Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Surgical Studies

Ondřej Šimetka


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Room, floor, building: Building X
Position:Head of the Department
Research interests and teaching:gynecology and obstetrics
Department (Faculty): Department of Gynaecology and Obstetrics (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 371 801
E-mail:No record found.Závažná trombotická mikroangiopatie provázená rupturou jater a multiorgánovým selháním
E. Magulová, Jaromír Gumulec, Erika Doležálková, Pavla Miřátská, M. Káňová, Ondřej Šimetka ... other authors
Year: 2020, CESKA GYNEKOL
journal article

Cervical leiomyosarcoma treated by radical laparoscopic approach: a case report
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka, Cyril Povýšil
Year: 2019, EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY
journal article

Comprehensive care improves the prognosis of women with severe HELLP syndrome and postpartal thrombotic microangiopathic syndrome
Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka, Erika Doležálková, Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Lucie Broskevičová, Lucie Recová, Kateřina Andelová, I. Lochman, J. Martínek, Roman Hájek, David Kaspřák, M. Tvrdá, Kateřina Notari, Lucie Gregorová, Petra Kovářová ... other authors
Year: 2019
abstract in proceedings

Congenital heart defects according to the types of the risk factors - a single center experience
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, David Matura, Richard Špaček, Eva Klásková, Martin Procházka, Tomáš Gruszka, Slávka Polanská, Marian Kačerovský ... other authors
Year: 2019, Congenital heart defects according to the types of the risk factors - a single center experience
journal article

Kazuistika: Placenta accreta léčena Metotrexátem
Patricie Delongová, R. Ondruššek, J. Horáček, Mária Wozniaková, Ondřej Šimetka
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Náhlé příhody v gynekologii
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát
Year: 2019, Galen
specialist book chapter

Náhlé příhody v gynekologii
Ondřej Šimetka
Year: 2019, Galén
specialist book chapter

Aneurysma vena galeni jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření plodu v termínu porodu
M Raszyková, E Matejková, M Bukovanská, David Matura, Erika Doležálková, Richard Špaček, Ondřej Šimetka ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

DIAGNOSTICS AND THERAPY OF ACUTE PERIPARTAL LIFE THREATENING BLEEDING Czech- Slovak interdisciplinary consensus
Ondřej Šimetka
Year: 2018, ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA
journal article

Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení - Česko-slovenský mezioborový konsenzus
Ondřej Šimetka, A. Pařízek, T. Binder, J. Blaha, J. Blatný, M. Bursík, J. Feyereisl, P. Janků, Z. Kokrdová, P. Křepelka, J. Kvasnička, M. Lubuský, D. Seidlová, P. Šťourač, V. Černý ... other authors
Year: 2018, CESKA GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY
journal article

Hemolýza v peripartálním období
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umíme rozpoznat a zabránit riziku preeklampsie?
Ondřej Šimetka
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vcestná placenta komplikovaná prorůstáním přes jizvu po císařském řezu do močového měchýře a parametrií diagnostikovaná v 18. týdnu těhotenství.
Petr Matlák, M Gärtner, David Matura, Erika Doležálková, Richard Špaček, A Piegzová, L Gregorová, P Hanzlíková, Christian Kufa, Ondřej Šimetka ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti s prováděním zevního obratu plodu při poloze podélné koncem pánevním ve FN Ostrava
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, I Michalec, K Magdová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diabetes v těhotenství a jeho důsledky na zdraví žen.
Richard Špaček, David Matura, Erika Doležálková, Ondřej Šimetka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HELLP SYNDROM VYŽADUJÍCÍ PLAZMAFERÉZU PRO ROZVOJ MULTIORGÁNOVÉ DYSFUNKCE S DOMINUJÍCÍ ENCEFALOPATIÍ, RESPIRAČNÍ A RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ
M Trávníková, J Gumulec, Z Kořístek, M Navrátil, M Janáč, J Pelková, P Šuráň, Erika Doležálková, Ondřej Šimetka ... other authors
Year: 2017, Česká gynekologie
journal article

Hypertenze v těhotenství a její důsledky na zdraví žen
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chorioangiom komplikovaný polyhydramniem a anémií plodu
Erika Doležálková, B Zímová, J Vojtěch, L Hašlík, R Pock, David Matura, Ondřej Šimetka ... other authors
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

