UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biomedical Sciences

Magdalena Uvírová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Ondruššek, R., Žiak, D., Važan, P., Židlík, V., Šnajdrová, B., Hurník, P., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Adenoid cystic carcinoma og breast: A Clinicopathological Study and p53 protein expression in five cases. In: 5th Pannonia Congerss of Pathology. Mikulov. 2018.
Hurník, P., Žiak, D., Židlík, V., Ondruššek, R., Rulíšek, P., Žmolíková, J., Kubelková, I., Vážan, P., Szotkovská, I., Bielniková, H., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Case report: Agresivní maligní tumor z malých modrých buněk - když elektronová mikroskopie pomáhá.. In: Molecular Pathology Days. The 14th Symposium of Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 104th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of th International Academy of Pathology, The 8th Olomouc Days of Histologic Technicians. Olomouc. 2018.
Kupka, T., Šimová, J., Dvořáčková, J., Martínek, L., Motyka, O., Uvírová, M. a Dítě, P. Crohn's disease - genetic factors and progress of the disease.. Biomedical Papers. 2018, 2(162), s. 139-143. ISSN 1213-8118.
Urbanovská, I., Houdova Megova, M., Dwight, Z., Kalita, O., Uvírová, M., Simova, J., Tuckova, L., Paleček, T., Hajduch, M., Dvořáčková, J. a Drabek, J. IDH Mutation Analysis in Glioma Patients by CADMA Compared with SNaPshot Assay and two Immunohistochemical Methods. Pathology & Oncology Research. 2018, ISSN 1219-4956.
Hurník, P., Žiak, D., Židlík, V., Urík, I., Šlapák, I., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Morphological, histochemical and immunohistochemical changes of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - major risk of cholesteatoma. In: XXXII. International Academy of Pathology Congress. Ammam. 2018.
Žiak, D., Hurník, P., Urik, M., Nieslanik, J., Kučerová, L., Slapak, I., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Morphological changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - risk of cholesteatoma. In: 30th European Congress of Pathology. Bilbao. 2018.
Urbanovská, I., Šenková, Ž., Skugarevská, B., Smolíková, M., Pitronová, S., Lipina, R., Geryk, T., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Studium genetických změn u chordomů. In: XXIX. Izakovičov memoriál. Bratislava: SGS/LF/2017-2018. 2018.
Židlík, V., Uvírová, M., Žiak, D., Faistová, H., Nieslanik, J. a Dvořáčková, J. Imunohistochemická analýza exprese proteinu PDL-1 u maligních melanomů a melanocytárních névů. In: 20. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí a 44. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2017.
Ondruššek, R., Žiak, D., Faistová, H., Hurník, P., Židlík, V., Nieslanik, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Světlobuněčný tubulopapilární karcinom - zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním. In: 20. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí a 44. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2017. Litomyšl. 2017.
Svoboda, P., Měch, R., Kroupa, R., Dítě, P., Klvaňa, P., Kupka, T., Bojková, M., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Uvírová, M., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Barrettův jícen - kdy je rizikovým faktorem vzniku karcinomu?. Gastroenterológia pre prax. 2016, č. 1, s. 27-30. ISSN 1336-1473.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Faistová, H., Urban, O., Kliment, M., Nohynkova, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostic Challenge: Carcinoma or Reactive Atypia?EUS FNA of Bile Duct in the Field of Parasitosis Giardia Lamblia. In: The 19th International Congress of Cytology: 2016-05-28 Yokohama.
Hurník, P., Dvořáčková, J., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Ondruššek, R., Urban, O., Fojtík, M. a Dítě, P. Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia. In: 17. Pankreatologický den. Brno. 2016.
Klosová, M., Uvírová, M., Žiak, D., Faistová, H., Jalůvková, A., Dolinová, V. a Dvořáčková, J. Diagnostika infekce Helicobacter pylori v žaludeční sliznici v histopatologické laboratoři. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Klosová, M., Uvírová, M., Žiak, D., Faistová, H., Jalůvková, A., Dolinová, V. a Dvořáčková, J. Diagnostika infekce Helicobacter pylori v žaludeční sliznici v histopatologické laboratoři. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 82-83. ISBN 978-80-906205-5-1.
Bojková, M., Dítě, P., Uvírová, M., Dvořáčková, N., Kianička, B., Kupka, T., Svoboda, P. a Martínek, A. Chronická pankreatitida diagnostikovaná po první atace akutní pankreatitidy.. Vnitrni Lekarstvi. 2016, roč. 62, s. 100-104. ISSN 0042-773X.
Konvalinka, D., Urbanovská, I., Mazurová, J., Žebráková, I., Trombik, L., Hopenštoková, A., Kubová, B., Měch, R., Schreiberová, L., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Lidské papillomaviry a jejich detekce v molekulárně genetické laboratoři. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 54-54. ISBN 978-80-906205-5-1.
