UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biomedical Sciences

Eva Šilhánová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Eva Šilhánová
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 372 527
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Hladíková, A., Olos, T., Hladík, M., Šilhánová, E. a Medřická, H. Rizika anestezie.. In: Rozvoj dovedností a komunikace osob s Angelmanovým syndromem nebo kombinovaným postižením. 1. Vydání. vyd. Ostrava: Angelman CZ, spolek, 2016. s. 91-99. ISBN 9788073294212.
Bártová, P., Walczysková, S., Plevová, P., Ratajová, L., Havelka, J., Šilhánová, E., Ressner, P. a Školoudík, D. Hereditární časná forma Alzheimerovy nemoci v důsledku zárodečné mutace p.M139V v genu PSEN1 - kazuistika.. CESK SLOV NEUROL N. 2011, roč. 74, s. 569-574. ISSN 1210-7859.
Černá, D., Balcar, A., Plevová, P. a Šilhánová, E. Amplifikace genů pro cyklin D1 a ZNF217 v nádorech prsu u nosiček mutací v genech BRCA1/BRCA2 a nádorech sporadických. In: XIX. Izakovičov memoriál. Podbánské, SR. 2008.
Plevová, P., Walczysková, S., Ježíšková, I., Křepelová, A. a Šilhánová, E. Carriers of germline c.1710+1355G>C substitution ihn the PML gene are at an increased risk of gastrointestinal cancer. In: European Human Genetics Conference 2008. Barcelona. 2008.
Šilhánová, E., Širůčková, S. a Čuřík, R. Elejalde syndrome a case report & branchio-oculo-facial syndrome a case report. In: XIX.Izakovičov memoriál. Podbánské, SR. 2008.
Šilhánová, E., Širůčková, S. a Plevová, P. Genetické aspekty cerebrovaskulárních onemocnění.
Plevová, P., Štekrová, J., Šilhánová, E. a Drobčinská, L. Jednonukleotidová substituce c.645+32C>T v genu APC je nepatogenním polymorfismem s výskytem přibližně u 16% české populace. Časopis Lékařů českých. 2008, roč. 147, s. 266-268.
Čalounová, G., Hedvičáková, P., Šilhánová, E., Křečková, G. a Sedláček, Z. Molekular and Clinical Charecterization of Two Patients With Prader - Willi Syndrome and Atypical Deletions of Proximalk Chromosome 15q. American Journal of Medical Genetics, IF 3,5. 2008, roč. 146, č. Part A, s. 1955-1962.
Sedláček, Z., Čalounová, G., Hedvičáková, P. a Šilhánová, E. Molekulární nalýza vybraných chromozomálních přestaveb. In: XIX.Izakovičov memoriál. Podbánské, SR. 2008.
Ježíšková, I., Plevová, P., Walczysková, S., Křepelová, A., Pavlíková, K., Kotala, V. a Šilhánová, E. Breast cancer and the promyelocytic leukemia gene. In: European Human Genetics Conference 2007. Nice. 2007.
Plevová, P., Sedláková, E., Zapletalová, J., Křepelová, A., Kolář, Z. a Šilhánová, E. Expression of MLH1 and MSH2 proteins in human tissues. In: The 2-nd Biennial Scientific Meeting of InSight. Yokohama. 2007.
Kopecká, P., Kopecký, J., Šilhánová, E., Plevová, P. a Dobiáš, L. Geneticky podmíněné nádory prsu - prevence, léčba. In: 30. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím při Československé biologické společnosti. s. 65-66. ISBN 978-80-7013-454-2.
Plevová, P., Papežová, M., Šilhánová, E., Křepelová, A., Čuřík, R., Foretová, L., Navrátilová, M., Zapletalová, J., Posolda, T. a Kolář, Z. PML and TRF2 Protein Expression in Hereditary and Sporadic Colon Cancer. In: The 2-nd Biennial Scientific Meeting of InSight. Yokohama. 2007.
Plevová, P., Ježíšková, I., Walczysková, S., Křepelová, A., Pavlíková, K., Kotala, V. a Šilhánová, E. The Promyelocytic Leukemia Gene and Predisposition to Colon Cancer. In: The -nd Biennial Scientific Meeting of InSight. Yokohama. 2007.
Bártová, P., Šilhánová, E., Plevová, P., Školoudík, D. a Bar, M. Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozomu. Neurológia. 2007,
Bártová, P., Šilhánová, E., Plevov