L1CAM AS RISK FACTOR FOR RECURRENCE IN STAGE I ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS.
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Ondřej Šimetka, Jana Dvořáčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možné dlouhodobé důsledky císařského řezu na zdraví žen a dětí
Ondřej Šimetka, Erika Doležálková, Richard Špaček
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Total laparoscopic radical trachelectomy with uterine artery preservation: case report.
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trombotická mikroangiopatie - proč je důležité ji nepodceňovat?
Zdeněk Kořístek, Jaromír Gumulec, David Kaspřák, Ondřej Šimetka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VZÁCNÉ FORMY FETO-FETÁLNÍ TRANSFUZE V KLINICKÉ PRAXI
H Kováčová, David Matura, Ondřej Šimetka, J Pannová, Patricie Delongová
Year: 2017, Česká gynekologie
journal article

Glucocorticoids in treatment of HELLP syndrome. Oraly presented poster.
Ondřej Šimetka, E Doležálková, M Raszyková, P Matlák
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HELLP syndrom
Ondřej Šimetka
Year: 2016, Moderní gynekologie a porodnictví
journal article

Operační vaginální porod
Ondřej Šimetka
Year: 2016, Česká gynekologie
journal article

OPERAČNÍ VAGINÁLNÍ POROD
Ondřej Šimetka, Igor Michalec
Year: 2016, Česká gynekologie
journal article

Porodnické operace
Ondřej Šimetka
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vacuum-assisted vaginal delivery and levator ani avulsion in primiparous women
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, Marie Navrátilová, Michaela Tomanova, Marcel Gartner, Dana Salounova, Martin Procházka, Marian Kacerovsky ... other authors
Year: 2016, JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
journal article

A case report of congenital labial fusion.
E Doležálková, David Matura, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Agreement on intrapartum cardiotocogram recordings between expert obstetricians
MUDr. Lukáš Hruban, Jiří Spilka, PhD, Václav Chudáček, PhD, MUDr. Petr Janků, PhD, Michal Huptych, PhD, Miroslav Burša, PhD, MUDr. Adam Hudec, MUDr. Marian Kacerovský PhD, MUDr. Michal Koucký, PhD, MUDr. Martin Procházka, PhD, MUDr. Vladimír Korečko, MUDr. Jan Segeťa, Ondřej Šimetka, MUDr. Alena Měchurová, PhD, Lenka Lhotská, PhD ... other authors
Year: 2015, J EVAL CLIN PRACT
journal article

Bazaliom vulvy u 37leté pacientky
L. Janáčková, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Year: 2015, -
journal article

Cervical fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes
MUDr.Marian Kacerovský, MUDr. Ivana Musilová, Ph.D., Bo Jacobsson, RNDr. Marcela Drahošová, MUDr. Helena Hornychová, Ph.D., MUDr. Petr Janků, doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., Ondřej Šimetka, RNDr. Ctirad Andrys ... other authors
Year: 2015, J MATERN-FETAL NEO M
journal article

Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časné a pozdní důsledky císařského řezu
Ondřej Šimetka, P Velebil, E Doležálková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, J Gumulec, E Doležálková, D Šalounová
Year: 2015, TRANSFUS APHER SCI
journal article

Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka
Year: 2015
abstract in proceedings

Farmakologické ukončení těhotenství - roční zkušenosti v České republice
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Heterokaryotypic pregnancy:monozygotic monochorionic twins discordant for trisomy 13.
R Špaček, J Pannová, David Matura, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lze použít NLR k predikci gestačního diabetu mellitu?
Igor Michalec, M Trávníková, D Šalounová, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Misodel - nová možnost indukce porodu - sponzorované sdělení
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report
H Kováčová, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Year: 2015
abstract in proceedings

Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report
H Kováčová, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potíže se stanovením příčiny hemolýzy
Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preeklampsie
R Vlk, M Procházka, A Měchurová, Ondřej Šimetka, P Janků
Year: 2015, Maxdorf
specialist book

Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem
I. Michalec, M. Tomanová, M. Navrátilová, Ondřej Šimetka, M. Procházka
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Total Laparoscopic Radical Trachelectomy with uterine artery preservation: Case Report
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka, Libor Ševčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toxic epidermal necrolysis complicating antibiotic treatment of puerperal endometritis: a case report
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjas, MUDr. Hana Klosová, MUDr. Lenka Janáčková, Jaroslav Klát ... other authors
Year: 2015, GINEKOLOGIA POLSKA
journal article

