UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biomedical Sciences

Michal Hájek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Michal Hájek, PhD.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Chmelař, D., Holý, O., Kasáková, I., Hájek, M., Lazarová, A., Gonzáles-Rey, C., Lasák, J., Raclavský, V. R. a Čižnár, I. Antibiotic susceptibility and production of endotoxin by Ochrobactrum anthropi isolated from environment and from patients with cystic fibrosis: -. Folia Microbiologica. 2019, č. 27. 3. 2019, ISSN 0015-5632.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Kuzma, J. Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment. In: CEEM 2019 - Central European Emergency Medicine. Jelenia Gora: Polish Society for Emergency Medicine. 2019.
Hájek, M. Sluchová trubice v hyperbarické komoře. In: Lukáš Školoudík, Martin Formánek. SLUCHOVÁ TRUBICE. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2019. s. 165-173. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-189-2.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A., Kuzma, J. a Klugar, M. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2019, 71(1), s. 42-51. ISSN 0032-6291.
Chmelař, D., Hinštová, R., Kuzma, J. a Hájek, M. Stanovení antimikrobiálních účinků slizu plže Achatina reticulata. Epidemilogie, mikrobiologie a imunologie. 2019, č. duben 2019, ISSN 1804-1299.
Kuzma, J., Chmelař, D., Hájek, M., Lochmanová, A., Čižnár, I., Rozložník, M. a Klugar, J. The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma. Folia Microbiologica. 2019, č. 18. 4. 2019,
Klugar, M., Hájek, M. a Klugarová, J. Aktuální vědecké důkazy účinnosti hyperbarické oxygenoterapie u vybraných chronických indikací- přehled systematických review. Pracovní lékařství. 2018, 70(3-4), s. 139-145. ISSN 0032-6291.
Klugar, M., Hájek, M. a Klugarová, J. Aktuální vědecké důkazy účinnosti hyperbarické oxygenoterapie u vybraných indikací:přehled systematických review. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Klugar, M., Hájek, M. a Klugarová, J. Aktuální vědecké důkazy účinnosti hyperbarické oxygenoterapie u vybraných indikací:přehled systematických review. In: VI. ODHM: Sborník příspěvků z konference VI. ostravských dnů hyperbarické medicíny 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 9-16. ISBN 978-80-7464-994-3.
Chmelař, D., Kašíková, A., Martineková, P., Hájek, M., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Effect of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. Folia Microbiologica. 2018, roč. 63, 3(5/2018), s. 283-290. ISSN 0015-5632.
Janoušková, K., Pláteníková, T., Hájek, M., Procházka, M. a Klugar, M. Endometrióza a její vliv na plodnost a kvalitu života. Praktický lékař. 2018, roč. 2018, 98(4), s. 147-152. ISSN 0032-6739.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M. a Chmelař, D. Hyperbarická a potápěčské medicína 2018: Sborník příspěvků z konference VI. ostravské dny hyperbarické medicíny. 2018.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie - základní aspekty, pediatrická problematika. In: Padiatrický den 2018. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Psotová, P., Uhříková, T., Stránský, J., Hájek, M. a Jackaninová, J. Hyperbarická oxygenoterapie a onemocnění čelistních kostí-naše zkušenosti. In: VI. ODHM: Sborník příspěvků z konference VI. ODHM 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: OU, 2018. s. 22-23. ISBN 978-80-7464-994-3.
Psotová, P., Uhříková, T., Stránský, J., Hájek, M. a Jackaninová, J. Hyperbarická oxygenoterapie a onemocnění čelistních kostí-naše zkušenosti. In: 6. ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostrava: Městská nemocnice Ostrava, ČSHLM ČLS JEP. 2018.
Chmelař, D., Hájek, M., Kašíková, A., Martineková, P., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. In: 6.ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostrava: Městská nemocnice Ostrava, ČSHLM ČLS JEP. 2018.
Chmelař, D., Hájek, M., Kašíková, A., Martineková, P., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské Univerzity, 2018. s. 49-56. ISBN 978-80-7464-994-3.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Pudil, R. a Klugar, M. Komentář k článku Heřman T. Současný pohled na otravu oxidem uhelnatým v České republice. Praktický lékař. 2018, roč. 2018, 98(3), s. 134-137. ISSN 0032-6739.
