UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biomedical Sciences

Kristian Šafarčík

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 226, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1740
+420 597 374 031
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Kušnierová, P., Zeman, D., Faruzelová, I., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Porovnání různých elektroforetických systémů v laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Klinická biochemie a metabolismus. 2018, 26(2), s. 82-86. ISSN 1210-7921.
Kušnierová, P., Bartoš, V., Vavřina, Z., Polok Rajska, M., Loučka, P., Všinský, F., Zeman, D., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami. KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS. 2018, 26(1), s. 35-40. ISSN 1210-7921.
Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Šafarčík, K., Švagera, Z. a Všianský, F. Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels. SCAND J CLIN LAB INV. 2015, roč. 75, s. 508-513. ISSN 0036-5513.
Orságová, I., Rožnovský, L., Petroušová, L., Konečná, M., Kabieszová, L., Šafarčík, K. a Kloudová, A. Dysfunkce štítné žlázy při léčbě chronické hepatitidy B a C interferonem alfa - dvacetileté zkušenosti. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2014, č. 3, s. 92-97. ISSN 1211264X.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl. 2014.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl. 2014.
Haluzík, M., Šafarčík, K. a Závacká, I. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M., Závacká, I. a Šafarčík, K. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M. a Šafarčík, K. Obecná biochemie II.. 2014.
Haluzík, M. a Šafarčík, K. Obecná biochemie II.. 2014.
Šigutová, R., Hladík, M., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí. In: Sympozium klinické biochemie FONS. Pardubice. 2014.
Šigutová, R., Lesňák, M., Bartoš, V., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí. In: XXXIII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2014.
Šigutová, R., Lesňák, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Ploticová, V., Šafarčík, K. a Švagera, Z. Surface plasmon resonance imaging - first experience. In: International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno. 2014.
Šigutová, R., Hladík, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Šafarčík, K. a Švagera, Z. DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 444-446. ISSN 0009-2770.
Kušnierová, P., Ploticová, V. a Šafarčík, K. Lecithin cholesterol acyltransferáza Biochemický význam a jeho role u kardiovaskulárních onemocnění. In: Laboratorní medicína (Konference). Žermanice. 2013.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Všianský, F. a Šafarčík, K. Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C. In: XXXII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2013.
Švagera, Z., Bartoš, V., Kušnierová, P., Šigutová, R. a Šafarčík, K. Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total. In: Symposium Roche pro laboratorní medicínu 2012. Dolní Morava. 2012.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS. 2011, roč. 49, č. 49, s. 30-37. ISSN 0946-1965.
Grundmann, M., Kořístková, B., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. INT J CLIN PHARM TH. 2011, č. 49, s. 30-37. ISSN 0946-1965.
Doupal, V., Fürstová, J., Furst, T., Krnáčová, A., Petejová, N., Hrabovská, Z., Martínek, A., Táborský, M., Plášek, J. a Šafarčík, K. The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study. BIOMEDICAL PAPERS. 2011, roč. 156, s. 1-6. ISSN 1804-7521.
Grundmann, M., Peřinová, I., Brozmanová, H., Kořístková, B. a Šafarčík, K. Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method. INT J CLIN PHARM TH. 2010, č. 48, s. 87-92. ISSN 0946-1965.
Kořístková, B., Grundmann, M., Brozmanová, H., Peřinová, I. a Šafarčík, K. Validation of Sparse Sampling Strateies to Estimate Cyclosporine A Area Under the Concentation-Time Curve Using Either a Specific Radioimmunoassay or Hign-Performance Liquid Chromography Method. THER DRUG MONIT. 2010, roč. 32, s. 586-593. ISSN 0163-4356.
Šafarčík, K. Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnostika a ekonomika prevence. Klinická Biochemie a metabolismus. 2008, roč. 37, č. 16, s. 19-26. ISSN 1210-7921.
Šafarčík, K. a Bartoš, V. Kontrolní cykly málofrekventních nádorových markerů. In: XXIX. Imunoanalytické dny. Špindlerův Mlýn: ČSNM+ČSKB. 2008.
Bartoš, V. a Šafarčík, K. 25 let zahájení mezilaboratorní kontroly kvality vybraných imunoanalytických vyšetření. In: XXIX. Imunoanalytické dny. Špindlerův Mlýn: ČSNM+ČSKB. 2008.
Štern, P., Vranovský, K. a Šafarčík, K. Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnsotika a ekonomika prevence. Klinická biochemie a metabolismus. 2007,
Šafarčík, K. a Bartoš, V. Laboratoční informační systémy. 2007.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Metody stanovení CsA a problémy s TDM cyklosporinu. Folia Phoenix. 2006, roč. 11, ISSN 1804-1063.
Topolčan, O., Holubec, L., Svobodová, Š., Třeška, V., Bartoš, V., Liška, V., Kormunda, S., Suttnar, A., Rupert, K. a Šafarčík, K. Prognostic importance of TPS at Colorectal Carcinoma and Breast Cancer. Tumor Biol.. 2006, s. 38-38.
Bartoš, V., Doleček, R. a Šafarčík, K. The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostatic Hyperplasia and on the Prostate Cancer. Tumor Biol.. 2006, s. 52-52.
Topolčan, O., Holubec, L., Svobodová, Š., Vrzalová, J., Polívková, V., Třeška, V., Šafarčík, K., Fínek, J., Kormunda, S., Suttnar, A., Rupert, K. a Bartoš, V. Thymidine Kinase in Routine Practice. Tumor Biol.. 2006, s. 44-44.
Bartoš, V., Šafarčík, K., Štern, P. a Budina, M. How useful can EQA system be?. In: 16th IFCC-FESCC Europeancongess of clinical biochemistry and Laboratory medicine. Glasgow, Skotsko. 2005.
Bartoš, V., Štern, P., Uhrová, V. a Šafarčík, K. Questionable results of NSE in EQA. In: XXXIII.Meeting of ISOBM . Rhodos, Řecko. 2005.
Kraft, O., Šafarčík, K. a Bartoš, V. Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea. Hell J Nucl Med. 2004, s. 56-57.
Kraft, O., Šafarčík, K. a Stepien, A. Sentinel Lymph Node Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma. World j Nucl Med. 2004, s. 26-32.
Kraft, O., Šafarčík, K. a Stepien, A. Sentinel LymphNode Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma. World j. Nucl. Med. 2004, s. 26-32.
Šafarčík, K., Kraft, O. a Bartoš, V. The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination. World J. Nucl. Med. 2004, s. 55-55.
Šafarčík, K., Bartoš, V. a Kraft, O. The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determintion. World J Nucl. Med 2004. 2004, s. 55-55.
Brozmanová, H., Komzáková, I., Grundmann, M. a Šafarčík, K. HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients. In: 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxicology. Basel. 2003.
Brozmanová, H., Komzáková, I., Grundmann, M. a Šafarčík, K. HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients. Ther. Drug Monit.. 2003, s. 508-508. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A. In: Sborník Konference k X. výročí založení Zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity.
Grundmann, M., Kořístková, B., Komzáková, I., Brozmanová, H. a Šafarčík, K. Validation of Sparse Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patients. Ther. Drug. Monit.. 2003, s. 510-510. ISSN 0163-4356.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Farmakokinetická analýza cyclosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA. In: IX. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), VI. pracovní konference DUR, IV.pracovní konference klinické farmakologie . Ostrava: REPRONIS, 2002. REPRONIS, 2002. s. 20-20. ISBN 80-7042-337-4.
Šafarčík, K., Komzáková, I., Bartoš, V. a Grundmann, M. Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A. Česká a slovenská farmacie. 2002, roč. 51, č. 5, s. 112-120. ISSN 1210-7816.
Komzáková, I., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC). Čes. slov. Farm.. 2002, roč. 51, s. 107-111. ISSN 1210-7816.
Komzáková, I., Šafarčík, K., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování cyklosporinu A. Čes. slov. Farm.. 2002, roč. 51, s. 159-167. ISSN 1210-7816.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V., Jegorov, A. a Grundmann, M. Evaluation and comparison of therapeutic monitoring of whole-blood levels of cyclosporin A and its metabolites in renal transplantation by HPLC and RIA methods. Clin. Chim. Acta. 2001, roč. 310, s. 165-171. ISSN 0009-8981.
