UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Karel Martiník

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Kuryl, T., Debski, B. a Martiník, K. The effect of microelements supplementation on ?-oxidation activity in healthy and type 1 diabetic rats. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2008, č. 4, s. 205-208. ISSN 1210-7778.
Martiník, K. a Renčín, V. Víte co jíst?. Garamont, 2008. 54 s. ISBN 978-80-86472-35-5.
Martiník, K. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu I.díl: Ovlivnění zdravotního stylu výživou. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 103 s.
Martiník, K. a kol., a. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu II.díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 96 s. ISBN 978-80-7041-944-1.
Martiník, K. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu III.díl: Ovlivnění výživou stáří. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 95 s. ISBN 978-80-7041-141-4.
Martiník, K. a kol., a. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IV.díl: Ovlivnění civilizačních nemocí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 80 s. ISBN 807-041-177-5.
Martiník, K. a a, k. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IX.díl: Zdraví a jeho fyziologické aspekty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 148 s. ISBN 978-80-7041-550-4.
Martiník, K. a kol., a. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu V.díl: Ovlivnění cukrovky, vysokého cholesterolu, vysokého tlaku výživou. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 144 s. ISBN 978-80-7041-585-6.
Martiník, K. a kol, a. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VI.díl: Ovlivnění obezity a nadváhy výživou. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 272 s. ISBN 978-80-7041-106-3.
Martiník, K. a kol., a. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VII.díl: Zdraví a zdravý životní styl-nové aspekty vědy aplikované do praxe. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 141 s. ISBN 978-80-7041-406-4.
Martiník, K. a kol., a. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VIII.díl: Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 234 s. ISBN 978-80-7041-550-4.
Martiník, K. Základy výživy. Garamont, 2007. 80 s. ISBN 978-80-86472-28-7.
Martiník, K. Individuální výběr nemocných pro silový trénink po akutním myokardu se sníženou ejekční frakcí levé komory. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 1, s. 13-16. ISSN 0042-773X.
Martiník, K. Vybrané kapitoly z metabolismu. 1.vyd. vyd. Gaudeamus, 2005. 238 s. ISBN 80-7041-354-9.
Kuryl, T., Debeski, B., Lipo, M. a Martiník, K. The background of beta-oxidation disorders in humans. I. Theory. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2004, roč. 2, s. 88-90. ISSN 1210-7778.
Kuryl, T., Debeski, B., Lipo, M. a Martiník, K. The background of beta-oxidation disorders in humans. II. Laboratoy studies and clinical data. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2004, roč. 2, č. 12, s. 91-93. ISSN 1210-7778.


No record found.No record found.

social hub