Jalůvková, A., Konvalinka, D., Mazurová, J., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Klosová, M. a Dvořáčková, J. Lidské papillomaviry a možnosti jejich detekce pro prevenci karcinomu děložního hrdla. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Konvalinka, D., Urbanovská, I., Mazurová, J., Žebráková, I., Trombik, L., Hopenštoková, A., Kubová, B., Měch, R., Schreiberová, L., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Lidské papillomaviry (HPV) a jejich detekce v laboratoři molekulární genetiky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Kopečková, J., Janáčková, I., Žmolíková, J., Bajčiová, V., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Molekulárně genetická diagnostika melanocytárních lézí dětského věku. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti Histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Urbanovská, I., Měch, R., Pitronová, S., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Urbanovská, I., Měch, R., Pitronová, S., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 32-32. ISBN 978-80-906205-5-1.
Hopenštoková, A., Žebráková, I., Kalábová, L., Šimová, J., Konvalinka, D., Měch, R., Kubová, B., Uvírová, M., Urbanovská, I., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Naše zkušenosti s využitím systému Idylla (Biocartis) při stanovení somatických mutací RAS genů u pacientů s kolorektálním karcinomem. In: 12. sympozium a workshop molekulární patologie. Olomouc. 2016.
Židlík, V., Hurník, P., Uvírová, M., Žiak, D., Šustíková, J., Faistová, H., Urban, O., Kliment, M. a Dvořáčková, J. On site Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration (EUS - FNA) of Pancreatic Neuroendocrine Lesions. In: 40th European Congress of Cytology. Liverpool. 2016.
Žebráková, I., Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: XX. celostátní konference DNA diagnostiky: ABSTRAKTA XX. celostátní konference DNA diagnostiky 2016-11-03 Olomouc. s. 40-40. ISBN 978-80-270-0744-8.
Žebráková, I., Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 86-86. ISBN 978-80-906205-5-1.
Faistová, H., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Doboszová, J. a Dvořáčková, J. Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo "metastazující" CIN III?. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. s. 32-35. ISBN 978-80-7464-813-7.
Faistová, H., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Doboszová, J. a Dvořáčková, J. Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo "metastazující" CIN III?. In: III. Klinicko - morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2016.
Šimová, J., Kubová, B., Urbanovská, I., Žmolíková, J., Uvírová, M., Dvořáčková, N., Motyka, O., Žiak, D., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V. a Dvořáčková, J. Výskyt mutace genu BRAF (V600E) u melanomu v závislosti na věku pacienta v době diagnózy. In: II. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. s. 96-100. ISBN 978-80-7464-813-7.
Žmolíková, J., Pitronová, S., Uvírová, M., Kubová, B., Šimová, J., Urbanovská, I., Žiak, D. a Dvořáčková, J. Aplikace aktuálních Doporučených postupů pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu u testování HER2 metodou fluorescenční hybridizace in situ a jejich význam v praxi.. In: XXXIX. Brněnské onkologické dny. Brno. 2015.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Dvořáčková, N., Tomášková, H., Šedivcová, M. a Dítě, P. Comparison of the prevalence of KRAS-LCS6 polymorphism (rs61764370) within different tumour types (colorectal, breast, non-small cell lung cancer and brain tumours). A study of the Czech population. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2015, roč. 159, s. 466-471. ISSN 1213-8118.
Bojková, M., Dítě, P., Dvořáčková, J., Novotný, I., Floreánová, K., Kianička, B., Uvírová, M. a Martínek, A. Immunoglobulin G4, Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. DIGEST DIS. 2015, roč. 33, s. 86-90. ISSN 0257-2753.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas. In: 10th European Cytogenetics Conference. Štrasburk. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas. In: 10th European Cytogenetics Conference. Štrasburk. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molekulárně genetické změny u gliomů a jejich vliv na progresi u pacientů s low grade gliomem. In: Celostátní sjezd společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 48. Výroční cytogenetická konference. Brno. 2015.
Žmolíková, J., Pitronová, S., Uvírová, M., Kubová, B., Šimová, J., Strossova, N., Žiak, D. a Dvořáčková, J. Our experience with HER2 screening of the bioptic breast cancer samples using the method fluorescence in situ hybridization in the year 2014 - application of the updated ASCO/CAP guideline recommendations. In: 18th The European Cancer Congress 2015, 40th European Society for Medical Oncology. Vídeň. 2015.
Urbanovská, I., Šimová, J., Uvírová, M., Kubová, B., Konvalinka, D., Měch, R., Kalábová, L., Žebráková, I., Paleček, T., Buzrla, P., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Somatické mutace v IDH1 a IDH2 genech u gliomů. In: Dni molekulovej patológie. Martin. 2015.
Ondruššek, R., Nieslaník, J., Antol, M., Žiak, D., Hurník, P., Uvírová, M., Heroková, J. a Dvořáčková, J. The coexistence of colummar cell mammary lesions with low grade invasive carcinoma and tubular carcinoma: Immunohistochemical study of Bcl2 and cyclin D1. In: 27th European Congress of Pathology. Bělehrad. 2015.
Kupka, T., Šimová, J., Martínek, L., Svoboda, P., Klvaňa, P., Bojková, M., Uvírová, M., Dovrtělová, L. a Dítě, P. Crohnova nemoc - genetické faktory z pohledu etiopatogeneze. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 635-639. ISSN 0042-773X.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Dvořáčková, J., Martínek, A., Žiak, D. a Dítě, P. Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, č. 6, s. 257-258. ISSN 1802-4475.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Dvořáčková, J., Martínek, A., Žiak, D. a Dítě, P. Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, roč. 8, s. 257-258. ISSN 1802-4475.
Svoboda, P., Dítě, P., Klvaňa, P., Kupka, T., Bojková, M., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Uvírová, M., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Rizikové faktory a prediktory progrese Barrettova jícnu do adenokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 467-473. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Dvořáčková, J., Uvírová, M., Bojková, M. a Martínek, A. Serological imunoglobulin g4 positivity in pancreatic cancer. PANCREATOLOGY. 2014, roč. 14, s. 49-49. ISSN 1424-3903.
Urbanovská, I., Žmolíková, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Paleček, T., Dvořáčková, J. a Drábek, J. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: VII. Sympozium Agel 2013. Ostrava. 2013.
Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Marková, D., Paleček, T., Dvořáčková, J. a Drábek, J. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: 9th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemismy, 99th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. Olomouc. 2013.
Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Pitronová, S., Paleček, T., Dvořáčková, J. a Drábek, J. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: XXIV. izakovičov memoriál. Donovaly. 2013.
Dvořáčková, J., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Paleček, T. a Drábek, J. AN ASSOCIATION OF MOLECULAR GENETIC PARAMETERS IN GLIOMAS AND MENINGIOMAS WITH HISTOLOGICAL TYPE AND GRADE. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 60-64. ISBN 978-80-7464-364-4.
Ondruššek, R., Dvořáčková, J., Uvírová, M., Laciok, Š. a Židlík, V. Morfologie hyperplazie a dysplazie epitelu sliznic. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 32-35. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dvořáčková, J., Šimová, J., Kubová, B., Uvírová, M., Žmolíková, J., Konvalinka, D., Urbanovská, I., Jalůvková, M., Měch, R., Žebráková, I., Hopenštoková, A., Mazurová, J. a Leszek, T. Somatické mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem: - zasláno k recenznímu řízení, květen 2013. Onkologie. 2013,
Kubová, B., Šimová, J., Uvírová, M., Dvořáčková, J., Urbanovská, I., Měch, R., Žebráková, I., Žiak, D. a Ondruššek, R. Somatické mutace v PIK3CA genu u pacientek s karcinomem prsu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 113-117. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dvořáčková, J., Žmolíková, J., Mužík, J. a Uvírová, M. Využití fluorescenční in situ hybridizace v diagnostice melanocytárních lézí. Onkologie. 2013, roč. 7, s. 74-77. ISSN 1802-4475.
Dvořáčková, J. a Uvírová, M. Historie a současnost tenkojehlové aspirační cytologie. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2012, s. 167-168. ISSN 1210-7875.
Ryška, A., Petruzelka, L., Skříčková, J., Kolek, V., Hajdúch, M., Matěj, R., Uvírová, M., Pešek, M., Dvořáčková, J. a Hornychová, H. Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) aktualizace 2012. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012, roč. 72, s. 168-168. ISSN 1213-810X.
Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Kvalitní mezioborová spolupráce jako důležitý faktor pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic. Lékařské listy. 2012, roč. 2012, s. 6-8. ISSN 0044-1996.
Mačák, J., Dvořáčková, J., Uvírová, M. a Kuglík, P. Coincidence of chronic lymphocytic leukaemia With Merkel cell carcinoma: deletion of the RB1 gene in both tumors. Cesk Patol. 2011, roč. 47, s. 118-121. ISSN 1210-7875.
Šimová, J., Konvalinka, D., Kubová, B., Urbanovská, I., Jalůvková, M., Uvírová, M., Žmolíková, J., Žebráková, I. a Dvořáčková, J. Molekulárně genetická vyšetření u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). s. 49-50. ISSN 1802-4475.
Dvořáčková, J., Čegan, M., Čeganová, L., Uvírová, M., Tichý, M., Tichá, V., Čejka, P., Macháčková, A., Štěrba, J. a Žiak, D. An unusual variant of nodular form of Kaposi sarcoma. In: PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERCONTINENTAL CONGRESS OF PATHOLOGY - FREE PAPERS. BOLOGNA, ITALY: MEDIMOND S R L, 2008. MEDIMOND S R L, 2008. s. 209-214. ISBN 978-88-7587-447-6.


No record found.No record found.No record found.

social hub