2014 
Pyšová EvaOccupational Medical services focused to paintshop's and work in height'sBachelor's thesis 2013 
Řehová PetraOccupational Medical Services Focused on the Mining WorkplaceBachelor's thesis 2013 
Vajdová EvaThe Occupational Medical Service with a focus on Zoo workersBachelor's thesis 2013 
Machaczka OndřejThe professional diseases of elbowsBachelor's thesis 2012 
Pospěchová MichaelaProfessional diseases of the nerves of upper limbsBachelor's thesis 2012 
Křížková VeronikaOccupational health care employees university hospital of OstravaBachelor's thesis 2010 
Schinzelová HanaClinical problems of seasonal and swine influenzaBachelor's thesis 2010 
Vaňková DagmarOccupational health care in employees working in risk professionsBachelor's thesis 2010 
Kovalová MartinaThe Climate´s Influence on Health of Employees that are going AbroadBachelor's thesis 2009 
Valouchová VeronikaAnalysis of risk for travelers to the tropics and subtropicsBachelor's thesis 2009 
Bučkevičová HanaClimatography and health hazard of externally workersBachelor's thesis 2008 
Koppová PavlínaCharacteristics of travellers visiting the Travel Medicine Outpatient Department in Ostrava Teaching Hospital (y. 2004-6)Bachelor's thesis 2007 
Farná DorotaAllergens in working environmentBachelor's thesis 2006 
Klímková PetraPoliomyelitis in the worldBachelor's thesis 2006 
Tvrdá VeronikaVaccination of travelers - propagation mapBachelor's thesis 2006 
Dombek TomášAnalysis of professional allergens in our regionBachelor's thesis 2005 
Jančová KamilaELECTRONIC ATLAS OF MALARIABachelor's thesis 2005 
Suchánková LucieElectronic atlas of selected tropical diseasesBachelor's thesis 2005 
Šimečková PetraElektronic atlas skin symptoms of tropical diseasesBachelor's thesis 2005 


No record found.

social hub