Vaginal fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor membrane ruptures
Marian Kacerovský, Ivana Musilova, Bo Jacobsson, Marcela Drahosova, Helena Hornychova, Petr Janku, Martin Prochazka, Ondřej Šimetka, Ctirad Andrys ... other authors
Year: 2015, J MATERN-FETAL NEO M
journal article

Vaginální porod s použitím vakuumextrakce není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
Igor Michalec, M. Navrátilová, M. Tomanová, M. Kacerovský, D. Šalounová, M. Procházka, Ondřej Šimetka ... other authors
Year: 2015, Česká gynekologie
journal article

Vliv VEX na avulznbí poranění levátorů
Igor Michalec, M Navrátilová, Ondřej Šimetka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny ve flowmetrii a. cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová ... other authors
Year: 2015
abstract in proceedings

Změny ve flowmetrii a.cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová ... other authors
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, Jaromír Gumulec, MUDr. Erika Doležálková, doc. RNDr. Dana Šalounová, PhD., MUDr. Marian Kacerovský ... other authors
Year: 2014, TRANSFUS APHER SCI
journal article

HELLP syndrom - diagnostika a léčba - doporučený postup
Ondřej Šimetka
Year: 2014, Česká gynekologie
journal article

Changes in middle cerebral artery velocimetry of fetuses diagnosed postnatally with mild or moderate hemolytic disease
Ondřej Šimetka, Michal Petros, Marek Lubusky, Miroslav Liska, Erika Dolezalkova, David Matura, Hana Wiedermannova, Martin Procházka ... other authors
Year: 2014, ACTA OBSTET GYN SCAN
journal article

Amniotic fluid CD200 levels in pregnancies complicated bypreterm prelabor rupture of the membranes
Marian Kacerovsky, Marcela Drahosova, Jan Krejsek, Ivana Musilova, Helena Hornychova, Vojtech Matula, Ondřej Šimetka, Bo Jacobsson, Ctirad Andrys ... other authors
Year: 2013, J MATERN-FETAL NEO M
journal article

Extrakce plodu vakuumextrakcí - doporučený postup
Ondřej Šimetka
Year: 2013, Česká gynekologie
journal article

Komentář k článku "Fulminantní průběh hellp syndromu s infaustním vyústěním - kazuistika"
Ondřej Šimetka
Year: 2013, -
journal article

Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s
Marcel Gärtner, Jan Krhut, M Petzel, Ondřej Šimetka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom
Ondřej Šimetka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

předsedající bloku: Péče o ženy s poruchami hemostázy v graviditě a šestinedělí
Ondřej Šimetka
Year: 2013
organizing conference, workshop

Fetomaternal haemorrhage after villus sampling and amniocentesis
M Petroš, Ondřej Šimetka, M Lubušký, M Studničková, I Dhaifalah, M Procházka ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze)
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Pětroš, J Šantavý, M Ordeltová, K Vomáčková ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HELLP syndrom
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Year: 2012, Galén
specialist book chapter

Totální laparoskoppická radikální hysterektomie: PUNE technika
J Klát, Ondřej Šimetka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trendy operačních vaginálních porodů v Moravskoslezském regionu v letech 2002-2011
Ondřej Šimetka, P Velebil
Year: 2012, Česká gynekologie
journal article

Vakuumextrakce
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Year: 2012, Galén
specialist book chapter

Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním porodu
M Studničková, M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zajištění operačních výkonů u pacientů s von Willebrandovou chorobou preparátem Wilate? - první klinické zkušenosti jednoho centra v ČR
Zuzana Čermáková, Radka Hrdličková, Š. Blahutová, Ondřej Šimetka, J. Zuchnická
Year: 2012, Transfuze a hematologie dnes
journal article

Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocných pacientů
Jaromír Gumulec, R. Kula, Ondřej Šimetka
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
journal article

Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství
Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka
Year: 2010, Vnitřní Lékařství
journal article

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen
M Lubušký, M. Procházka, Ondřej Šimetka
Year: 2010, -Česká Gynekologie
journal article

HELLP syndrome
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, M Lubušký
Year: 2010, Vnitřní lékařství
journal article

Monitorování hladin markerů aktivace endotelu během fyziologické gravidity
J Procházková, R. Pilka, Ondřej Šimetka, L Slavik, M Lubušký, M. Procházka ... other authors
Year: 2010, Česká Gynekologie
journal article