Hájek, M., Pudil, R. a Klugar, M. Předmluva k článkům na témata hyperbarické medicíny. Pracovní lékařství. 2018, 70(3-4), s. 127-129. ISSN 0032-6291.
Tučková, D., Klugar, M., Hájek, M., Klugarová, J. a Chmelař, D. The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy comparing to pharmalogical treatment in the patients with complex regional pain syndrome: a systematic review protocol. Pracovní lékařství. 2018, 70(3-4), s. 146-153. ISSN 0032-6291.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M. a Chmelař, D. VI. ostravské dny hyperbarické medicíny [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Novomeský, F., Janík, M., Hájek, M., Krajčovič, J. a Straka, L. Vomiting and aspiration of gastric contents: a possible life-threatening combination in underwater diving. Diving and Hyperbaric Medicine. 2018, roč. 2018, č. 1, s. 36-39. ISSN 1833-3516.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj in vitro modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej exygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotikdium. Pracovní lékařství. 2018, 70(3-4), s. 156-158. ISSN 0032-6291.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj "in vitro" modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.. In: 6.ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostrava: Městská nemocnice Ostrava, ČSHLM ČLS JEP. 2018.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj "in vitro" modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 67-68. ISBN 978-80-7464-994-3.
Hájek, M. Základy hyperbarické medicíny a její význam v současném systému zdravotní péče v ČR. In: Hyperbarická oxygenoterapie v praxi. Hostinné: Rehabilitační ústav Hostinné, ČSHLM ČLS JEP. 2018.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Actual problems of carbon monoxide intoxication in Czech Reupublic: retrospective analysis. In: 26th WINTER CONFERENCE of EMERGENCY MEDICINE and INTENSIVE CARE. Karpacz: Polish Society for Emergency Medicine Department of Paediatric Traumatology and Emergency Medicine, Wroclaw Medical University. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Conference: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 92-92.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna (Italy),. 2017.
Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Meeting: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 106-106.
Rozložník, M., Korytková, K., Cisáriková, M., Hájek, M., Lochmanová, A. a Chmelař, D. Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna: EUROPEAN UNDERWATER & BAROMEDICAL SOCIETY. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen thrapy in pediatric patients in the years 2007- 20011.: Treatment of CNS disorders. In: 26th WINTER CONFERENCE of EMERGENCY MEDICINE and INTENSIVE CARE. Karpacz: Polish Society for Emergency Medicine, Department of Paediatric Traumatology and Emergency Medicine, Wroclaw Medical University. 2017.
Hájek, M. Hyperbarická medicína: Rozhovor.. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2017, roč. 14, č. 2, s. 32-33. ISSN 1802-0518.
Hájek, M., Chmelař, D., Klečka, L., Klugar, M., Pudil, R., Racek, J., Rozložník, M., Růžička, J., Sázel, M., Stryja, J. a Zapletalová, J. Hyperbarická medicína. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017. 456 s. ISBN 978-80-204-4235-2.
Psotová, P., Uhříková, T., Stránský, J., Hájek, M. a Hurník, P. Hyperbarická oxygenoterapie a osteoradinekróza. In: 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie: Sborník abstraktů 2017-05-04 Velké Karlovice. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o., 2017. s. 14-14. ISBN 978-80-87562-64-2.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie je u dětí určena nejen pro otravy CO. In: IX. KONFERENCE AKUTNE.CZ. Brno: LF MU Brno. 2017.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie z hlediska intenzívní péče. In: Zdeněk Zadák, Eduard Havel. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. s. 77-95. ISBN 978-80-271-0282-2.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M., Chmelař, D., Chmátal, P. a Došel, P. Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína: Sborník příspěvků a krátkých sdělení z XXII. kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium. Karolinka: FN Ostrava. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium: Neurologie pro praxi. Abstrakta Valašsko-lašské neurologické sympozium 2017-11-03 Karolinka. Olomouc: Solen, 2017. s. 18-19. ISBN 978-80-7471-209-8.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ. Zdravotnícke listy. 2017, roč. 5, č. 1, s. 11-18. ISSN 1339-3022.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ. In: III. vedecká a odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 2017.
Lochmanová, A., Chmelař, D., Beran, V. a Hájek, M. Průtoková cytometrie v mikrobiologii.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2017, roč. 66, s. 182-188. ISSN 1210-7913.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 40-44. ISBN 978-80-7464-908-0.
Klugar, M., Tučková, D., Hájek, M., Klugarová, J., Marečková, J., Vrbová, T. a Chmelař, D. Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.. In: 22. kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Klugar, M., Tučková, D., Hájek, M., Klugarová, J., Marečková, J., Vrbová, T. a Chmelař, D. Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 28-33. ISBN 978-80-7464-908-0.
Hájek, M., Chmelař, D., Pudil, R., Klugar, M., Chmátal, P. a Došel, P. XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. [Konference]. Jablonná nad Vltavou, null. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Klugar, M. Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2017, č. 69, s. 37-42. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicíma 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 45-48. ISBN 978-80-7464-908-0.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Hájek, M., Tichavská, J., Pudil, R., Klugar, M. a Chmelař, D. Zpráva z XXII. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Kazuistiky v APORL. 2017, roč. 14, č. 4, ISSN 1802-0518.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY 2016-06-16 Ostravice, hotel Sepetná. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 58-63. ISBN 978-80-7464-817-5.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Aktuální problematika intoxikace oxidem uhelnatým- retrospektivní analýza. In: 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostravice: LF OU. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011: Treatment of CNS disorders. In: 42nd Annual Meeting of EUBS: Proceedings of 42nd Annual Meeting of EUBS 2016-09-13 Ženeva.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011: : Treatment of CNS disorders. In: 42nd Annual Scientific Meeting of EUBS. 15.9.2016: EUBS. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D. a Pudil, R. Hyperbarická a potápěčská medicína 2016: Sborník příspěvků z konference 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. 2016.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M. a Chmelař, D. HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016 [Konference]. Ostravice, hotel Sepetná, Česká republika. 2016.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie.. In: Bartůněk P., Jurásková D., Heczková J., Nalos D.. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016. s. 218-226. Sestra. ISBN 978-80-247-4343-1.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Uplatnění hyperbarické oxygenoterapie v léčbě obtížně se hojících ulcerací. In: 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostravice: LF OU. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. UPLATNĚNÍ HYPERBARICKÉ OXYGENOTERAPIE V LÉČBĚ OBTÍŽNĚ SE HOJÍCÍCH ULCERACÍ. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY 2016-06-16 Ostravice, hotel Sepetná. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 51-57. ISBN 978-80-7464-817-5.
Chmelař, D., Hájek, M., Janečková, J., Vobejdová, J., Martineková, P. a Kašíková, A. Vliv kyslíku na produkci endotoxinu u bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných od pacientů s kolorektálním karcinomem.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016, roč. 65, č. 2, s. 129-135. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů: Program se sborníkem abstrakt, 23. sjezd českých a slovenských patologů 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: Hanzo Production, 2016. s. 29-31. ISBN 978-80-906205-5-1.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů. Ostrava: Ústav patologie FNO a LF OU, Oddělení patologie Městské nemocnice Ostrava, CGB Laboratoř a.s. 2016.
Hájek, M., Tichavská, J., Neuwirtová, I. a Klugar, M. 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2016, roč. 13, s. 38-42. ISSN 1802-0518.
Zub, D., Svoboda, J., Vitoušková, A., Svobodová, K. a Hájek, M. Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Stručný přehled výsledků a série případů. In: Hyperbarická a potápěčská medicína 2015: XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2015-06-11 Špindlerův Mlýn. Ostrava: X-media s.r.o., 2015. X-media s.r.o., 2015. s. 29-32. ISBN 978-80-7464-734-5.
Zub, D., Svoboda, J., Vitoušková, A., Svobodová, K. a Hájek, M. Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné; stručný přehled výsledků a série případů. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM ČLS JEP. 2015.
Rozložník, M., Stebelova, K., Pudil, R., Papadopoulou, V., Tillmans , F., Hájek, M., Zeman, M. a Balestra, C. Extreme hormonal stress reaction to an underwater life-threatening event during SCUBA diving: a case report.: submitted. PSYCHONEUROENDOCRINO. 2015, ISSN 0306-4530.
Millar, I. L., McGinnes, R. A., Williamson, O., Lind, F., Jansson, K., Hájek, M., Smart, D., Fernandes, T., Miller, R., Myles, P. a Cameron, P. Hyperbaric Oxygen in Lower Limb Trauma (HOLLT); protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. 2015, roč. 5, s. 1-10. ISSN 2044-6055.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: Treatment of CND disorders. In: The 2nd International Conference on Hyperbaric Oxygen Therappy and The Brain.: 2015-11-19 Dead Sea, Israel. Tel Aviv: Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center, 2015. Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center, 2015. s. 8-9.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: treatment of CND disorders. In: The 2nd International Conference on Hyperbaric Oxygen Therappy and The Brain.. Dead Sea: Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Pudil, R. a Klugar, M. Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. [Konference]. Špindlerův mlýn, Česká republika. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Pudil, R. a Klugar, M. Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Sborník z XXI. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. 2015.
Hájek, M., Rozložník, M., Chmelař, D., Beran, V., Novomeský, F., Sázel, M., Hrnčíř, E. a Pudil, R. Hyperbarická medicína v České republice - aktuální pohled.. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 2, s. 59-66. ISSN 1803-6597.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie - kde má místo podle EBM?. In: XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivni medicíny. Plzeň: ČSARIM. 2015.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie -aktuální situace a dostupnost. In: Význam léčby kyslíkem v přetlaku v klinické a potápěčské praxi. Praha: Senát Parlamentu ČR. 2015.
Hájek, M., Slaný, J., Maršálková, J., Tichavská, J., Němcová, P., Lutzová, M., Spilková, Z., Ručková, M., Nogolová, A., Bártová, T., Duda, J., Smolka, V., Klásková, E., Hladík, M., Trávníček, B., Chmelař, D., Beran, V., Kepák, T., Fedora, M. a Šeda, M. et al. Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientů v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007-2011. Česko-slovenská Pediatrie. 2015, roč. 70, č. 4, s. 200-209. ISSN 1805-4501.
Hájek, M., Maršálková, J., Neuwirtová, I., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.. In: Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2015. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2015. s. 33-37. ISBN 978-80-7464-734-5.
Hájek, M., Maršálková, J., Neuwirtová, I., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM ČLS JEP. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Maršálková, J. a Neuwirtová, I. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti - výsledky. In: Zimní seminář otolaryngologické kliniky. Ostrava: FN Ostrava. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran. In: VI. ostravské angiodny 2015. Ostrava: Vítkovická nemocnice Ostrava. 2015.
Hájek, M. INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM: PATOFYZIOLOGIE, PATOMORFOLOGIE, SOUDNĚLÉKAŘSKÉ ASPEKTY INTOXIKACE, MOŽNOSTI HYPERBARICKÉ OXYGENOTERAPIE. 2015.
Klugarová, J., Klugar, M., Marečková , J. a Hájek, M. Metodologie tvorby systematických review; Efekt hyperbarické oxygenoterapie na úmrtnost pacientů po kraniotraumatu: dílčí výsledky systematického review.. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 555-561. ISSN 1210-7859.
Hájek, M. a Pudil, R. Novinky v hyperbarické medicíně.. AM Review. 2015, s. 13-15. ISSN 2336-7326.
Hájek, M. Principy a využití hyperbarické oxygenoterapie v medicíně. In: Význam léčby kyslíkem v přetlaku v klinické a potápěčské praxi. Praha: Senát Parlamentu ČR. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Beran, V. Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.. Olomouc: FN Olomouc, 2015. FN Olomouc, 2015. s. 4-5. ISBN 978-80-260-4214-3.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Beran, V. Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.. In: III.Hirschův den. Olomouc: LF UP Olomouc. 2015.
Hájek, M., Neuwirtová, I., Tichavská, J., Pudil, R. a Klugar, M. XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: In Press. AM Review. 2015, ISSN 2336-7326.
Hájek, M., Koudelka, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem - popis případu.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM ČLS JEP. 2015.
Hájek, M., Koudelka, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem-popis případu. In: XXI.Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. LF OU v Ostravě, 2015. s. 13-20. ISBN 978-80-7464-734-5.
Hájek, M., Rozložník, M., Chmelař, D., Klugar, M., Novomeský, F., Zonča, P., Hrnčíř, E. a Beran, V. Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 3-4, s. 106-114. ISSN 0032-6291.
Hájek, M., Neuwirtová, I., Tichavská, J., Pudil, R., Klugar, M. a Novomeský, F. Zpráva z odborné konference - XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2015. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL.. 2015, roč. 12, s. 39-43. ISSN 1802-0518.
Pudil, R., Macura, P., Hájek, M. a Slabý, K. Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů: Společná doporučení České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP a České společnosti tělovýchovného lékařství. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2014, roč. 23, s. 47-54. ISSN 1210-5481.
Hájek, M., Slaný, J., Maršálková, J., Tichavská, J., Němcová, P., Lutzová, M., Neuwirtová, I., Spilková, Z., Ručková, M., Nogolová, A., Bártová, T., Duda, J., Smolka, V., Klásková, E., Hladík, M., Trávníček, B., Beran, V., Štěrba, J., Kepák, T. a Fedora, M. et al. Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2014. 2014: LF OU, 2014. LF OU, 2014. s. 28-36. ISBN 978-80-7464-507-5.
Hájek, M., Slaný, J. a Maršálková, J. Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období.. In: Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech, IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014. Rožnov p.R.: ČSHLM ČLS JEP. 2014.
Hájek, M., Novomeský, F., Beran, V. a Klugar, M. HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2014.Sborník přednášek z MEZINÁRODNÍHO WORKSHOPU HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DÚKAZECH a IV. OSTRAVSKÝCH DNÚ HYPERBARICKÉ MEDICÍNY.. 2014.
Hájek, M. a Klugar, M. Hyperbarická oxygenoterapie efektivní v mnoha indikacích. Zdravotnické noviny, příloha Kongresový list 7. 2014, s. 56-57. ISSN 0044-1996.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie v urgentní medicíně a intenzívní péči. In: Intenzivní medicína. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha 5: Galén, 2014. s. 133-142. ISBN 978-80-7492-066-0.
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Hájek, M. a Klugar, M. Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Kazuistiky v alergologii,pneumologii a ORL. 2014, roč. 11, s. 31-34. ISSN 1802-0518.
Hájek, M., Novomeský, F., Beran, V. a Klugar, M. Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech; IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny [Workshop]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2014.
Hájek, M., Novomeský, F. a Beran, V. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie v moderním zdravotnictví: abstrakta. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, roč. 63, s. 111-112. ISSN 1210-7867.
Hájek, M., Novomeský, F. a Beran, V. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie v moderním zdravotnictví.. In: 76. Kongres České společnosti Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Ostrava. 2014.
Hájek, M. Oxid uhelnatý. In: Intenzivní medicína. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha 5: Galén, 2014. s. 819-822. ISBN 978-80-7492-066-0.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus. In: Konference "Tiché nebezpečí v našem okolí". Ostrava: Česká asociace hasičských důstojníků, o. s., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2014.
Hájek, M., Došel, P. a Chmelař, D. Hyperbarická a letecká medicína 2013. Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny. 2013.
Hájek, M. Hyperbaroxie- up to date 2013. In: XX. Kongres ČSARIM. Brno: ČSARIM ČLS JEP. 2013.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Ševčík, P., Strnadel, O., Zonča, P., Maršálková, J., Tichavská, J. a Reichlová, H. Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně: Naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013. In: Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny: 2013-05-23 Praha. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 52-58. ISBN 978-80-7464-260-9.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Ševčík, P., Strnadel, O., Zonča, P., Maršálková, J., Tichavská, J. a Reichlová, H. Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně -naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013. In: Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny. Praha: Praha. 2013.
Hájek, M. K problematice Sudeckovy dystrofie. Hojení ran. 2013, roč. 7, s. 19-21. ISSN 1802-6400.
Hájek, M. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny. [Konference]. Praha, Česká republika. 2013.
Hájek, M., Došel, P. a Chmelař, D. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP [Konference]. Praha - hotel Crowne Plaza, Česká republika. 2013.
Hájek, M., Došel, P. a Chmelař, D. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP.. 2013.
Hájek, M. Moderní trendy v hyperbarické oxygenoterapii.. In: Odborná stáž ,,Hyperbarická medicína a oxygenoterapie ,aneb co by měl vědět lékař o tlaku". Ústav biofyziky ,LF UK Plzeň: LF UK Plzeň. 2013.
Hájek, M. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie. In: 18. výroční konference na téma Multidisciplinární přístup v léčbě termických úrazů, kožních defektů a terapie netermických ztrát kožního krytu. Praha: FNKV Praha. 2013.
Hájek, M. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie.. In: Odborný seminář. Ostrava: České asociace sester. 2013.
Hájek, M. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie. Léčba anaerobních infekcí. In: Inovační kurz . Diagnostika anaerobních patogenních bakterií.. LF OU Ostrava: LF OU Ostrava. 2013.
Hájek, M., Sázel, M. a Oniščenko, B. Ohlédnutí za Mezinárodní konferencí hyperbarické a letecké medicíny 2013 v Praze.. Hojení ran. 2013, roč. 7, s. 22-28. ISSN 1802-6400.
Hájek, M. V centru zájmu piloti, potápěči, i běžní pacienti. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny.. Zdravotnické noviny -příloha, Kongresový list 10. 2013, s. 9-10. ISSN 0044-1996.
Hájek, M., Zonča, P. a Chmelař, D. Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce. In: Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. Třinec - Vendryně: Nemocnice Podlesí , Třinec. 2013.
Hájek, M., Zonča, P. a Chmelař, D. Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce. Hojení ran. 2013, roč. 7, s. 18-20. ISSN 1802-6400.
Hájek, M., Zonča, P. a Chmelař, D. Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce.. In: Konference Rande. Třinec: Nemocnice Třinec - Podlesí. 2013.
Hájek, M. CO Poisoning - Pathophysiological and Treatment Aspects.. In: 21th WINTER SYMPOSIUM OF EMERGENCY MEDICINE AND INTENSIVE CARE. Karpacz: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw, Poland. 2012.
Penhaker, M. a Hájek, M. Detektory kouře a životu nebezpečných plynů v domácnosti. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Penhaker, M. a Hájek, M. Detektory kouře a životu nebezpečných plynů v domácnosti. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 49-51. ISBN 978-80-7464-2.
Hájek, M. HBO in EM and Intensive Care for Pediatric Patients.. In: 21th WINTER SYMPOSIUM OF EMERGENCY MEDICINE AND INTENSIVE CARE. Karpacz: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw, Poland. 2012.
Smolka, V., Klásková, E., Hájek, M., Rohanová, M., Aleksijevič, D., Zapletalová, J. a Wiedermann, J. Hyperbaric Oxygen Therapy of Severe Traumatic Brain Injury in Children and Adolescents. CESK SLOV NEUROL N. 2012, roč. 75, s. 485-489. ISSN 1210-7859.
Koliba, M. a Hájek, M. Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie. In: Prevence syndromu diabetické nohy: 2012-05-05 Ostrava. s. 12-15.
Koliba, M. a Hájek, M. Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.. In: Konference ,Prevence syndromu diabetické nohy. Ostrava - Petřkovice: Naděje pro každého a.s.. 2012.
Jurková, J., Koliba, M. a Hájek, M. Léčba syndromu diabetické nohy. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 39-42. ISBN 978-80-7464-2.
Jurková, J., Koliba, M. a Hájek, M. Léčba syndromu diabetické nohy. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Madeja, R., Pleva, L., Stránský, J. a Hájek, M. Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 30-32. ISBN 978-80-7464-102-2.
Madeja, R., Pleva, L., Stránský, J. a Hájek, M. Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Hájek, M., Novomeský, F. a Koliba, M. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie - efekt na zlepšení funkčních výsledků u akutních i chronických stavů.. In: Konference ,Prevence syndromu diabetické nohy. Ostrava - Petřkovice: Naděje pro každého a.s.. 2012.
Hájek, M., Novomeský, F. a Koliba, M. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygentoterapie - efekt na zlepšení funkčních výsledků u akutních i chronických stavů. In: Prevence syndromu diabetické nohy: 2012-05-05 Ostrava. s. 6-11.
Duda, J., Hladík, M. a Hájek, M. Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku. In: MEZINÁRODÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 22-24. ISBN 978-80-7464-102-2.
Duda, J., Hladík, M. a Hájek, M. Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Hájek, M., Maršálková, J., Bártová, T., Spilková, Z., Slaný, J., Lázničková, M., Ručková, M. a Duda, J. Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzivní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-22 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 25-29. ISBN 978-80-7464-102-2.
Hájek, M., Maršálková, J., Bártová, T., Spilková, Z., Slaný, J., Ručková, M. a Duda, J. Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzívní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Hájek, M. Sborník z konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . Ostravské dny hyperbarické medicíny 2012. 2012.
Strnadel, O., Maršálková, J., Hájek, M. a Mrázek, T. Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 33-35. ISBN 978-80-7464-102-2.
Strnadel, O., Maršálková, J., Hájek, M. a Mrázek, T. Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Hájek, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické praxi.. In: 10. Sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči . 14. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava: FN Ostrava. 2012.
Hájek, M. Zpráva z konference Mezinárodní workshop potápěčské medicíny: 3. ostravské dny hyperbarické medicíny. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2012, roč. 9, s. 19-22. ISSN 1802-0518.
Hájek, M. Carbon Monoxide Poisoning and Role of Hyperbaric Oxygen Treatment.. In: HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE PHYSICIAN COURSE. Wroclaw: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw. 2011.
Pudil, R., Macura, P., Hájek, M., Růžička, J., Skoumal, D., Sázel, M. a Hrnčíř, E. Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů.Doporučený postup České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.: www.cshlm.cz. 2011.
Novotný, Š., Pácová, H., Sázel, M., Hájek, M. a Skoumal, D. Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehody. Doporučený postup České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.: www. cshlm.cz. 2011.
Havelka, P., Adamík, Z., Zábranský, F., Brychtová, P., Kočendová, A., Přibíková, V., Malíková, A., Hájek, M., Tichavská, J. a Němcová, P. Embolie plodovou vodou - Kazuistika a review z literatury. In: XIX . Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011: Sborník přednášek 2011-06-23 Špindlerův Mlýn. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. s. 21-34. ISBN 978-80-7368-807-3.
Havelka, P., Adamík, Z., Zábranský, F., Brychtová, P., Kočendová, A., Přibíková, V., Malíková, A., Hájek, M., Tichavská, J. a Němcová, P. Embolie plodovou vodou- kazuistika a review z literatury.. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM. 2011.
Hájek, M. HBO in emergency medicine and intensive care.. In: HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE PHYSICIAN COURSE. Wroclaw: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw. 2011.
Hájek, M. Hyperbaric Oxygen in Pediatric Oncology.. In: HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE PHYSICIAN COURSE. Wroclaw: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw. 2011.
Hájek, M. Hyperbarická a potápěčská medicína 2011.Sborník z XIX. Kongresu ČSHLM. 2011.
Hájek, M., Koliba, M. a Strnadel, O. Hyperbarická oxygenoterapie - moderní trendy v léčbě , efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 14-15. ISSN 1802-6400.
Hájek, M., Kis Pisti, Š., Klečka, L., Chmelař, D. a Němec, I. Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzivní péči. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011: Sborník přednášek 2011-06-23 Špindlerův Mlýn. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. s. 45-62. ISBN 978-80-7368-807-3.
Hájek, M., Kis Pisti , Š., Klečka, L., Chmelař, D. a Němec, I. Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči.. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM. 2011.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran.. In: Repetitorium hojení ran 2. Semily: Geum, 2011. s. 90-103. ISBN 978-80-86256-79-5.
Hájek, M. a Koliba, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy. Interní medicína pro praxi. 2011, roč. 13, s. 250-254. ISSN 1212-7299.
Hájek, M. a Koliba, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011: Sborník přednášek 2011-06-23 Špindlerův Mlýn. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. s. 12-20. ISBN 978-80-7368-807-3.
