UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Pediatrics and Neonatal Care

Michal Hladík

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:Head of Department
Research interests and teaching:pediatrics
Department/ Faculty: Department of Pediatrics and Neonatal Care (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 515
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Hladík, M. Dítě s podezřením na otravu - základní diagnostické a terapeutické postupy. 2018, č. 45, s. 25-26. ISSN 0044-1996.
Hladík, M. Co se skrývá za infekcí močových cest u dětí.. In: 21. pracovní setkání "Antibiotická politika" 2017 Soláň. Ostrava: Fakultní nemocnice, 2017. s. 27-29. ISBN 978-80-906549-7-6.
Hladík, M. a Olos, M. Desetiminutová intravaskulární koagulace. In: Sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči: Sborník příspěvku 14. Sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči 7.2-.8.2.2017 2017-02-07 Clarion congres hotel. s. 34-35. ISBN 978-80-88159-56-8.
Hladík, M., Mílková Pavlíková, K. a Malá, E. IV. Kongres pediatrů v Ostravě. In: IV. Kongres pediatrův Ostravě. Clarion Congress Hotel Ostrava. 2017.
Hladík, M. Jak nepřežít zdravý životní styl. [Konference]. Bratislava, Slovenská republika. 2017.
Zaoral, T., Hladík, M., Zapletalová, J., Trávníček, B. a Gelnarová, E. Circuit Lifetime with Citrate Versus Heparin in Pediatric Continuous Venovenous Hemodialysis. PEDIATR CRIT CARE ME. 2016, roč. 17, s. 399-405. ISSN 1529-7535.
Hladík, M. a Petrík, O. Poruchy vnitřního prostředí, tekutiny, aki, eliminační metody u dětí. In: XIII. Sympozium "Aktuality v dětské intenzicní péči". Clarion Congres Hotel Ostrava. 2016.
Hladík, M. Poruchy vnitřního prostředí u dětí. Československá pediatrie. 2016, roč. 71, ISSN 0069-2328.
Hladíková, A., Olos, T., Hladík, M., Šilhánová, E. a Medřická, H. Rizika anestezie.. In: Rozvoj dovedností a komunikace osob s Angelmanovým syndromem nebo kombinovaným postižením. 1. Vydání. vyd. Ostrava: Angelman CZ, spolek, 2016. s. 91-99. ISBN 9788073294212.
Hladík, M. Základní postupy při podezření na intoxikaci. In: III. Kongres pediatrů v Ostravě. Clarion Congres Hotel Ostrava: Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava. 2016.
Nowaková, M., Kordoš, P., Hladík, M., Medřická, H., Kaleta, B. E. a Lipina, R. Endoskopické operační řešení kraniosynostóz z pohledu dětského intenzivisty. Pediatrie pro Praxi. 2015, roč. 16, s. 308-311. ISSN 1213-0494.
Hladík, M. Správně prováděná základní resuscitace dětí. In: Pediatrie pro praxi II. kongres pediatrů a dětských sester v Brně. Brno. 2015.
Bosáková, A., Havelka, J., Šalounová, D., Kraft, O., Širůček, P., Strmeňová, H., Šuláková, A. a Hladík, M. Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání. Aktuality v nefrologii. 2014, ISSN 1210-955X.
Pískovský, T., Hladík, M., Kosňovská, L. a Čermáková, J. Kojenec s nejasnou horečkou. In: Kongres pediatrů a dětských sester. Ostrava. 2014.
Hladík, M. Obtížná intubace a následná forenzní kalvárie. In: Pediatrie pro praxi. Solen, 2014. ISSN 1803-5892.
Králiková, B., Blažek, B., Pískovský, T., Hladík, M., Procházka, V., Czerný, D. a Horáček, J. Arteriální trombóza u desetileté dívky. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 189-191. ISSN 1213-0494.
Hladík, M., Duda, J., Zaoral, T., Kordoš, P. a Medřická, H. Claude Bernardův-Hornerův syndrom po katetrizaci vena jugularis interna. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 253-254. ISSN 1213-0494.
Šigutová, R., Hladík, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Šafarčík, K. a Švagera, Z. DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 444-446. ISSN 0009-2770.
Hladík, M. Jak resuscitovat dítě mimo nemocnici. In: Pediatrie dnes 2. Ostrava: Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava, 2013. s. 5-11. ISBN 978-80-260-4915-9.
Hladík, M. Mimotělní náhrada funkce jater - proč, kdy, kde (External Liver Function Replacement - why, when and where.. -. 2013, roč. 8, s. 5-7. ISSN 1336-863X.
Hladík, M. Očkování v minulost, přítomnosti - a v budoucnosti?. s. 24-27. ISBN 978-80-260-3608-1.
Hladík, M. a Kuhn, T. Pediatrie dnes 2. Ostrava: Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava, 2013. ISBN 978-80-260-4915-9.
Šigutová, R., Hladík, M., Kušnierová, P., Švagera, Z., Všianský, F. a Karlík, T. Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children. In: 9th International Interdisciplinary Meeting of Bioanalysis (CECE 2012). Brno. 2012.
Duda, J., Hladík, M. a Hájek, M. Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Kovács, L., Hladík, M., Pevalová, L. a A Kol., .. Pediatria. 2010.


No record found.No record found.

social hub