UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Surgical Studies

Tomáš Paleček

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:neurosurgery
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 454
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Urbanovská, I., Houdova Megova, M., Dwight, Z., Kalita, O., Uvírová, M., Simova, J., Tuckova, L., Paleček, T., Hajduch, M., Dvořáčková, J. a Drabek, J. IDH Mutation Analysis in Glioma Patients by CADMA Compared with SNaPshot Assay and two Immunohistochemical Methods. Pathology & Oncology Research. 2018, ISSN 1219-4956.
Krejčí, T., Burzla, P., Večeřa, Z., Potičný, S., Krejčí, O., Paleček, T., Křen, L. a Lipina, R. Calcifying Pseudoneoplasm of the Neural Axis - a Case Report. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 568-575. ISSN 1210-7859.
Mrůzek, M., Paleček, T. a Lipina, R. Chirurgická léčba laterální bederní stenózy perkutánně zavedeným interspinózním implantátem. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 167-171. ISSN 1210-7859.
Lipina, R., Matoušek, P., Paleček, T. a Komínek, P. Endoskopický transnazální přístup k lézím selární oblasti. Endoskopie. 2011, roč. 20, s. 57-61. ISSN 1211-1074.
Lipina, R., Paleček, T. a Reguli, S. Death in consequence of late failure of endoscopic third ventriculostomy.. CHILDS NERVOUS SYSTÉM. 2007, s. 815-819.
Hrbáč, J., Procházka, V. a Paleček, T. A pseudoaneurysm of the temporalis superficialis Artury.. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2006, s. 144-146.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Paleček, T., Klečka, P. a Čuřík, R. Operační léčba Schwannomu lícního nervu. In: Sborník. ISBN 80-87009-07-X.
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Paleček, T. a Kosek, V. Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením. Ces a Slov Neurol Neurochir. 2005, roč. 4, s. 212-217.
Paleček, T. a Lipina, R. Bolesti bederní páteře degenerativního původu ? low back pain syndrom. Interní medicína pro praxi. 2004, s. 115-118.
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O. a Paleček, T. Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením.. Neurologie pro praxi. 2004,
Filip, M., Paleček, T., Veselský, P., Starý, M. a Lipina, R. Ultrazvukový peroperační monitoring glioblastomů v 2D obraze a reálném čase. Čes a Slov Neurol Neurochir. 2004, roč. 1, s. 42-47.
Bar, M., Školoudík, D., Hradílek, P., Zapletalová, O., Paleček, T. a Kosek, V. Vliv vstupního klinického obrazu a výskytu komplikací na výsledný stav pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením. NEURO3. 2004,
Paleček, T. Failed back surgery syndrom . Neurologie pro praxi. 2003, roč. 4, s. 315-318.
Drábek, P., Paleček, T., Šupšáková, P. a Hromada, J. Gangliom v tarzálním tunelu . Čes. a Slov. Neurol. Neurochir.. 2002, s. 213-216.
Drábek, P., Paleček, T., Šupšáková, P. a Hromada, J. Ganglion v tarzálním tunelu. Čes. a slov. Neurol Neurochir - v tisku. 2001,
Mrázek, J., Mrázková, E., Horáček, J. a Paleček, T. Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů. Otorinolaryngologie. 2001, roč. 50, č. 8, s. 148-151. ISSN 1210-7867.
Mrázek, J., Mrázková, E., Horáček, J. a Paleček, T. Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů. Otorinolaryngologie. 2001, roč. 50, č. 8, s. 148-151. ISSN 1210-7867.
Mrázek, J., Mrázková, E., Horáček, J. a Paleček, T. Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2001, s. 148-151.
Mrázek, J., Paleček, T. a Hrabec, T. Middle cranial fossa approach-Naše první zkušenosti při exstirpaci intrakanalikulárních vestibulárních schwannomů touto cestou. Otolaryngologie a foniatrie. 2001, s. 144-147.
Mrázek, J., Mrázková, E., Paleček, T. a Wolný, E. Optimální přístupová cesta k tumorům mostomozečkového koutu.( Univerzální cesta či eklektická filosofie při volbě přístupu ? ). Otorinolaryng.a Foniat. 2001, s. 152-155.
Drábek, P., Paleček, T. a Chmelová, J. Spinální epidurální lipomatóza a angiolipom. Čes. a slov. Neurol. Neurochir. 1999, roč. 62, s. 287-291.
Drábek, P., Paleček, T. a Elšík, R. Iatrogenní implantaení spinální epidermiodní cysta. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 1997, roč. 60/, s. 98-100. ISSN 1210-7859.
Drábek, P. a Paleček, T. Diskovertebrální destrukce s kompresí krení míchy u Bechtirevovy nemoci. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirgie. 1996, roč. 59/, s. 155-158. ISSN 1210-7859.
Drábek, P. a Paleček, T. Hemoragie v caput ncl. caudati. Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 1996, roč. 59/, s. 314-317. ISSN 1210-7859.
Paleček, T., Wolný, E., Veselský, P. a Drábek, P. Náš současný přístup k chirurgické léčbě degenerativního onemocnění bederní meziobratlové ploténky. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 1995, roč. 57, s. 198-201. ISSN 1210-7859.
Drábek, P. a Paleček, T. Výhoezy hrudních meziobratlových plotének. Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 1995, roč. 57, s. 187-191. ISSN 1210-7859.
Wolný, E., Paleček, T., Drábek, P. a Vávrová, M. Spontaneous subarachnoid hamorrhage of unknown origin. In: Abstract book of First Meeting of CENS.


AuthorTitleType of thesisYear
Žurková PetraPhysiotherapy after Surgery of Prolapsed Lumbar Intervertebral DiscBachelor's thesis 2005 


No record found.

social hub