Hájek, M. a Koliba, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů.. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011. Špindlerův Mlýn: ČSHLM. 2011.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie v urgentních stavech. In: Moravskoslezská podzimní regionální konference. Dům kultury města Ostravy: CAT Ostrava, Společnost pro plánování rodiny a sexualní výchovu Praha. 2011.
Hájek, M., Koliba, M. a Strnadel, O. Hyperbarická oxygenoterapie-moderní trendy v léčbě, efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Podlesí Třinec. 2011.
Hájek, M. Hyperbaroxie - současný stav, indikace, výsledky.. In: XVIII. Kongres ČSARIM. Praha: ČSARIM. 2011.
Koliba, M. a Hájek, M. Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 15-15. ISSN 1802-6400.
Koliba, M. a Hájek, M. Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Třinec Podlesí. 2011.
Hájek, M. Intoxikace oxidem uhelnatým. In: 13. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava: FN Ostrava. 2011.
Hájek, M. Intoxikace oxidem uhelnatým - nové patofyziologické , patogenetické a léčebné aspekty. In: XIX . Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011: 2011-06-23 Špindlerův Mlýn. Ostrava: LF OU, 2011. LF OU, 2011. s. 40-44. ISBN 978-80-7368-807-3.
Hájek, M. a Chmelař, D. Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM. 2011.
Hájek, M. Oxid uhelnatý. In: Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishung, 2011. s. 151-159. ISBN 978-80-247-3146-9.
Hájek, M. Oxygen Toxicity During Hyperbaric Oxygen Treatment.. In: HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE PHYSICIAN COURSE. Wroclaw , Poland: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw, Poland. 2011.
Pometlová, J., Šír, M., Hájek, M. a Pleva, L. Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 15-16. ISSN 1802-6400.
Pometlová, J., Šír, M., Hájek, M. a Pleva, L. Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Třinec Podlesí. 2011.
Hájek, M., Tichavská, J., Kis Pisti Kozáková, M. a Němec, I. Pro a proti hyperbarické oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy - kritický pohled.. In: Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Praha: IKEM Praha. 2011.
Hájek, M., Tichavská, J., Kis Pisti Kozáková, M. a Němec, I. Pro a proti hyperbarické oxygentoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy - kritický pohled. Kazuistiky v diabetologii.Suplementum 2. 2011, roč. 9, s. 17-21. ISSN 1214-231X.
Hájek, M. Pulmonary Barotraumas with Bilateral Pneumothorax Related to HBO.. In: HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE PHYSICIAN COURSE. Wroclaw: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw, Poland. 2011.
Hájek, M. Současné postavení , moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína. In: IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí : Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Pardubice: ČSLR. 2011.
Hájek, M. Současné postavení , moderní trendy a respektivy oboru hyperbarická medicína.. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 26-28. ISSN 1802-6400.
Hájek, M. Současné postavení, moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína v České republice. In: Konference ,Význam HBOT v praktickej medicíne. Bratislava: Agentura G7. 2011.
Hájek, M. Využití hyperbarické oxygenoterapie v chirurgii a traumatologii.. In: Konference Využití hyperbaroxie v chirurgii. Bílovec: Bílovecká nemocnice a.s.. 2011.
Strnadel, O., Maršálková, J., Hájek, M. a Mrázek, T. Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kauzistiky.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Třinec Podlesí. 2011.
Strnadel, O., Maršálková, J., Hájek, M. a Mrázek, T. Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kazuistiky. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 16-16. ISSN 1802-6400.
Hájek, M. a Koliba, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí. In: IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Pardubice: ČSLR. 2011.
Hájek, M. a Koliba, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 24-26. ISSN 1802-6400.
Hájek, M. a Zub, D. XIX . Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 46-50. ISSN 1802-6400.
Zub, D. a Hájek, M. XIX .Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011. Pracovní lékařství. 2011, roč. 63, s. 160-163. ISSN 0032-6291.
Hájek, M. a Chmelař, D. 1 st European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine; 2nd Ostravas Days of Hyperbaric Medicine [Konference]. Velké Karlovioce, Česká republika. 2010.


AuthorTitleType of thesisYear
Bártová KarlaEffect of Hyperbaric Oxygen on the Therapy of Necrotizing Soft-Tissue InfectionsBachelor's thesis 2019 


No record found.

social hub