UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biomedical Sciences

Pavlína Plevová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Pavlína Plevová, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 107
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Plevová, P., Paprskářová, M., Tvrdá, P., Turská, P., Slavkovský, R. a Mrázková, E. STRC Deletion is a Frequent Cause of Slight to Moderate Congenital Hearing Impairment in the Czech Republic. OTOLOGY & NEUROTOLOGY. 2017, roč. 38, č. 10, s. 393-400. ISSN 1531-7129.
Pleva, L., Kušnierová, P., Plevová, P., Hilscherova, S., Karpisek, M., Zapletalova, J., Faldýnová, L., Kovářová, P. a Kukla, P. The APOE epsilon 2 allele is associated with increased plasma apolipoprotein E levels in patients with coronary artery disease. COR ET VASA. 2017, 59(3), s. 235-239. ISSN 0010-8650.
Tvrdá, P., Plevová, P., Vojta, P., Mrázková, E., Grecmalová, D. a Kunc, D. Analysis of 69 hearing loss associated genes in adulthood-onset hearing loss patients using next generation sequencing. s. 137-137.
Mrázková, E., Kovalová, M., Vojkovská, K., Sachová, P., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šichnárek, J., Kunc, D., Hrabovčinová, M., Záthurecký, E., Stavová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Rafcik, P. a Plevová, P. Hearing loss and Hearing Handicap Inventory, role of smoking. s. 130-130.
Pleva, L., Kušnierová, P., Plevová, P., Zapletalová, J., Karpisek, M., Faldýnová, L., Kovářová, P. a Kukla, P. Increased levels of MMP-3, MMP-9 and MPO represent predictors of in-stent restenosis, while increased levels of ADMA, LCAT, ApoE and ApoD predict bare metal stent patency. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.. 2015, roč. 159, s. 586-594. ISSN 1213-8118.
Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Šafarčík, K., Švagera, Z. a Všianský, F. Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels. SCAND J CLIN LAB INV. 2015, roč. 75, s. 508-513. ISSN 0036-5513.
Pleva, L., Kovářová, P., Faldýnová, L., Hilscherová, Š., Zapletalová, J., Kušnierová, P., Kukla, P. a Plevová, P. The rs1803274 polymorphism of the BCHE gene is associated with an increased risk of coronary in-stent restenosis. BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS. 2015, roč. 15, s. 1-9. ISSN 1471-2261.
Faldynová, L., Plevová, P., Hilscherová, Š., Král, T., Kušnierová, P. a Pleva, L. Genetické příčiny hypercholesterolémie - analýza genů pro LDL receptor, ApoB, ApoE-partikule určující hladinu cholesterolu. In: XXXIV. Imunoanalytické dny v Plzni. Plzeň. 2013.
Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Karpišek, M. a Zapletalová, J. Nové biochemické markery v diagnostice koronární restenózy. In: XI. Celostátní sjezd ČSKB. Olomouc. 2013.
Faldynová, L., Plevová, P., Procházka, V., Kušnierová, P., Zapletalová, J., Hilscherová, Š. a Pleva, L. Polymorfizmy v genech VDR, GC, CLCN5 a CLCN12 a riziko roztroušené sklerózy. In: XXXIV. Imunoanalytické dny v Plzni. Plzeň. 2013.
Kušnierová, P., Všianský, F., Plevová, P., Pleva, L. a Švagera, Z. Stanovení referenčních intervalů biochemických markerů predikce rizika in stent restenózy. In: XI. Celostátní sjezd ČSKB 2013. Olomouc. 2013.
Plevová, P. a Hladíková, A. Genetické poradenství u mužů nosičů mutací v genech BRCA1 a BRCA2. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, s. 67-73. ISSN 0862-495X.
Plevová, P., Hladíková, A. a Tesařová, M. Hereditární leiomyomatóza a renální karcinom - HLRCC / Mnohočetná kožní a děložní leiomyomatóza - MCUL. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, s. 55-58. ISSN 0862-495X.
Plevová, P. Sekvenční genetické varianty a jejich nomenklatura: Návod, jak porozumět výsledku molekulárně genetického vyšetření. 2012.
Bártová, P., Walczysková, S., Plevová, P., Ratajová, L., Havelka, J., Šilhánová, E., Ressner, P. a Školoudík, D. Hereditární časná forma Alzheimerovy nemoci v důsledku zárodečné mutace p.M139V v genu PSEN1 - kazuistika.. CESK SLOV NEUROL N. 2011, roč. 74, s. 569-574. ISSN 1210-7859.
Bosáková, A., Šuláková, T., Plevová, P. a Dvořáčková, J. A new mutation of the col4a5 gene in a family with alport syndrome (case report). In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 97-97. ISBN 978-80-7394-166-6.
Plevová, P., Křepelová, A., Papežová, M. a Dvořáčková, J. Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer.. NEOPLASMA. 2004, s. 275-284. ISSN 0028-2685.


AuthorTitleType of thesisYear
Drobčinská LenkaHereditary Predisposition to Colon CancerMaster's thesis 2009 
Drobčinská LenkaMolecular genetic analysis of an APC gene germline mutation.Bachelor's thesis 2007 


Molecular genetics of tumor and cardiovascular diseases
Main solverMUDr. Pavlína Plevová, Ph.D.
Period9/2011 - 8/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
social hub