Prevence časné formy onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B: neonatální outcome po zavedení doporučeného postupu
Ondřej Šimetka, M. Pětroš, Hana Podešvová
Year: 2010, -Česká Gynekologie
journal article

Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka, J. Procházková ... other authors
Year: 2010, -Česká gynekologie
journal article

Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP
Ondřej Šimetka, Zdeněk Michalec, J Procházková, M. Procházka
Year: 2010, Česká Gynekologie
journal article

Syndrom HELLP - průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu
Ondřej Šimetka, J. Procházková, Jaromír Gumulec, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka ... other authors
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
journal article

Vakuumextrakce
Ondřej Šimetka, Igor Michalec
Year: 2010, -Česká Gynekologie
journal article

Charakteristics of sentinel lymph nodes´metastatic involvement in early stage of vulvar cancer
Otakar Kraft, Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Z. Jalůvková, M. Procházka ... other authors
Year: 2009, AUST NZ J OBSTET GYN
journal article

Chemotherapy and cesarean section followed by radical surgery in locally advanced cervical cancer during pregnancy
Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, Hana Podešvová, Jaroslav Klát, P. Gráf, Z. Jalůvková, T. Waloschek, Otakar Kraft ... other authors
Year: 2008
abstract in proceedings

Sentinel lymph node detection in patients with early-stage vulvar cancer
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Otakar Kraft ... other authors
Year: 2008
abstract in proceedings

Low Effecivity of Prevention Procedures of Perinatal Group B Streptoccoci Infection at University Hospital in Czech Republic
Ondřej Šimetka, H. Podešvová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porodnické operace a jejich technika v primitivních podmínkách rozvojových zemí In porodnické operace
Ondřej Šimetka
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book

Tuberkulózní skleróza u novorozence jako nově vzniklá mutace=Tuberous sclerosis in newborn as a newborn as a newdeveloped mutation
Ondřej Šimetka
Year: 2007,
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
EGYNGynecology and Obstetrics - internship
EGYN1Gynecology and Obstetrics - internship
EGYN2Gynecology and Obstetrics - internship
EGYN3Gynecology and Obstetrics - internship
GPZKGynekologie a porodnictví
GYIKGynekologie a porod. v intenzivní péči
GYPA1Gynekologie
GYPOKGynekologie a porodnictví
GYPOPGynekologie a porodnictví
PG1LFGynekologie a porodnictví I.
PG2LFGynekologie a porodnictví II.
PPGLFPraxe gynekologie a porodnictví
PRP3APorodnictví 3
SRZK4Gynekologie a porodnictví
YPG1LObstetrics and gynecology I.
YPG2LObstetrics and gynecology II.
YPPGLObstetrics and gynecology practice
YSRZ4Obstetrics and gynecology
0IGYIGynekologie a porod. v intenzivní péči
0INLGynekologie a porodnictví - přednáška
0IPA1Porodnictví 1
0IPA3Porodnictví 3
5GYPKGynekologie a porodnictví
5GYPPGynekologie a porodnictví
9PG0LGynekologie a porodnictví
9PG1LGynekologie a porodnictví I.
9PG2LGynekologie a porodnictví II.
9PPGLPraxe gynekologie a porodnictví
9SRZ4Gynekologie a porodnictví
CHIRKOborová zkouška z chirurgie
CHIRPOborová zkouška z chirurgie
SDZPKStátní doktorská zkouška
SDZPPStátní doktorská zkouška
5SDZKStátní doktorská zkouška
5SDZPStátní doktorská zkouška
0IFK2Aplik. fyzioterapie v klin. oborech 2
3GYNRGynekologie a porodnictví
POGYPPorodnická a gynekologická diagnostika
SZPA1SZZK Gynekologie,porodnictví a neonatol.
0IGDAPorodnická a gynekologická diagnostika
0IGD6Porodnická a gynekologická diagnostika
0IKPASZZ 2 Porodnictví a gynekologie
0IKPPSZZK Por.asis.-porodnictví,neonat.,gyn.
0IKP6SZZ 2 Porodnictví a gynekologie
0IOZAChronická onemocnění ženy
0IOZ6Chronická onemocnění ženy
0ISVASexuální výchova
0ISV6Sexuální výchova
0IUDAUltrazvuková diagnostika
0IUD6Ultrazvuková diagnostika


No record found.No record found.

rss
social hub