Komzáková, I., Kořístková, B., Brozmanová, H., Šafarčík, K. a Grundmann, M. Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA. Čs. Fyziol.. 2001, s. 165-165. ISSN 1210-6313.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Steady state pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplant patients. Ther. Drug. Monit.. 2001, s. 464-464. ISSN 0163-4356.
Grundmann, M., Brozmanová, H., Kořístková, B., Šafarčík, K. a Komzáková, I. Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients. In: 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Washington. 2001.
Šafarčík, K., Bartoš, V., Brozmanová, H., Jegorov, A. a Grundmann, M. Usefulness of specific and non-specific immunoanalytical methods for estimation of whole-blood levels of cyclosporine A in renal transplant patients. Clin. Chem. Lab. Med.. 2001, s. 363-363. ISSN 1434-6621.
Brozmanová, H., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Jegorov, A. High-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of cyclosporine A and its two metabolites in renal transplant patients. J. Chromatogr. B. 2000, roč. 749, s. 93-100. ISSN 0378-4347.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. Ther. Drug. Monit.. 1999, s. 484-484. ISSN 0163-4356.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. In: VIth International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Cairns. 1999.
Brozmanová, H., Bartoš, V., Grundmann, M. a Šafarčík, K. Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. Ther Drug Monit. 1999, s. 484-484.
Brozmanová, H., Grundmann, M., Jegorov, A. a Šafarčík, K. Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 18-18.
Brozmanová, H., Bartoš, V., Grundmann, M. a Šafarčík, K. Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod. In: VI. pracovní konference TDM: Abstrakta VI. pracovní konference o TDM 1999-09-23 . Rožmov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1999. Rožnov p. Radhoštěm, 1999. s. 25-25.
Šafarčík, K., Brozmanová, H., Bartoš, V. a Grundmann, M. Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod. In: VI. pracovní konference o TDM a III. konference DURG. Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999. s. 25-25.
Grundmann, M., Honka, M., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Šafarčík, K. Cyklosporin A a hypertenze po transplantaci ledvin. In: XV. konference o arteriální hypertenzi a VII. konference preventivní kardiologie. Ostrava: Repronis, 1998. Repronis, 1998. s. 10-10.
Grundmann, M., Honka, M., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Šafarčík, K. Cyklosporin a hypertenze po transplantaci ledvin. In: XV. konference o arteriální hypertenzi: XV. konference o arteriální hypertenzi 1998-09-08 . Rožnov: Rožnov, 1998. Rožnov, 1998.
Brozmanová, H., Šafarčík, K., Jegorov, A., Wasserburgerová, R. a Grundmann, M. Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA. Čs. Fyziol.. 1998, ISSN 1210-6313.
Brozmanová, H., Jegorov, A., Grundmann, M. a Šafarčík, K. Stanovení cyklosporinu A a některých metabolitů metodou HPLC a porovnání s nespecifickou RIA metodou. In: XVIII. pracovní dny o imunoanalýze: XVIII. pracovní dny o imunoanalýze 1997-05-26 . Znojmo: Znojmo, 1997. Znojmo, 1997. s. 1-1.
Grundmann, M. a Šafarčík, K. Bioekvivalenční studie u léků s vyskokým first-pass metabolismem. In: III. pracovní konference o TDM: III. pracovní konference o TDM . Rožnov p. Radhoštěm: Rožnov p. Radhoštěm, 1996. Rožnov p. Radhoštěm, 1996.
Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika DH-ergotoxinu po podání ergoloidu LC Galena ve třech mírných dávkách zdravým dobrovolníkům. In: 41. Farmakologické dny. Martin. 1991.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K., Čech, M. a Ličková, R. Farmakokinetika DH-ergotoxinu u starých lidí při opakovaném podání. Čs. fyziol.. 1990, s. 133-133.
Ličková, R., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků. Čs. fyziol.. 1989, s. 156-156.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Dvořáčková, R. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers. In: Symposium to the IVth World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Wuppertal. 1989.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Dvořáčková, R. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers. In: Abstracts, Dose-Response-Relationship of Drugs. International Satelite Symposium to the IVth World Conference on Clin. Pharmacol. and Therapeutics.
Grundmann, M., Kümpel, Q., Staněk, K., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Čech, M. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of dihydroergotoxine in long-term administration to aged patients. In: Abstracts IVth World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics.
Čech, K., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků. Čs. fyziol.. 1989, s. 136-136.
Neuwirt, K., Grundmann, M., Kabina, M. a Šafarčík, K. Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků. Čs. fyziol.. 1989, s. 164-164.
Ličková, R., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Čech, K., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Neuwirt, K., Grundmann, M., Kabina, M. a Šafarčík, K. Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků. In: 38. Farmakologické dny. Tále. 1988.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Lerchová, T. Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers. In: III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Stockolm. 1986.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Lerchová, T. Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers. In: Abstracts, III. World Conference on Clin. Pharmacol. Therap..
Čech, M., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Biologická dostupnost a farmakokinetika nových čs. preparátů DH-ergotoxinu. Čs. fyziol.. 1986, s. 22-22.
Grundmann, M., Čech, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Pharmacokinetics and bioavailability of various orally administered formulations of DH-ergotoxine. In: III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Stockholm . 1986.
Grundmann, M., Čech, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Pharmacokinetics and bioavailabitity of various orally administered formulations of DH-ergotoxine. In: Abstracts, III. World Conference on Clin. Pharmacol. Therap..
Grundmann, M., Kuchejdová, R., Lerchová, T., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses. In: III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther.. Stockholm. 1986.
Grundmann, M., Kuchejdová, R., Lerchová, T., Neuwirt, K. a Šafarčík, K. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses. In: Abstracts, III. World Conference on Clin. Pharmacol. Therap.. s. 126-126.
Lerchová, T., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz. Čs. fyziol.. 1986, s. 238-238.
Šafarčík, K., Grundmann, M., Neuwirt, K. a Čech, M. Bilogická dostupnost čtyř zahraničních preparátů DH-ergotoxinu. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Čech, M., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Biologická dostupnost čs. preparátu DH-ergotaminu Spofa. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Lerchová, T., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika a biologická dostupnost čtyř zahraničních perorálních preparátů DH-ergotoxinu. Čs. fyziol.. 1985, s. 446-446.
Grundmann, M., Neuwirt, K., Šafarčík, K. a Čech, M. Farmakokinetika DH-ergotaminu po jednorázovém podání i.v. zdravým dobrovolníkům. In: 35. Farmakologické dny. Bratislava. 1985.
Závodná, L., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika DH-ergotoxinu po perorálním podání zdravým dobrovolníkům . Čs. fyziol.. 1985, s. 471-471.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Neuwirt, K. a Čech, M. Farmakokinetika DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků po i.v. podání. Čs. fyziol.. 1985, s. 424-424.
Čech, M., Grundmann, M., Šafarčík, K. a Neuwirt, K. Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz. Čs. fyziol.. 1984, s. 418-418.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Janků, I. a Čech, M. Farmakokinetika DH-ergokristinu u zdryvých dobrovolníků. In: 33. FD. Zemplínská Šírava. 1983.
Grundmann, M., Šafarčík, K., Janků, I. a Čech, M. Pharmacokinetics of DH-ergocristine in healthy volunteers. In: Inter. Symposium on Clinical Pharmacology. Berlín. 1983.
Šafarčík, K. a Grundmann, M. RIA metoda stanovení námelových alkaloidů. In: 33. Farmakologické dny. Zemplínská Šírava. 1983.
Grundmann, M. a Šafarčík, K. Hladiny digoxinu v séru hospitalizovaných pacientů interního oddělení. Čs. fyziol.. 1982, s. 136-136.
Kušnierová, P., Švagera, Z., Šigutová, R., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Bartoš, V., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
BC1LFBiochemie I - cvičení
ACHRAZáklady lékařské chemie a biochemie
ACHRKZáklady lékařské chemie a biochemie
BCNK1Základy lékařské biochemie 1
BCNK2Aplikovaná lékařská biochemie 2
BC1LFBiochemie I.
BC2LFBiochemie II.
BCHN1Základy lékařské biochemie 1
BCHN2Aplikovaná lékařská biochemie 2
BIOMPBioch. vyšetřovací metody v medicíně
BIOMSSeminář z bioch. vyšetřovacích metod
CTPNKChemie a toxikologie potravin
CHEVZZáklady lékařské chemie a biochemie
CHFDKChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFDPChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFPHChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFPKChem. faktory v život. a prac. prostředí
IMUNOLigandová analýza - imunoanal. metody
KLBCHKlinická biochemie
KLSP1Klinická laboratorní praxe 1
KLSP2Klinická laboratorní praxe 2
KL1LFKlinická biochemie
KL2LFKlinická biochemie - semináře
OBBCHZáklady lékařské biochemie
OBCHEZáklady lékařské chemie
PDDPRPředdiplomová praxe
PRAXEOdborná praxe
SZZK1Obhajoba bakalářské práce
SZZK2SZZK Laborat. vyš. metody - patologie
SZZK3SZZK Laborat. vyš. metody - biochemie
SZZK4SZZK Laborat. vyš. metody - hem.,transf.
SZZK5SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
ZCHNKZáklady chemie
ZCHNTZáklady chemie
ZSPZLZáklad.výpočty a tech. ve zdrav. lab.
0IAIMAnalytické a instrum. metody v biochemii
0IBCNZáklady lékařské biochemie 1
0IBC1Základy lékařské biochemie 1
0IBC2Aplikovaná lékařská biochemie 2
0ICHKZáklady lékařské chemie a biochemie
0ICHOZáklady lékařské chemie a biochemie
0ICHRZáklady lékařské chemie a biochemie
0IKP1Klinická laboratorní praxe 1
0IKP2Klinická laboratorní praxe 2
0ILBCZáklady lékařské biochemie
0ILCHZáklady lékařské chemie
0IPPLPředdiplomová praxe
0IPRXOdborná praxe
0ISZOObhajoba bakalářské práce
0ISZ1SZZK Laborat. vyš. metody - patologie
0ISZ2SZZK Laborat. vyš. metody - biochemie
0ISZ3SZZK Laborat. vyš. metody - hem.,transf.
0ISZ4SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
0IZCKZáklady chemie
0IZCHZáklady chemie
0IZVLZáklad.výpočty a tech. ve zdrav. lab.
1NKZCZáklady chemie
2NKBCZáklady lékařské biochemie 1
3NKABAplikovaná lékařská biochemie 2
3NKCTChemie a toxikologie potravin
1CHRKZáklady lékařské chemie a biochemie
1CHRPZáklady lékařské chemie a biochemie


AuthorTitleType of thesisYear
Chadžijski FilipLaboratory activities with open sources of ionizing radiation in terms of a large laboratory complex.Master's thesis 2013 
Biskupová JanaQuantitative determination of Procalcitonin in intensive medicineMaster's thesis 2008 
Újezdská DanielaMeasurement of Human Chorionic Gonadothropin (hCG) on DxI 800 Immunoassay SystemBachelor's thesis 2011 
Chadžijski FilipApplication of information technology in modern education medical biochemistry baccalaureate field of studyBachelor's thesis 2009 
Rychnovská MilušeTumour Marker CYFRA 21-1 - Immunoanalytical DeterminationsBachelor's thesis 2008 
Zezulová MarkétaScintigraphic investigation of skeleton and values of selected tumor markers of prostate carcinomaBachelor's thesis 2007 
Biskupová JanaResults comparability of free testosterone direct estimation and free testosterone index (FTI)Bachelor's thesis 2006 


Clinical biochemistry-innovate and interaktive teaching - e-learning
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period2/2011 - 1/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Modernizace výukových postupů a programů ve výuce laboratorně diagnostických předmětů studijních oborů ZSF OU
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub