UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biomedical Sciences

Hana Sochorová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 232, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Pyramid Centre
Phone number, mobile: +420 553 46 1746
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Sochorová, H. a Materová, H. Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky: 2. přepracované a doplněné vydání. 2018.
Sochorová, H. a Závacká, I. Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine. Creative Education. 2018, roč. Vol. 9, č. 8, s. 1258-1276. ISSN 2151-4755.
Kotajná, Z., Kuboňová, E. a Sochorová, H. Využití termografie pro objektivizaci fyzioterapeutické intervence. In: 41. Dni lekárskej biofyziky: 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou 2018-05-30 Martin. Martin: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biofyziky, 2018. s. 42-42. ISBN 978-80-8187-045-3.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Evidence-based practice in the field of rehabilitation. MEFANET Journal. 2017, č. 5, s. 47-53. ISSN 1805-9171.
Sochorová, H. Historie biofyzikálního pracoviště na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. In: I. Hrazdira, L. Bolek. Lékařská fyzika a biofyzika ve spirále času. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Epika, 2017. s. 214-220. ISBN 978-80-88113-99-7.
Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z., Zeman, J., Harbichová, I., Heřman, P., Sochorová, H. a Běláček, J. Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 40-40. ISBN 978-80-223-4105-9.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 64-64. ISBN 978-80-223-4105-9.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi 2014-12-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 33-42. ISBN 978-80-7464-660-7.
Sochorová, H. Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky. In: XXXVIII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY konferencia s medzinárodnou účasťou Zborník abstraktov 2014-05-26 Slovensko, Demanovská dolina. Košice: Univerzita PJŠ v Košiciach Lekárska fakulta, 2014. s. 53-53. ISBN 978-80-8152-143-0.

All publications

Sochorová, H. Biofyzika na LF OU - souhrnné informace o aktuálním stavu. In: 41. Dni lekárskej biofyziky: 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou 2018-05-30 Martin. Martin: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biofyziky, 2018. s. 59-59. ISBN 978-80-8187-045-3.
Sochorová, H. Biofyzika na LF OU - souhrnné informace o aktuálním stavu. In: 41. Dni lekárskej biofyziky. Martin: UK Bratislava, Jeseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biofyziky. 2018.
Sochorová, H. a Materová, H. Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky: 2. přepracované a doplněné vydání. 2018.
Sochorová, H. a Závacká, I. Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine. Creative Education. 2018, roč. Vol. 9, č. 8, s. 1258-1276. ISSN 2151-4755.
Kotajná, Z., Kuboňová, E. a Sochorová, H. Využití termografie pro objektivizaci fyzioterapeutické intervence. In: 41. Dni lekárskej biofyziky: 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou 2018-05-30 Martin. Martin: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biofyziky, 2018. s. 42-42. ISBN 978-80-8187-045-3.
Kotajná, Z., Kuboňová, E. a Sochorová, H. Využití termografie pro objektivizaci fyzioterapeutické intervence. In: 41. Dni lekárskej biofyziky. Martin: UK Bratislava, Jeseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biofyziky. 2018.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Evidence-based practice in the field of rehabilitation. MEFANET Journal. 2017, č. 5, s. 47-53. ISSN 1805-9171.
Sochorová, H. Historie biofyzikálního pracoviště na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. In: I. Hrazdira, L. Bolek. Lékařská fyzika a biofyzika ve spirále času. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Epika, 2017. s. 214-220. ISBN 978-80-88113-99-7.
Sochorová, H. Jönkoping University. 2017.
Koníček, L. a Sochorová, H. Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů. In: XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY: XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY Sborník abstrakt 2017-05-31 Praha. Praha: 3. lékařská fakluta Univerzity Karlovy v Praze, 2017. s. 12-12. ISBN 978-80-87878-27-9.
Koníček, L. a Sochorová, H. Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů. In: XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY. Praha: 3. lékařská fakluta Univerzity Karlovy v Praze. 2017.
Dabrowská, M., Sochorová, H. a Kondziolková, J. Rehabilitace u dětí s DMO: odborná konference a workshop [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Dabrowská, M., Kristiníková, J., Sochorová, H., Kondziolková, J. a Chválková, D. Rehabilitace v psychiatrii [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Dabrowská, M., Sochorová, H., Kristiníková, J., Kondziolková, J. a Chválková, D. Robotická rehabilitace: odborná konference a workshop [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Sochorová, H. Mehmet Akif Ersoy University. 2016.
Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z., Zeman, J., Harbichová, I., Heřman, P., Sochorová, H. a Běláček, J. Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 40-40. ISBN 978-80-223-4105-9.
Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z., Zeman, J., Harbichová, I., Heřman, P., Sochorová, H. a Běláček, J. Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky. In: XXXIX. Dny lékařské biofyziky. Piešťany. 2016.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 64-64. ISBN 978-80-223-4105-9.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dny lékařské biofyziky. Piešťany. 2016.
Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z., Zeman, J., Sochorová, H., Heřman, P., Harbichová, I. a Běláček, J. Potentials of computerized adaptive testing in high school physics knowledge assessment of 1st year medical school students. In: Mefanet 2016: 10th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines 2016-11-29 Brno. Brno: Institut biostatistiky a analýz, 2016.
Sochorová, H. a Materová, H. Apple technologie a její využití ve zdravotnictví a výuce na lékařských fakultách [Workshop]. Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Česká republika. 2015.
Běláček, J., Kymplová, J., Zeman, J., Sochorová, H., Heřman, P., Kubeš, Z., Kvašňák, E., Bartáková, J. a Komarc, M. Testování znalostí sš fyziky u studentů lékařských fakult: Aktuální stav a návaznosti. In: XXXVIII. dny lékařské biofyziky: XXXVIII. dny lékařské biofyziky - sorník abstrakt 2015-05-20 Staré Splavy. Praha: 1. LF UK v Praze, Ústav lékařské biofyziky a informatiky, 2015. s. 15-15. ISBN 978-80-7259-068-1.
Sochorová, H. Testování znalostí sš fyziky u studentů lékařských fakult: Aktuální stav a návaznosti. In: XXXVIII. dny lékařské biofyziky. Staré Splavy. 2015.
Sochorová, H. Vytautas Magnus University. 2015.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v kontextu lidských práv 2015-10-10 Hradec Králové. Česká republika: Gaudeamus, 2014. s. 249-256. ISBN 978-80-7435-533-2.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradec Days of Social Work. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2014.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi 2014-12-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 33-42. ISBN 978-80-7464-660-7.
Materová, H. a Sochorová, H. Studenti oboru radiologický asistent se specifickými potřebami při studiu v praxi. In: INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V GLOBÁLNÍCH A UŽŠÍCH KONTEXTECH. Ostrava. 2014.
Kvašňák, E., Kymplová, J., Běláček, J., Komarc, M., Kubeš, Z., Sochorová, H., Mornstein, V., Heřman, P. a Zeman, J. Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult v ČR. In: XXXVIII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY: XXXVIII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY konferencia s medzinárodnou účasťou Zborník abstraktov 2014-05-26 Liptovský Mikuláš, Demanovská dolina. Košice: Univerzita PJŠ v Košiciach Lekárska fakulta, 2014. s. 37-37. ISBN 978-80-8152-143-0.
Běláček, J., Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z. a Sochorová, H. Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult vČR - praktické využití metodiky analýzy výsledků. In: MEDSOFT 2014: MEDSOFT 2014, sborník příspěvků 2014-03-25 Roztoky u Prahy. Praha: Creative Connections, 2014. s. 7-19. ISBN 978-80-86742-38-0.
Materová, H., Sochorová, H. a Kraft, O. Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech. Nukleární medicína. 2014, č. 3, s. 22-23. ISSN 1805-1146.
Materová, H., Sochorová, H. a Kraft, O. Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech. In: 51. Dny nukleární medicíny. Ústupky u Seče. 2014.
Sochorová, H. Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky. In: XXXVIII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY konferencia s medzinárodnou účasťou Zborník abstraktov 2014-05-26 Slovensko, Demanovská dolina. Košice: Univerzita PJŠ v Košiciach Lekárska fakulta, 2014. s. 53-53. ISBN 978-80-8152-143-0.
Sochorová, H. Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky. In: XXXVII. Dni lekárskej biofyziky konferencia s medzin. účasťou. Demanovká dolina: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta. 2014.
Sochorová, H. Application of Moodle LMS into the teaching of biophysics and medical informatics at the Faculty of Medicine of the University of Ostrava. In: MEFANET 2013 7. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno. 2013.
Sochorová, H. Application of Moodle LMS into the teaching of biophysics and medical informatics at the Faculty of Medicine of the University of Ostrava: http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2013/program-c-cd.pdf. In: MEFANET 2013 7th conference of Czech and Solovak faculties of medicine focused on e-learning and medical informatics in the educaton in medical disciplines. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. Masarykova Univerzita, 2013.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Sochorová, H. Inovace profesních zdravotnických programů na OU. 2013.
Sochorová, H. Inovace profesních zdravotnických programů na OU [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Sochorová, H. a Materová, H. LMS Moodle in Teaching Biophysics and Medical Informatics at Faculty of Medicine, University of Ostrava. MEFANET journal. 2013, č. 1, s. 49-54. ISSN 1805-9163.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetická fyzioterapie. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 1. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. s. 75-80. ISBN 978-80-7464-146-6.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. s. 165-170. ISBN 978-80-7464-354-5.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině. 2013.
Sochorová, H. Úvod do lékařské biofyziky pro studenty se spec. potřebami při studiu. 2013.
Sochorová, H. Výuka biofyziky pro studenty se specifickými potřebami při studiu. In: XXXVI. Dny lékařské biofyziky: XXXVI. Dny lékařské biofyziky sborník abstrakt 2013-05-29 Lázně Bělohrad. Univerzita Karlova v Praze, 2013. s. 68-68. ISBN 978-80-87727-04-1.
Sochorová, H. a Materová, H. INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - praktické aplikace výpočetní techniky. 2012.
Zezulková, E., Telnarová, Z., Krhutová, L., Vorlová, H., Sochorová, H. a Kovářová, R. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Jarošová, D. a Sochorová, H. Projekt inovace profesních zdravotnických programů na Ostravské univerzitě. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 5-7. ISBN 378-80-7368-967-4.
Jarošová, D. a Sochorová, H. Projekt inovace profesních zdravotnických programů na OU. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetická fyzioterapie. 2012.
Sochorová, H. a Kristiníková, J. Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta, 2012. s. 19-21. ISBN 978-80-7464-182-4.
Kristiníková, J. a Sochorová, H. Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření. In: Týmová spoulpráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 2012.
Sochorová, H. Tvorba edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením: bakalářská práce. 2012.
Poštulková, M., Kristiníková, J. a Sochorová, H. Výuka rehabilitačních oborů v modulech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 42-43. ISBN 978-80-7464-182-4.
Ullmann, V. a Sochorová, H. Budoucnost nejen jaderné energetiky. In: 34. Dny lékařské biofyziky. Plzeň. 2011.
Sochor, T., Liška, T. a Sochorová, H. Comparison between normal and TOR-anonymized web client traffic. Procedia Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 888-892. ISSN 1877-0509.
Jarošová, D. a Sochorová, H. Implementation of evidence based nursing into education of the nurses in the Czech Republic. In: ICN conference and CNR. Nurses driving access, quality and health. Valetta. 2011.
Sochorová, H. Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením. 2011.
Sochorová, H. Úvod do lékařské biofyziky pro nelékařské zdravotnické obory. 2011.
Sochor, T., Liška, T. a Sochorová, H. Comparison between normal and TOR-anonymized web client traffic. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2010, roč. 2010, č. 9, s. 542-546. ISSN 1877-0428.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. Hodnocení a porovnání dymaniky úpravy parézy a somatosenzorických funkcí u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou po rehabilitaci (kazuistická šetření): abstrakt. CESK SLOV NEUROL N. 2010, roč. 73, s. 33-33. ISSN 1210-7859.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. Hodnocení dynamiky úpravy hemiparézy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou.. In: Neurovaskulární kongres. Olomouc. 2010.
Sochorová, H. Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude. 2010.
Telnarová, Z., Zezulková, E., Kovářová, R., Krhutová, L., Sochorová, H. a Vorlová, H. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2010.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010, roč. 40, č. 40, s. 33-44. ISSN 1212-1185.
Sochorová, H. Výuka biofyziky nelékařských zdravotnických oborů v kombinované formě studia s využitím e-learningu: abstrakt. In: XXXIII. Dny lékařské biofyziky : Sborník abstrakt. s. 53-53. ISBN 978-80-7399-962-9.
Sochorová, H. a Telnarová, Z. Metodika zajištění rovných podmínek pro studium studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2009.
Sochorová, H. Savonia University of Applied Sciences. 2009.
Černohorský, J. a Sochorová, H. By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava. In: IFMBE Proceedings. Antwerp, Belgium: IFMBE, 2008. IFMBE, 2008. s. 2726-2729. ISSN 1680-0737.
Černohorský, J. a Sochorová, H. By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava. In: IFMBE Proceedings. Antwerp, Belgium: IFMBE, 2008. IFMBE, 2008. s. 2726-2729. ISSN 1680-0737.
Vyskotová, J., Macháčková, K., Opavský, J. a Sochorová, H. Functional Recovery Of Sensorimotor Hand Functions In A Group Of Patients After Stroke - Results Of A Logterm Study. In: 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Portorož. 2008.
Sochorová, H. Úvod do aplikací výpočetní techniky. 2008.
Sochorová, H. Výukový nemocniční informační systém a jeho využití při vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí [Workshop]. Trojanovice, Česká republika. 2008.
Sochorová, H. Využití e-learningu pro kombinovanou formu studia nelékařských zdravotnických povolání. In: MEFANET report 01 Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Masarykova univerzita, 2008. s. 107-113. ISBN 978-80-210-4539-2.
Sochorová, H. Využití prostředků ESF pro zkvalitňování výuky nelékařských zdravotnických oborů. In: Sborník příspěvků XXXI. Dny lékařské biofyziky. Olomouc: UP Olomouc, 2008. UP Olomouc, 2008. s. 132-136. ISBN 978-80-244-1985-5.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2007, roč. 14, č. 9, s. 114-121. ISSN 1211-2658.
Sochorová, H. a Černohorský, J. Process of Multi Technical Education in Biomedical Engineers Curricula. In: 5th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2008). Shenzhen, China: The Chinese University of Hong Kong. 2007.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. The impairments of sensorimotor hand functions in stroke patients-the comparison of the results of a clinical assessment and the assessment utilizing the standard tests (a case study). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica. 2007, roč. 37, s. 57-67. ISSN 1212-1185.
Černohorský, J., Penhaker, M. a Sochorová, H. The Present And Trends In Biomedical Engineering Education At VSB-TU Ostrava. In: Conference proceedings. s. 29-32. ISBN 978-80-01-03777-5.
Černohorský, J. a Sochorová, H. The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund.
Sochorová, H. a Černohorský, J. The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund Jindrich Cernohorsky. In: International Conference on Engineering Education - ICEE 2007. Comibra, Portugal: ICEE. 2007.
Sochorová, H. Základy biofyziky pro bakalářské studium. 2007.
Černohorský, J., Penhaker, M., Sochorová, H. a Tiefenbach, P. Biomedical Engineering Education at VSB - Technical University of Ostrava. In: IFMBE 2006. s. 3690-3693. ISBN 3-540-36839-6.
Penhaker, M., Černohorský, J., Sochorová, H. a Tiefenbach, P. Biomedical enginnering education at VSB - Technical University of Ostrava. Lékař a technika. 2006, roč. 37, č. 2, s. 179-183. ISSN 0301-5491.
Tiefenbach, P., Penhaker, M., Černohorský, J. a Sochorová, H. Biomedicínská technika jako studijní obor na VŠB-TU Ostrava. In: Sborník příspěvků sympozia pořádaného Traumatologickým centrem FN Ostrava. s. 78-79. ISBN 80-239-7432-7.
Sochorová, H., Chmelová, J. a Kahánek, P. Integration of the image data computer processing course into the study plan of the study programme radiology assistant. In: Information and Communication Technology in Education 2006. Ostrava: University of Ostrava, 2006. University of Ostrava, 2006. s. 147-149. ISBN 80-7368-199-4.
Černohorský, J. a Sochorová, H. Projekt ESF OP RLZ. In: Sborník příspěvků. Praha: Agentura Actin M, 2006. Agentura Actin M, 2006. ISBN 80-86742-12-1.
Sochorová, H. a Materová, H. Vývoj úrovně znalostí studentů ošetřovatelství v oboru informačních technologií při zahájení studia v průběhu 4 let. In: Trendy v ošetřovatelství IV., Trends in Nursing IV. 1. vyd. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta OU, 2006. s. 212-216. ISBN 80-7368-182-X.
Černohorský, J., Penhaker, M., Sochorová, H. a Tiefenbach, P. Biomedical Engineering Education in a New Branch of Bachelor Study. -. 2005, roč. 11, č. 4, s. 1237-1240. ISSN 1680-0737.
Černohorský, J., Tiefenbach, P., Penhaker, M. a Sochorová, H. Biomedical technologies - a new branch of bachelor study. In: International Conference on Ingeneering Education. Gliwice: Silesian Technical University, 2005. Silesian Technical University, 2005.
Chmelová, J., Sochorová, H., Pleva, L. a Korhelík, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU. In: XXVIII.Dny lékařské biofyziky-sborník abstrakt. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 34-34. ISBN 80-210-3695-8.
Chmelová, J., Sochorová, H., Pleva, L. a Korhelík, K. Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 203-205. ISBN 80-7368-081-5.
Sochorová, H. Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude. 2005.
Penhaker, M., Černohorský, J., Tiefenbach, P. a Sochorová, H. New Study Branch. In: Trends in biomedical engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. Žilinská univerzita, 2005. ISBN 80-8070-444-9.
Sochorová, H. Úvod do biofyziky - distanční text. 2005.
Sochorová, H. Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky - distanční text. 2005.
Sochorová, H. a Materová, H. The level of knowledge of students of bachelor medical study programmes in the field of information technology at start of study. In: Information and Communication Technology in Education 2004: Information and Communication Technology in Education 2004-08-31 Rožnov p. Radh.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 239-241. ISBN 80-7042-993-3.
Sochorová, H. a Materová, H. Zlepšily se znalosti studentů v oboru informačních technologií při zahájení studia ošetřovatelství?. In: Trendy v Ošetřovatelství III. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. s. 168-171. ISBN 80-7042-351-X.
Sochorová, H. a Pešák, J. CD ROM věnovaný akustické problematice - lidskému hlasu. Akustické listy. 2003, roč. 9, č. 6, s. 4-5. ISSN 1212-4702.
Sochorová, H., Pešák, J. a Grepl, M. CD ROM věnovaný lidskému hlasu. In: Sborník (Abstrakt) XXVI.DNŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY s mezinárodní účastí: Sborník (Abstrakt) XXVI.DNŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY s mezinárodní účastí 2003-05-21 Senohraby - Ježov. s. 74-74. ISBN 80-239-0497-3.
Sochorová, H. CD ROM věnovaný problematice lidského hlasu. Pelikán. 2003, roč. 11, č. 2, s. 8-10.
Sochorová, H., Pešák, J., Laichman, S. a Grepl, M. In reference to phonation larynx fixation: Computer graphic record. -. 2003, č. 147-I, s. 81-85. ISSN 1213-8118.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Mikulenková , I., Havránková, J., Dobiášová, S., Volf, J. a Sochorová, H. Post-Flood Fungal Contamination of the Interior of Buildings and the Potential Genotoxic Hazard. In: Human Monitoring for Genetic Effects. Serie 1: Life and Behavioural Sciences-Vol. 351. vyd. NATO Science Series: IOS Press Ohmsha, 2003. s. 50-57. ISBN 1-58603 358 1.
Sochorová, H. Vývojově-výzkumný a výukový příspěvek k zobrazování laryngeálního fonačního projevu. 2003.
Sochorová, H. a Materová, H. Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství. In: TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ II. Ostravská univerzita: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. s. 95-98. ISBN 80-7042-341-2.
Sochorová, H. a Materová, H. Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství. In: III.Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí: III.Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí 2003-04-16 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 122-125.
Sochorová, H., Mastiliaková, D. a Přádka, M. Aktuální stav a perspektivy implementace ICT při výuce informatiky na ZSF OU. In: Information and Communication Technology in Education: Sborník příspěvků 10.9.2002 Rožnov pod Radhoštěm. s. 242-246. ISBN 80-7042-828-7.
Sochorová, H. Informační technologie a technika administrativy ve zdravotnictví. 2002.
Sochorová, H. Internetové zdroje pro ošetřovatelství. In: II. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí: Sborník 2002-02-17 Ostrava. Ostrava: OU ZSF, 2002. OU ZSF, 2002. s. 95-98.
Sochorová, H. Internetové zdroje pro ošetřovatelství. In: Trendy v ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: OU, ZSF, 2002. s. 29-32. ISBN 80-7042-335-8.
Sochorová, H. a Pešák, J. Multimédia - možnosti a přínos oboru foniatrie. In: 8. seminář univerzitního Společenství pro studium hlasu a řeči: Sborník přednášek 2002-04-17 Olomouc. Olomouc: LF UP Olomouc, 2002. LF UP Olomouc, 2002. s. 34-38.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Mikulenková , I., Havránková, J., Volf, J. a Sochorová, H. Post-flood fungal contamination of indoor in buildings and potential genotoxic hazard. In: NATO Advanced research workshop Human monitoring for genetic effects: NATO Advanced research workshop Human monitoring for genetic effects 2002-06-23 Krakow, Poland. Chrzanow, Poland: UNIVERSUM, 2002. UNIVERSUM, 2002. s. 84-84. ISBN 83-908998-4-1.
Sochorová, H. University of Kupio. 2002.
Sochorová, H. Internet jako zdroj informací pro ošetřovatelskou praxi a další vzdělávání. In: I.ostravské sympozium ošetřovatelství a mezinárodní účasti v Ostravě: I.ostravské sympozium ošetřovatelství a mezinárodní účasti v Ostravě 2001-02-02 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 96-101. ISBN 80-7042-324-2.
Sochorová, H., Pešák, J. a Laichman, S. K biofyzice vokálního ústrojí. In: 7. seminář univerzitního Společenství pro studium hlasu a řeči: 7. seminář univerzitního Společenství pro studium hlasu a řeči 2001-09-26 . Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 3-3.
Sochorová, H. a Pešák, J. Multimédia - jejich možnosti a přínos oboru foniatrie. In: XII.celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové: Sborník přednášek XII.celostátních foniatrických dnů E. Sedláčkové 2001-11-01 . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 50-51. ISBN 80-244-0343-9.
Plánička, M., Bínková, J. a Sochorová, H. Zebra systems pro školy - Chemie I, výukový CD ROM. 1998.
Plánička, M., Bínková, J. a Sochorová, H. Zebra Systems pro školy - Chemie II, výukový CD ROM. 1998.
Plánička, M., Bínková, J. a Sochorová, H. Zebra pro školy - Fyzika, výukový CD ROM. 1997.


AbbreviationSubject
2IIKTInformační a komunikační technologie
KONHOKonzultační hodiny
2BF2LLékařská biofyzika II.
1BFYZZáklady biofyziky
2IPCEPráce s PC pro osoby s disabilitou
2ISZDInformační systémy ve zdravotnictví
2ISZRInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ABF2LMedical biophysics II.
AVT1LComputer Basics and Medical Informatics
BFYZKZáklady biofyziky
BFYZZZáklady biofyziky
BF2LFLékařská biofyzika II.
DIPSESeminář k bakalářské práci
FYZVZVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
IKTIKInformační a komunikační technologie
IPCETPráce s PC pro osoby s disabilitou
ISZDKInformační systémy ve zdravotnictví
ISZDRInformační systémy ve zdravotnictví
ISZERInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZKOInformační systémy ve zdravotnictví
ISZNTInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZOVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZPAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRHInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZSPInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZVSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZZInformační systémy ve zdravotnictví - cv
KBFVMVybrané kapitoly z biofyziky
MBFRAZáklady biofyziky
MBFRKZáklady biofyziky
PEMSKPříprava edukačních materiálů pro klient
PEMSPPříprava edukačních materiálů pro klient
PPCPHInformační technologie v praxi
VT1LFZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
0IBRKZáklady lékařské biofyziky
0IBSLSeminář k bakalářské práci
0IEMKPříprava edukačních materiálů pro klient
0IISAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISDInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISEInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISFInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISNInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISOInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISPInformační systémy ve zdravotnictví
0IISRInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISZInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IITIInformační a komunikační technologie
0IKFBVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
0IPCEInf. a kom. tech. v eduk. os. s disab.
0IPCPInformační technologie v praxi
0IPEMPříprava edukačních materiálů pro klient
0ISZKInformační systémy ve zdravotnictví
0IZBFZáklady lékařské biofyziky
0IZBKZáklady lékařské biofyziky
0IZBRZáklady lékařské biofyziky
0IZBSSeminář k základům lékařské biofyziky
1NKBFZáklady biofyziky
1NKSZInformační systémy ve zdravotnictví
1ZBFYZáklady biofyziky
1ZISZInformační systémy ve zdravotnictví
2PCPHInformační technologie
3NKPEPříprava edukačních materiálů pro klient
0IBSKSeminář k bakalářské práci
0IBSNSeminář k bakalářské práci
ADALFAdaptační kurz
ADAVPAdaptační kurz
O1ISZInformační systémy ve zdravotnictví
1SZDKInformační systémy ve zdravotnictví
1SZDPInformační systémy ve zdravotnictví
1SZRPInformační systémy ve zdravotnictví - cv
2BFRKZáklady biofyziky
2BFRPZáklady biofyziky


No record found.Innovation of the Health Care Study Programmes at the University of Ostrava
Main solverRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Period12/2010 - 11/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Zařazení předmětu počítačové zpracování obrazových dat do studijního plánu oboru radiologický asistent
Main solverRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub