UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biomedical Sciences

Alexandra Lochmanová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D.
Room, floor, building: ZZ 115, Building ZZ
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1743
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Lochmanová, A. Buněčný metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému. Alergie. 2018, 1(1), s. 8-14. ISSN 1212-3536.

All publications

Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Kuzma, J. Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment. In: CEEM 2019 - Central European Emergency Medicine. Jelenia Gora: Polish Society for Emergency Medicine. 2019.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A., Kuzma, J. a Klugar, M. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2019, 71(1), s. 42-51. ISSN 0032-6291.
Kuzma, J., Chmelař, D., Hájek, M., Lochmanová, A., Čižnár, I., Rozložník, M. a Klugar, J. The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma. Folia Microbiologica. 2019, č. 18. 4. 2019,
Lochmanová, A. Buněčný metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému. Alergie. 2018, 1(1), s. 8-14. ISSN 1212-3536.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj in vitro modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej exygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotikdium. Pracovní lékařství. 2018, 70(3-4), s. 156-158. ISSN 0032-6291.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj "in vitro" modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.. In: 6.ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostrava: Městská nemocnice Ostrava, ČSHLM ČLS JEP. 2018.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj "in vitro" modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 67-68. ISBN 978-80-7464-994-3.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Conference: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 92-92.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna (Italy),. 2017.
Rozložník, M., Korytková, K., Cisáriková, M., Hájek, M., Lochmanová, A. a Chmelař, D. Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna: EUROPEAN UNDERWATER & BAROMEDICAL SOCIETY. 2017.
Lochmanová, A., Chmelař, D., Beran, V. a Hájek, M. Průtoková cytometrie v mikrobiologii.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2017, roč. 66, s. 182-188. ISSN 1210-7913.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 40-44. ISBN 978-80-7464-908-0.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Beran, V., Jahodová, N., Buršík, D., Lochmanová, A. a Rozložník, M. Stanovení vlivu hyperbaroxie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridium difficile pomocí průtokové cytometrie. In: Čo nového v mikrobiológii - konference pro mladé mikrobiology. Demänovská dolina. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Klugar, M. Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2017, č. 69, s. 37-42. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicíma 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 45-48. ISBN 978-80-7464-908-0.
Lochman, I., Soukupová, M., Lochmanová, A., Prusová, P., Richter, M. a Novák, V. HIT A DAO - očekávaní a realita. In: XIV. martinské dni imunológie. Martin. 2016.
Lochmanová, A. Imunitní mechanismy infekcí přenášených vektorem. In: XIV. martinské dni imunológie. Martin. 2016.
Křenková, K., Haluzík, M. a Lochmanová, A. Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve. In: Sjezd chemiků. . 2016.
KŘENKOVÁ, K., Haluzík, M., Bužga, M. a Lochmanová, A. Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích. In: 67.Zjazd Chemikov. Starý Smokovec: Slovenská chemická spoločnosť. 2015.
Lochmanová, A., Chmelař, D. a Beran, V. Naše první zkušenosti s využitím průtokové cytometrie v mikrobiologii. In: Odborný seminář Průtoková cytometrie. IPVZ Praha. 2015.
Lochmanová, A., Martinek, J., Novák, V. a Kloudová, A. ZNT8 (Zinc Transporter) - marker k diagnostice DMIT (diabetes mellitus I. typu). Klinická imunológia a alergológia. 2015, roč. 2015, č. 25, s. 31-31. ISSN 1335-0013.
Lochmanová, A. Úvod do klinické imunologie. 2014.
Lochman, I. a Lochmanová, A. ANCA testing in routine laboratory. In: 16th International Vasculitis and ANCA workshop. Paříž. 2013.
Martinek, J., Lochman, I., Lochmanová, A. a Krauz, V. Efficient autoantibody titration using indirect immunofluorescence assays (IIFA). In: Autoantigens, Autoantibodies, Autoimmunity. PABST Science Publishers, Lengerich, 2013. s. 306-309. 9. ISBN 978-3-89967-881-9.
Brzicová, T., Lochman, I., Danihelka, P., Lochmanová, A., Lach, K. a Mička, V. Immunological Assays as an Opportunity of Assessment of Health Risks of Airborne Particle Mixture Including Nanoparticles. Journal of Physics: Conference Series. 2013, č. 426, s. 1-11.
Lochmanová, A., Bojdová, A. a Lochman, I. Význam protilátek proti Fc?RI receptoru v patogenezi a laboratorní diagnostice chronické kopřivky. Alergologie. 2013, č. 2, s. 139-143. ISSN 1212-3536.
Lochman, I., Král, V., Lochmanová, A., Lupač, J. a Cebecauer, L. ANCA in the diagnosis of neutrophil-mediated inflammation. Autoimmunity Reviews. 2011, roč. 10, č. 10, s. 295-598. ISSN 1568-9972.
Lochmanová, A. a Lochman, I. Immunity to cytomegalovirus. Journal of Antivirals and Antiretrovirals. 2011, roč. 3, č. 3, s. 40-44. ISSN 1948-5964.
Lochman, I. a Lochmanová, A. Laboratorní diagnostika alergie. Alergie. 2011, roč. 13, č. 13, s. 73-78. ISSN 1212-3536.
Lochman, I., Král, V., Lochmanová, A., Lupač, J. a Cebecauer, L. ANCA in the diagnosis of neutrophil-mediated inflammation. AUTOIMMUNITY REVIEWS. 2010, roč. 10, č. 10, s. 295-298. ISSN 1568-9972.
Lochman, I., Novák, V. a Lochmanová, A. Celiac Disease ? Do we understand it?. In: In 23rd Annual Meeting of AMLI. Florida. 2010.
Lochmanová, A., Popelková, I., Lochman, I. a Kula, R. Exprese HLA-DR a CD86 na monocytech u kriticky nemocných pacientů. -. 2010, roč. 20, č. 20, s. 4-8. ISSN 1335-0013.
Lochman, I. a Lochmanová, A. Novinky v laboratorní diagnostice alergie. In: Sborník postgraduálního kurzu. Solen s.r.o. editor, 2010. s. 1-5.
Lochmanová, A., Novák, V. a Škopková, O. Průkaz funkční aktivity Fc?RI receptoru u osob s protilátkovými deficity.. -. 2010, roč. 12, s. 31-31. ISSN 1212-3536.
Lochmanová, A., Lochman, I., Tomášková, H., Marsalková, P., Raszka, J., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A. a Brozmanová, H. Quantiferon-CMV test in prediction of cytomegalovirus infection after kidney transplantation. Transplantation Proceedings. 2010, roč. 9, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Martínek, A., Dědochová, J., Tomášková, H. a Lochmanová, A. Quantiferon-CMV Test in Prediction of Cytomegalovirus Infection After Kidney Transplantation. TRANSPL P. 2010, roč. 42, č. 42, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Chmelař, D. a Lochmanová, A. Světelná mikrokopie v lékařské mikrobiologii a imunologii [Workshop]. Lékařská fakulta OU, Ústav mikrobiol. a imun., Česká republika. 2010.
Lochmanová, A. a Novák, V. Význam screeningového vyśetŕení z hlediska diagnostiky poruch funkce neutrofilních leukocytú (kazuistika). Alergie. 2010, roč. 12, č. 12, s. 139-142. ISSN 1212-3536.
Lochmanová, A. Funkční aktivita fagocytů v případě deficitu myeloperoxidázy. Klinická imunológia a alergológia. 2009, roč. 34, č. 19,
Halvová, P., Peřinová, I., Brozmanová, H., Lochman, I., Lochmanová, A. a Grundmann, M. Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami. s. 55-58. ISBN 978-80-7368-672-7.
Maršálková, P., Lochman, I., Lochmanová, A., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému. s. 37-37. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochman, I., Maršálková, P., Lochmanová, A., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny. s. 32-32. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochmanová, A., Maršálková, P. a Lochman, I. Význam imunitního systému při transplantaci ledvin. s. 33-33. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochmanová, A., Bystroň, J. a Lochman, I. Allergy and cellular expression of IL 4 receptor and CRTH2 molecule. In: 20 Annual Meeting AMLI. USA, Chicago. 2007.
Maršálková, P., Lochman, I., Dědochová, J., Lochmanová, A., Martínek, A. a A Kol., .. Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites , correlation with immunologic parameters during an early phase after renal transplantation.. Ther. Drug. Monit. 2007,
Lochman, I., Lochmanová, A., Hamilton, R. a Stadler, D. HumanIgE-specific autoantibodies and autoantibodies to IgE receptors . In: Autoantibodies, 2nd edition . Elsevier, 2007. s. 85-91. ISBN 10:0-444-52763.
Lochmanová, A., Lochman, I., Maršálková, P., Dědochová, J., Novák, V., Kloudová, A., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů. Klinická imunológia a alergológia. 2007, s. 37-37. ISSN 1335-0013.
Lochmanová, A. Imunitní mechanismy alergické reakce. Klinická imunológia a alergológia. 2006, s. 13-20. ISSN 1335-0013.
Lochman, I., Lochmanová, A. a Král, V. Possibilities and limitations of laboratory allergy diagnostics. In: 19th Annual Meeting AMLI. Washington. 2006.
Lochmanová, A. Základy imunologie. 2006.
Lochmanová, A., Lochman, I. a Krauz, V. Úloha přirozených anti-IgE protilátek v diagnostice onemocnění zprostředkovaných IgE. Klinická imunológia a alergológia. 2005, roč. 3, ISSN 1335-0013.
Doležil, D., Zapletalová, O., Lochmanová, A., Hofer, R. a Kovářová, I. Paranoplastická svalová onemocnění . Čes. a slov. Neurol. Neurochir.. 2004,
Lochmanová, A. Fagocytóza a technické aspekty jejího stanovení. Alergie. 2001, roč. 17, č. 3, s. 202-207. ISSN 1212-3536.
Dobiáš, L., Havránková, J., Kůsová, J., Lochmanová, A. a Adamus, T. Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů - perspektiva využití v genetické toxikologii. In: 24.PRACOVNÍ DNY České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti: 24.PRACOVNÍ DNY České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 2001-11-09 . Brno: IDVPZ, Vinařská 6, 656 02, Brno, 2001. IDVPZ, Vinařská 6, 656 02, Brno, 2001. s. 43-46. ISBN 80-7013-331-7.
Chvíla, L., Poljak, V., Horáček, J., Herzig, P. a Lochmanová, A. Proč zemřel toxikoman Pavel S.?. Protialkoholický obzor. 1990, roč. 25, s. 367-370.
Lochman, I., Wieczorková, D., Miler, I., Tvrdík, J., Lochmanová, A. a Machálek, J. Vývoj imunity u dětí s novorozeneckou hyperbilirubinemií. Československá pediatrie. 1987, roč. 42, č. 2, s. 83-96. ISSN 0069-2328.
Lochman, I., Tvrdík, J., Lochmanová, A. a Vrtná, L. Antiimmunoglobulins of rheumatoid factor (RF) type in prediction of melanoma patients. Neoplasma. 1986, roč. 33, č. 6, s. 737-741. ISSN 0028-2685.
Dobiáš, L., Havránková, J., Kůsová, J., Lochmanová, A. a Adamus, T. Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů-perspektiva využití v genetické toxikologii. In: Aktuální problematika genetické toxikologie. 1. vyd. s. 26-29. ISBN 80-7013-331-7.


AuthorTitleType of thesisYear
Popelková IvetaMonitoring of the Cell´s Immunity Parameters in Septic PatientsMaster's thesis 2008 
Chyliková JaroslavaSelected Imunity Parameters at Workers in Pharmacological IndustryMaster's thesis 2006 
Bednářová DenisaThe frequency of fluorescence images associated with positive antinuclear antibodiesBachelor's thesis 2016 
Lacková LucieImmunity and nutritionBachelor's thesis 2014 
Petrová SimonaThe Incidence of HLA-B27 Positivity in the General Population and Patients from Rheumatology AdviceBachelor's thesis 2013 
Pluháčková JanaLaboratory Diagnosis of Celiac DiseaseBachelor's thesis 2011 
Chovancová SimonaA chemiluminiscence method for measuring phagocytosisBachelor's thesis 2005 


No record found.

social hub